Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wat hieraan vooraf ging
Om het verslag van vandaag te kunnen volgen moet u enige voorkennis hebben. Al sinds 1990 doen er zich geruchten voor dat aan de top van het Ministerie van Justitie corrupte elementen zitten. Zo erg zelfs dat ons Nederlandse rechtssyteem niet langer betrouwbaar meer is, en daarmee de democratie op een staatsgevaarlijke wijze is ondermijnd. De integere rechters en het openbaar ministerie zijn het beu dat zij worden aangekeken op de fouten van enkele raddraaiers onder hen. Vandaar dat een uitgebreid onderzoek nu is toegestaan.

Het integriteitsonderzoek loopt langs verschillende kanalen en invalshoeken. Naast de frontale aanval zijn er ook aanvallen vanuit de flank en in de rug. De belegering is compleet en erg lang zullen deze criminelen niet meer stand kunnen houden. Een sleutelrol zou zijn weggelegd voor een man die decennia lang de machtigste man op het ministerie was. Hij zou zich in en chantabele positie bevinden en op zijn beurt weer anderen om zich heen chanteren om zijn koninkrijkje in stand te houden.

Een van die aanvallen verloopt langs de civiele weg. In een verhoor onder ede wordt de aannemenlijkheid van een aantal geruchten duidelijker gemaakt. Geroddelt wordt er veel. Maar wat klopt daar nou allemaal van? Stichting de Roestige Spijker, gefinancierd door een vastgoedondernemer die beduveld is in de zaak Chipshol, verhoort mensen onder ede om inzicht te krijgen in de juistheid van de informatie en een betrouwbaar handvat (anders dan roddels) te bieden aan onderzoekers van de recherche en de MSM.

1 - 05.02.2014 - De Demmink procedures
2 - 04.03.2014 - Dutch Injustice day 1
3 - 05.03.2014 - Dutch Injustice day 2
4 - 07.03.2014 - Verdoezelde feiten
5 - 08.03.2014 - Klokkenluider Ficq's schaduwboekhouding
6 - 09.03.2014 - De cavalerie piketdienst
7 - 11.03.2014 - Dutch Injustice day 3
8 - 12.03.2014 - Het gevangenis-uitje
9 - 15.03.2014 - Dutch Injustice day 4
Klap het blok hierboven open door op de pijl rechts op de blauwe balk te klikken.

De getuigen
In het civiele onderzoek zijn we thans op de helft van de getuigenverhoren. Laten we een balans opmaken. Hieronder geef ik u mijn persoonlijke mening en indruk. Dit zijn derhalve geen feiten, maar een opinie. In het overzicht staat per getuige mijn beoordeling. Let daarbij goed op de betekenis:
  1. Betrokkenheid: Volgt uit de verklaring dat Joris Demmink betrokken is als verdachte?
  2. Betrouwbaarheid: Dit gaat over de waarschijnlijkheid van de betrokkenheid van Joris D., dus niet over de betrouwbaarheid van de getuige! Dit kan verwarring geven, maar zal hieronder worden toegelicht.
  3. Meineed: Is er opzettelijk een onjuiste uitspraak gedaan waardoor de verdenking van Joris D. anders is gepresenteerd dan dat bij de getuige bekend is.

daggetuige betrokkenheid ¹betrouwbaarheid ²meineed ³
1 slachtoffer Bart X.
2 CIE rechercheur Leen de Koter
2 Rijksrechercheur Jaap Hoek
3 MinJus medewerkster Anne Storm van 's Gravesande
4 MinJus medewerker Jacques van HuetDe toelichting
  1. Bart X.: Zijn betrouwbaarheid als getuige staat voor mij 100% vast. In die zin neem ik hem ook in bescherming door geen aanvullende informatie te plaatsen. Zijn betrouwbaarheid over zijn verklaring over de betrokkenheid van JD staat voor mij eveneens 100% vast. Maar de wijze waarop hij dit heeft toegelicht laat ruimte over voor het gegeven of de betrokken persoon daadwerkelijk JD is geweest. Het is aannemelijk geworden maar niet zeker. Vandaar de 60%. Gemiddeld maar neigende naar JA.
  2. Leen de Koter: Geen enkele twijfel. Vanuit het oorspronkelijke onderzoek (waarschijnlijk een voortvloeisel uit het HIK) was JD aangemerkt als betrokken verdachte. Dat is natuurlijk iets anders dan een veroordeelde.
  3. Jaap Hoek: Ik heb geen twijfel over de betrouwbaarheid van de heer Hoek zelf. Wel heb ik enige twijfel over zijn uitspraken. Ze waren naar mijn gevoel te voorzichtig en te diplomatiek. Door een bepaalde woordkeus te gebruiken kun je ruimte openlaten voor twijfel. Dat is bij mij zo overgekomen. Vandaar 4 i.p.v. 5 sterren. Wel heeft de heer Hoek expliciet verklaard dat JD (nadat Hoek was toegevoegd) geen verdachte was. De vraag blijft staan of dat door onderzoek is uitgesloten of van hogerhand is afgebroken. Ik ga voor het laatste.
  4. Anne Storm: Ik vertrouw de uitspraken van mevrouw Storm niet. Dat is niet omdat ik JD wil zien hangen, maar omdat de setting van het verhoor en de houding van mevrouw Storm mij dat gevoel gaven. Ik verdenk haar zelfs van meineed. Ik heb dan ook nadere informatie opgevraagd bij het ministerie om meer duidelijkheid te krijgen over haar verklaring.
  5. Jacques van Huet: Ik heb vertrouwen in zijn beoordeling over de casus. Dat er over JD gesproken is staat voor mij vast. Ik houd nog twee twijfels, maar die heeft de heer van Huet zelf ook aangegeven. Is mevrouw Storm een roddeltante of regelneef? Op die vraag heb ik tot nu toe geen duidelijkheid gekregen. Een tweede vraag die ik nog heb is of er gesproken is over "jongens" of "jonge jongens". Het maakt het verschil tussen homofilie en pedofilie.


De gevolgtrekkingen
Met name tussen de laatste twee getuigenverklaringen zitten enkele tegenstrijdigheden. Deed mevrouw Storm mee aan de kroegentocht, ja of nee? Ze was daar onduidelijk over. De mannen zouden overdag telkens naar binnen wippen. De vraag is dan wat de reisleidster in de tussentijd deed. Met Rita naar het park of het museum? En op welke tijd hadden ze dan weer afgesproken voor de voortzetting van de excursie?

Maarten van Barracuda 1 heeft gelijk. Ik kan dat bevestigen, omdat het mij weer is bevestigd door het Ministerie van Justitie 2. Ik mag inderdaad alle bonnetjes opvragen. Zonder enige opgelegde restrictie. Het gaat daarbij alleen niet om die van de HEMA en AH's Gall & Gall.

Wat zij thuis consumeert of op sociëteit 'de Witte' (ik begreep dat ze daar 3000 getuigen had) is niet relevant. Wel is het relevant om te weten of er een nota is van de hotelbar of enige andere pub. Daarmee kan namelijk mevrouw Storm's schimmigheid over de herrinneringen ondersteund worden.

Nu zij geprobeerd heeft om de betrouwaarheid van de gevangenisdirecteuren als "zweem van..." weg te zetten, en daarbij ook nog eens te suggereren dat ze de hele dag als dronken hooligans rondliepen mag ik bij die moddergooiende aantijgingen wel wat meer onderbouwing verwachten.

Ik denk dat Maarten zich dan ook niet zo zeer zorgen maakt over de bonnetjes van de HEMA, maar meer over het bekend worden van de hoogte van de bedragen die aan ingehuurde free-lance journalisten/bloggers worden overgemaakt. Want ook die bonnetjes heeft het HHC opgevraagd. Schaamteloos.
author: Ton   |   published: 16.03.2014   |   updated: 16.03.2014   |   comments: allowed

24.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Klaas Langendoen
Rechtbank Utrecht
 
25.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Molenkamp
Rechtbank Utrecht
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014