Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Volks vertegenwoordigers
Voor de overheidskritische burger zijn er twee parlementsleden die eruit springen: Louis Bontes en Pieter Omtzigt. Mensen die hun nek durven uitsteken en de regering ter verantwoording durven te roepen.

Pieter Omtzigt formuleert dat alsvolgt: Dat is de kerntaak van de Tweede Kamer. Dat ik wil ik ook graag aan de HHC-lezer doorgeven. Ik ben een tegenstander van partij-politiek en ben voorstander van een meritocratie 1 en adviseer om, als u al gaat stemmen, een voorkeursstem op een individu uit te brengen.


De Doofpot
In juli 2014 voltrok zich "een ramp" (dat is een eufemisme voor massamoord) met vlucht MH-17 2. De leugenaar en criminele valsheid in geschrifte pleger Frans T. huilde voor de TV-camera's en lachte verliefd naar de Ukraine.

Frans T. begrijpt het niet tot op zijn sterfdag en marionet Mark R. maakt grapjes over de onderste steen. En ondertussen verliezen 3 de nabastaanden van de slachtoffers alle vertrouwen in onze overheid. Welkom bij de club.

Mark wordt boos als je zegt dat er sprake is van een doofpot. "Er spelen geen andere belangen dan die van de nabestaanden." Onzin. Zoals zoveel wat dit type uitkraamt. En òf er andere belangen spelen! Om te beginnen hebben we het belang van het referendum. Dat moet kost-wat-kost positief uitvallen. Dus moet er minstens tot na 6 april vertraagd worden.

En dan is er het belang van het afwinpelen van de aansprakelijkheid 4, wat diametraal staat tegenover het belang van de nabestaanden. Dus zegt Mark "ik werp dat verre van mij af". Om vervolgens te zeggen: "Voorzitter, ik heb hier verder geen zin meer in." En gaat over tot de orde van de dag: liegen, bedriegen, verdraaien, frustreren, vertragen, afschuiven.

Maar dan kent hij Pieter Omtzigt niet. Die is toch wel even heel wat intelligenter dan die gesjeesde geschiedenisleraar. En hij haalde een fantastische stunt uit: Het anterieure WOB-verzoek 5: "Voorzitter, wèl tevreden was ik met de toezegging om inderdaad de Rijlksarchivaris opdracht te geven. Ik probeer hem vast te leggen in een motie zodat duidelijk is wat wij bedoelen. Als de regering zegt 'wij voeren hem uit' dan is dat prima." 6. En somt op wat hij bewaard wil zien. Alles. Presentielijsten, emails, telefoonnotities, noem maar op. Zo hoort dat in een aan de burger verantwoording afleggende democratie.


De afschuif drogreden

"Ze" zijn er mee bezig. Ik niet. Niet mijn mensen. Maar "ze". En daar kan/wil/mag ik mij niet mee bemoeien. Nog meer leugens. Er gebeurt vrijwel niets. Er zijn geen radarbeelden opgevraagd. Er wordt geen informatie verstrekt. En al zeker geen betrouwbare info. Dat is de truc die we uithalen. Wij hebben het "gedelegeerd". En nu ligt de verantwoordelijkheid bij anderen...

Fout! De eindverantwoordelijke blijft de eindverantwoordelijke. En de eindverantwoordelijke moet de vinger aan de pols houden. En de eindverantwoordelijke kan simultaan meerdere onderzoeken laten lopen. En de delegans kan aan de delegataris voorwaarden opleggen. Procedureel en materieel.

In de zaak Baybaşin, maar ook in andere (rechts)zaken, kunnen er - en zijn ook - termijnen worden vastgesteld. Liggen er verplichtingen om tot beslissingen en uitspraken te komen. Stelt de Awb dat er Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur zijn. Kunnen wanpresterende bobo's persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor onder hun verantwoording gevoerd wanbeleid.

Zo'n dooddoener als in de zaak MH-17 of in de zaak Baybaşin. "Het is onder de rechter" gaat gewoon helemaal niet op. Zeker, moet een onderzoeker onafhankelijk kunnen onderzoeken. En moet een rechter onafhankelijk kunnen beslissen. Maar als dat de norm is, dan was Baybasin in 1995 en 1998 nooit gevangen gezet. Dan had trol-rechter Ham 7 niet zo'n laffe uitspraak gedaan waarin hij de stelende overheid niet alleen de hand boven het hoofd houdt maar ook nog eens € 2.775 extra steelt van het slachtoffer.

Mark Rutte schoffeert alle nabestaanden van de slachtoffers. Waar twee jaar geleden nog alle kranten vol stonden en onze regering in rouwstoeten meeliepen laten ze nu niet alleen de slachtoffers bungelen aan het ongewisse. Ze beledigen ze ook nog eens door ze weg te zetten als "complot-denkers". Er is geen complot. Het belang van de slachtoffers staat voorop, zegt hij met verontwaardige boze toon tegen de volksvertegenwoordigers. Een motie van wantrouwen zou gepast zijn.

Het huidige beleid van deze VVD-overheid is: Verzwijgen wat ze voor zichzelf inpikken (denk aan de absurde kosten van de Groene Draeck) en verzwijgen wat ze van ons stelen (denk aan precario, accijnzen, heffingen, leges, btw, ib, ob, WOZ, inkomensafhankelijke huren, successie lijkenpikkersdiefstal, etc.). De regering heeft er alle belang bij om te verzwijgen en te verduisteren. Want anders zou de burger de Franse-revolutie hulpmiddelen, die aanleiding waren tot de Grondwet, weer van zolder halen.
author: Ton   |   published: 03.03.2016   |   updated: 03.03.2016   |   comments: allowed

??.03.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
18.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
19.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
20.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
20.04.2016
Uitspraak smaadzaak NOS
Rechtbank Utrecht
 
21.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
22.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
lente 2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM