Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Sprookje: De Grondwet

r was eens...
een koningssprookje 1. In 1815 hadden de burgers namelijk genoeg van het gegraai en het machtsmisbruik. De Grondwet 2 werd opgesteld en de koning mocht deze voor ons uitvoeren. Maar door ziekten als bijv. syphillis was het denkvermogen aangetast en vergaten ze al snel dat ze Bij Gratie van het Volk waren aangesteld. De burgerrechten werden vergeten en de absolute macht werd al weer snel naar zich toe getrokken. Niks geen verkiezingen. Niemand minder dan God had hen aangesteld. Vandaag de dag zouden dergelijke mensen gepsychiatriseerd worden.

Machtsmisbruik is van alle tijden. Macht is door de jaren heen geconcentreerd geweest bij mensen die menen namens God te praten. Een ieder die de twijfel uitsprak over deze despoten of hun opvattingen kon rekenen op onmenselijke wraak. We kennen de Christelijke martelaren van twee millenia geleden. Op het Parijse Île de la Cité is een plaquette terug te vinden alwaar de laatste Grootmeester der Tempeliers Jacuqes de Molay op 18.03.1314 in opdracht van de Franse Koning en Paus, na vele martelingen, werd verbrand 3.

In het Amsterdamse stadhuis/paleis op de Dam bevindt zich De Vierschaar. Daar werd "recht" gesproken. Om te begrijpen hoe dat ging moet u maar eens het artikel 4 lezen over hoe Keizer Karel V (1500-1588) verantwoordelijk is voor de marteldood van een geschatte 3000 protestanten.

De medeplichtige rechters (die in opdracht van de elite kritische burgers ter dood veroordeelden) en de officieren van justitie (die de verhoren en het vonnis uitvoerden) zijn zelf nimmer vervolgd voor hun onmenselijke wandaden. En ook "advocaten" 5 die direct persoonlijk verantwoordelijk zijn voor dergelijke misdaden dènken anno 2015 er nog steeds met hooguit een "foei" vanaf te kunnen komen.


Beatrix
Ontkennen en verafgoden is verboden. Kenden wij westerlingen enkele eeuwen geleden de beeldenstorm, anno domini 2015 (heden) gebeurt dat nog steeds 6. Allerlei onrecht en machtsmisbruik "uit naam van God". Al dan niet via een tussenboodschapper die een persoonlijke lijn heeft met God, zoals een paus of een koning. En in allerlei gradaties. Van het in Guantánamo Bay waterboarden en martelen door de VS tot de ketter-verbrandingen door IS 7.

Het martelen via waterboarden is niet nieuw. Zo zou Rachel Hendriks Savrij op 14.04.1718 door de rechtbank in Den Bosch (u weet wel, die ook Baybaşin heeft gemarteld en levenslang in de kerker heeft gegooid), veroordeeld tot "de doodstraf door verbranding wegens o.a. bedelarij" 6. En dat bedelen ging echt niet over een slordige 50 miljoen euro voor een verbouwinkje of de aanleg van een steiger bij één van de vele vakantiehuisjes...

Tegenwoordig denken historici 6 dat in de periode 1330 - 1720 in heel Europa tussen de 30.000 en 60.000 anders denkenden zijn geëxecuteerd. In Nederland zou (door de overheid) de laatste heks rond 1610 zijn verbrand. Maar hierboven is beschreven dat in 1718 (een eeuw voor onze Grondwet) dit nog steeds gebeurde. En het HHC heeft kennis genomen van een nog recentere "poging tot verbranding". Het HHC citeert de Koninklijk Huis verslaggever Kysia Hekster: 7

Nadat op 02.08.1945 de laffe (voor volk en "vaderland") gevluchte familie van Lippe-Biesterfeld terugkeerde in Nederland ging het dan 7-jarige prinsesje Beatrix naar de Werkplaats Kindergemeenschap (Kees Boekeschool) 8 te Bilthoven. Een school die een Nieuwe Wereld Orde wilde stichten. Er bestaan foto's van, waarop ze te zien is met een heksenbezem 9. Volgens haar moeder Juliana ging het niet goed met haar dochter. In 1951 (op 13-jarige leeftijd) zat "Trix' persoonlijkheid in de knoop", dusdanig dat ze van school werd gehaald (lees: gestuurd).


Want wat was er gebeurd? Tijdens het 'propjes rapen' vond de prinses eens een briefje waarop stond: "Trix en Bennie zijn gek" (bron: het boekje "Bij de prinsesjes" uit 1948). Een kinderleger met Beatrix als aanvoerster wist wel wat er met de dader moest gebeuren. "We doen net alsof we hem aan een boom binden, aan zijn voeten maken we een reuzestapel van brandhout en we zullen hem zeggen dat we hem in brand steken als hij niet belooft dat hij zulke rare dingen nooit van zijn leven meer zal schrijven!".

Backup HHC: De NOS heeft er een handje van om onwelgevallige artikelen (als ze al per ongeluk gepubliceerd zijn) te laten verdwijnen. Vanwege auteursrechten kan het HHC het artikel niet herpubliceren. Wel zijn er enkele schermafdrukken gemaakt die als backup kunnen dienen.


VARA - Ooohh
Wie nog steeds gelooft dat Nederland een democratie is moet toch nog eens wat kritischer kijken naar hoe het systeem functioneert. Om te beginnen moeten de staatshoofden "solidair" zijn. Zij erkennen en steunen elkaar, waardoor ze op globaal niveau de macht kunnen behouden. Zonder die internationale erkenning zouden deze instituten immers snel uitsterven. Het Darwinistische in-stand-houding-van-de-soort.

Ze gaan over-en-weer op "staatsbezoek", naar elkaars huwelijksfeestjes en begrafenissen. De staatstelevisie is dankbaar voor zoveel mooie big-brother-beelden en zend de plaatjes naar de gehersenspoelde belastingslaaf. Aardige illustratieve voorbeelden die in de stijl van Andrés van Duin's "Animal Crackers" deze bezoekjes aan de lente- en dierentuin van commentaar voorzien zijn te vinden bij VARA-O's LuckyMedia TV. Bijvoorbeeld: "Weekendje naar Kopenhagen" dag 1 10, dag 2 11, Willy_67 in de lentetuin 12, overstappen 13, protocolfascist 14.

Maar de werkelijkheid is minder komisch. Wanneer je staatshoofden een ondemocratische dictator noemt ga je al snel vijf 15 of 14 maanden 16 de cel in. Als je althans niet voor die tijd bent doodgeschoten 17. En dat gebeurt echt niet alleen in het buitenland. Lees de verslagen over Erwin Lensink er maar eens op na: "Erwin alert" 18, Menschenroof 19, Kamervragen detentie preventie 20, Demonstratie preventie 21, Trouw aan de grondwet 22 en Razzia herdenking 23.

En ook dit gebeurt al heel lang. Vanaf Oldenbarnevelt in 1600 24 tot enkele decennia geleden met Willem Oltmans. Toen deze homofiele man een boekje open deed over prins Claus en Salomonson werden er ook al Kamervragen 25 in de doofpot gestopt. En Oltmans werd juridisch kapot gemaakt door een heel leger medeplichtige mensenrechtenschenders van advocaten en hoernalisten.

De noblesse-oblige "royalty" lacht zich rot en doet er alles aan om niet alleen de macht te behouden maar zelfs nog meer naar zich toe te trekken. En niet alleen macht, maar natuurlijk ook meer geld. Zo wil lieftallige Máxima iedere bedelaar van over de hele wereld aan de creditcard brengen 26. Het oude maffia-principe: Maak ze financieel afhankelijk van je door ze in de schulden te steken en je hebt daarna levenslang macht over ze.

En als bonus kan haar man, de watermanager, dan wellicht ook nog grof geld gaan verdienen aan de verkoop (op creditcard) van drinkwater 27. Volgens Peter Brabeck van Nestlé is drinkwater namelijk geen burgerrecht maar een corporate asset 28, 29, 30 En uit betrouwbare bron heeft het HHC vernomen dat er zelfs als plannen uitgelekt zijn om de zuurstof in de lucht op de verplichte creditcard te zetten.

De rol van het Koningshuis 31 voor het behartigen van de burgerbelangen lijkt dan ook verwaarloosbaar. Daarom wil een meerderheid van de Tweede Kamer 32 de rol inperken. En ook Willy_67 stelde voor zijn "verkiezing" nog minder protocolfascist te willen zijn 33. Een begin was dan ook op 27.03.2012 gemaakt 34, 35, 36.

Maar Mark Rutte en (verdachte) Benk Korthals zien dat anders. Zij willen, net als de verkiezingsbelofte-brekende Willy_67, weer meer macht terug bij de Koning 37. En niet alleen bij de kabinetsformatie maar ook bij de keuze en vaststelling van de lakeien. Onze nieuwe minister van Justitie zweert dan ook geen trouw aan het volk maar aan de koning 38.VPR-O | FARA-O
Heeft u het belang van bovenstaande uiteenzetting niet goed begrepen? Denkt u dat buikspreekpop Rutte het beste met ons voor heeft. Leest u dan eens wat meer over het burgerinitiatief 39 Farao der Nederlanden 40. en bekijkt u dit filmpje 42 eens. Met humor wordt de belachelijkheid van dit alles aangetoond. En het ergste van dit alles: het is helemaal geen grap!

author: Ton   |   published: 30.03.2015   |   updated: 30.03.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014