Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

MSM: Main Stream Media
Om de een of andere reden bestaat bij journalisten het idee dat ze als eerste iets de ether in moeten slingeren. Waarschijnlijk hebben ze teveel Amerikaanse Hollywood films gekeken waarin "much more microphones and much bigger cameras" zich verdringen om het HOT NEWS tot u te brengen. De "must-know-immediately" berichten, alsof zonder deze uw wereldbeeld niet compleet zou zijn.

Het punt is dat er klakkeloos persberichten worden overgenomen van persvooroplichters 1 of van het "niet geheel onafhankelijke" ANP 2. Er is geen enkele diepte-research. Sterker nog, er wordt bewust meegewerkt aan het scheppen van een onjuist beeld. Door het (meestal klein) artikeltje lijkt de doofpot "wagenwijd" open te gaan, maar wordt in werkelijkheid dicht gehouden met stapels kranten er bovenop. Op het HHC is hierover al vaker gepubliceerd. Te vaak zelfs om hier te herhalen. In het archief 3. vindt u meerdere artikelen hierover. Zomaar enkele willekeurige oude voorbeelden:

17.02.2013 HHC-weblogCensuur in de media
09.03.2013 HHC-weblogNU-jij trollen ontmaskerd
25.05.2013 HHC-weblogJournalistiekum
19.06.2013 HHC-weblogThe Telegrap
09.07.2013 HHC-weblogNU.nl - Uwe valsche Nieuwsvervalschers
03.09.2013 HHC-weblogBack-wash media
13.04.2013 HHC-weblogTelegrof hot-case team


Telegraaf vs. GeenNieuws.com
Als een recent voorbeeld van nieuwsmanipulatie was er het bericht van Geen Nieuws.com, "Willem Alexander en Ard van der Steur, kasteelheren onder elkaar" gepubliceerd op zondagochtend 22 maart 4. De link kwam tevens binnen via de site WaarInHolland.nl 5 waarmee het tijdstip bevestigd is.

Dus wat doet de Telegrof? Ze laten hun ik-durf-het-niet-onder-eigen-naam journalisten van Geen Stijl 6 het bericht later in de middag schaamteloos overnemen zodat ze er vervolgens op maandagochtend (23.03.2015) vanuit hun hoofdkrant kunnen verwijzen naar deze "primeur" 7. Ze noemen daarbij opzettelijk niet de originele bron (met aanvullende informatie), maar hun eigen vertekenende, mitigerende en verdraaiende bron. Met alle manipulaties en doofpot functionaliteit van dien.


NRC vs. HHC
Maar het opruiblad Telegrof is niet de enige. Ook het NRC heeft er een handje van. Dit weekend (20.03.2015) verscheen er een artikel over Pieter Cloo 8. Prima natuurlijk dat zoiets bekend gemaakt wordt. De burger heeft het recht om alles te weten wat onze overheid namens ons, en gefinancierd door ons, doet.

Het zou vanzelfsprekend nog veel beter zijn geweest als het NRC dit vóór het gedwongen vertrek van Pieter C. had gedaan. Maar nee, dat doen de MSM nooit. Pas nádat door anderen de deksel van de doofpot is gehaald dan nemen ze zelf een kijkje in de pot, om het daarna snel dicht te doen en er bovenop (de deksel, red.) te gaan zitten.

Uit der aard kan het nog erger. Zo schrijven ze: "Later bleek na onderzoek van NRC Handelsblad dat Cloo...". Daarmee suggereren ze de illusie dat het NRC zelf de Pieter C. misstanden aanhangig hebben gemaakt.

Opnieuw niet waar. En ook dit is niet de eerste keer. Met name in het afdek-schandaal rondom Joris Demmink heeft het NRC vaker dit soort "oud-nieuws" berichtten gemaakt, waaronder:
04.12.2013 HHC-weblogAD voeging AD fundum
23.10.2013 HHC-weblogBram en Baybaşin: zoek de verschillen
14.02.2015 HHC-weblogDemmink propaganda door NRC

En alsof dat niet voldoende is kan het nóg erger. Het bericht van het NRC over het ontslag van Pieter C. dateert van 20.03.2015. Maar daarvoor was al veel gebeurd. De research afdeling van het HHC heeft namelijk al op 16.03.2015 het artikel Bestraling 9 gepubliceerd. En niet alleen gepubliceerd, maar ook doorgespeeld aan ons welgezinde volksvertegenwoordigers, die daarop hun verantwoording hebben genomen. Maar het is niet alleen toegezonden aan het parlement, maar óók aan het NRC. En wat kreeg het HHC de dag daarop als reactie?


Ik moet u verzoeken om uw artikel van uw website te verwijderen omdat u hiervoor geen toestemming van ons heeft gekregen.


Het HHC heeft geen enkele moeite met overname van informatie van onze website. We zijn niet commercieel en hebben geen enkel belang bij "exclusiviteit". Integendeel: spread the word. Het NRC mag rustig onze artikelen overnemen. Graag zelfs. Een bronvermelding zou aardig zijn, maar ook dat hoeft niet. Het HHC zorgt er zelf voor dat de juiste mensen de stukken lezen. Het gaat niet om kwantiteit maar om kwaliteit.

Waar het HHC wèl moeite mee heeft is wanneer stukken verdraaid worden. Letterlijke citering is prima, maar nieuwe interpretaties maken en daarbij woorden in de mond leggen is dat niet. Maar wat in casu nog veel erger is, is dat doordat ze het nieuws naar zich toe trekken er bewust een nieuwe doofpot wordt gecreëerd:

Leest niet verder! Onderzoekt niet langer! Alles wat u moet (en mag) weten staat in de MSM. De rest moet in oblivion verdwijnen. Net als de Fred-T bonnetjes affaire. Het gaat enkel om het bonnetje, en vooral niet om de deal en de corruptie!
author: Ton   |   published: 23.03.2015   |   updated: 23.03.2015   |   comments: allowed

23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014