Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het vonnis in de wederrechtelijke ontnemingszaak
Vandaag las rechter Hartmann het vonnis voor in de wederrechtelijke ontnemingszaak. Uw HHC verslaggever was daarbij aanwezig. En ook de persvoorlichting van het Hof Den Bosch. Haar verslag staat op rechtspraak.nl 1. Ja, ze was aanwezig, maar het is duidelijk geschreven door iemand die noch de inhoud van de stukken, noch de voorgeschiedenis kent. Ook al is het een formeel persbericht, u moet daar niet te veel waarde aan hechten.

Wat u wel gedaan heeft, en anders kunt u dat alsnog doen, is het verslag van de hoorzitting van 19 mei 2017 nalezen 2. Het komt er op neer dat de criminele rechercheur Jeroense samen met criminele officier AG Roelofs deze zaak hebben lopen bedonderen. En niet zo'n klein beetje ook. Ze waren beiden dan ook niet aanwezig. Wie er wel zat was de eigenlijke OvJ/AG de Veer die onder tussenverantwoordelijkheid van HOvJ Nicole Zandee 3 die weer onder eindverantwoordelijkheid stond van Joris Demmink om deze zwendel aan te brengen. Nadat Joris D. op 27-03-1998 terug kwam uit Engeland werd een grote operatie "ontneem ze een advocaat" ingezet, precies zoals Fred Teeven (waarover het Hof Amsterdam op 22-08-2017 uitspraak doet) dat graag ziet.


De zitting
Tijdens de hoorzitting had de voorzitter geregeld dat DJI het vervoer zou regelen, zodat Baybasin de rechters in hun ogen kon kijken tijdens het uitspreken van het vonnis. Het gaat immers om een mensenleven, en niet om een stapel A4-tjes in een ordner.

Baybasin zou op 31-5-2017 afstand hebben gedaan van zijn recht tot aanwezigheid. Dat vond het HHC vreemd, want op 17-6-2017 15:29u had hij aan het HHC nog bevestigd dat hij wel zou komen en net de aanvraag de deur uit had gedaan.

Voor de zekerheid had uw ZIVD-spion toch maar de wacht gehouden, zoals ze dat op Schiphol altijd omroepen, bij vreemde onbewaakt achtergelaten baggage/objecten waar geen eigenaar van bekend is. Er stonden kannen en waterflessen van meer dan de toegestane 100ml, waarmee terroristische aanslagen konden worden gepleegd op rechters en/of verdachten door hen te vergiftigen zonder dat iemand dat in de gaten zou hebben. Mijn burgerplicht heb ik daarmee weer vervuld.


De heling
Het vonnis van 13:15u zal nog uitgebreid besproken worden. De conclusie op dit moment is: De vorige rechters en OM hadden er een zooitje van gemaakt. Zij vonden dat Baybasin leiding had gegeven aan een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 140 Sr 4, maar wat dus in werkelijkheid gaat over Joris D. en zijn gespuis. Blijkbaar vonden deze rechters dat ook. Het vorige vonnis moest vernietigd worden. Door de schredders van Anoushka. Het bestaat niet meer.

Kijk dat zijn de eerste winstpunten: Rechters op de vingers getikt voor broddelwerk, en Baybasin niet langer meer lid van een criminele organisatie.

1De zaak Ali Yucesu (Restaurant Ala Turka) 158,823,= EURO
2De zaak Celal Gül (De boekhouder) contanten
auto
81.806,= EURO
38.446,= EURO
3De zaak Şimşek(Bouwgrond) onroerend goed
rente en aflossing
1.763.856,= EURO
334.026,= EURO
Totaal opgeteld volgens HHC
Totaal volgens OM, afgerond naar beneden
2.376.957,= EURO
2.376.800,= EURO
10% korting wegens overschrijding redelijke termijn
aantal moestuintjes
aantal spaarzegels
statiegeld
-/- 237.680,= EURO
5
3
0,= EURO
Totaal te ontnemen2.139.000,= EURO

Dan waren er uiteindelijk nog drie deelzaken waarin geoordeeld moet worden. De rechters waren onverbiddelijk:

Zaak 1: Yucesu - Niet aannemelijk geworden. (lees: bedonderd)
Zaak 2: Gül - Niet aannemelijk geworden. (lees: bedonderd)
Zaak 3: Şimşek - (a) Rente niet aannemelijk geworden.
(b) Dat de betonnen gaten op de foto € 110.241,= per stuk waard zijn.

Tevens is vastgesteld dat er herhaald onredelijk lange vertraging in het proces is opgetreden. Daar hebben we Bart Nieuwenhuizen met zijn ZSM-propaganda (Zo Spoedig Mogelijk) 5.
(a) De SFO (Strafrechtelijk Financieel Onderzoek) is uitgereikt op 27-03-1998, terwijl de eerste uitspraak (die nu dus niet meer bestaat omdat het is vernietigd) eerst op 20-05-2005 plaats vond. Dat is meer dan 5 jaar, en dus is er sprake van overschrijding van de redelijke termijn.
(b) De uitspraak van het beroep op 30-06-2017 is meer dan 5 jaar na 20-05-2005. Zeg maar rustig meer dan 12 jaar. Totaal dus meer dan 19 jaar, maar de rechters vonden dat "meer dan 10 jaar".

De Hoge Raad, die van Diederik Aben en Geert Corsten die met het recht een loopje nemen, vindt dat een "matiging van 10% met een maximum van 5000 euro" dan wel redelijk is. Hoezo een maximum? Onwettig is onwettig. Daar moet juist een 100% boete overheen komen. En dan voor de misdadigers die daarvoor verantwoordelijk zijn. In deze zaak Jeroense en Roelofs, die vrolijk op staatskosten op vakantie gaan naar Turkije en dan nog niet eens een GPS kunnen instellen.

Conclusie:
Vernietigt het vonnis en spreekt opnieuw recht. Stelt het te betalen bedrag vast op € 1.587.470,= (incl. korting, zegeltjes en moestuintjes.) Doet verder geen uitspraak over de valsheid in geschrifte door Jeroense en Roelofs, het onrechtmatig achterhouden van bewijsmateriaal, het voorliegen van de rechters, het frauderen, het beschadigen van het vertrouwen in de rechtstaat. Laat dat alles over aan Adèle van der Plas, die 14 hele dagen (best redelijk toch na 19 jaar traineren?) krijgt om in cassatie te gaan.
author: Ton   |   published: 30.06.2017   |   updated: 30.06.2017   |   comments: allowed