Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het verzoek
Te veel macht bij één partij/persoon leidt tot corruptie. De Trias Politica 1 heeft ten doel om die machten te scheiden. Het is een systeem van "checks & balances". Verschillende machten controleren elkaar en houden elkaar in evenwicht, zodat de schaal niet kan doorslaan naar één kant. Gelijk een oplichtende marktkoopman zijn gewichten op de weegschaal uitholt om de balans in de weegschaal te verstoren waardoor je minder waar voor je geld krijgt dan dat je denkt dat je voor betaald hebt.

Het HHC heeft bij de oppositie (althans bij enkele Kamerleden die zelf reeds initiatief hadden genomen) een oproep gedaan tot het houden van een diepgaand onderzoek. Doen onze onafhankelijke en eerlijke poltici nu niets, dan kunnen de "verkiezingen" net zo goed worden afgeschaft.
De politiek is zo betrouwbaar als zijn zwakste schakel.
Ingrijpen dus. Schoon schip maken. De Rutte Appels uit de mand.


Het debat

Het debat was live te volgen via internet en televisie. Het begon om 16:30u en ging, met een korte eetpauze door tot 22:15u. De Kamerleden van alle partijen waren goed vertegenwoordigd. Kennelijk werd dit debat door iedereen als belangrijk gezien. NU.nl hield een "LiveBlog" bij 2 wat door het HHC voor de zekerheid ook maar even is opgeslagen als PDF 3. Dat laatste is noodzakelijk omdat NU.nl niet altijd even betrouwbaar is in haar verslaglegging, hetgeen ook bleek uit de redactionele stukken.

Voor de pauze was NU.nl nog vol lof over minister van Algemene Zaken Mark Rutte. "Hij wist gemakkelijk en overtuigend alle vragen te pareren.", aldus NU.nl. Voor de pauze schreef NU.nl dan ook het artikel "Rutte laat afweging onderzoek aan nieuwe minister" 4. Maar na de pauze (dus vanaf de tweede termijn) kon Mark zijn minstens 50 keer herhaalde mantra "Opstelten is afgetreden omdat de computer het niet deed, maar toen weer wel" niet langer geloofwaardig verkopen. Het door de staat gesubsidieerde NU.nl capituleerde in zijn "onafhankelijke" berichtgeving en kon niet anders scrhijven dan "Kamer dwingt onderzoek af naar Teevendeal" 5. Het eerste bericht werd snel vervangen door het tweede.


Pindakaas

Geert Wilders (PVV) verwoorde het algemene sentiment van de volksvertegenwoordigers het duidelijkste: "Ga toch weer pindakaas verkopen!", refererende naar Mark's baantje als personeelsmanager bij Calvé 6. Want gaande het debat pikten de volksvertegenwoordigers het gedraai in en geschraap uit de pot niet langer. Mark is de regie kwijt. Erger nog, er werd herhaald en openlijk gevraagd waarom de regie van Mark er nooit was geweest. "Terwijl heel Nederland wist dat het fout zit, bleef de premier doorgaan met het weglachen."

Zelfs afgelopen weekend nog, terwijl het bewijs dat zijn VVD-ers overduidelijk logen, had Mark nog "het volste vertrouwen" en zou hij Opstelten "zo weer aanstellen". Hoe wereldvreemd moet je dan wel niet zijn? Geen enkel gevoel over het maatschappelijke ongenoegen.

Sterker nog, Mark meende tot op het laatste moment nog dat zijn partij er na al die jaren nog steeds mee weg kon komen. Vanaf VVD-er Frits Korthals Altes (ex-minister van Justitie 1982-1989 en aanwezig op de ons-kent-ons-borrel 7) tot aan de nieuw te benoemen nieuwe VVD-minister voor Justitie en Afdekking. En ook zijn VVD-SG's (Secretaris Generaal), van Joris Demmink tot en met de-man-van-een-half-miljoen Pieter Cloo 8, konden als super-ICT-ers niet voorkomen dat de backup in de kerkers van het ministerie ook terug te vinden is bij de (wereldwijd gestalde) backups van het HHC.

De Kamerleden, net als de burgers, pikken het niet langer. De Kamerleden waren boos dat Mark het weer onder de Petje Pitamientje 9 probeerde te houden, via een nader te benoemen VVD-er. "Stom hè?"

Arie Slob (CU) diende dan ook een motie in die oproept tot een onafhankelijk onderzoek. En dan eentje, waarbij De Kamer, en niet Rutte, bepaalt wat de onderzoeksopdracht zal zijn.

Zelfs Halbe Zijlstra (VVD) kon, om de geloofwaardigheid van de VVD te herstellen, niet anders doen dan zich aan te sluiten bij het "onderzoek naar de èchte feiten". Deze keer, nadat Pechtold Zijlstra verweet jarenlang ieder onderzoek te hebben tegengehouden, "moest zijn VVD fractie het toestaan" dat er nu wèl wordt onderzocht. Het voorstel werd unaniem gesteund door de gehele Kamer.

De wet op de colportage verbiedt dat producten die bij Mark door de strot worden geduwd meteen rechtsbinding krijgen. Mark moet eerst de gelegenheid krijgen er een paar nachtjes over te dromen en nachtmerries te krijgen. Dinsdag 17 maart a.s. (de nacht voor de verkiezingen van "wiegelende Rutte") zal er worden gestemd. De uitslag staat al vast: Het onafhankelijke onderzoek gaat er komen. Of er vervolgens ook strafvervolging zal worden ingesteld is nu nog niet bekend. Er is nog geen voorlopige hechtenis gegeven of SFO-beslag gelegd. Fred's hoop om zijn crimineel verkregen salaris belastingvrij wit te wassen is al wel vervlogen.


Aruba
Tijdens het debat kwam het nieuws binnen dat Cees Helman, de begunstigde van Fred zijn belastingvrije schenking, vanuit Aruba telefonisch zijn toestemming gaf om de geheimhouding op te heffen 10. Alexander Pechtold hield dit voor aan Mark Rutte, maar deze wilde zijn beleid niet laten bepalen door de media. "Het zou wat zijn als er telkens een debat moest komen over een nieuw feit in de media." Nou ja, dit debat was dan een uitzondering.


Turkije
Dan was er gisteren óók plotseling het bericht 11 dat Turkije wèl zou meewerken aan het strafonderzoek naar de VVD-er Joris Demmink. Een typisch gevalletje van alle verantwoording afschuiven. Het Nederlandse OM zegt dat het onderzoek door Turkije wordt gefrustreerd, en Turkije zegt dat Nederland het zelf sabboteert.

Via de e-mail zijn er vragen gekomen over wat hier allemaal achter zit. Waarom heeft Turkije, indien het inderdaad een OM/media leugen is, dit bericht niet onmiddellijk (22.02.2015) tegengesproken?

Speculeren/brainstormen kan. Maar het HHC houdt zich liever aan controleerbare feiten. Wat er in ieder geval wel speelt:

• Binnenkort zijn er verkiezingen in Turkije.
• Binnenkort zijn er verkiezingen in Nederland.
• Er lopen onderzoeken van de rechtbank.
• Er loopt een onderzoek van de Nationale Ombudsman.
• Er komt een onderzoek van de Tweede Kamer.
• Louis Bontes heeft nieuwe vragen gesteld 12.

Ook al heeft het collectief van voormalige oud-justitie / gevangenisdirecteuren een beroep gedaan op de Tweede Kamer, nu Ivo O. (ex-minjus) en Frans T. (ex-minbuza) niet langer meer beschermd worden door hun status als minister zijn het gewone burgers geworden. Ze kunnen daarmee nu strafrechtelijk vervolgd worden. En daar komt nu het nieuwe onafhankelijke onderzoek van de Tweede Kamer bovenop.

Het is duidelijk. De geest is uit de fles. De doofpot is open. Na dit alles, kunnen de regeringen met nog geen 1001 geheimhoudingsverklaringen het sprookje 13 van "de perfecte overheid" aan het volk blijven verkopen. Hoeveel "Helaas, pindakaas" ervaring je ook in aansmeren hebt.

Je kunt dan maar beter schuld bekennen en hopen op strafvermindering. Want "eervol" ontslag zit er echt niet meer in.
author: Ton   |   published: 10.03.2015   |   updated: 10.03.2015   |   comments: allowed

23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014