Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Rainmaker
Een rainmaker is iemand die een bedrijf helpt aan klanten, geld of aanzien, enkel gebaseerd op zijn/haar lidmaatschap. Het boek met de gelijknamige titel van John Grisham is in 1997 verfilmd 1. Het beschrijft de corruptie en rechtsfrustratie binnen grote instituten ten koste van vele slachtoffers. Naar Amerikaans model is het enige wat telt de schijnbare korte termijn winst. Typisch mismanagement wat inmiddels ook is doorgedrongen bij de Nederlandse overheid die op cursus is geweest.

Gisteren publiceerde het HHC het artikel Bluffende Fredje 2, waarin wordt beschreven hoe dealmaker Fred T. de illusie geeft 25 miljoen binnen te halen bij de Noren. Wat hij er niet bij verteld zijn de kosten. Teeven maakt graag grappen. "De Noren letten altijd goed op het geld. Dat is natuurlijk de reden waarom de Noren zo rijk zijn." 3 Teeven rekent het voor: "Op elke gedetineerde is één bewaarder nodig. Dat zijn dus een kleine 250 banen."

Alweer complete nonsens. In een "Huis van Bewaring" of gevangenis is er maar 1 bewaarder/PIW'er op minimaal 13 gedetineerden. De rest van de FTE's bestaat uit management (altijd teveel managers), administratief personeel, schoonmakers, kantinepersoneel, dienst complexbeveiliging etc. En daarbij horen natuurlijk ook nog wat types uit die Haagse flat (hoofdkantoor) aan de Turfmarkt.


De crimefighters van justitie
Met de verkiezingen in aantocht is het voor de links georiënteerde staatsomroep van demagogisch en manipulatief belang om de mening van het volk te kleuren. Eveneens door verkeerd voor te lichten.

Want wat is het geval? Gisteren kwam Nieuwsuur 4 met BREAKING NEWS. En dat werd vlot door de anti-VVD kranten overgenomen 5. En ook de oppositie stond "verbijsterd" klaar voor de camera 6. DOOFPOT AFFAIRE! De onderste steen moet boven!

Want wat was er gebeurd? Als nawee van de IRT-affaire, u weet wel met hoofdrollen voor diverse hotemetoten die ook in de Rolodex 7 en Roestige Spijker verhoren 8, 9 voorkomen, was er geld geconfisqueerd van de drugscrimineel Cees Helman. In het streven van Fred T. om in de Top 50 Dealmakers 10 te komen had Fred verzonnen dat het binnenhalen van 750.000 gulden een goede deal was. Zoiets als die 25 miljoen van de Noren.

Wat Fred er echter niet bij zei is dat hij een deal had gesloten waarbij Cees zijn in beslag genomen geld weer terug kreeg. BELASTINGVRIJ en WITGEWASSEN. Tja, accountancy is nooit Fred zijn sterkste kant geweest. Maar het meest belangrijke is toch wel de passage onder punt 5, (mede)ondertekent door Fred Teeven.


5. Partijen verplichten zich jegens elkaar om uiterste inspanningen te doen om volstrekte geheimhouding over deze schikking te betrachten en partijen zullen in dat verband noch direct noch indirect mededelingen doen aan derden waaronder tevens begrepen de media en (vertegenwoordigers van) de nationale en/of internationale Belastingdiensten en/of Fiscale autoriteiten.
De details

BESLAG GELEGD 01.12.1993 op saldi bij                                  valuta bedrag
F. van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A.NLG3.500.000,=
Banque Generale du Luxembourg BEF 961.201,=
Generale Bank Antwerpen BEF 72.327,=
Generale Bank Antwerpen BEF 167.911,=
BAC Spaarbank Antwerpen BEF 168.216,=
Kredietbank Antwerpen BEF 156.029,=
Appartement te Antwerpen, waarde NLG1.000.000,=

TOTAAL beslag (koers: 1 BEF = 0.055 NLG)NLG 4.583.912,62

TERUGBETAALD 10-09-2001NLG 4.710.627,18
rekening: 0192325728 DS 521 Arr. Parket Amsterdam
parketnummer: 13/017023/93
kenmerk: 0000199544
onder vermelding van: C.J. Helman
  

Gemiste IB (inkomstenbelasting à 60%)NLG2.826.376,31
Gemiste VB (vermogensbelasting) NLG 395.692,68
Gemiste boete (100%) NLG3.222.068,99

TOTAAL gemiste belasting / schenking TeevenNLG 6.444.137,99De politiek
Nadat de Kamerleden gisteren dit oude nieuws vernamen waren ze boos 11. In ieder geval willen ze er een verkiezingsslaatje uit slaan.
Wel, het is allemaal oud nieuws (zie de bewijsstukken hieronder). Het Ministerie van Justitie is gewoon een corrupte organisatie die zich niets aantrekt van de Trias Politica en meent boven de wet te staan. Dit is slechts één van de vele voorbeelden die een parlementair onderzoek naar onze overheid rechtvaardigen. En dat eindigt niet bij Justitie. Ook Buitenlandse Zaken zit er tot over de oren in.01.12.1993

PV belastingdienst


15.06.2000

Deal met Teeven


13.03.2014

Kamerbrief minister


04.03.2015

Reactie ministerieAls complotter willen we dan ook natuurlijk graag weten wat er nog meer aan "geheimhouding" in de deal zit. Fred T. is het echt niet alleen om die paar centen te doen geweest. We praten over 1993. De IRT-affaire 12, de arrestatie van klokkenluider (en politiek gevangene) Baybaşin, de benoeming van pionnen als Demmink en Donner. De doofpot is aanzienlijk dieper dan een paar belastingcentjes. Kom maar op met die Parlementaire Enquête. Dat had al veel eerder 13 moeten gebeuren. Het HHC heeft nog wel een paar kritische vragen...
author: Ton   |   published: 05.03.2015   |   updated: 05.03.2015   |   comments: allowed

06.03.2015
Baybaşin vs. Staat
Uitspraak KG
Den Haag
 
23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014