Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het probleem
Wat daarbij allemaal was gebeurd (volkomen onschuldige mensen die werden gevangen genomen) kan echt niet in een moderne rechtsstaat 1 2. En daarover waren de gedaagden, de officier van justitie en de rechter Vink het eens. Alleen of Nederland eigenlijk wel een rechtsstaat genoemd kan worden daarover verschilden klaarblijkelijk de opvattingen. En dat was dan ook de reden dat het geschil werd voorgelegd aan de (onafhankelijk) rechter. Kort samengevat komt het hierop neer:

Op 31.10.2012 vond de afscheidsreceptie plaats in de Ridderzaal onder een forse belangstelling van geïnteresseerden. Dagjesmensen, fotografen en cameraploegen stonden langs de rode loper om hun "celebrities" in het echt te mogen aanschouwen. Een soort van prinsjesdag in het klein. En dan zonder de oranje vlaggetjes. Net geen dag als alle andere, maar wel met vermaak voor het plebs.

En dat mag niet! Volgens de OvJ mag u wel op uw eentje demonstreren, maar wanneer daar een vader en moeder met hun 1.8 kinderen staan te zwaaien dan wordt dat beschouwd als een samenscholing en/of demonstratie waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Uw gezinnetje loopt dan het reëele risico gearresteerd te worden.

Wat wel mag is demonstreren op een plaats waar diegenen aan wie u uw boodschap wilt overbrengen die niet kunnen ontvangen. Met uw gezin mag u uw met oranje vlaggetje bijvoorbeeld wel gaan zwaaien in Scheveningen, terwijl de slavenkoets door Den Haag rijdt 3. Zolang maar niemand u kan zien.

Maar in dit geval ging het niet om een demonstratie en was er ook geen vergunning aangevraagd. Waarvan wel sprake was is dat nieuwsgierigen en nieuwsgaarders de meningen vroegen van de celebrities over de laatste ontwikkelingen (waaronder de Amerikaanse Senaat Zitting) rondom het feestvarken.

De feestgangers werden door journalisten geïnterviewd en gevraagd om hun commentaar. En lafaards en leugenaars willen lastige vragen nu eenmaal ontwijken. Sommigen waren daarbij zo bang dat ze niet meer naar buiten durfden te komen. De politie wilde, gelijk de mariniers op de Dam 4, het plein even schoonvegen. Minerva ME (mobiele eenheid) werd daarom ingezet en een zevental mensen werden opgesloten.


De opnames
De zitting zelf liep een beetje vreemd. Het ging om een klein zaakje met een boetetje van 350 euro, maar er werden wel twee gewapende parketwachters ingezet. Blijkbaar waren er foto's verspreid waarmee volstrekt onschuldige belangstellenden, die kennelijk werden beschouwd als staatsvijanden, konden worden geïdentificeerd. Wat een leuk land is mijn Nederland toch! Waar is mijn oranje vlaggetje gebleven?

Hierbij komen we aan de kern van de zaak: als er al sprake zou zijn van on-geregeld-heden dan worden deze uitgelokt en veroorzaakt door de slecht regulerende overheid en niet door de burger.

Vervolgens weet Den Haag niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Als er ongeregeldheden worden verwacht dan is bewijsvoering essentieel. Den Haag is dan ook vol gehangen met camera's, tot bij de Riouwstraat nr. 13 5 aan toe.

Men zou dan ook verwachten dat, juist vanwege het zooitje ongeregeld, de camera's óók in de met detectiepoorten beveiligde rechtbank zouden hangen. En dat de zittingen standaard zouden worden opgenomen, zoals de openbare toegang en controle vereist.

Maar nee, TV-opnamen werden niet toegestaan. Als er al iets zou gebeuren dan moeten we het maar doen met de "op ambtseed" gedane verklaringen van niet-onpartijdige gezagshandhavers 6, gedaagden in het alsdan te voeren geding. Compleet van de pot gerukt.

JD-TV had conform de persrichtlijnen 7 toestemming gevraagd om de zitting op film te mogen registreren 8. Dat mocht niet. "Wegens eerdere ongeregeldheden." Een flutargument dat noch onderbouwd, noch gemotiveerd, noch zorgvuldig, noch toepasselijk is. Om de werkeloosheid te bestrijden komt kennelijk iedereen in aanmerking voor een Melkertbaan.

Het was dan ook terecht dat JD-TV doorvroeg naar een toelichting van de (pers)rechter. En opnieuw kwam er een wazig verhaal 9 waaruit is af te leiden dat er lulkoek en leugens worden verkocht.

Zo werd beloofd dat de volledige beslissing gepubliceerd zou worden. Welnu er is tot ruim na kantoortijd gezocht en gewacht, maar er is niets te vinden. En het wordt nog bizarder...


De zitting
Er waren een twintigtal mensen aanwezig, waaronder mensen van "undercover-in-nederland" 10. Toch hoefde niemand "zichzelf te bevrijden en de reis naar het paradijs te wagen" door zijn stropdas af te doen 11.

Van (pers)officier Wouter Bos weten we al dat de persrichtlijn niet altijd netjes wordt uitgevoerd 12. Verdachte Dinand maakte dan ook bezwaar tegen de weigering om opnames toe te staan. En toen kregen we toch een staaltje onlogica te horen van de rechter.

Eerst begon hij de schuld af te schuiven op het gerechtsbestuur. Daarna besefte deze kantonrechter dat hij uiteindelijk zelf die beslissing had gemaakt en zijn maatjes daar niet voor op kon laten draaien. Hij kwam dan ook tot de conclusie dat hij JD-TV niet wilde toestaan en omdat hij iedereen gelijk wilde behandelen daardoor ook anderen niet kon toestaan opnames te maken. Dat betekent dus dat JD-TV voortaan de NOS kan uitschakelen. Als er bijv. opnames op prinsjesdag moeten worden gemaakt dan hoeft JD-TV maar een verzoekje in te dienen en niemand in Nederland die voortaan nog naar de gouden koest mag kijken.

Rechter Vink was buitengewoon innemend en vriendelijk en deed zijn best de boel te de-escaleren. Dat doen ze alleen als ze weten dat ze fout zijn geweest. Vervolgens interrumpeerde de OvJ. Hij wilde graag ter zitting een wijziging in de tll (ten laste legging) opvoeren, welke door de rechter werd geaccepteerd. En nu wordt het echt lachen.

In de oorspronkelijke tll. werd enkel verwezen naar afdeling 2 van de APV 13. Maar dat bleek niet voldoende om de misdaad van de overheid te rechtvaardigen. Kennelijk hebben ook zij het HHC goed gelezen. Dus wilde de OvJ, gaande de zitting, de tll. verzwaren door de Wet Openbare Manifestaties erbij te halen. Zo kon het wangedrag (niet van de journalisten) maar van de politie alsnog worden goed gepraat. En teneinde dat door de verdachten (zonder adequate juridisch adviseur) acceptabel te maken was de OvJ dan bereid de straf in te trekken.

Nou dat klonk voor alle partijen wel prettig. De overheid was niets te verwijten en de verdachten (de 2 voorgeleide heren en de later binnengekomen dame) zouden geen straf krijgen. Poppetje gezien, kastje dicht. Snel de deksel op de doofpot. Uiteindelijk vonniste de rechter alszodanig: schuldig aan het niet opvolgen van een politiebevel, zonder strafoplegging. En daarmee dus een veroordeelde zonder strafblad.

En we zijn er nog niet. De OvJ kon geen bewijs overleggen. Hij moest het enkel hebben van de verklaring van verbalisant Donkers. En wat dat betreft is er steun te vinden bij de Nationale Ombudsman 14 die bevestigt dat uitlatingen van de politie niet altijd even onafhankelijk en betrouwbaar zijn. En om te illustreren dat sommige ministers hun uiterste houdbaarheidsdatum hebben overschreden en niet meer in staan zijn om lessen te trekken uit een recente aangifte 15, maakt hij dezelfde blunder opnieuw door direct in de ontkennings-modus te gaan 16, ronduit een schoffering van de Ombudsman.

Uiteindelijk kwam het wettige en overtuigende (tegen)bewijs van de "verdachten" zelf. Zij lieten de video-opnames zien. Op zich al krankzinnig. Het is immers de overheid die een vermeend strafbaar feit moet aantonen. En tot die tijd ben je onschuldig. Ik heb geen enkel bewijs van de OvJ gezien. De hele discussie beperkte zich tot of er nu wel of niet gevolg was gegeven aan een (wegens herrie van een langsrijdende scooter -die niet werd aangehouden- slecht hoorbaar) politiebevel.

De werkelijke discussie: "was er überhaupt sprake van een demonstratie" werd angstvallig gemeden. Dat zie je wel vaker in de rechtspraak. De hele causaliteit word overboord gegooid en men beperkt zich tot een klein overzichtelijk voorvalletje. Iets wat nimmer was opgetreden als de oorspronkelijke aanleiding van het probleem (Jozias van Aartsen) niet was betrokken.

De rechtsgeldigheid van het bestuursbesluit van Van Aartsen werd helemaal niet ter discussie gesteld. Het vreemde daarbij was dat ook de rechter de zaak disproportioneel vond. Hij vond de vier uur durende gevangenschap onterecht en de tijdsspanne van 36 seconden, tussen de vordering en de aanhouding, onredelijk kort. En de tijdspanne van bijna 2 jaar, tussen aanhouding en voorgeleiding, (niet) onredelijk lang.

Alle reden dus om de overheid op de vingers te tikken. Maar dat gebeurde niet. En gezien het strafrechtelijke karakter had de rechter toch een waarheidsvinding/onderzoeksplicht. Ze hebben zich er snel van afgemaakt en het lid op de doofpot gegooid. Niemand mag weten dat Nederland eigenlijk helemaal geen rechtsstaat is.

Tot slot maakte de rechter nog zijn excuses tegen de vrouwelijke verdachte. Haar dossier was zoek. U weet wel, zoals dat gaat met Rolodexen en telefoongegevens van staatssecretarissen. De reden zou liggen in de omzetting van een papieren naar een digitaal dossier. Waar ze op 8 september 17 nog lyrisch waren over dit systeem, leerde dit voorval dat er nog wat kinderziektes zijn waarvoor voorlichting noodzakelijk is 18.Overige bloggers met een verslag van deze gebeurtenis:

19.09.2014 - AIRVDOverwinning voor fotograaf van de AIRVD
19.09.2014 - BARRACUDAAfdreigen
author: Ton   |   published: 20.09.2014   |   updated: 20.09.2014   |   comments: allowed

22.09.2014
vervaldatum WOB
Ali Hassan
Arrondissement Leeuwarden
 
28.09.2014
vervaldatum uitstel WOB
Advocaatkosten
Ministerie VenJ
 
09.10.2014 15:00u
Hirsch Ballin
Eva Meillo lezing
Rode Hoed Amsterdam
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014