Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Democratie
Terwijl onze zelfvoldane, onaantastbaarwanende, luie, falende top-ambtenaren zich van nieuwjaarsborrel naar nieuwjaarsborrel slempen 1 is de productieve klasse het werk van het falende Ministerie van Justitie aan het uitvoeren. En zoals gewoonlijk tijdens alle "recessen" is er geen haan die kraait naar uiterst allarmerend nieuws: Ons rechtspraaksysteem deugt niet.

Het begon allemaal 200 jaar geleden. De burgers hadden genoeg van al die perverse "elite" die zichzelf verrijken over de ruggen van de wèl werkende klasse. De keuze was eenvoudig. Gelijkheid voor iedereen of de kop gaat eraf onder de (humane) guillotine.

Ze kozen eieren voor hun geld. Ja hoor, wij mogen best een grondwet hebben. Veel plezier ermee. Want wat deden ze? Heel stiekem deden ze alsof wij macht en zelfbeschikking kregen, maar in werkelijkheid veranderde er niets. Het principe van de machtenscheiding staat alleen in de propaganda en de headlines van de Telegraaf. Maar niet in de kleine lettertjes. Zo lijkt het alsof we i.p.v. een oligocratie een democratie hebben, maar in werkelijkheid hebben we nog steeds nauwelijks rechten. De grondwet is een dode letter waaraan niet getoetst mag worden en het parlement in de (gekozen) Tweede Kamer mag zeggen wat ze wil, uiteindelijk kan de (niet gekozen) Eerste Kamer (waarin o.a. de Bilderbergertjes zitten) alles torpederen.

Er zijn nog meer nadelen aan de huidige staatsvorm. Niet alleen Groenlinks in de 1e Kamer kan referenda naast zich neerleggen, ook onze eerste minister en plaatsvervangend Koning, trekt zich geen barst aan van de wens van het volk. De gedecimieerde VVD en PVDA hebben (nog wel) een absolute meerderheid waardoor ze hun baantje vier jaar lang hebben weten te behouden en ondertussen vanuit een actuele relatieve minderheid alles uitvoeren waar wij niet achter staan. Niks geen democratie dus, maar het dictatorschap van de helft-plus-een. Of erger nog, effectief het dictatorschap van een minderheid die geen steun meer heeft van het volk.


De controlerende macht
Binnen die scheiding van machten, in het kader van checks-and-balances, blijkt er van enige scheiding geen sprake. Wie betaalt bepaalt. En wie betaalt is degene die 80% van het geld weer gestolen heeft van de burgers middels allerlei onzichtbare, ontransparante, misleidende belasting-, accijns-, percario-, successie constructies. Gestolen geld waarmee de slachtoffers worden onderdrukt. Gelijk de prijs van de Chinese kogel die de ter dood veroordeelde zelf moet betalen.

Nu zou het zo moeten zijn dat er naast de wetgevende en uitvoerende instanties een derde, onafhankelijke instantie zou moeten zijn die de andere twee controleert en corrigeert. Dat is in theorie de Rechtspraak. Wanneer iemand zich niet aan de spelregels houdt heeft de rechter de macht om die valsspeler op het matje te roepen, de valse zetten ongedaan te maken, en de slachtoffers hun ontnomen voordeel terug te geven of het hen aangedane nadeel te compenseren.

Helaas klopt daar geen bal van. Om te beginnen mogen rechters in Nederland niet naar de Grondwet kijken. De oprichtende wet, de moeder van alle wetten, wet Ground Zero, daaraan mag niet getoetst worden. Simpel gezegd: Nederland is een ordinaire mensenrechten negerende/schendende staat. En geen volksvertegenwoordiger die daar vragen over stelt, of anders zich laat afschepen door de eindverantwoordelijke overheidscriminelen.


Rechters zijn niet onafhankelijk.

Nederland is een mensenrechten schendende staat.


Dan is er het probleem van de spelregels, de uitgebraakte stortvloed aan wetten en derivaten. Onze bemoeizuchtige controlfreaks willen alles kunnen doen om de vrijheid van de burger maar in toom te houden. De ene flauwekul wet na de andere wordt gemaakt. Door de bomen is het bos niet meer te zien. En sommige bomen nemen het licht van andere bomen weg. Een verstandig boswachter zou snoeien en kappen, maar ons Ministerie van Justitie lost het op door nòg meer wetjes te verzinnen en te planten. Arbeidsverschaffing voor Melkertbanen, tussen de sport-en-sauna-op-het-werk en de lunchpauzes en coffeebreaks door.

De slappe rechters, die ook maar een gewoon 9-to-5 ambtenaren/kantoorbaantje willen, maken zich er met een minimum aan inspanning van af. Een onderzoeksplicht wordt niet uitgevoerd. Een motivatieplicht is teveel moeite. En als je dan toch partij moet kiezen pak je de machtigste en sterkste: de machtsmisbruikende overheid en corporaties. De arme, berooide en bestolen burger kan zich een duur hoger beroep niet permitteren. Dus statistisch gezien hebben uitspraken ten faveure van de overheidscriminelen de grootste "slagingskans". Dat staat goed op het CV en bij het CBS.

En vind je dan, als een lot uit de loterij, een goede, zelfbewuste, ethische rechter die wèl rechtvaardig wil doen dan loopt zo iemand op tegen de wetsteksten. Want rechters mogen alleen maar kijken of het zo in de wetsbijbel staat. Niet of het zo bedoeld is, maar of het zo staat opgeschreven. De intentie van de wetgever is immers in de parlementaire stukken vaak verhuld en gemanipuleerd. En wie heeft die wetsteksten gemaakt? Juist, een falende en corrupte overheid. En ook al is er de gouden regel dat:


Onduidelijke regels in de (wets)tekst

dienen, bij twijfel, ten nadele van de opsteller te komen.


Nou dat gebeurt dus nooit. Wat daar de reden voor is? Naast gemakzucht, luiheid, incompetentie is daar ook de afpersing. We kennen die natuurlijk al van Piet-Hein Donner, de tot twee keer toe gefaalde minister in wie het vertrouwen is opgezegd en die als onkruid maar blijft terugkomen, omdat die familie al zo lang de lakeien van de koning zijn 2, 3.


Artikel 284 Wetboek van Strafrecht: Afpersing 4

hij/zij die een ander

door (... bedreiging met ...) enige andere feitelijkheid

wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;


En de meest simpele bedreiging is natuurlijk die van het salaris. Je baan kwijt raken. En daardoor je hypotheek, je huis, je vrouw en je zult afglijden tot een dakloze zwerver. Ongewenst. Geld is machtig. Fred Teeven (ex-vice-minister van Justitie, schimmige onderwereld deals) legt dat alsvolgt uit: 5 "hiermee wordt precies voldaan aan de gedachte achter het systeem: net zoals in de echte maatschappij wordt goed gedrag beloond, en heeft slecht gedrag consequenties." Stoute rechters die niet doen wat de overheid wil hebben dan een probleem. En ook rechters zijn net mensen, probleemvermijdend van aard.

Het HHC heeft dit fenomeen van de financiële afhankelijkheid begin 2013 al aangekaart in de publicatie Quater Politica. Er zitten ernstige constructiefouten in de rechtspraak en in onze democratie. Feitelijk zijn ze failliet. Leest u die artikelen nog maar eens na:
06.02.2013 HHC-weblogQuater Politica
01.05.2013 HHC-weblogTrouw aan de Grondwet
04.02.2014 HHC-weblogRechtspraak is failliet
04.06.2014 HHC-weblogConstructiefout
28.06.2014 HHC-weblogDe Symboolwet
25.08.2014 HHC-weblogConstitutionele monarchie

Rechtstreeks

2016-2
Het behaagt het HHC dan ook dat Alex Brenninkmeijer deze website leest. Nu is dat niet zo verwonderlijk, want in 2013 en 2014 hadden wij nauw contact. Een ombudsman waar ik nog respect voor heb, in tegenstelling tot de huidige crimineel Reinier van Zutphen tegen wie een strafaangifte loopt.

En Alex komt tot dezelfde conclusie, al gebruikt hij iets minder krachttermen (want is ook minder bedonderd door de overheid) dan het HHC: Rechterlijke organisatie kent constructiefouten 6.

Daar gaat ons vertrouwen in rechtvaardigheid door het afvoerputje. Het zou haast een legitimering zijn om het recht in eigen hand te nemen. De guillotine van zolder en de landverraders voor het vuurpeleton.


Enkele voorbeelden
In 2012 berichtte Bart Mos op zijn Micha's BREAKING NEWS: 7
Europees hof: Staat mocht journalisten niet gijzelen 8.

Je zou verwachten dat er door het OM vervolgens een hele lijst van acties, ook tegen Turkije, zou worden ingesteld. Wederrechtelijk gijzelen is immers strafbaar. Maar nee hoor, geen enkele overheidscrimineel draait de gevangenis in. Ze krijgen promotie en slavenverhoging.

Nadeel compensatie
Slecht gedrag wordt beloond. Goed gedrag wordt bestraft. Teeven beweert welliswaar het omgekeerde, maar daarvoor is hij dan ook een politicus en (ex) minister. Die spreken zelden de waarheid, zelfs niet onder ede. Want niet alleen krijgen de criminele daders een vrijgeleide, de slachtoffers moeten ook nog eens opdraaien voor de kosten. Dit is recentelijk bevestigd door het Europese Hof:

Van de week werd bekend dat de Staat haar misdragingen erkent 9. Geen excuses en een bloemetje, of iets dergelijks. Maar heel droog en kaal. En dat vond het ECHR al voldoende 10. Het besloot verder geen uitspraak te doen. Oftewel, de Nederlandse Staat ontloopt haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in een onder-ons-dealtje met het Europese Hof.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het Hof vond tevens dat de slachtoffers de helft van de eigen proceskosten zelf maar moesten betalen. Of eigenlijk nog veel meer, want middels de belastingen betalen ze óók nog eens mee aan de proceskosten van de criminele Staat. Inderdaad, het EU-Hof oordeelt effectief dat het slachtoffer de dader moet betalen. Beetje omgekeerde wereld nietwaar?

Vandaar dat de machtige Staat, met relatief schier onbeperkte (gestolen) middelen een rechtsgang als een roulettespel ziet, waarbij de burger alleen groen-nul krijgt toegewezen. De Staat wint bijna altijd en de kans daarop is nagenoeg 100%. Je moet als burger goed gek zijn, of je zeer zwaar aangetast voelen in je rechtsgevoel, wil je een procedure tegen de Staat beginnen. Immers ze hebben de rechters in hun zakken zitten. Corruptie van de eerste orde.

Onafhankelijk onderzoek
Een ander bekend voorbeeld van een falend rechtssysteem is de burgerrechter. Menig huisbezitter heeft een conflict met de gemeente, die meent als huisjesmelker te mogen optreden. WOZ-waarde bepalingen met bijbehorende belastingen (meervoud) en planschade beoordelingen worden gedaan via een eigen organisatie. Ja, de overheid heeft zogenaamd "geoutsourced", maar dat is slechts een papieren truc om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te ontlopen. Zo'n "onafhankelijke" deskundige is ZAOS.

De rechtbank weet dat gemeentes de boel bedonderen. Om een onafhankelijk oordeel te geven zouden ze dan ook zelf aan waarheidsvinding moeten doen en behoort de rechter een onafhankelijk deskundige aan te stellen. Maar dat doen ze niet, want dat onderzoek moet de Rechtspraak uit eigen zak betalen. Ze zijn niet gek! Dan werken ze liever mee met een corrupte overheid, dan dat het van hun eigen budget afgaat. En daarmee is de Rechtspraak dus ook corrupt.

Bovendien hebben dit soort vonnissen nog veel grotere consequenties. Wanneer de Rechtspraak zou oordelen dat de overheid fout is, dan komt er een ware lawine van claims op hen af. Dat gaat fortuinen kosten. Dus liegen ze liever de boel bij elkaar dan dat ze rechtvaardig en onafhankelijk oordelen.

Een vraag die dan blijft staan: Hoe is de financiering van de omkoopbare deskundoloog Bas van den Heuvel geregeld? Betaalt de Hoge Raad meer dan een miljoen voor een bedrog-rapport of zit daar een andere geldschieter achter? Een leuke klus voor de Algemene Rekenkamer of een WOB-verzoek.

15.12.2014 HHC-weblogEnschedese werk ramp
10.02.2015 HHC-weblogDe Hoge Raad deskundigen
27.09.2015 HHC-weblogOmkoopbare deskundologen
author: Ton   |   published: 07.01.2016   |   updated: 07.01.2016   |   comments: allowed

??.??.2017
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.??.2017
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.2017
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM