Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Voorwoord
Een verhaal moet je altijd van twee kanten horen voordat men zich er een eigen mening over kan vormen. Hoe objectief iemand ook probeert te zijn, de eigen versie wordt altijd ingekleurd door persoonlijke ervaringen en emoties. Die zijn niet voor iedereen gelijk en daarmee krijg je een persoonlijke invalshoek. Wil je als toehoorder je eigen oordeel vormen en niet die van de ander overnemen dan moet je trachten neutraal en onbevangen te starten.

Zo ook dit verhaal van Hüseyin Baybaşin. Een Koerd die sinds december 1995 (dat is 18½ jaar lang of dagen en nog veel meer uren en minuten) in Nederland gegijzeld wordt gehouden op verzoek van Turkije. Daarna is bewust een media-beeld geschapen als zou deze man een crimineel zijn in plaats van een politiek gevangene. Dat zou natuurlijk kunnen. Laten we daarom de uitersten tegen over elkaar zetten, waarna u voor u zelf mag bepalen welke kleur grijs het naar uw opvatting is.
  1. SCHULDIG: Baybaşin is (a) een drugshandelaar, (b) een gijzelnemer en zelfs (c) een moordenaar. Dat zijn de officiële aanklachten. Stel dat ze waar zijn.

    • een drugshandelaar: Als Baybaşin werkte voor de overheid, zoals de sap-man 1 in de IRT-affaire, dan zou Baybaşin nooit veroordeeld zijn geweest. Zelfs als hij tot de zwaarste drugshandelaren zou behoren uit de categorie Bruinsma 2 dan zou hij hooguit een paar jaar hebben gekregen.

    • een gijzelnemer: Als Baybaşin mensen tegen hun wil zou hebben vast gehouden en mishandeld zou hebben, zoals Saban Baran, van Maasdam of ook 'dikke Charles' 3 hebben gedaan dan krijg je geen straf of je wordt vrijgelaten om naar Turkije te gaan.

    • een moordenaar: Als Baybaşin een moordenaar zou zijn, zoals bijvoorbeeld de crimineel Volkert van der Graaf, waarvan vaststaat dat hij persoonlijk een politieke/terroristische moord heeft gepleegd, dan kom je al na 12 jaar vrij 4. Baybaşin heeft nog nooit iemand vermoord. Maar volgens justitie zou hij "opdracht gegeven" hebben om iemand "to make him call". En (afgezien van de telefoon-tap manipulaties) is het meest bijzondere hieraan dat de zaak Baybaşin de enige is waarbij het plaats delict Turkije zou zijn. Alle andere levenslang gestraften zijn veroordeeld voor moorden in Nederland 5 (de blokken openklappen).

  2. ONSCHULDIG: Baybaşin is een voorvechter voor de vrijheden van het Koerdische volk. Zeg maar zoiets als Nelson Mandela met zijn ANC was voor zijn zwarte volk. Ook toen zaten die kaaskoppe met die indaba van die hotnotjie en zetten ze Madiba 27 jaar vast. Die Hollanders hebben daar dan ook ervaring mee. Madiba betekent hetzelfde als Bay-baş, hoofd van de clan, wat wij een Graaf of een Hertog zouden noemen.

Voordat u denkt, dit overkomt mij niet, kan ik u uit persoonlijke ervaring vertellen over het tegendeel. Met uitvoerige en harde bewijsstukken. Ook ik ben vijf keer ongegrond en onrechtmatig gearresteerd geweest 6. Ook van mij zijn, net als bij Baybaşin al mijn bezittingen gestolen. Ook ik en mijn dochter worden al drie jaar gegijzeld gehouden. Een verhaal apart, waarover de rechtszaken nog steeds lopen, waardoor dit moment niet de plaats is hierover uit te wijden. Maar neemt u maar van me aan: dit soort dingen gebeurt echt!

Voordat u denkt, er zal wel iets mis met hem zijn anders overkwam hem dit niet, vraag ik u zich te verplaatsen in zijn positie. Stel... Zonder vooringenomendheid. Stel dat het bewijs tegen Baybaşin inderdaad inelkaar is geknutseld. Een hypothetische mogelijkheid. Onze wetgeving gaat namelijk uit van het presumptio innocentiae. Iemand is onschuldig totdat het tegendeel wettig en overtuigend is bewezen. Dus dat moet u ook doen, want het is uw eigen wet. Laten we, terwille van het argument, aannemen dat er geen eerlijk bewijs is. Hou zou u dan oordelen over wat Baybaşin is overkomen. Zoals u nu (achteraf) ook oordeelt over Nelson Mandela? Verschrikkelijk wat die blanke Nederlander hebben gedaan?

Beeldt u zich nu in dat u onschuldig bent. Geen luilak, wiens grootste misdaad passiviteit is en die op de bank voor de buis hangt kijkende naar virtueel nieuws of twitterende met virtuele 'vrienden'. Maar iemand die vol in het leven staat. Een ondernemer. Een gezin met kleine kinderen. Lid van verenigingen. Deelnemer aan de maatschappij. Sociaal bevlogen. Verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand die een betere wereld wenst voor zijn eigen kinderen. En dan plotseling... corrupte overheden besluiten alle wetten te overtreden, u rechteloos te maken, u een onafhankelijk rechter te onthouden. Het is mij overkomen. Het is Baybaşin overkomen. Dit is zijn verhaal, zoals het door hem zelf is opgetekend in 1999. Nog voordat hij alle feiten kende en wist dat hij levenslang zou krijgen.


Het boek
   

  1 • Trial by Silence: Prologue•    526 Kb
  2 • Trial by Silence: Part 1 •    428 Kb
  3 • Trial by Silence: Part 2 •    718 Kb
  4 • Trial by Silence: Part 3 • 1.907 Kb
  5 • Trial by Silence: Part 4 • 1.128 Kb
  6 • Trial by Silence: Part 5 • 1.327 Kb
  7 • Trial by Silence: Epilogue•    114 Kb


Nawoord
KIJKWIJZERHet manuscript is door Baybaşin zelf met de hand in het Koerdisch geschreven en in 1999 uitgegeven in Istanbul. Het werd, zoals alle voor de machtshebbers onwelgevallige literatuur, verboden. Het is vervolgens door de in 2000 overleden Koerd Mahmut Baksi, die in Zweden in ballingschap zat, na vertaling door Sheri Laizer, in Zweden uitgegeven. Het origineel is niet meer verkrijgbaar. Dit exemplaar heeft het HHC van Baybaşin zelf gekregen. De scans zijn sterk gecomprimeerd waardoor het eenvoudig downloadbaar is, maar ook eenvoudig per e-mail is te verspreiden. Met grote high-res bestanden gaat dat namelijk niet.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het maken van een Nederlandse vertaling dan dient u zich voor de rechten daarvan te wenden tot de advocaat van Baybaşin.
drugs
angst
geweld
discriminatie
grof taalgebruik
author: Ton   |   published: 01.05.2014   |   updated: 01.05.2014   |   comments: allowed

02.05.2014
Demonstratie Volkert
Rotterdam
 
09.05.2014
Boek Wim Dankbaar
Het verboden dagboek
presentatie: Bussum
 
12.05.2014
Boek Ton Derksen
Verknipt bewijs
 
??.05.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014