Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Machtenscheiding
Dat de Hoge Raad niet deugt mag je niet zomaar zeggen. Het ondermijnt immers de rechtsstaat. Want juist dit Hoge College van Staat (lees: Het Koningshuis) dient "in het belang van recht" de integriteit te bewaken. Gelukkig zeggen ze zelf 1 dat ze "steekjes hebben laten vallen".

Altijd verleden tijd. Anderen. En uit der aard altijd in omfloerste bewoordingen. Een rechter zegt nooit wat hij (m/v) denkt, alleen maar wat hij denkt dat hij niet denkt dat hij denkt. Dubbele ontkenningen en vaagheden om maar geen stelling te hoeven in nemen en toch te doen alsof ze besluitvaardig en verantwoordelijk zijn.

Geert heeft het over Tempo Doeloe 2 (lekker makkelijk die ver-voor-mijn-bed-show) en noemt het "de donkerste periode uit die 200 jaar rechterlijke macht". De LED-verlichting was nog niet uitgevonden. Mensen zaten op de fiets met dynamo in de huiskamer. Een zonsverduistering door de Anunaki? Geen sorry van of vervolging/strafblad voor deze misdadigers te bekennen. De bewaking van de orgastische integriteit duurt slechts drie minuten. "Lessons learned" (achteraf learning-on-the-job en niet vooraf door kwalificatie), om over te gaan tot de orde van de dag, de lessen te vergeten, en dezelfde fouten te herhalen door de nieuw benoemde stagiairs zonder supervisor.

Het HHC durft wel direct en concreet te zijn. Zonder misverstanden te laten ontstaan. Vandaar dat referenties en definities worden toegevoegd. Opdat we over hetzelfde praten en iedere lezer (m/v) begrijpt wat wordt bedoeld met het woord corrupt 3.


De Hoge Raad is corrupt.


De vervuiling van het beslissingsproces gaat al mis met de grondwet en de machtenscheiding 4. In theorie hebben we drie onafhankelijke machten die elkaar controleren en in balans houden. Checks and balances. Nou, nee dus. En een democratie hebben we ook al niet.
  1. De wetgever (regering, koningshuis, eerste kamer) maakt de spelregels. Die zijn opgesteld zoals in het Casino: de Bank wint altijd.
  2. De uitvoerder (ambtenaren, politie, openbaar ministerie) handhaven de regels. Law-enforcement: door je strot duwen.
  3. De controleur (rechters) checken of de wet (lees: de wil van groep 1) is toegepast volgens de wil van groep 1, en dus niet volgens de wens van het volk.
En daar gaat het dus al mis. Drievoudig mis. Enkel de wil (lees: vals spel) van de wetgever wordt toegepast. Geen mensenrechten, geen redelijkheid en billijkheid, geen mededogen en barmhartigheid. Nee, kil egoïsme. Op zijn VVD's. Dit wordt gecontroleerd door rechters die trouw zweren aan de Koning 5 en niet aan de democratische burger. En om de corruptie-trias helemaal compleet te maken, zeker bij de Hoge Raad, doen de rechters bijna altijd wat de uitvoerder (lees de Advocaat-Generaal) concludeert (lees: voorschrijft).

De lui zitten in hetzelfde gebouw, gaan naar dezelfde borrels, recepties, feestjes. Doen aan achterkamertjespolitiek, wat ze "het geheim van de raadskamer" noemen. Dat is net zoiets als "staatsgeheim". Iedereen weet dat er een doofpot is waarbij criminelen (zoals prins B. von L.B., vader van mevr. von Amsberg en opa van de huidige Koning W.A. von A.) de dans ontspringen, ten koste van vele burger slachtoffers. En dat marionetten als Mark R. de wet overtreden door gezochte misdadigers aan het gezag te onttrekken en bewijsmiddelen te verduisteren. Dat dit controle systeem niet deugt wordt ook bevestigd door Tjibbe Joustra, Pieter van Vollenhoven 6 en Edwin de Roy van Zuydewijn 7 die ze ook met "De Kleren van de Keizer" aan hebben gezien. In hun onderbroek dus, zonder protserige toga's, mantels, kroontjes en andere opsmuk.


Diederik Aben
Zo'n typische AG-er is Diederik Aben 7. Hij was in de periode Rolodex/HIK-team/Baybasin de collega van bonnetje-affaire Fred Teeven in Amsterdam. Een typische VVD-er, zoals Jozias van Aartsen, die niet wil dat de PVV -op zijn Trumps- schoon schip gaat maken, en dus geen bonnetjes kwijt maakt, maar zelf uitschrijft 8. Dat heeft hem in 2011 de das omgedaan 9. In plaats van, net als Baybasin-wie-is-dat-ook-al-weer? Ybo Buruma, Raadsheer te worden werd hij het Raadssulletje en kreeg hij het hoofdpijndossier in zijn maag gesplitst.

Diederik is mensenschuw 8, bevooroordeeld 9 en dus wraakbaar.


Vooroordelen blijken heel vaak te kloppen.

Dat gegeven moeten we koesteren.


"Wat als we het vooroordeel nu eens als een mensenrecht beschouwen?" Dat is iets wat hij de politieke gevangene Baybaşin niet gunt.

Bijbeuner Diederik kan het alleen niet af. Hij is niet "net als Eva iemand die de vinger opsteekt als de rest zwijgt". Bovendien wil hij, als een echte jurist, iedere verantwoordelijkheid van zich afschuiven. "Ik vind het niet, maar deze 'expert' zegt dat..." Laf verschuilen dus. Gelijk een Pontius Pilatus de handen wassen in onschuld, om tegelijkertijd mensen te martelen en te doden.

Eigenlijk zou Diederik gewoon zijn werk moeten doen. Een herzieningsverzoek van 18 april 2011 (inderdaag ZES JAAR oud) beoordelen. Het Europese Hof heeft al vast gesteld dat Diederik een grove mensenrechtenschender is. Lezinkjes geven, studentjes voorliegen en hersenspoelen en borrels aflopen. Natuurlijk frauduleus in de baas zijn tijd. Maar gewoon een conclusie schrijven, zoals waar wij hem voor betalen? Nee, liever tilt hij alle leugens over de verkiezingen heen, zodat de VVD niet net als de PvdA wordt genihileerd.


WOB-verzoek
Bij deze niet geheel integere Diederik heeft het HHC op 8 januari j.l. onderstaand WOB-verzoek ingediend.WOB VERZOEK

Geachte Hoge Raad,

Naar aanleiding van de recente publicatie op het HHC is de vraag opgekomen inzake de financiering van deskundigen aangesteld door de Hoge Raad, in het bijzonder die van Bas van der Heuvel in de (SCHANDALIG !) lang durende herzieningsprocedure van de heer Hüseyin Baybaşin.

Ik heb begrepen dat er voor meer dan een miljoen euro aan declaraties is ingediend en uitbetaald aan dit heerschap. In uw jaarverslag 2015 kan ik hierover echter niets terugvinden. Uw organisatie bestaat uit een rechtsprekend deel en een organisatorisch deel. Het laatste valt natuurlijk gewoon onder de regels van het bestuursrecht en kent in casu geen verschoning. Ook al zou u menen dat dit wel het geval is dan nog behoort u, in het belang van recht (vertrouwen in de rechtstaat en in de HR in het bijzonder), deze algemene informatie vrij te geven.

Ik doe dan ook een beroep op u, onder inroeping van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) en de ambtelijke doorzendplicht (Awb), om alle documenten inzake de financiering, door of via de Hoge Raad, van heerschap Bas van der Heuvel (ook die van eventuele andere zaken en andere tijdsperiodes) openbaar te stellen en mij die in kopie toe te mailen.

Met vriendelijke groet,

Ton HofstedeU raadt het vast al... Geen enkel antwoord. De normen en waarden van de Hoge Raad zijn van dusdanig onbeschoft laag allooi dat ze overheidfähig zijn. Inmiddels zijn de wettelijke vier weken 10 verstreken. Zich uit eigen beweging aan de wet houden is niets voor het rechtsinstituut. Dus voelt het HHC zich genoodzaakt haar burgerplicht te vervullen en de Hoge Raad te wijzen op haar nalatigheid.

Per internet en aangetekend 11, zodat ze zich niet kunnen verschuilen achter "wir haben es nicht gewusst". Daarmee hebben ze weer twee weken de tijd gekregen. Maar moeten ze nog steeds met de billen bloot vóór de verkiezingen!
author: Ton   |   published: 07.02.2017   |   updated: 07.02.2017   |   comments: allowed

??.??.2017
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.??.2017
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.2017
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM