Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Afdreiging door Justitie
Bij het Ministerie van Justitie zijn in de top een aantal criminelen actief en actief geweest van de meest ernstige soort. Van het type landverrader 1: "Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Er zijn daarbij tenminste twee verdachten die daarvoor (persoonlijk) aansprakelijk zijn: de hoogste ambtelijke baas de SG Joris Demmink en de hoogste politieke baas de minister, waaronder resp. Ivo Opstelten, Ernst Hirsch Ballin, Piet Hein Donner en Winnie Sorgdrager.

Om deze criminelen voor de rechter te brengen valt niet mee. Immers het justitiële systeem is zelf gecorrumpeerd en veel werknemers aldaar zijn laf en egoïstisch. Liever liegen ze de boel bijelkaar onder het mom "wir haben es nicht gewusst" (of zoals Wouter Bos het noemt "ik kan het me niet herinneren"). Om vervolgens opdrachten uit te voeren, waarvan ze weten of behoren te weten dat die in strijd zijn met onze (grond)wet.

En met alle maffieuze chantage praktijken en afdreigingen 2 zijn er weinig helden te vinden die hun nek durven uit te steken voor God, Koning en Vaderland. Toch hebben enkele justitiële top-ambtenaren, niet langer bevreesd voor hun baan 3, het initiatief genomen om schoon schip te maken. De bezem erdoor.

Met dat feitelijke gegeven is het ook belangrijk om te zien hoe de overheid, het parlement en de media omgaan met deze berichtgeving. (Nog) geen Kamervragen, terwijl er toch een officieel verzoek ligt. Kranten zijn bang voor processen aan hun broek. Slechts een enkele held als Koen Voskuil (AD) durft als eerste te berichten (13.09.2014 16:45u), waarna de rest schoorvoetend volgt (NRC-17:09, VK-18:22u, TG-21:40u). Zelfs de internationale media 4

Het hoofd witwassen van het ministerie zal wel overuren moeten draaien om de damage control van de naar buiten komende berichtgeving te neutraliseren, wat op zich ook al een strafbaar feit 5 is. En het HHC beschikt over voldoende en overtuigend tegenbewijs, waaronder documenten waaruit de onberispelijke staat van dienst blijkt van de "rancuneuze" aangevers.


Frustratie van de rechtsgang
Doordat de MSM beperkt is in haar mogelijkheden (en onafhankelijk lef) tot waarheidsvinding trachten de nieuwe media dat hiaat in te vullen. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens het afscheid van Demmink 6, maar ook gisteren tijdens Prinsjesdag 7. Let u hierbij vooral op het gedrag van de gedaagde toen hem duidelijk werd dat het over een onprettig bericht ging en hij zich vermeidend/doofpotterig ging gedragen.

Zoals Donner zei werden werkelijk "alle juridische middelen" uit de kast gehaald om de ongewenste waarheid in de kast te houden. Daarbij ging Jozias Van Aartsen (om Opstelten maar te parafraseren hij kon nix, hij kan nix en hij ik zal er nooit iets van bakken ex-minister) zo ver om ook alle onwettige juridische middelen aan te wenden. Waaronder wederrechtelijke vrijheidsberoving. Onrechtmatige gijzeling. Pure maffia praktijken, zoals we ook bij waxinelichtjegooier Erwin Lensink zagen. Het is nog net geen fysieke kill-the-messenger, maar wel een figuurlijk mond dood-maken. Bang voor de boodschap ben je alleen als die op waarheid berust en je daarmee schaamtevol of strafbaar hebt gehandeld.

Vandaag staan een aantal van die gecriminaliseerde gegijzelden voor de rechter. En opnieuw mag niemand dit weten. JD-TV heeft gevraagd om opnamen te mogen maken, maar dat wordt niet toegestaan 8. De reden die wordt opgegeven is natuurlijk kunstmatig verzonnen en ontbeert iedere redelijke grondslag. Ik hoop dat ze een goede advocaat hebben die daar gehakt van maakt en Van Aartsen zelf zal dagvaarden. Vreemd eigenlijk dat die man nog niet in voorarrest zit en zijn DNA nog niet heeft moeten inleveren.Komt u ook?

18.09.2014 om 10:30u

Kantongerecht te Den Haag

author: Ton   |   published: 18.09.2014   |   updated: 18.09.2014   |   comments: allowed

18.09.2014 10:30u
Afscheid Demmink
Kantongerecht
Den Haag
 
22.09.2014
vervaldatum WOB
Ali Hassan
Arrondissement Leeuwarden
 
28.09.2014
vervaldatum uitstel WOB
Advocaatkosten
Ministerie VenJ
 
09.10.2014 15:00u
Hirsch Ballin
Eva Meillo lezing
Rode Hoed Amsterdam
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014