Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Joris Demmink
Cheyne-Stokes ademhalen 1 zijn de laatste stuiptrekkingen in de stervensfase 2. Soms gaat het gepaard met een doodsreutel. De ademhaling staat stil, maar het lichaam wil het nog niet opgeven. Doordat de pCO2 toeneemt vindt er een "reflex" plaats waarbij de longen zich plotseling weer volzuigen met lucht/zuurstof. In menig horrorfilm is dit te zien en de eerste keer best wel schrikken. Is het nou nog niet afgelopen?

Er circuleren medische videofilmpjes van op internet, maar het fraaiste voorbeeld wordt wel door Harry van Bommel gegeven: "Weet je wat ik denk? Tegen de tijd dat ze hem echt hebben ..." 3

De opvolger van oud-SG Harry Borghouts, Joris D., wordt verdacht van meerdere onwettige activiteiten. Zeg maar rustig zware criminele activiteiten met meerdere mensenslachtoffers. Er zijn meerdere aangiftes tegen hem gedaan en het heeft jaren geduurd voordat het Openbaar Ministerie en De Rechtspraak enig onderzoek wilde/durfde te doen.

Begrijpelijk als de afbetaling van je hypotheek en het voeden van je gezin er van afhangt. Zelfbescherming. Maar wel moreel verwerpbaar. Van onze overheid mag verwacht worden dat alle criminelen, ook -nee juist- als het machtsmisbruikers binnen overheden zijn, worden vervolgd.

In oktober 2012 was het dan zover. De oud-SG VVD-er werd om leefstijdsredenen gedwongen zijn strategische positie te verlaten. Hij wordt tactisch vervangen door een andere VVD-er, die na een publicatie van het HHC 4 eveneens mag verdwijnen. Bij het afscheid van Demmink waren fans, critici, en dankbaren-voor-hun-verkregen-baantje aanwezig. Een en ander is op video vastgelegd en beschreven 5.


De rapportages
Wat minder goed is vastgelegd is hoe het een en ander nou tot stand is gekomen. Van de zijde van de "fans" is het duidelijk. Dagjesmensen, POW-nieuws, JD-tv, en andere belangstellenden hadden vanuit de media vernomen dat er een feestje werd gehouden op het Binnenhof.

Wat dat feestje aan belastingcenten heeft gekost mag niemand weten. Als antwoord op een WOB-verzoek wordt dat afgedekt met "bescherming van de privacy", het standaard kul-argument wat ze tegenwoordig gebruiken om falend functioneren te verbergen. En dat klemt te meer omdat andere ministeries dat wel gewoon vertellen. Althans aan NOVA 6. De gewone burger wordt gediscrimineerd. Maar mutatis-mutandis kan wel een inschatting worden gemaakt.

70.000,00 euro voor 2 slemppartijen. Dat alles exclusief auto's met chauffeurs, politie escortes op motoren en ME die de hooligans van en naar hun feestje moeten begeleiden. En natuurlijk de kosten voor de onrechtmatige arrestaties, huur celruimte (niet betaald door Noorwegen), overlegcommissies, koffie tijdens de vergaderingen, etc.

Maar dan onstaan de procedurele problemen van het zwarte-pieten.

De 'dat gaat u geen donder aan' Bilderberger 7 en VVD-er Jozias van Aarsen 8 zou opdracht hebben gegeven om zijn VVD-aarsen-vriendje te beschermen. Dat staat althans te lezen in het officiële proces verbaal met nummer PL1512 2012233760-17 9.

"Vervolgens kwam de terugkoppeling van de burgemeester van Den Haag, die aangaf geen demonstratie voor de Ridderzaal toe te staan. Men mocht niet als groep voor de Ridderzaal blijven staan..."

Als de politie dat in een PV zet dan gaat de rechter er meestal van uit dat het op ambtseed opgemaakte document geen valsheid in geschrifte vertoont. De burger en het Parlement weten wel beter. Zij noemen dat geen liegen maar "Kamer onjuist voorlichten."

Deze criminele overtreders van artikel 225 WvSr 10 krijgen vervolgens óók een afscheidsreceptie en worden gepromoveerd tot Eerste Kamer, Raad van State, burgemeester van een grote stad als Den Haag (altijd makkelijk om daar een vrindje te hebben die vervelende zoemende muggen om je heen kan oppakken).

En als je dan ook nog een VVD-er als Kamervoorzitter een ex-VVD-er als Sorgdrager tot "vertrouwenspersoon" 11 laat aanstellen, dan weet je vrijwel zeker dat de doofpot dicht blijft. ALthans, zolang je geen rekening houdt met de research redactie van het HHC...

Want uit de (tweede) verklaring van de politie (met kenmerk 15-05637) blijkt doch duidelijk: "Op last van de burgemeester". Er zijn dus twee verklaringen. Een van verbalisant Donkers en een van de privacyfunctionaris de Heer.

Daar staat tegenover het kontengedraai van "De gemeente staat hier verder buiten", aldus Marja Bolier, bestuursadviseur van burgemeester Aarsen in haar verklaring BSD/2015.292.

"De burgemeester (lees: VVD-er Aarsen, red.) heeft in ieder geval geen (let op: vetgedrukt door gemeente, red.) schriftelijk bevel afgegeven."

Vervolgens gaat de adviseur van de Korpschef zijn politiemensen afvallen: "ALS de burgemeester al mondeling een aanwijzing zou hebben gegeven..." (wij weten van niets) "dan zou dit moeten blijken uit de gegevens die bij de politie berusten."


De onstpoorde liegende overheid
Er bestaat ook een hypothese waarin het bevel niet van de burgemeester afkomstig zou zijn, maar mogelijk van één van de gasten of de gastheer zelf. Dat blijkt niet uit de op ambtseed opgemaakte documenten, maar het is ook niet onwaarschijnlijk.

Het muisje heeft dus nog een staartje. Om te beginnen ligt een aangifte "valsheid in geschrifte" voor de hand. Wanneer documenten worden opgemaakt "met het oogmerk als waar en onvervalscht te dienen" en bovendien rechtsgevolgen hebben voor de benadeelde slachtoffers, dan kan het OM niet anders doen dan tot onderzoek en vervolging overgaan. Ook als het OM zelf hierin betrokken zou zijn. De aangifte zal in dat geval bij de Rijks Recheche moeten plaatsvinden.

Meer achtergrondinformatie over het incident leest u in "Het afscheid van Demmink" 12. De rechtszaken tegen de kennelijk onrechtmatig (want geen bevel) gearresteerde onschuldige, belangstellende burgers zijn inmiddels van start gegaan. Een ooggetuige verslag van de zitting op 29 juni 2015 is te lezen op de website van de AIRVD: "Verboden verslag te doen op het Binnenhof" 13 alsmede in de update 14. Wat daarin opvalt is dat het verhoor van de verbalisant niet in het openbaar plaats vond. Is dit fair trial?

author: Ton   |   published: 02.07.2015   |   updated: 02.07.2015   |   comments: allowed

28.07.2015
Baybaşin vs. Nederland
Uitspraak HB Veenhuizen
Gerechtshof Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014