Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De NRC leugen
Strafonderzoek OM naar Demmink op dood spoor. "Dit bevestigen woordvoerders van het Openbaar Ministerie en de rechter-commisaris", aldus redacteur Marcel Haenen. 1.

Een vreemd bericht, zeker wanneer je een stuk voorgeschiedenis uit de Demmink-Haenen relatie kent. En nog meer als je de inhoud van het bericht leest. "Dat bevestigt de rechter-commissaris" is hoogst onwaarschijnlijk. Het zou immers wijzen op een gebrek aan onpartijdigheid van de RC tijdens een lopend onderzoek. Het bericht lijkt dan ook eerder, na ingefluisterd te zijn, uit de duim van Marcel te komen.

Op 14.11.2014 berichtte EenVandaag: OM: nog geen onderzoek naar Demmink in Turkije 2, 3. Gisteren, drie maanden later dus, komt het NRC met een "bevestiging" van dit oude 1V-nieuws 4. Geen nieuwe informatie, doch enkel de zogenaamde "bevestiging" door De Rechtspraak.

Je moet toch wat schrijven, nietwaar? En andere media nemen dit klakkeloos over. De mededeling verscheen in diverse publicaties. Bronnenonderzoek: het manipulerende NRC. Jan Born van Eenvandaag 5, die toch tot de echte journalisten behoort èn in casu goed geïnformeerd is gelooft het NRC op hun "woord van eer". En daardoor werken ook deze (goedbedoelende) journalisten indirect mee aan een onjuiste beeldvorming, en daarmee aan informatie vervalsing.

Het fake-nieuws twitterde vervolgens vrolijk rond en ook Barracuda greep dit aan om de witwasoperatie een extra wasverzachterspoeling te geven. En daarbij maakt hij de was helemaal bont. James Bont.

De telefoonnotitie 6 van dhr. Gradussen (IND) over een uitspraak van dhr. Ruyters, plv. hoofd van het Bureau Internationale Rechtshulp (BIRS), die verklaart dat "Er wordt gechanteerd met de zaak Baybaşin, waarbij BuZa-NL en Turkije elkaar onder druk zetten", of woorden in die strekking.

Op zijn blog schrijft hij 7 dat de toenmalige minister Winnie Sorgdrager in samenzwering met Joris Demmink aan de Tweedekamer verklaard zou hebben dat zij zich direct bemoeiden met de zaak Baybaşin.

Als we Barracuda, in tegenstelling tot het NRC, wèl mogen geloven dan staat daarmee het onrechtmatig handelen van deze sujetten vast. Demmink en Baybaşin zijn dan in ieder geval sinds 1997 aan elkaar gekoppeld. En dan hebben ook Knijff en Wladimiroff (advocaten van Demmink met dubbelrollen) gelijk: Het is Baybaşin die gerechtigheid behoeft en deze misdadigers (Demmink c.s.) voor de rechter wil brengen.


De feiten
Maar nu de èchte feiten: De "woordvoerder" van de rechter-commissaris mag en zal dat niet gezegd hebben. Over lopende zaken doen ze geen inhoudelijke mededelingen. Dus, Het NRC liegt!

En ook de woordvoerders van het OM hebben zich gehaast om dit onjuiste en tendentieuze bericht tegen te spreken. Ze drukken zich iets diplomatieker uit maar de boodschap is hetzelfde: Het NRC liegt! "Het onderzoek bevindt zich niet op dood spoor.", aldus de persverklaring van het OM 8, die er nog dezelfde dag (12.02.2015) -en dat is héél snel- uitging.

Er zijn overigens nog veel meer sporen en feiten dan alleen de aangiftes van verkrachtingen in Turkije. Zoals de telefoonnotitie bevestigt heeft Demmink zich rechtstreeks bemoeid met de zaak Baybaşin. In 2007 is daarvan nog aangifte gedaan 9. Demmink, met een aantal trawanten, vonden het nodig om te rommelen met de kopieën van de dossiers die Baybaşin in zijn eigen cel had. En dat mag helemaal niet volgens de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) 10. U begrijpt nu ook waarom de gevangenisdirecteuren zo kwaad zijn op Demmink en aangifte hebben gedaan 11. Demmink lijkt een crimineel die maar niet voor de rechter wordt gebracht. Mensen met een groot rechtvaardigheidsgevoel kunnen dat niet accepteren.


Niet de eerste keer
Het HHC heeft al eerder met het NRC-bijltje gehakt. Marcel was begin 2014, tijdens de Roestige Spijker verhoren, onafscheidelijk van Harro Knijff, de advocaat van Demmink. Tijdens de pauzes werden strategieën en beeldvorming besproken. En dat ging zo ver dat Marcel, net zoals nu het geval is, (beïnvloedende) informatie publiceerde met zogenaamd als bron "de Rechtspraak". Zeg maar hetzelfde als nu weer gebeurd.

Het HHC accepteert deze beïnvloeding van de rechtsgang en beeldvorming niet en heeft een klacht ingediend bij het Gerechtshof Arnhem. Het hof Arnhem nam dit serieus en heeft op 28.07.2014 de klacht van het HHC doorverwezen naar het Hof Amsterdam 12.

Nu Marcel Haenen opnieuw dit soort fratsen uithaalt zal het HHC een aanvullende klacht indienen en deze laten toevoegen aan het reeds lopende strafonderzoek tegen Marcel Haenen. En dat is nog niet op dood spoor!


Update
*** UPDATE ***

Voor het HHC is het duidelijk. Er is/zijn een (of meer) leugenaar(s). Kandidaten zijn: Het NRC, de Persvoorlichter, het OM, of mogelijke nog andere belangenpartijen. Zoals in het NRC-artikel staat: "Een geheime overeenkomst tussen Turkije en Nederland". Hoe dan ook, iemand heeft onjuist gehandeld. Het HHC zoekt dat uit en heeft onderstaande vragen gesteld.


author: Ton   |   published: 14.02.2015   |   updated: 14.02.2015   |   comments: allowed

20.02.2015
Baybaşin vs. Demmink
Den Haag
 
23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014