Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Gevangenis Zuder Bos Heerhugowaard
Dat in een gevangenis criminelen zitten is duidelijk. Maar aan welke kant ze van de tralies zitten ligt minder voor de hand. Echt, dit kun je niet verzinnen. Alleen met een volkomen wanbeleid is dit te organiseren. En dit gaat alleen nog over Heerhugowaard en niet over het rijtje "zelfmoorden" wat dit jaar plaats vond in andere gevangenissen:

• 27.10.2015 - Schurft uitbraak van besmettelijke huidaandoening bij 10-20 gedetineerden 1.
• 17.11.2015 - Dan een inbraak met diefstal door de knokploeg van Minister Ard van der S. 2.
• 15.12.2015 - Weer een uitbraak: Ontsnapping door gewoon de bezoekersruimte uit te lopen 3.
• 22.02.2016 - Drugshandel in gevangenis schering en inslag. 4
• 29.02.2016 - Raadsels rond dood gedetineerde door overdosis 5
• 20.03.2016 - Marteling in isolatie door criminele bajesmedewerkers (lees verder...)
• 21.03.2016 - Slavenarbeid en vernedering door minister knor 6.

Misdadigers zitten soms aan de verkeerde kant van de tralies. Soms lopen deze beesten zelfs nog gewoon los. Maar dat zal niet lang meer duren. De waarheid zegeviert altijd. En daarna worden de echte misdadigers berecht. De nodige strafaangiftes zijn reeds in voorbereiding. Als deskundologen weten ze wat hen te wachten zal staan als ze zelf levenslang het cachot ingaan.

Er zijn vele typen criminelen. Mensenrechtenschenders van weerlozen en afhankelijken zijn de ergste. Kinderverkrachters, zoals waar de oud-SG van het Ministerie van Justitie van is beschuldigd door meerdere slachtoffers. Machtsmisbruikers van het type kopschopper. Met een groep durven ze een weerloze die niets terug kan doen wel aan te vallen. Laffe hyena's waarbij het onderscheid tussen een clitoris of penis haast niet waarneembaar is 6. Zeg maar een soort cloaca 7 van kippenkopschoppende kippenneukers die zelf uit zo'n riool zijn gekropen.

En dat soort misdadigers wordt nog betaald met belastingcenten ook. Dat maakt de burger een (medeplichtig) financier van een terroristische organisatie 2. Dan had u deze regering maar geen mandaat moeten geven. Of anders moeten stemmen. Of uitdrukkelijk uw afkeuring en ongewenstheid moeten uitspreken. Want verschuilen achter helemaal-niets-doen, maakt u nalatig en aansprakelijk. Misschien niet met voorbedachte rade. Maar wel met opzet (willens en wetens), nu u het dankzij het HHC weet en er nog steeds niets aan wilt doen om het te herstellen. En dat geldt voor ambtenaren in het bijzonder 8.


Artikel 282 WvSr lid 1 Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt (...); lid 4 een plaats verschaft (...); 282b met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf (...) 9


U begrijpt dat ik het over de zaak van de politieke gevangene Baybaşin heb. Een man die ten onrechte levenslang gevangen wordt gehouden door machtsmisbruikende ambtenaren die zelf levenslang te wachten staat. En dan mogen ze nog van geluk spreken dat wij de wet wèl respecteren, in tegenstelling tot deze wettelozen.

De zaak Hüseyin Baybaşin is een lang verhaal. Om het kort te houden: het Nederlandse Ministerie van Justitie wordt geleid door misdadigers die rechterlijke uitspraken en grondrechten aan hun laars lappen. Een beetje zoals hun collega's in Turkije 10. Dat is ook Baybaşin overkomen. Van de ene naar de andere gevangenis is hij geping-pongt. Ieder menselijk bestaan wordt hem stelselmatig afgenomen. Rechtszaken die hij daarover voert, zoals recentelijk nog een Kort Geding tegen de Staat 11, worden door laffe rechters van zich af geschoven. Mogelijk zelfs in directe opdracht van het Ministerie 12.


Jan de J., Kees P., Angeline van D., Ard van der S. (sortering volgens salarisschaal)
Baybaşin wordt door het Ministerie van Justitie (top-bottom) met opzet getreiterd en geprovoceerd. Dat gebeurde al in 1995 na zijn arrestatie. En dat gebeurt nu, terwijl u dit leest, nog steeds. In 1995 werd hij in isolatie gegooid omdat er "Koerdisch gesproken" zou worden. Alsof deze types zelf zulke talenwonders zijn.

Van de huidige opperbefehlvoerder Kees P. is bekend dat zijn "topvaardigheid" Dutch is 13. Dat is Engels voor Nederlands. Waarschijnlijk kan hij nog geen Turks van Marokkaans onderscheiden, laat staat dat hij weet hoe Koerdisch klinkt. Dus zijn ze op zoek gegaan naar een andere "vrije meningsuiting". Baybaşin zou zoiets gevraagd hebben van "Ben je soms in de Kerk of in de Moskee geboren?" En dat mag niet!

Zoals hierboven aangetoond is Heerhugowaard een locatie met een slechte reputatie 14. Er wonen types die van alles met zich mee de gevangenis inbrengen. Het blijkt zelfs dat een schurftige hond (geruchten noemen de naam Akita) daar zijn schurft zou hebben achtergelaten 15. Met als gevolg dat de gedetineerden die alcohol gebruikten om hun handen te reinigen 16 Angeline's knokploeg langs krijgen voor een anus/cel inspectie. En die dan nog zo blind zijn om de alcohol niet te ontdekken en hun perverse lusten botvieren op het verscheuren van post en het stelen van persoonlijke bezittingen.


Provocaties en marteling
Het is niet de eerste keer dat Baybaşin in Nederland mishandeld en gemarteld wordt. De medische staf van het HHC heeft inzage gekregen in het medisch dossier van deze politieke gevangene. Daaruit blijkt dat "lollige cipiers" opzettelijk zijn knie hebben beschadigd. Tot op de dag van vandaag is dat nog niet hersteld. Deze misdadigers lopen nog steeds vrij rond.

Er is veel meer te vertellen, zoals hongerstakingen, moordpogingen door vergiftiging, etc. Maar omwille van respect voor de privacy van deze politieke gevangene (daar kan MinVenJ nog wat van leren) doet het HHC dat (nu) niet. Wel willen we u op het voorval van afgelopen weekend wijzen.

Dit weekend van de zonnewende van 21 Maart is het begin van de lente en het Koerdische nieuwjaar Newroz 17. Maar tegenwoordig is het in het Islamitiserende Turkije van Erdoğan bijna verboden om dat te vieren. 18 Net als het christelijke Kerstmis overigens 19. Hoewel het daar vol hangt met lampjes, bomen en ballen is dat een doorn in het oog van fundamentalisten. Kennen wij hier het weg-met-zwarte-piet vraagstuk, daar willen ze Noel Baba kwijt, als was de karmozijnen robe een zwarte burka. Kutlu olsun!

Baybaşin is alles ontnomen. Zijn vrouw en kinderen, zijn vermogen, zijn vrijheid en zijn leven. Het enige wat hij nog heeft is zijn geest en zijn lichaam. En daar zorgt hij goed voor. Hij sport en gaat dagelijks voor dag en dauw al op de roeimachine. Dat ding staat opgesteld in de gemeenschappelijke afdelingsruimte / keuken van afdeling E-0. En omdat het een herrie maakt en Baybaşin de andere gevangenen niet wakker wil maken houdt hij de deur gesloten.

Maar de kippenmoordenaar Jan de J., die op afdeling C-0 werkt (ook wel bekend als het hasj-café) en waar gevangenen dood gaan aan overdosissen, al dan niet zelf genomen of daarbij geholpen, mag ondanks de strafaangifte tegen hem nog steeds vrij rondlopen. Hij is niet op non-aktief gezet, heeft zijn VOG (ondanks zijn status als verdachte) nog steeds, en wordt door leidinggevende partners-in-crime de hand boven het hoofd gehouden. Nog wel...


Aangiftes
Wat er precies gebeurd is kan het HHC u niet vertellen. Baybaşin zit namelijk in isolatie en krijgt geen contact met de buitenwereld. Ik heb hem sinds het voorval nog niet gesproken. Zo werkt dat bij justitie. De waarheid mag niet naar buiten komen. Gevangenissen, net als Guantánamo Bay, zijn bolwerken van mensenrechtenschendingen door overheden. Vandaar dat GSM's verboden zijn, alle correspondentie gemonitord wordt, en daarmee ook de privacy van uw HHC-verslaggever wordt geschonden.

We moeten het dus doen met de verklaringen en aangiftes van de advocaten die (soms) nog wel contact met de gedetineerden mogen hebben. En dat schept een duidelijk inzicht in dit verhaal. De kleinzielige, pathetische, onbekwame en leugenachtige types als Jan de J. en Cees P. willen zich wreken op mensen die de waarheid spreken en de misdaden van deze overheids"dienaars" aan de kaak stellen.

Baybaşin zou Jan de kippenneuker "asshole" hebben genoemd. Cloaca zou meer toepasselijk zijn. Nu kan ik me voorstellen dat types als deze Jan met hun hyena-clitorisje, bij gebrek aan een schaap, aan een kip genoeg hebben. Maar ik kan me weer niet voorstellen dat de immer correcte Baybaşin zo'n fout zou maken. Hij laat zich al 20 jaar niet provoceren. Niet door dierenmishandelende Jantjes en niet door kindermishandelende Jorisjes (blijkbaar beiden dol op assholes).

Voor inzicht in het verhaal wordt u daarom verwezen naar de officiële aangiftes die het HHC u hierbij aanbiedt. En wellicht is het aardig om eens een kaartje te sturen. Niet naar Baybaşin want dat wordt toch maar verscheurd door de criminele overheid. Stuur eens een kaartje naar Jan de J. en Kees P. Wens ze beterschap en veel sterkte toe. Want zij zijn het die uiteindelijk de gevangenis in zullen draaien. Kutlu olsun!


20.03.2016
mr. Van der Plas

Beklag (I) directie
21.03.2016
mr. Serrarens

Beklag CVT
21.03.2016
mr. Serrarens

Beklag DJI
22.03.2016
mr. Van der Plas

Beklag (II) directie
author: Redactie   |   published: 22.03.2016   |   updated: 22.04.2016   |   comments: allowed

18.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
19.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
20.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
20.04.2016
Uitspraak smaadzaak NOS
Rechtbank Utrecht
 
21.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
22.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
??.04.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
lente 2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM