Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

10 December: Internationale Dag van de Rechten van de Mens
Vandaag, 10 december, is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens 1. Namens Nederland probeert mensenrechtenambassadeur Kees van Baar "fundamentele rechten te waarborgen in landen waar dat niet vanzelfsprekend is". Tientallen landen, waaronder China, Qatar, maar ook Hongarije stonden dit jaar op zijn agenda, zo vertelt hij aan Radio 1.

Kees had gewoon thuis kunnen blijven. Ook Nederland hoort het in rijtje waar-dat-niet-vanzelfsprekend is thuis. Misschien zelfs wel helemaal bovenaan de top. Want terwijl de USA de mensenrechten tenninste nog openlijk in Guantánamo Bay schendt doet Nederland dat in het geheim. Zo stiekem zelfs dat de doorsnee burger daar geen flauw benul van heeft. Een ver-van-mijn-bed-show op nog geen 50 kilometer afstand van uw slaapkamer.


Feestje !!!

Op 10.12.1948 is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Alle reden voor wat feestjes, aldus de interviewster van radio 1 2.

En daar is BuZa goed in. Haring en oranje tulpen worden overgevlogen. Met zijn allen zingen we dat we "Van Duytschen bloet zijn" en "De Koninck van Hispanje altijd geëerd hebben". Leuk joh! Even patriotisch doen en dan kunnen we weer onverveerd slempen en vreten.

Het interview gaat ook ongeveer alsvolgt (vrije interpretatie door uw HHC-verslaggever): Ik ben Kees van Baar. Ik ga heel veel op vakantie. Voor mijn werk, want dan hoef ik die dure hotels allemaal niet zelf te betalen. Ik wil dat die landen die dat belangrijk vinden, zoals Nederland, zich meer profileren. Bijvoorbeeld door een conferentie over LHBT te organiseren. Inter-sex in Den Haag. Daarmee bevestig je natuurlijk het beeld over Rutte. Mensenrechten is maar één aspect. We hebben natuurlijk ook economische aspecten en die zijn veel belangrijker voor de "samen"werking. De mensenrechten zijn niet alleen onze relatie. En dat is ook het leuke, zo'n brede polygame relatie.

In oktober hebben we met de delegatie lekker chinees gegeten, en daarbij hebben de Chinezen gezegd wat ze van onze Nederlandse mensenrechten situatie vinden. Maar daar hebben we het nu niet over. Nee, we kijken liever naar andere landen.

Ook Willem Alexander zegt daar over: "The Netherlands especially appreciates the constructive dialogue we are pursuing. A dialogue about issues on which we agree as well as about issues on which we sometimes differ. Like human rights. Maintaining this dialogue can help us strengthen our ties in these turbulent times."

Een bijzonder project wat benoemd wordt: Ook China heeft het anti-folter verdrag getekend. En daarom trainen wij Nederlanders in China artsen en doktoren hoe ze martelingen kunnen herkennen en deze rapporteren. Zowel medisch als juridisch. "We trainen ook journalisten (in China, red.) hoe ze onderzoeksjournalistiek kunnen bedrijven, hoe ze dat kunnen verkopen aan kranten, en hoe je je gegevens en bronnen moet beschermen." Kan het HHC nu óók subsidie krijgen voor haar melden van de wantoestanden bij de Nederlandse overheid?


Kindermishandeling
Meldpunt kindermishandeling
De Inspectie Jeugdzorg had gisteren vernietigende kritiek op Veilig Thuis, een fusie van twee meldpunten. U zult het gemist hebben door de Teevendeal. Kosten noch moeite zijn gespaard: Fraaie folders, postbus 51 spotjes, dure reclamebureau's, vette salarissen. Maar: Geen zicht op de veiligheid van mishandelde kinderen. Onbereikbare vertrouwensartsen. Rammelende registratie. En maandenlange wachtlijsten. Het is een greep uit de vernietigende kritiek van de Inspectie Jeugdzorg op Veilig Thuis, sinds 1 januari 2015 het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, aldus het NRC 3.

En dus komen ze met "aanbevelingen" en "verbeterplannen". Het lijkt de Commissie Oosting wel. Dikke rapporten, veel declareren (schaal 18, trede 10), niemand in staat van beschuldiging stellen, en adviseren om nieuw onderzoek (tegen betaling) te doen.

En de kinder-slachtoffers? Die zoeken het zelf maar uit. En dat is niet alleen iets voor Binnenlandse Zaken maar ook voor Buitenlandse Zaken. BuZa is al jaren op de hoogte van kindermishandeling in Turkije van Nederlandse staasburgers, compleet met onherroepelijke rechterlijke uitspraken hierover en uitgebreide medische rapporten. En wat doe BuZa? Liegen, de Kamer onjuist voorlichten, valsheid in geschrifte plegen, en vele andere nalatigheden. Geen "mensenrechtenambassadeur" te zien. Behalve dan op de feestjes.


Gedetineerden in Nederland
Radio 1 4 heeft in juli 2013 al besproken dat het Nederlandse beleid voor levenslanggestraften in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens 5.

In het buitenland (het is altijd de ander) starten ze petities 6 om het lot van gevangenen in Nederland onder de aandacht te brengen. Geen Kees van Baar of een Willy_67 die je daarover hoort. Er zal wel niks te vreten of te zuipen zijn.


Gedetineerden in Turkije
En als u dacht dat het alleen om "misdadigers" ging? Eren Keskin is een prominente Turkse mensenrechtenadvocate. Ze is ook de Turkse advocaat van Hüseyin Baybaşin. Ze wordt regelmatig opgepakt en gevangen gezet. Meestal zonder aanklacht. Enkel en alleen omdat ze (leden van) de Turkse overheid beschuldigt van verwantwoordelijkheid voor misstanden.

Datzelfde geldt overigens ook voor uw HHC-verslaggever. Vijf keer onrechtmatig gearresteerd in Turkije. Maar geen BuZa die je daar over hoort. Zelfs als BuZa wèl een grote mond heeft (in Nederland, daar in Turkije durven ze het niet) over MSM-journalisten als Bram Vermeulen 7 en Frederike Geerdink 8 bereiken ze helemaal niets. Commentaar op het regime wordt niet getolereerd en leidt tot verbanning, confiscatie van alle bezittingen en, zoals in mijn geval, ontvoering, gijzeling en mishandeling van je dochter. En laffe BuZa zwijgt...

Speciaal op deze mensenrechtendag vraagt Amnesty International 9 aandacht voor het lot van deze mensenrechtenadvocate. Zij is actief lid van de IHD, de grootste mensenrechtenorganisatie in Turkije. Ook geeft ze juridische bijstand aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in detentie.

En als Kees van Baar en ons Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken er niets aan doen, dan moet u het maar zelf doen. Stuur een brief aan:
• Turkse Ministerie van Justitie ozelkalem@adalet.gov.tr
• Turkse Ambassade in Den Haag embassy.thehague@mfa.gov.tr

Bent u wel voor bescherming van mensenrechten?
Wilt u wel (een beetje) moeite doen voor een betere wereld?
Een voorbeeldbrief vindt u op het HHC en bij Amnesty International.
author: Ton   |   published: 10.12.2015   |   updated: 10.12.2015   |   comments: allowed

18.01.2016
Afscheid Demmink
Rechtbank Den Haag
 
??.02.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
??.03.2016
Getuigenverhoor Demmink
RB Amsterdam
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM