Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Ministerie van Justitie verdacht
Naast de civielrechtelijke procedures 1 lopen er ook enkele strafrechtelijke procedures tegen (medewerkers van) het Ministerie van Justitie. En dan niet zomaar de minste. Het Ministerie kent twee bazen:
• Een politieke baas, de Minister (i.c. mr. Ivo Opstelten)
• Een ambtelijke baas, de Secretaris-Generaal (i.c. mr. Joris D.)

Tegen beiden lopen diverse verdenkingen, uiteenlopend van machtsmisbruik, nalatigheid, wederrechtelijke vrijheidsberoving, fraude, afdreiging, leiding geven aan een criminele organisatie tot aan kinderverkrachting aan toe. Kortom, dermate ernstig dat dit een zorgvuldig en uitvoerig onderzoek niet alleen rechtvaardigd maar ook vereist.


Verdachte Ivo O.
Op 5 september j.l. heeft een collectief van zes oud top justitiemedewerkers aangifte gedaan tegen Minister Ivo Opstelten 2. Nu is het al een hele kunst om aangifte te doen tegen een gewone burger. De politie en het OM staan in de regel niet te trappen om misstanden op te sporen en het het recht te handhaven. Zelfs niet wanneer je het panklaar aanlevert. Aangifte tegen een top-overheidsfunctionaris is zo mogelijk nog lastiger te verwezenlijken.

Om een Minister (tijdens zijn aangetreden periode) voor de rechter te brengen is voor de burger onmogelijk. De Regering heeft bij wet 3 geregeld dat ze een zekere mate van immuniteit heeft en alleen de Hoge Raad vervolging kan instellen. En dat in beginsel alleen op verzoek van het Parlement.

Nu heeft de Hoge Raad toch al de nodige moeite met het functioneren van de Minister t.a.v. de rechtspraak. Niet alleen onze democratie, maar ook onze machtenscheiding komt steeds meer onder druk te staan. De inmiddels oud-president Geert Corstens laat dit bij zijn afscheid fijntjes weten 4. Opstelten moet terug in zijn hok. En als het aan de aangevers ligt mogelijk op water en brood.


Als 1 van de ondertekenaars van de aanklacht richting minister Opstelten inzake zijn bruskeren en voor de voeten lopen van het O.M. in het strafrechtelijke onderzoek JD wil ik u informeren over de gang van zaken tot op heden.

De Hoge Raad is in deze passief maar heeft kennis genomen van onze aangifte en wacht op de opdracht uit de Tweede Kamer. Hiervoor moeten 5 kamerleden zich achter onze aangifte stellen. Score tot op heden "ZERO". Een paar fracties hebben gereageerd richting aangevers. VVD, SP, GL.D'66 Algemene tendens in de antwoorden: "Wij wachten eerst het strafrechtelijk onderzoek inzake JD af." Maar daar gaat onze aangifte niet over.

Gelet op de snelheid waarmede het strafrechtelijk onderzoek naar JD voortkabbelt is afronding niet in 2014 te verwachten. Onze aangifte is gebonden aan een termijn van drie maanden waarbinnen de Tweede Kamer in actie moet komen en expireert derhalve op 18 december 2014 en zo is de doofpot weer gerealiseerd.

De overige fracties nemen nog niet de moeite om te reageren. Ik vond het relevant om U in deze te informeren.

Met vriendelijke groet,

Jacques van Huet,
oud justitie-ambtenaar,
oud-gevangenisdirecteur.


Uw HHC-verslaggever heeft al eerder met dit bijltje gehakt. Het volledige verhaal zal ik u besparen, met name ook om de privacy van derden te waarborgen. Maar een stuk uit de reactie van de Hoge Raad ziet u hiernaast. Ook buiten het Parlement om kan een verzoek tot onderzoek/vervolging worden ingesteld. Namelijk via de Nationale Ombudsman. De mogelijkheden zijn dus nog niet uitgeput.

En in het geval van het HHC is het nog eenvoudiger. De verdachte crimineel Frans T. is onlangs ex-minister geworden, waarmee de reguliere aangifte en artikel 12 procedures weer mogelijk zijn. Zoals ook Donner en (na de verkiezingen) Opstelten alsnog aan de beurt kunnen komen.


Verdachte Joris D.
Dan is er het lopende strafrechtelijk onderzoek naar de ex-SG J.D. De oud politiechef van de Criminele Inlichtingendienst Klaas Langendoen is deze week verhoord over de (vermeende) geplegde strafbare feiten in o.a. Turkije 5.

Sinds de IRT-affaire is Klaas een deskundige op het gebied van de destijds florerende drugshandel tussen Turkije en Nederland en de diverse onderliggende mechanismen en betrokkenen. Zo is hij ook op de hoogte van een "staatsgeheim" (lees: doofpot) rapport 6 in het bezit van de Nederlandse overheid waardoor hij er rekening mee hield gegijzeld te zullen worden door de justitiële macht 7. Het onderzoek dreigt mis te lopen 8 en Klaas bericht daarover het volgende:


Nav. van uw e-mail, hier antwoord op uw vragen.

In mijn verhoor van gisteren door de RC heeft de heer Kuypers vragen gesteld over de betrokkenheid van een rechter uit Den Haag in de zaak Demmink. Dat ivm. het feit dat het Gerechtshof Den Haag eerder een beschikking heeft afgegeven waarin te lezen valt dat, kort gezegd er geen rechter bij het hof in Den Haag is die zonder de schijn van partijdigheid deze zaak kan behandelen. Ik stuur u deze beschikking als bijlage bij deze e-mail 9. De RC reageerde overigens met de opmerking ik heb de opdracht als RC en met die beschikking heb ik niets te maken.

U vraag wie deze ovj's en de RC in deze zaak zijn het volgende:

Volgens de oproeping zou ik allebei de keren worden gehoord door mevrouw Wijnnobel - Van Erp, rechter-commissaris in Den Haag. Ik ben echter twee maal gehoord door de heer P. Poustochkine die zich voorstelde als rechter-commissaris in deze zaak. Bij mijn eerste verhoor was aanwezig mevrouw Daphne Van der Zwam, bij het gisteren zeer irritante verhoor was aanwezig de ovj Ronald Steen.

De leider van de zijde van justitie zou zijn Evert Harderwijk. Ik heb deze man nog niet ontmoet. Dit was de man die al bij het begin van het verhoor op ramkoers lag en direct bij het begin al mijn gijzeling vorderde. Wie er verder bij het onderzoek betrokken zijn van de zijde van justitie weet ik niet.

Ik vermoed dat er meerdere mensen van justitie mijn verhoor op de voet volgende omdat de heer Steen regelmatig weg was om kennelijk overleg te voeren over de te volgen strategie.

Ik hoop uw vragen op deze manier te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Klaas Langendoen


Een vreemde en dubieuze zaak deze stoelendans. De opdracht tot onderzoek in Turkije wordt niet uitgevoerd, maar de boodschapper wordt aangevallen. De oorspronkelijk aangewezen rechters en OVJ's worden gaande de procedure vervangen. Peter R. de Vries twittert over deze rechter: Rechter mr. Poustochkine uit Den Haag is al veel langer omstreden en heeft ook in moordzaken controversiële vrijspraken op zijn naam staan." 10

De overheid kan wel denken dat ze met dit soort stunts weg kunnen komen maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En ook al die vertragingen en sabottages zijn we behoorlijk beu. De uiteindelijke macht ligt bij het volk. Misdadigers zullen voor de (onafhankelijk) rechter worden gebracht. Zonodig internationaal.
author: Ton   |   published: 07.11.2014   |   updated: 07.11.2014   |   comments: allowed

16.12.2014
Uitspraak
Demmink vs. AD € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
18.12.2014
Aangifte tegen Opstelten
Gevangenisdirecteuren
Tweede Kamer
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014