Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Persbericht in de MSM
Vandaag is er een persbericht uitgegaan naar de leden van de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordigers en waakhonden over de overheid. Het ANP heeft het verspreid en in De Telegraaf 1 is dit samengevat zoals in de schermafbeelding links. Zegge en schrijve vijf (5!) zinnen. Het Algemeen Dagblad 2 en NU 3 melden iets meer. Maar erg veel wijzer wordt u er niet van.


Achtergrond
Het is niet zo maar een persbericht. Het gaat over een aangifte van maar liefst zes oud directeuren van Justitie zelf. Mensen die weten waar ze over praten. Mensen die de rechtsstaat hebben gediend. Mensen die gewerkt hebben op het hoogste niveau van Justitie. Mensen die overtuigd zijn van rechtvaardigheid boven egoïsme. Drie maanden geleden hebben deze directeuren aangifte 4 gedaan tegen de hoogste politieke baas van Justitie: de verdachte Ivo O.

En daarin staan ze niet alleen. Naast deze mannen van de uitvoerende tak van de Trias Politica heeft ook de allerhoogste baas van de Rechtspraak (de derde tak van de Trias), scheidend president van de Hoge Raad Geert Corstens, Ivo O. terecht gewezen. Onlangs nog op de radio bij BNR 5 stelde Corstens dat Politici zich beter niet kunnen bemoeien met de rechtspraak:


En ook ex-rechter Wicher Wedzinga (bekend van de roze-jurkjes e-mail) 5 zegt over Ivo Opstelten: "Een van de meest stupide en ergerlijke opmerkingen van deze totaal incompetente minister, in mijn ogen. Een man die werkelijk van toeten noch blazen weet. Maar die ook gewoon raaskalt." 6


Het werkelijke persbericht en de originele brief


Persbericht

Zes voormalig directeuren van Justitie doen ultieme poging om dreigende verzaking van Tweede Kamer te voorkomen

In bijgaande brief (PDF document 6 ) doen ondergetekenden, allen als voormalig directeur werkzaam voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, een ultieme poging om te verhinderen dat de Tweede Kamer als toezichthouder verzaakt. Op donderdag 4 december is deze brief verzonden naar de voorzitter van de Tweede Kamer.

Sinds 18 september heeft nog geen enkel Kamerlid een inhoudelijk oordeel gegeven over onze aangifte tegen de minister van Veiligheid en Justitie, een opmerkelijke "radiostilte". Daar waar de Kamer doorgaans op vele zaken (zowel groot als klein) reageert, lijkt zich thans een collectieve zwijgplicht van de Kamer meester gemaakt te hebben.

Omdat er sprake is van ernstige schending van een aantal rechtsbeginselen door de minister van Veiligheid en Justitie en de Kamer als toezichthouder hierin dreigt te verzaken, meenden we een klemmend beroep te moeten doen op onze volksvertegenwoordigers om alsnog serieuze aandacht te besteden aan onze aangifte. Een aangifte die gericht is tegen een bewindsman die weigert om een gedegen onderzoek in te stellen naar ernstige verdenkingen van seksueel misbruik van minderjarigen mogelijk gepleegd door diens secretaris-generaal, dan wel het lopende strafrechtelijk onderzoek vertraagt, dan wel frustreert. Nota bene: het Gerechtshof van Arnhem gelastte dit strafrechtelijk onderzoek omdat er naar de mening van het Hof genoeg ernstige verdenkingen aanwezig zijn om een dergelijk onderzoek in te stellen, een onderzoek dat inmiddels zelfs is uitgebreid. Nu bijna een jaar later is er nog steeds geen begin gemaakt met een onderzoek in Turkije ( plaats van het delict).

In schril contrast met onze volksvertegenwoordigers nemen Britse parlementariërs thans wel hun verantwoordelijkheid in een pedo-schandaal dat zich afspeelt in de hoogste kringen van Engeland. Daar waar gedurende decennia vele onderzoeken stuk liepen, doen Britse parlementsleden hun uiterste best om klaarheid te brengen in een zaak waarin minderjarigen gedurende vele jaren seksueel lijken te zijn misbruikt door hooggeplaatsten.

Met onze brief hopen we dat Kamerleden alsnog hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Zo niet, zijn onze middelen bij onze volksvertegenwoordiging uitgeput. In dat geval kan alleen nog de kritische pers een functie vervullen om aandacht te vragen voor bepaalde misstanden en schending van rechtsbeginselen. Een en ander is in bijgaande brief aan de Kamer nader toegelicht.

's-Hertogenbosch, 7 december, 2014

De ondertekenaars:

K. Boeij
K. de Graaff
J.F. van Huet
B. Molenkamp
J.A. Poelmann
P.A.W. Scheffelaar Klots


author: Ton   |   published: 07.12.2014   |   updated: 07.12.2014   |   comments: allowed

16.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.12.2014
Uitspraak
Demmink vs. AD € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
18.12.2014
Aangifte tegen Opstelten
Gevangenisdirecteuren
Tweede Kamer
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014