Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Disclaimer: The views and opinions expressed and/or assumptions made within the analysis in this article are those of the sources provided and based only on very limited and dated open source information. They do not necessarily reflect the official policy or position of the author and/or website owner.


Bureau Langendoen Advies
Eind jaren '80 floreerde de Nederlandse drugshandel onder Klaas Bruinsma. (Voor een beknopt overzicht zie de aparte pagina 1, en klikt u ook op de diverse pijltjes). Operatie Delta werd gestart en in Istanbul werd door Nederland een telefoontapinstallatie geplaatst. (U kent die taps nu ook wel uit het NSA-Snowden verhaal.) Oud CID-chef (Criminele Inlichtingen Dienst) van het IRT (Interregionaal Recherche Team) Klaas Langendoen 2 onderzocht die corruptie binnen Amsterdam en de Nederlandse overheid 3.

Het zou uitgroeien tot een van de grootste schandalen binnen de Nederlandse justitie. Minister van Justitie Winnie Sorgdrager 4 kwam zwaar onder vuur te liggen vanwege de verdwenen tonnen aan drugs, het niet arresteren van drugshandelaar Desi Bouterse (en het wel arrestereren van de zakenman Hüseyin Baybaşin), de Gouden handdrukken, de Opstand der PG's met Docters van Leeuwen, waardoor uiteindelijk de ministers Ed Van Thijn (bekend uit de Rolodex 5) en Hirsch Ballin (bekend uit de sexcapades volgens Wicher Wedzinga 6) moesten aftreden (en later weer even vrolijk zouden aantreden).

De integere Officier van Justitie Hans Vrakking kaartte dit aan bij destijds nog Korpsschef Ed van Thijn 7, net zoals hij dat deed met de (in diezelfde tijd spelende kindermisbruik-affaire 8) Er werd een enquêtecommissie opsporingsmethoden opgericht onder leiding van Maarten van Traa die vervolgens in 1997 een "auto ongeluk" kreeg. Het volledige rapport (5500 pagina's) van de commissie en het Rijksrechercherapport RCID Kennemerland staan online 9.


De Turkse connectie

Die drugs moesten natuurlijk ergens vandaan komen. Afganistan (wat nu onder controle staat van de USA, de drones en onze NL-telefoondata) is een producent, en via onder andere Turkse smokkelaars werd dit naar Europa vervoerd 10. Baybaşin werkte destijds voor de Turkse overheid 11 (Turkse taal) en wist veel van de betrokkenheid van zeer hoog geplaatsten binnen de Turkse overheid. Baybaşin klapte in 1989 uit de school en dat werd niet toegestaan. Hij werd gemarteld 12, zijn dorp werd plat gebrand, en hij wist in 1992 te ontvluchten naar Zuid-Afrika.

Eind 1994 werd hij door de Engelse regering (Michael Howard, home secretary, en Tony McNulty, immigration minister) uitgenodigd om zich (via Gibraltar) in Londen te vestigen en hen te helpen met de bestrijding van de Turks-Nederlandse drugshandel. Baybaşin stond daardoor op Tansu Çiller's "ölüm listesi" (dodenlijst) en werd met behulp van de Nederlandse overheid in 1995 13 illegaal gearresteerd met het doel hem uit te leveren.

Een half jaar later (terwijl Baybaşin dus al in een Nederlandse gevangenis zat) vond het Susurluk incident plaats, waardoor openbaar bekend werd dat hooggeplaatste Turkse overheidsmensen betrokken waren bij de duistere praktijken van de Turkse maffia. Een rapport hierover van de Turkse veiligheidsdienst MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) staat online 14 (Turkse taal).


Het rapport Langendoen
Rechercheur Langendoen volgt de methode zoals ook Sir Arthur Conan Doyle (in The Case-Book of Sherlock Holmes) hanteert: ""When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth."

Naar aanleiding van zijn contra-onderzoek 15 komt hij dan ook tot de conclusie dat de stelling "Het onderzoek tegen Hüseyin Baybaşin is bedoeld om zijn (politieke) macht in Turkije te breken. Dit heeft men gerealiseerd dmv. een geënsceneerde strafzaak, uitgevoerd door de Nederlandse justitie." meer dan vermoedelijk waar is.

Graag wil ik uw aandacht vestigen op Hypotheses 10 en 11: "Nederland heeft met kennis van de wetenschap dat er in Turkije in opsporingsonderzoeken ter verkrijging van belastende verklaringen mensen worden gemarteld zonder terughoudendheid informatie uitgewisseld, wat weer leidde tot meer martelingen.".

Ik hoop dat u niet geschrokken bent. Onze Nederlandse overheid is medeplichtig aan ernstige martelingen. En om wat details te geven het volgende van pagina 41:

De heer Yavuz Yavuztürk vertelde dat hij als verdachte gedetineerd is geweest in verband met de moord op ene heer Öge. (Dat is de persoon uit de moord waartoe Baybaşin telefonisch "opdracht" zou hebben gegeven.) Yavuztürk is voor dat onderzoek door een speciaal team uit Ankara gedurende vele weken gemarteld. De marteling zou volgens hem zijn uitgeoefend omdat er vanuit Nederland (Hillenaar) gezegd zou zijn dat hij de moord in opdracht van de heer Baybaşin zou hebben gepleegd.

In het proces-verbaal van de voorbereidingsbeslissing (GVO) van de rechtbank voor zware Strafzaken in Istanbul staat de verklaring van Yavuzturk: "De politie heeft mij gefolterd in het bijzijn van mijn 70 jaar oude moeder, mijn vrouw en mijn 3 jaar oude kind." De hierop betrekking hebbende rapporten (inclusief het medische rapport) bevinden zich in het dossier. De heer Yavuztürk is vrijgesproken in deze zaak (waarvoor Baybaşin wèl levenslang heeft gekregen!)

Dat is uw rechtsstaat Nederland, waarbij de echte criminelen met een auto met chauffeur (van de zaak) kinderen misbruiken, uitvoerig alcohol declareren, en vervolgens Opstelten de advocaatkosten laat betalen. Deze echte criminelen (en al hun medeplichtigen) lopen overigens nog steeds vrij rond. Slaap zacht vanacht en maakt u zich geen zorgen. Het hofnarretje bestaat niet meer.


Herzieningsverzoek Hoge Raad
Een besliste aanrader voor nog meer achtergrondinformatie is het herzieningsverzoek 16 wat drie (3 !) jaar geleden is ingediend, waarvan de Hoge Raad heeft besloten dat daar toch wel ernstige verdenkingen zijn om de zaak opnieuw te gaan beoordelen, maar waarbij de AG Diederik Aben maar niet tot een conclusie kan komen. En al die tijd zit Baybaşin onschuldig vast. Nu al meer dan 18 jaar. En iedere dag extra is één dag te veel!

Om het verhaal goed te begrijpen moet u een aantal personen kennen die een hoofdrol spelen in deze affaire. De diverse ministers kent u natuurlijk wel. Daarnaast zijn er nog wat Nederlanders betrokken die ter sprake komen:
A. IJzerman, teamleider te Istanbul.
Anton Schalks, liaisonofficier voor Nederland in Istanbul.
Hugo Hillenaar, destijds IRT-liaisonofficier in Nederland, thans HOvJ te Breda.


De Turkse acteurs in dit drama
 1. Tansu Çiller
  - Politieke kleur: destijds DYP, Doğru Yol Partisi, nu DP, Demokrat Parti.
  - Ze was de eerste vrouwelijke president van Turkije (25.06.1993-06.03.1996)
  - Op 04.10.1993 verklaarde ze: "We know the list of businessman and artists subjected to racketeering by the PKK and we shall be bringing their members to account."
  - Zij werd door Baybaşin beschuldigd van medeplichtigheid in drugshandel, waarna Çiller opdracht gaf om Baybaşin het zwijgen op te leggen. Ze gebruikte daarvoor het dossier Demmink.
  - Çiller ging samenwerken met de Amerikanen, moderniseerde het Turkse leger en kocht grote hoeveelheden moderne wapens bij de Amerikanen en in ruil daarvoor zou de U.S. government de PKK opnemen op de lijst van Foreign Terrorist Organizations, hetgeen gevolgd werd door de Europeese Unie.
  - Het Turkse Parlement startte een onderzoek naar de corruptie van Çiller, maar op technische gronden (zoals parlementaire immuniteit) werd ze in 1998 vrijgesproken.

 2. Mehmet Ağar
  - Politieke kleur: destijds DYP, Doğru Yol Partisi, nu DP, Demokrat Parti.
  - Tegen de PKK en wierf ultranationalisten als kandidaten bij de politie.
  - 1990-1992 Korpschef Politie Istanbul.
  - 1992-1995 DG van General Directorate of Security/National Police.
  - 1996-1996 Minister van Justitie (06.03.1996-19.06-1996).
  - 1996-1996 Minister van Binnenlandse Zaken (26.06.1996-08.11.1996).
  - 15.09.2011 Veroordeeld tot 5 jaar vanwege het Susurluk incident.
  - April-2013 Voorwaardelijk verlof.

 3. M. Emin Arslan
  - Vice directeur-generaal van de Turkse nationale politie.
  - Geeft opzettelijk valse informatie door aan justitie in Nederland.
  - Zelf gearresteerd op verdenking van grootschalige drugshandel.
  - Heeft jeugdslachtoffer Mustafa Y. bedreigd en laten mishandelen.
  - Heeft journalist Burhan Kazmali bedreigd en laten mishandelen.

 4. Ferruh Tankuş
  - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü (Hoofd Narcotica Istanbul)
  - Opdrachtgever om een verdachtmakingscampagne tegen Baybasin te starten. Baybaşin was aangemerkt als staatsvijand, en daarom waren (legaal) alle middelen geoorloofd.
  - Demmink zou opdracht hebben gegeven aan de Officier van Justitie Hillenaar om met Ferruh Tankuş te spreken. Gebleken is dat dit gesprek heeft plaatsgevonden ongeveer zes-zeven maanden voordat Hüseyin Baybaşin in maart 1998 werd aangehouden en na het gesprek tussen Minister Sorgdrager en Tansu Çiller. Hillenaar en Tankuş zouden samen hebben gepland "welk delict voor Baybaşin zou worden gerealiseerd om de operatie uit te voeren".
  - Duidelijk is dat terwijl de veiligheidsdiensten van beide landen gewoon hun werk deden, het plan stap voor stap is opgebouwd om Baybaşin, die openbaringen deed over de organisaties die zich schuldig maakten aan internationale drugshandel, het zwijgen op te leggen, zodat de smokkel gemakkelijk en op een nog meer gecontroleerde wijze via het traject Turkije door zou kunnen gaan.
  - Via gesprekken met Tankuş worden aan Nederland archieven met telefoongesprekken verstrekt, waarvan wordt gesteld dat zij afkomstig zijn uit telefoontaps uit onderzoek op Baybaşin van de Turkse veiligheidsdiensten daterend van 1989 tot 1997.

 5. Tayar Çetinkaya
  - Nederlandse politieman bij IRT, die optreedt als onbevoegd tolk Turks-Nederlands-Roemeens
  - Lees ook de reportages over tolken 17 en 18 6. De bekeerde good guys:

 7. Necdet Menzir (1945-02.02.2013, overleden in ziekenhuis aan ARDS)
  - 1992-1995 Korpschef Politie Istanbul, İstanbul İl Emniyet Müdürleri.
  - 1997-1998 Minister van transport, zee en communicatie, Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme Bakanı 30.06.1997-11.01.1998.
  - Heeft getuigt dat de aanklachten tegen Baybaşin vals zijn.
  - De opdracht zou afkomen van Tansu Çiller.

 8. Mehmet Korkmaz
  - De politie-agent die in Istanbul opdracht kreeg om jongens te regelen voor Demmink. Zie voor een video-getuigenverklaring 17

 9. Hamdi Topcu
  - Werkzaam voor Turkse inlichtingendienst. Bevestigt dat het complot via Hillenaar verliep. 10. De slachtoffers:

 11. Burhan Kazmali
  - Onderzoeksjournalist in Istanbul. Werkzaam voor Sabah, de grootste nationale krant in Turkije, en voor Yalovacizgi, de grootste regionale krant. Het HHC heeft contact met hem gehad (zie het artikel over de bedreigde getuigen 18) en zijn verklaring in deze zaak is vertaald 19.

 12. Mustafa Y.
  - Kindslachtoffer van Demmink, mishandeld en zijn tong ingesneden 18.

 13. Osman B.
  - Kindslachtoffer van Demmink.

author: Ton   |   published: 21.03.2014   |   updated: 21.03.2014   |   comments: allowed

24.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Klaas Langendoen
Rechtbank Utrecht
 
25.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Molenkamp
Rechtbank Utrecht
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
11.04.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014