Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Nieuwsuur 20-MAART-2015
Na een tumultueuze week op Justitie presenteerde Nieuwsuur afgelopen vrijdag een samenvatting 1 over de benoeming van de VVD'ers Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff als de nieuwe opvolgers van Ivo Opstelten en Fred Teeven. Volgens Nieuwsuur zouden die zijn opgestapt vanwege de Teevendeal. En daar gaat het al mis. ZE ZIJN NIET OPGESTAPT. Ze zijn eruit geflikkerd. Maximale houdbaarheidsdatum verstreken.

Niet in de recycling, maar in de vernietiging wegens gevaar voor botulisme. Als zoiets namelijk blijft doorfladderen dan moeten we straks hele ministeries "preventief ruimen". Wat dat betreft zegt Harry Borghouts het goed: "want anders stort heel Justitie in elkaar". Maar dan gaat de zoetsappige Nynke de Zoeten, als een volleerd complotter, verder met speculaties. 'Cloo is tot de conclusie gekomen dat hij met zijn vertrek de nieuwe minister en staatssecretaris "de mogelijkheid biedt een nieuwe start te maken".'

Nee dus. Stef Blok formuleert het heel anders. En ook Harry stelt: "Het is heel bijzonder dat een secretaris-generaal opstapt. Het is gissen waarom hij is weggegaan." Het HHC zal u een transcriptie aanbieden (tevens ter schriftelijke en googlebare vastlegging voor het nageslacht) van de belangrijkste getuigenverklaringen:

00:00We gaan verder met het ministerie van Veiligheid & Justitie. Want daar heeft men weer een minister en een staatssecretaris. Eind van de middag werden de VVD-ers Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff benoemd als de opvolgers van Ivo Opstelten en Fred Teeven. De politieke top moest dus het veld ruimen vanwege de Teevendeal. Maar vandaag stapte ook de hoogste ambtenaar op het ministerie op. De Secretaris-Generaal Pieter Cloo. We gaan naar Den Haag, naar Nynke de Zoeten. Ja Nynke, hoe bijzonder is het dat de secretaris generaal van het ministerie opstapt als de minister en staatssecretaris opstappen.
00:34Nou, dat is zeer bijzonder. Dat is in Nederland echt uitzonderlijk. In andere landen gebeurt dat misschien. Maar hier zorgen de ambtenaren juist voor de continuïteit in het beleid (lees: doofpotten, red.HHC). En dan zou het vertrek van twee bewindspersonen dus eerder aanleiding moeten zijn om een topambtenaar te koesteren. Maar in dit geval lag dat toch anders. Zo zei minister Blok vanmiddag op dat moment nog de vervanger van Ivo Opstelten.
00:58Nou, omdat het ook niet heel vaak voorkomt dat twee bewindslieden tegelijkertijd moeten vertrekken bij een ministerie. En wij samen geconcludeerd hebben dat dat een moment is waarop het ook goed is als er ruimte is voor een nieuwe SG. Nogmaals, met veel waardering voor de huidige, die we ook echt nog goed gaan inzetten. Radio 1: Heeft hij iets verkeerd gedaan in de afhandeling van die zogenaamde Teevendeal? Het heeft niet te maken met de afhandeling van de Teevendeal.
01:23Ja, terug naar jou Nynke. "Het heeft niet te maken met de afhandeling van de Teevendeal." Maar waarom moet hij dan wel weg?
01:29Nou, Pieter Cloo is een jaar of twee geleden zeer tegen de zin van de rest van de top van het departement naar justitie gekomen. Hij had geen achtergrond binnen justitie. En dan is het zeer ongebruikelijk dat iemand meteen topambtenaar wordt. En hij stond ook niet bekend als een groot jurist. Maar eerder een beetje als een onbehouden bestuurder. Maar Ivo Opstelten wilde hem heel graag hebben. Een partijgenoot. Een beetje het type ook, hetzelfde type, niet-lullen-maar-poetsen (lees: wegpoetsen, red. HHC). Maar dat zou in de praktijk toch niet goed uitgewerkt hebben. En er zou een langlopend conflict zijn tussen Cloo en de rest van de top van het departement. En bronnen in de coalitie zeggen dat hij zo wie zo opgestapt zou zijn, ook als Opstelten was blijven zitten. Het is wel opvallend, want we hebben ook een aantal ambtenaren van justitie gesproken, wat lager in de hiërarchie. Rond de ondernemningsraad en de medezeggenschapsraad. En die zijn eigenlijk zeer verrast door het vertrek van Cloo. Die zeggen: "Ja, het was een stevige man, maar ze hadden wel respect voor hem." En zij zien het vertrek dan toch ook heel erg in de lijn van de suggesties die de VVD top hebben gewekt dat ambtenaren op justitie niet loyaal zouden zijn. In verband met weer: die Teevendeal. En als je dan juist kijkt naar de Teevendeal dan is het opvallend dat Cloo vertrekt, want hij speelde daar niet speciaal een hoofdrol in.
02:44Pieter Cloo laat zich in 2012 nog als interimadvisuer inhuren bij justitie. Minister Opstelten wil zijn partijgenoot houden. Hij stelt hem aan als Secretaris-Generaal, de hoogste ambtenaar op het departement. Nu vertrekt Cloo. In het kielzog van zijn bewindslieden. "Een unieke situatie" , vindt voormalig Secretaris Generaal Harry Borghouts.
03:10Het is heel ongebruikelijk. En dat is in de Nederlandse verhouding ook absoluut niet nodig. Als er een nieuwe minister komt, dan komt er een nieuwe minister. En de Secretaris-Generaal zit er.
03:22Bij zijn aantreden is rauwdouwer Cloo omstreden op het ministerie. Ambtenaren twijfelen aan zijn leidinggevende en bindende capaciteiten.
03:30Hij kwam van buiten de Rijksdienst. En ik kan u vertellen dat het uitermate moeilijk is om een topfunctie zo ineens bij de Rijksdienst te bekleden. Dat geldt voor Directeur-Generalen, dat geldt voor Secretaris-Generalen. Als je geen ervaring hebt. En het zou dus kunnen dat hij tot de conclusie is gekomen dat "het is mijn vak niet". En dan is dit wèl een mooi moment.
03:49Opvallend is dat de op één na hoogste ambtenaar, directeur generaal Gerard Roes wèl blijft zitten.
03:56Ik ken de heer Roes wel heel erg goed, al. Al twintig jaar. Het is de, nou meest kundige ambtenaar dat weet ik niet, maar een zeer kundig ambtenaar, zéér loyaal, zeer bekwam voor zijn vak. Hij kent de Rijksdienst als geen ander haast. En ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat hij weg zou moeten gaan. (Welnu, het HHC kent die redenen wel, red.HHC)
04:16Roes heeft vorig jaar met toenmalig staatssecretaris Teeven gesproken over de hoogte van het bedrag dat crimineel Cees H. terugkreeg van zijn geblokkeerde bankrekening. Niet 1,25 miljoen gulden, maar bijna 5 miljoen.
04:30Ik weet dat er een gespreksverslag is, inderdaad, een zogenaamde aantekening van een ambtenaar. Pauw (11-03-2015): Dat heeft u gezien? Ik heb dat gezien. En... gisteren Pauw (11-03-2015): Stond er een bedrag in? Dat heb ik gisteren gezien, en... Pauw (11-03-2015): Stond er een bedrag in? Ik kan er niks over zeggen, omdat het een persoonlijke aantekening is. (Een privé persoon of een ambtenaar in functie, red. HHC?)
04:42De Tweede Kamer wil dat de Teevendeal wordt onderzocht. Minister Schippers van Volksgezondheid hoopt dat ook het lek op justitie wordt gevonden. Schippers vermoedt anti-VVD-krachten.
04:54Ik begrijp niet dat (Let op: niet hoe, red.HHC) ze erbij komt. Ze weet héél goed dat die Nederlandse (hoezo Nederlandse? en de Turkse dan? red.HHC) ambtenaren zéér loyaal zijn. En dat het geen puinhoop is op Justitie. Dat weten de Kamerleden kennelijk ook nog niet. Meer het is géén puinhoop op justitie.
05:07Premier Rutte wil het onderzoek door het ministerie zèlf laten uitvoeren. Maar de Kamer eist een onafhankelike commissie. De nieuwe minister Ard van der Steur moet de "onderzoeksopzet" nu aan de Kamer voorleggen.
05:21
Die onderste steen komt niet boven,
want dan valt heel Justitie in elkaar.
05:25(Let op: geen vervolgvraag: hoezo dan?, red.HHC) Ja, Nynke de Zoeten. Dus de nieuwe bewindslieden staan dus voor die klus. Om orde op zaken te stellen bij het ministerie van Veiligheid. De suggestie werd eerder gewekt dat ze zochten naar een zeer ervaren bestuurder. Nou is Ard van der Steur dat niet. En ook de staatssecretaris niet.
05:43Nee zeker niet. En er wordt door de oud-collega's, de oppositie Kamerleden ook wel met de nodige scepsis gereageerd. "Justitie is toch geen stageplaats?" De VVD heeft kennelijk niemand anders kunnen vinden. En ze vinden dat de VVD ook wel een risico neemt met deze onervaren bestuurders, want... Ja, het ministerie van Justitie is een heel zwaar departement en er speelt van alles. Terrorisme, asiel, de hele reorganisatie. En ja, als je dan twee onervaren bestuurders neerzet dan kan dat wel eens misgaan. Maar de VVD zegt: Het zijn mannen met een hele goede politieke antenne, die het vak snel zullen oppakken. En ze kunnen zich ook gaan profileren als het nieuwe veiligheidsduo van de VVD. En dat wordt daar ook heel belangrijk gevonden. Het nieuwe duo "Ruiger en Ruig" als opvolger van Opstelten en Teeven. Ze zijn ook beiden niet bang om een stevig profiel te kiezen. We hebben het gisteren al uitgebreid gehad over de nieuwe minister Ard van der Steur. Vandaag dus bekend dat Klaas Dijkhof Fred Teeven gaat opvolgen. Nou die heeft de afgelopen maanden in het kader van terrorisme bestrijding ook wel een aantal standpunten ingenomen die schuren tegen de randen van de rechtsstaat. Hij gaat asielazaken doen. Opvallend is dat hij als lijsttrekker in Breda voor de VVD, wat hij een paar jaar terug nog was, actie heeft gevoerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Dus we hoeven zeker geen milder beleid te verwachten.

Van de 07m:09s (429 seconden) die dit verslag duurde, was de helft (25+12+19+20+12+10+4 = 242 seconden) informatie van betrokkenen. De overige helft was vulling en beeldvorming met de mening van een zoete verslaggeefster. Niet één kritische vraag. Ze laten zich gewoon met een kluitje in het riet sturen. En zonder de diensten van het HHC zouden de Kamerleden het met deze holle opinie moeten doen. Gelukkig bestaat het, door Kamerleden goed gelezen, HHC nog. Geen holle woorden, maar gerichte daden: (1) Opstelten, (2) Teeven, (3) Cloo. Op naar fase vier...


Loyaal of medeplichtig?


Die onderste steen komt niet boven,
want dan valt heel Justitie in elkaar.


De oud SG Harry B. heeft voor de cameras een bekentenis afgelegd. Hij stelt: "De onderste steen komt niet boven, want dan valt heel Justitie in elkaar." Helaas wordt er niet doorgevraagd. Wat bedoelt Harry B.? Harry spreekit zichzelf namelijk tegen. Enerzijds zegt hij dat het géén puinhoop is, anderzijds dat het een in elkaar stortend zooitje is. Dat laatste klopt, en het HHC is bereid het laatste zetje tegen het kaartenhuis te geven.

Het vervelende van dit alles is dat een deel van deze verdachten oprecht denkt dat ze "goed werk" doen / hebben verricht. Zij willen Nederland inderdaad "beter" maken en menen vervolgens dat "het doel de middelen heiligt". En eenmaal gecorrumpeerd is er geen weg meer terug. Je kan immers niet een beetje corrupt zijn, net zo min als je niet een beetje zwanger kan zijn. Het is van tweeën één.

En daar gaat het mis. Dat heeft dan niets meer met "loyaal" zijn te maken. Loyaal jegens wie? Overheidscriminelen? Of jegens de burger die zij geacht worden te dienen? Deze hotemetoten denken dat ze zelf boven de wet staan en -ten koste van burgers- hun eigen gang kunnen (blijven) gaan. Harry B. denkt dat nog steeds, ook al probeert hij zijn hachje nu te redden. Het is immers niet Justitie die in elkaar valt, maar een handje vol criminelen die verantwoording moeten (gaan) afleggen. En, egoïstische criminelen eigen, dat willen ze niet!

Maar het is de enige wijze waarop Justitie gezuiverd kan worden en het vertrouwen in de rechtsstaat en het geloof in de democratie kan worden hersteld. Recht doen, ook -nee jùist- als daarbij slachtoffers vallen onder politici en top-ambtenaren. De zaak door laten etteren maakt stinkende wonden. Bij niet tijdig en rigoreus ingrijpen zal het ledemaat als gangreen moeten worden geamputeerd. Want ànders valt Justitie pas ècht in elkaar.


Draaideurcriminelen en wegpromovendi
Wat nu al decennia doorgaat is het de hand boven het hoofd houden van een kleine bovenlaag. Het woord "top"-mensen is onjuist. Het zijn geen toppertjes, maar wel pyramidespel misbruikers. En het stopt niet bij deze eindverantwoordelijken. Als de top corrupt is dan heeft dat zijn weerslag op alles wat daaronder zit. Lagere echelons zijn vaak lafaards. Ze willen geen problemen en hun hypotheek veilig stellen. Ze spelen daarom het corruptiespelletje mee.

En dat diepgewortelde rechtsmisbruik ontwricht de samenleving. Op alle lagen. In het Parlement bijvoorbeeld. Fred T. keert terug in de kamer. Diezelfde Kamer die hij eerst heeft voorgelogen en die het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Mensen die je niet langer meer moeten worden nu zijn collega's. Of je nu verdachte bent zonder VOG, of zelfs al een strafblad 2 hebt maakt niet uit.

Hoe kunnen de burgers vertrouwen behouden in draaideurcriminelen? Maar niet alleen Fred T. (van staatssecretaris naar 2e kamer) of Piet Hein D. (van multipele ministerschappen tot onderkoning in de 1e kamer). Neem Pieter C. Zijn functie zal tijdelijk worden waargenomen door Hans van der Vlist, de SG bij het ministerie van Onderwijs. Maar Pieter C. zal gewoon werkzaam blijven voor het Rijk. Een nieuwe dure Melkertbaan. Ongetwijfeld tegen hetzelfde maximumsalaris 3 en met behoud van auto met chauffeur 4.

Het lijkt wel onuitroeibaar onkruid. Vanuit het ministerie wortelt het door in de lagen van de opsporing en de rechtspraak. Neem nou Hugo H. 5, naast Fred T. die andere OvJ die tot over zijn oren in de IRT-affaire zat. Het gevolg is dat "onafhankelijk" onderzoek wat minder onafhankelijk wordt. En dat heeft weer zijn directe weerslag op andere OvJ's (officier van justitie), AG's (advocaat generaal) en zelfs op rechters en advocaten.

Zo is er de advocaat Mikhail W. beter bekend van de Demmink en Baybaşin 6 zaken. Gisteren (!) -oorspronkelijk gepland op de 23e maar het vergde heel veel bellen om geregeld te krijgen- was er de uitspraak 7 van het Hof van Discipline te Den Haag. Het HHC zal deze nog in detail gaan bespreken. Maar voor nu komt het erop neer dat de rechters "FOEI" tegen betaal-eerst-maar-een-miljoen Mikhail W. hebben gezegd.

Het Hof heeft vastgesteld dat er sprake is van belangenverstrengeling. En dat gaat aanzienlijk verder dan zwart-geld Moszkowicz. Deze veroordeelde was namelijk tevens lid van het tCEAS advies orgaan voor de Hoge Raad. En nu begrijpt u ook waarom onze AG Diederik Aben met zijn handen in het haar zit en maar blijft uitstellen. Geen deskundoloog 8 die dat voor hem kan rechtbreien. De corruptie is doorgedrongen in alle gelederen.

Dan gaat het vonnis naar de Deken van Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden. Die mag het gaan uitvoeren (lees: een foei-aantekening maken). Voor de rest denken ze er mee weg te kunnen komen. En bij de Orde aan het hoofd staat weer een andere verdachte, tegen wie het Gerechtshof Den Bosch op 21 april a.s. een beslissing moet nemen.

En niet alleen tegen de deken Bas M. maar ook nog eens tegen een aantal rechters in dat zelfde ressort. U voelt de bui al hangen. Ze zijn niet blij met deze slecht weer voorspelling. De donkere wolken stapelen zich op boven justitie en ze zullen geen droge voeten houden.Hoe nu verder?
Justitie gaat klappen krijgen en zal fors moeten incasseren. Maar het hoeft geen knock-out te worden. Het hoeft niet in elkaar te klappen. Het moet gewoon doen wat al veel eerder had moeten gebeuren:
De èchte criminelen oppakken en voor de rechter brengen.

Inmiddels neemt de Tweede Kamer haar taak (eindelijk) serieus. Zo kan het niet langer. Louis Bontes heeft een Kamerdebat aangevraagd 9 en de Kamercommissie bereid gevonden om Kamervragen 10 te stellen over een recent artikel in het AD 11. Een jaar geleden heeft de rechter in Utrecht deze verklaring reeds opgenomen 12. Maar justitie zelf deed niets.

Al 50 jaar (de dossiers "staatsgeheimen" mogen onderhand wel open!) wordt pedofilie, óók -of zelfs juist- door top-hotemetoten beoefent als ware het een bridge- of schaak "sport". En ze blijven het, tot op de dag van vandaag, maar goedpraten 13 en onder de tafel schuiven. Met Opstelten, Teeven en Cloo is het echt niet gedaan. De ethische zuivering begint pas. Het riool wordt doorgespoeld. Dat zal even stinken, maar daarna is het schoon.

Maar het lijkt allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. Louis Bontes spreekt van "flutantwoorden" 14. Iets wat we gewend zijn van justitie. Cloo mag dan wel weg zijn. De onder-SG en professioneel doofpotter Gerard Roes 15 zit er nog steeds. Zelfs Nieuwsuur verbaasde zich daarover. Maar zoals Harry B. zei: "Continuïteit in doofpotbeleid is belangrijk."

De vraag die vooralsnog resteert is of van der Steur alleen maar een grote scheur kan opentrekken (net als Teeven) zolang hij in de Kamer zit. Want nog geen jaar geleden wilde hij Demmink aanpakken 16.

Maar hij zit nog geen week op het ministerie of hij begint al bakzeil te halen 17. Zo schiet dat niet op. Alle reden dus om het fok aan te halen en scherp in de wind te gaan zeilen. Ik zal de "onafhankelijke Kamercommissie", die gedwee wacht op de aanwijzing van Van der Steur, nog eens wijzen op het belang van mijn kandidatuur tot onafhankelijk onderzoeker.
author: Ton   |   published: 26.03.2015   |   updated: 26.03.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014