Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

31.10.2012
Op 31.10.2012 vond in Den Haag het eindelijk-65-jaar-en-nu-wegwezen feestje 1 plaats van de Secretaris-Generaal Joris Demmink. Hij had het decennia lang volgehouden om de Justitie doofpotten dicht te houden. Dus was er een forse belangstelling van geïnteresseerden die wel eens een blik wilden werpen op één van de voor onze rechtsstaat meest schadelijke personen en zijn handlangers.

Dagjesmensen, fotografen en cameraploegen stonden langs de rode loper om hun "celebrities" in het echt te mogen aanschouwen. Een soort van prinsjesdag 2 in het klein, maar dan zonder de oranje vlaggetjes. Net geen dag als alle andere, maar wel met vermaak voor het plebs. Totdat de feestgangers naar huis wilden...

Toen mocht dat plotseling allemaal niet meer. Wat daarna allemaal gebeurde kan echt niet in een moderne rechtsstaat. Een aantal volkomen onschuldige Nederlandse staatsburgers werden gearresteerd en afgevoerd naar het politiebureau. 3. Enkel en alleen omdat ze aanwezig waren op het binnenhof om te kijken door wie en waarom ons belastinggeld werd opgedronken.


18.09.2014
Op 18.09.2014 vond bij de Haagse kantonrechter de zitting plaats. Die ging over dat bieden van een vrijgeleide aan verdachte top-ambtenaren cum suis van het ministerie van justitie na afloop van het borrelen op staatskosten.

Een verslag van die zitting kunt u elders lezen op het HHC 4. Onze laffe overheid, die nimmer enige verantwoordelijkheid durft te dragen voor haar wandaden, begon met zwarte pieten. Burgerdienaarmeester Joziudas van Aartsen viel zijn uitvoerend personeel af en legde het probleem neer bij verbalisant Donkers 5. Ook al komt uit beelden van JD-tv 6 er een nieuwe verdachte naar voren: Columbo zonder sigaar maar wel met onopvallende regenjas.


17.07.2015
Maar welke instructiegevende crimineel er ook achter de illegale arrestatie zat, feit is dat Donkers de uitvoerende macht was. En daarmee een oproepbare getuige 7.

En dan gebeuren er rare dingen. De getuige gaat vóór de zitting naar binnen en vóór het zingen weer de kerk uit. De verdachten krijgen geen kans deze getuigen te horen. Alle reden dus om deze rechter te wraken. En die zitting vond zes weken geleden plaats 8.


05.10.2015
Van de week kwam de beslissing van de wrakingskamer:

Een en ander voert tot de volgende slotsom. Doordat de opgeroepen getuige de zittingszaal heeft betreden waar de kantonrechter en de officier van justitie op dat moment aanwezig waren, waarna deze getuige is vertrokken en niet als getuige is gehoord, heeft de kantonrechter de schijn van vooringenomenheid gewekt, hierin bestaande dat bij verzoeker de indruk kon ontstaan dat de kantonrechter zonder verzoeker daarover te horen al had besloten dat een op verzoek van verzoeker opgeroepen getuige niet zou worden gehoord en het pand kon verlaten. Dat betekent dat de wraking reeds daarom gegrond is. 9

Wordt vervolgd . . . . . . . . . . . . . . . € € € € € € € € € € € € € € € € € € . . . . . . . . .
author: Ton   |   published: 08.10.2015   |   updated: 08.10.2015   |   comments: allowed

29.10.2015
Bart van Well vs. Nederland
Getuigenverhoor
Gerechtshof Amsterdam
 
23.11.2015
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014