Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wat hieraan vooraf ging
Om het verslag van vandaag te kunnen volgen moet u enige voorkennis hebben. Al sinds 1990 doen er zich geruchten voor dat aan de top van het Ministerie van Justitie corrupte elementen zitten. Zo erg zelfs dat ons Nederlandse rechtssyteem niet langer betrouwbaar meer is, en daarmee de democratie op een staatsgevaarlijke wijze is ondermijnd. De integere rechters en het openbaar ministerie zijn het beu dat zij worden aangekeken op de fouten van enkele raddraaiers onder hen. Vandaar dat een uitgebreid onderzoek nu is toegestaan.

Het integriteitsonderzoek loopt langs verschillende kanalen en invalshoeken. Naast de frontale aanval zijn er ook aanvallen vanuit de flank en in de rug. De belegering is compleet en erg lang zullen deze criminelen niet meer stand kunnen houden. Een sleutelrol zou zijn weggelegd voor een man die decennia lang de machtigste man op het ministerie was. Hij zou zich in en chantabele positie bevinden en op zijn beurt weer anderen om zich heen chanteren om zijn koninkrijkje in stand te houden.

Een van die aanvallen verloopt langs de civiele weg. In een verhoor onder ede wordt de aannemenlijkheid van een aantal geruchten duidelijker gemaakt. Geroddelt wordt er veel. Maar wat klopt daar nou allemaal van? Stichting de Roestige Spijker, gefinancierd door een vastgoedondernemer die beduveld is in de zaak Chipshol, verhoort mensen onder ede om inzicht te krijgen in de juistheid van de informatie en een betrouwbaar handvat (anders dan roddels) te bieden aan onderzoekers van de recherche en de MSM.

  1 - 05.02.2014 - De Demmink procedures
  2 - 04.03.2014 - Dutch Injustice day 1
  3 - 05.03.2014 - Dutch Injustice day 2
  4 - 07.03.2014 - Verdoezelde feiten
  5 - 08.03.2014 - Klokkenluider Ficq's schaduwboekhouding
  6 - 09.03.2014 - De cavalerie piketdienst
  7 - 11.03.2014 - Dutch Injustice day 3
  8 - 12.03.2014 - Het gevangenis-uitje
  9 - 15.03.2014 - Dutch Injustice day 4
10 - 16.03.2014 - De Demmink getuigen
11 - 23.03.2014 - Rapport Langendoen
Klap het blok hierboven open door op de pijl rechts op de blauwe balk te klikken.

De verklaringen

Verklaring Kazmali
12.12.2007

Rapport Langendoen
29.05.2008

Herziening Baybaşin
18.04.2011

Verklaring M. Korkmaz
??.12.2009

Verklaring Osman B.
12.12.2009

Verklaring Mustafa Y.
13.12.2009

Als u wilt weten wat er tijdens de hoorzitting zoals gezegd is dan kunt u het beste het huiswerk bekijken 12 en de bovenstaande verklaringen lezen. Daarmee krijgt u een uitstekende indruk van de inhoud van de hoorzitting. Wat dat betreft was het allemaal bekend, met dien verstande dat het een en ander nu onder ede werd bevestigd. En strikt genomen is de getuige Klaas Langendoen, geen getuige van de gebeurtenissen, maar een onderzoeker die het een en ander gedocumenteerd heeft.

De waarde van de hoorzitting zit hem daarom niet in de beweringen van de getuigen zelf, maar in de gevolgde procedure en de wijze van registratie. En over dat deel kon de heer Langendoen ons alles vertellen, waarmee de betrouwbaarheid van de verklaringen extra vergroot werd. In dit verslag ga ik dan ook mijn interpretatie van de procedure geven en niet de inhoud zelf.Enkele bijzonderheden uit de hoorzitting
Uiteraard is het een en ander weer voor de volle 100% vastgelegd. Zowel de cameramannen van NOS als JD-TV waren aanwezig. Bijzonder aan deze keer was dat ook Adèle van der Plas zich onder de toeschouwers had gemend en dat het kamp Demmink versterkt werd met een strafrechtadvocaat van het kantoor van Wladimiroff, de ex-Baybaşin advocaat. Jan Leliveld is, zoals ik het op zijn webpagina 13 lees, werkzaam op het gebied van fraude, corruptie, misbruik, voorkennis, manipulatie en witwassen. Vanuit MinJus de ideale expert voor dit probleem dus!

Het meeste wat verteld werd was al bekend. Daarmee is een consistent verhaal neergezet. Het was wat dat betreft ook wel gemakkelijk voor Klaas Langendoen omdat hij alle feitelijke zaken reeds eerder had uitgewerkt op audio- en video-opnames. Er viel niets te fantaseren of te liegen want het was allemaal al eerder vastgelegd. Toch waren er voor mij nog wel een paar nieuwe wetenswaardigheden die nu onder ede bevestigd werden.

Er werd bijvoorbeeld verklaard dat er in Instanbul op het politiebureau een trofeeënkast hangt met daarin en foto-collage van de schepen Kismetin-1, Lucky-S en ... Hans Holthuis.

Of de opdracht die de slachtoffers kregen om hun verklaring tegen Demmink in Nederland in te trekken bij ... het ex-vriendje van Demmink Wilfred Kortman.

En de verklaring van journalist Burhan Kazmali dat hij van Necdet Menzir had vernomen dat er véél meer jongentjes zijn geregeld, maar dat er maar twee aangifte hebben gedaan.


De gevolgde procedure
Er zijn meer details te vertellen, maar die worden later nader ingevuld...

En op 11 april hebben we twee zaken: Baybasin in Den Bosch en Dutch Injustice in Utrecht

Ik moet nu eerst ook nog even follow-up geven aan het effect van de publicatie van afgelopen zaterdag 14. Klaarblijkelijk ziet BuZa de aangezegde strafprocedure tegen de Minister niet zitten. Vandaag tijdens de zitting ontving ik daarover met spoed een mailtje over een doorbraak...
author: Ton   |   published: 24.03.2014   |   updated: 24.03.2014   |   comments: allowed

25.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Molenkamp
Rechtbank Utrecht
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
11.04.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
11.04.2014
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014