Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Hoge Raad
De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in Nederland. De belangrijkste taak is om te beoordelen of de vonissen van lagere rechters procedureel juist zijn verlopen. Maar soms kijken ze ook inhoudelijk naar een (reeds beëindigde) zaak. Dat heet dan een "herziening" 1.

Op 18.04.2011 is door de advocaat van Baybaşin een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad van maar liefst 94 pagina's exclusief de bijlagen 2. Op 09.02.2012 was er bij de rechtbank een mondelinge toelichting op dit verzoek. Advocate Adèle van der Plas legt voor de camera 3 uit wat er allemaal op het spel staat.

Voor een samenvatting van de gebeurtenissen sinds 1995 kunt u deze 4 opsomming nog eens nalezen. Maar wat betreft het herzieningsverzoek zou er eerst op 17.09.2013 al een conclusie plaats vinden. Meer dan een jaar geleden dus. Het gebeurde niet. In plaats daarvan werd een half jaar uitstel gevraagd. Door de Hoge Raad werd de verwachting gewekt dat het in juni 2014 dan wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Als die gerechtvaardigde verwachting zou zijn nagekomen dan was de zaak nu afgehandeld geweest. Maar u raadt het al: Nee dus.

Inmiddels zijn we bijna vier jaar na dato van de indiening. Maar er is nog steeds weinig concreets gebeurd. Afgelopen juni zou de Advocaat Generaal zijn advies uitbrengen aan de Hoge Raad. En opnieuw gebeurde dat niet. In plaats daarvan werd opnieuw uitstel (niet gevraagd maar) bepaald tot december. En opnieuw kwam er in december geen advies. Het HHC heeft per e-mail en telefoon navraag gedaan bij AG Aben over waar zijn conclusie, dat in december zou verschijnen, toch blijft. Aben antwoorde daarop "Dat gaat niet lukken."

Daarna kwam er alsnog een e-mail waaruit blijkt dat de zaak zal worden "aangehouden" (lees: vertraagd) 5. Vandaag (16.12.2014) zal bekend gemaakt worden hoe lang het nu weer gaat duren. Zonder een fatsoenlijke opgave van reden of vooruitzicht. En al die tijd moet Baybaşin maar wachten. In strijd met de mensenrechten en de Europese regelgeving. Uitzichtsloos. Opgesloten en beroofd van gezin, geluk, genot, geld. Terwijl de werkelijke misdadigers bij het haardvuur aan de glühwein of cognac zitten. Zich volvretend met delicatessen. Schaamteloos en wroegingloos.

jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 


Toelichting op de publicatie
Het HHC heeft getracht te achterhalen welke smoes nu weer gebruikt word voor deze onmenselijke vertragingen (lees: sabotage). Omdat het om een "lopend onderzoek" gaat mag daar niet veel over worden gezegd. Maar wel is duidelijk geworden dat er een nieuwe "expertise" zal worden gemaakt. Het HHC heeft via haar spionnen binnen justitie weten te achterhalen wie dat zou gaan doen. Met de nadruk op zou.

Gisteren heeft het HHC deze "expert" onthuld 6. Maar dat doet het HHC niet lichtvaardig. De betrouwbaarheid van deze site staat of valt immers met de kwaliteit van de aangereikte informatie. Die is onbetwistbaar. Maar daarenboven heeft het HHC ten doel de rechtstaat ter verantwoording te roepen en (ook) hen te dwingen zich aan de wet te houden. Het algemeen belang van publicatie woog dan ook zwaarder dan de geheimhouding.

Uiteraard kan het HHC niet haar bronnen onthullen. Maar wel dat alle aangereikte informatie eerst geverifieerd wordt alvorens een positie in te nemen. En bij eventuele twijfel of speculatie wordt info niet gepubliceerd of wordt de onzekerheid en twijfelachtigheid alszodanig aangegeven. In dit geval was daarvan geen sprake.

De publicatie van gisteren heeft veel commotie teweeg gebracht. Zeg maar rustig paniek. Wat achtergrondinformatie is daarom illustratief. De onthulling is mede ontstaan doordat/nadat de betreffende "expert" zelf op onderzoek is gegaan. In plaats van zich te richten op het bewijsmateriaal en dat zelf te analyseren is gebleken dat hij de analyses van derden is gaan bestuderen. Zo heeft hij niet alleen het boek van Ton Derksen gelezen maar ook journalisten gesproken. En daarbij zijn (vooringenomen) mening geuit.

Nadat het HHC geïnformeerd was is herhaaldelijk contact opgenomen met de betreffende expert. Maar een reactie of verzoek tot rectificatie bleef achterwege. De inhoud van het artikel (inclusief bronvermeldingen en referenties) blijft dan ook overeind staan. Na publicatie is er wel een reactie gekomen. Maar daarover straks meer.Talk2Myra

De publicatie is spraakmakend en het HHC werd dan ook benaderd door de Talkshow van het internetradiostation Talk2Myra voor een interview. Dit is na te beluisteren op Youtube™ 6.

;

Aanvankelijk zou het gaan om een trio-gesprek tussen de gastvrouw, Baybaşin en met een toelichting van uw HHC verslaggever. Uiteindelijk is er omwille van de duidelijkheid voor gekozen om de toelichting niet simultaan in het Engels te doen maar achteraf en in het Nederlands. De eerste 19 minuten is de heer Baybaşin aan het woord. De show is live opgenomen en er is geen nabewerking toegepast. Een voorbehoudende disclaimer is dan ook op zijn plaats.


Wederhoor
Na de radio opnames heeft Talkshowhost Myra de Universiteit Twente gebeld en (na heel veel moeite) Bas alsnog aan de lijn gekregen. Ook dat gesprek is opgenomen maar (in dit stadium) wordt er om juridische redenen voor gekozen dat niet in zijn geheel te publiceren doch er slechts uit te citeren. In het kader van wederhoor. En in het kader van onderbouwing van de publicatie en radio uitzending.

Om maar met de deur in huis te vallen: Bas ontkent. "Ik weet niet echt waar u het over heeft, moet ik zeggen." Op de vraag of hij zelf journalisten heeft benaderd antwoord Bas "Daar kan ik mij niets bij voorstellen." Vervolgens stelt Bas "Dat -kuch- is ook onjuist" antwoordende op de vraag of Bas door de Hoge Raad is aangesteld als nieuwe deskundige. Bijzonder, want er is nog niet eens besproken waar de Hoge Raad dan mee bezig was.

Kennelijk was Bas daar al vooraf van op de hoogte. Hij zegt dan ook: "Er loopt een herzieningsverzoek in de zaak Baybassin. En daar wordt onderzoek in gedaan. En vanaf 2009 is het gebruikelijk dat bij al die onderzoeken er een rechter-commissarie of een raadsheer een rol heeft en die moet deskundigen benoemen. En een onderdeel van die benoeming is dat je geheimhouding hebt. Dus zelfs als ik bij die zaak betrokken zou zijn zou ik daar niet over mogen praten. Dat is het probleem."

Ontkent u ook dat u contact heeft gezocht met journalisten? "Ik ken heel veel journalisten... dus het kan best zijn dat ik een journalist heb gesproken." Dus u dacht niet laat ik zelf eens die telefoontaps onderzoeken? "Daar kan ik geen uitspraak over doen." Vervolgens zegt Bas "Buruma werkt bij het tCEAS en die hebben toch niet aanbevolen om tot herziening te komen.", want zoals elke leek kent iedereen het tCEAS rapport uit zijn hoofd. En op de vraag "Volgt u de zaak Baybaşin?" antwoord Bas "Ik weet niet wat daaraan te snappen zou moeten zijn. Het is zo algemeen gevraagd. Ik heb daar zeker wel interesse in. Ja."

Het HHC heeft vandaag (10:15u) opnieuw de Hoge Raad gebeld om te vragen naar de nieuwe datum van de pro-forma zitting. Voor het antwoord kunt u luisteren naar deze telefoontap (zonder vervalsing):

;
author: Ton   |   published: 16.12.2014   |   updated: 16.12.2014   |   comments: allowed

16.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.12.2014
Uitspraak
Demmink vs. AD € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
18.12.2014
Aangifte tegen Opstelten
Gevangenisdirecteuren
Tweede Kamer
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014