Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Inleiding
Er zijn een paar baantjes die ik niet ambieer. Ik zou alleen op dergelijke vacatures reageren als ik een sollicitatieplicht had. Koning, premier, rechter bij de Hoge Raad of Raad van State of ombudsman, zijn allemaal functies met zeer veel eindverantwoordelijkheid. Nou is er niets tegen op zware en verantwoordelijke functies. Nederland heeft op die posities juist sterke mensen nodig. Ik ambieer ze dus niet omdat ik die functies niet belangrijk zou vinden, integendeel.

Of ik een geschikte kandidaat zou zijn, ligt maar net aan de perceptie van de opdrachtgever. Of ik de taak aan zou kunnen zijn wordt al een stuk discutabeler. Op de vraag van Lubach 1 "Maar moet je er dan niet iets voor kunnen?", zou ik geen "Néééééé!" antwoorden. En of ik de functie leuk zou vinden? Buiten kijf een volmondig nee! Je zit altijd tussen twee vuren met soms zware mensenrechtenschendingen en moet ingewikkelde belangenafwegingen maken met soms zeer ernstige consequenties voor de gedupeerde. Nodig: ja? Leuk: nee!


De aanstelling
Vorige week werd bekend dat Kinderombudsman Marc Dullaert per 1 april moet vertrekken 2. Niet alleen op nationaal vlak, maar ook internationaal, alwaar hij de voorzitter van de Europese koepel van Kinderrechtencommissarissen (ENOC) is. Er was veel verontwaardiging. De kinderpsychiater Prof. Robert Vermeiren twitterde "voortreffelijk voorvechter van kinderrechten moet wijken" 3. Er kwam een massale steunbetuiging op gang. Petities 4 5 worden massaal ondertekend. Heeft u dat ooit eerde meegemaakt met het vertrek van bijvoorbeeld Opstelten of Teeven? Wel, misschien andersom: vóór vertrek i.p.v. tegen.

Dat de Tweede Kamer "niets kan doen" 5 is onzin. De Kamer stelt zelf aan 6. Desnoods NAAST in plaats van onder de "volwassenen ombudsman". Wie is hier eigenlijk de baas? De Kamer of Reinier?

Laten we daarom eerst eens kijken hoe de aanstelling 7 van Reinier van Zutphen heeft plaatsgevonden. Toen Alex Brenninkmeijer, ook een capabele vent 8, naar Luxemburg vertrok werd er heel moeilijk gedaan over de invulling van deze vacature. Er waren aanvankelijk maar twee kandidaten. De zelfbenoemde NRC-ombudsman 9 en de nationale ANWB wegen- en poortwachter 10.

Een jaar later werd na het nodige tumult tijdens de Kerstvakantie (zo gaat dat altijd) stiekempjes de acterende substituut ombudsvrouw Addie Stehouwer terug geschoven onder de door de vanuit zijn presidentschap van het College van Beroep voor het bedrijfsleven overgeplaatste Reinier van Zutphen. Het HHC heeft al eerder over de onbudsman gepubliceerd en het verdient aanbeveling dat nog eens na te kijken. Zo werd op 1 april 2015 (geen grap) de aanstelling van Reinier door -de schredder- van Anouchka vermeld 11. Anoucka is er inmiddels niet meer. Reinier (nog) wel.


Reinier van Zutphen
In een interview met MR-online 12 lezen we een paar veelzeggende reacties van hem. Leest u het oorspronkelijke artikel eerst en dan onderstaande impressie die daaruit bij het HHC opborelt.

Vraag 1: Gefeliciteerd met uw benoeming! Collega's roemen uw grote gevoel voor rechtvaardigheid. Betekent dit dat u de overheid hard aan gaat pakken?

Antwoord RvZ: Rechtvaardigheid en hardheid gaan moeilijk samen. Rechtvaardigheid en duidelijkheid wel. Ik zal de dingen bij de naam noemen zeker als het gaat om onrechtvaardigheden waar de overheid iets aan kan doen.

Impressie HHC: "Ik zal de dingen bij de naam noemen zeker als het gaat om onrechtvaardigheden waar de overheid iets aan kan doen." Pardon??? Reinier van Zutphen is een valsheid in geschrifte pleger en een lafbek die de overheid niet durft aan te spreken. En dat niet alleen. Hij weigert rechtshulpvragen te behandelen. Die van mij, maar ook die van Baybaşin. Het HHC heeft aangifte hierover gedaan bij de Tweedekamer. De zaak is te gecompliceerd, te privé en nog "onder de rechter" om dit hier uitgebreid te bespreken. Maar diegenen die bewijsstukken willen kunnen dat o.a. terugvinden onder kenmerk H201500215 d.d. 23.12.2015.Vraag 4: Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Antwoord RvZ: Tijdens mijn rechtersopleiding was ik griffier van de Haagse rechtbank onder president Wijnholt. Hij liet me zien hoe een kort geding-rechter zijn werk doet met als bijzonderheid dat de Staat vaak de gedaagde partij was.

Impressie HHC: Dat klinkt als een goed ingewerkte staatsdoofpotter en afscheper.Vraag 5: Welk wetsartikel vindt u het mooist? Welk wetsartikel het slechtst?

Antwoord RvZ: Het mooiste wetsartikel is wat mij betreft artikel 1 EVRM. In dat artikel staat dat (ook) Nederland aan ieder die onder de Nederlandse rechtsmacht valt, de rechten en vrijheden van het Verdrag verzekert. Onverkort uitvoeren!

Impressie HHC: Kijk daar is het HHC het volmondig mee eens. Alleen jammer dat het voor Reinier maar loze, holle woorden zijn.

Ik beoordeel een man naar zijn daden, niet naar zijn woorden. Wat dat betreft heeft Reinier voor mij gefaald. En ik heb genoeg details en bewijsstukken om mijn mening hier te publiceren. Het algemeen belang vergt dit, zeker nu Marc door Reinier wordt weggewerkt omdat hij "zijn eigen team wil samenstellen". Dat lijkt voor mij verdacht veel op de doofpot-commissies van zijn voor-voorganger Oosting. De laatste mogelijkheid voor de burger om de falende overheid aan te spreken, daar kun je simpelweg niet meer op vertrouwen. Einde democratie.

Het antwoord op de vraag "Betekent dit dat u de overheid hard aan gaat pakken?" is Reinier dan ook nog steeds schuldig. Het HHC kan hier wel naar raden: Nee, juist het tegendeel. Wegwezen dus.


Marc Dullaert
Marc kreeg in 2013 al aandacht van het HHC. Tijdens zijn presentatie gedurende "Het Debat op 2" viel Marc op door zijn heldere inzichten 13. Marc is niet te beroerd om de vinger op de zere plek te leggen en te spreken over "olifantenpaadjes", de wegen met de minste weerstand 14.

En dat wordt niet in dank afgenomen. Rapporten voor de schredder schrijven is prima, maar echt iets wezelijks aan de kindermensenrechten willen veranderen dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij werd niet voor niets niet uitgenodigd voor het Rondetafelgesprek Kindermisbruik 15. De luis in de pels van het pluche. En dus moet hij weg.

Marc zelf wil blijven. In ieder geval vind hij het onverantwoord dat de (kinder)rechten zomaar een half jaar onbeschemd te grabbel worden gegooid. Dat zegt veel over Marc. En ook veel over de roekeloze Reinier die zulke last-minute beleidswijzigingen doorvoert zonder de consequenties te overzien. Dat gebrek aan strategisch inzicht gaat hem nog opbreken. De Tweedekamer zal toch iets moeten doen met mijn aangifte, willen ze niet zelf medeplichtig worden. Uiteindelijk zijn zij in deze de eindverantwoordelijke!
author: Ton   |   published: 04.02.2016   |   updated: 04.02.2016   |   comments: allowed

05.02.2016 | 13:30u
Ontneming Baybasin
Rechtbank Den Bosch
 
10.02.2016 | 10:00u
Uitspraak KG celsinspectie
Rechtbank Den Haag
 
??.02.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG
Hoge Raad Den Haag
 
??.04.2016
Getuigenverhoor Demmink
RB Amsterdam
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM