Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het anti-WOB verzoek
De WOB
Enkele weken geleden is in het artikel Niet mobben, lekker wobben beschreven hoe de WOB, de Wet Openbaarheid Bestuur (Freedom Of Information Act) werkt. Het gaat erom dat de overheid uit eigen beweging verantwoording aflegt over haar besluitvormingen en daden. Doen ze dat niet dan mag de burger de overheid vragen alsnog verantwoording af te leggen door te vragen om de desbetreffende informatie. Legt zij die (na die aanmaning nog steeds) niet, of niet tijdig, af dan is de overheid verplicht een dwangsom te betalen. Nu moet u zich daar niet te veel van voorstellen hoor. Maximaal € 1260.

En van die maximering (slechts 1260 euro) trekt de overheid zich dus helemaal niets aan. Dat hebben we onlangs nog bij De Roestige Spijker kunnen zien. Opstelten weet goed hoe corruptie werkt en wil dat dan ook aanpakken: maar... alleen bij bedrijven. "Op corruptie komen mogelijk hogere straffen te staan. De maximale boete (voor bedrijven) moet maximaal 10 procent van hun jaaromzet worden. Op welvarende (bedrijven) maken de huidige boetes van maximaal 780.000 euro weinig indruk, vindt de minister."

Mark Slinkman
Gisteren werd dan ook een offensief gestart door Mark Slinkman (CDA) om de rechten van de burger en de verantwoording van de overheid terug te dringen via een persbericht

En vandaag werd dat nog een keer herhaald. Wederom in MSM-stijl. Een nietszeggend persbericht, zonder enige kritische vraag van een "journalist". Pure propaganda dus, wat daardoor nader onderzoek vergt.

Het anti-WOB verzoek van Mark
Laten we eerst het uitgangspunt nemen van onze grondwet:
  1. De burger is volkomen vrij (waarbij die rekening houdt met de vrijheden van anderen).
  2. De burger mag alles, tenzij het verboden is.
  3. De burger kiest een overheid en geeft die mandaat om namens de burger bepaalde zaken voor de burger(s) te regelen. Daarbij moet de overheid maximale terughoudendheid betrachten in het beperken van de vrijheid van de burger.
  4. De overheid mag niets, tenzij het iets moet.
Dat heeft ons Markje allemaal niet zo goed begrepen. Hoewel hij klaarblijkelijk zelf rechten heeft gestudeerd heeft hij het over "Bijgestaan door juridische bureautjes, niet zelden van het tweede garnituur" in zijn brief aan minister Plaskerk 20130815 - Brief aan BZK.

Met die "tweede garnituur" (we hebben het over Rijnwaarden) doelt Mark niet op zichzelf (wat ik zou kunnen begrijpen) maar op juristen die de burger bijstaan in het WOB-verzoek. Volkomen rechtmatig, en waarvan je mij niet wijs maakt dat de kosten van het inhuren van een advocaat opweegt tegen de schamele maximale vergoeding van € 1260. Het schrijven van één goede brief kost vaak al meer.

Maar het lijkt erop dat Mark ook de Wet Openbaarheid Bestuur niet helemaal goed heeft begrepen, wat twee nieuwe vragen oproept:
1. Heeft hij wel rechten gestudeerd?
2. Is Mark wel de geschikte persoon om burgemeester te zijn?

Artikel 8 WOB stelt namelijk dat "Het bestuursorgaan informatie dient te verschaffen over het beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering". Er staat nergens dat het analyses dient te maken. Dat zou, met het huidige niveau van educatie, ook wat te veel zijn gevraagd. Bovendien zijn daar weer andere organen en instituten voor.

In zijn 20130815 - Brief aan BZK schrijft hij letterlijk: "Graag geef ik u één (1 !!!, red.) voorbeeld, waaruit voor mij duidelijk een poging tot flessentrekkerij blijkt." Dit ene voorbeeld gaat over iemand die wil weten hoe het zit met een uitgeschreven bekeuring in 2010 en wie dat gedaan heeft. Op het eerste gezicht lijkt mij dit een volstrekt legitieme vraag: Iemand krijgt een bon, van een ambtenaar van wie die verdenking koestert dat die mogelijkerwijs corrupt is, en wil dat uitzoeken.

Daarbij heeft Mark het verder over "iemand die geen enkele betrekking heeft met Rijnwaarden". Dat maakt hij kennelijk op uit een verzoekschrift van zeven regels. Hij trekt wel meer voorbarige, niet onderbouwde conclusies, zoals "Er is maar één conclusie mogelijk." Het is buitengewoon griezelig als iemand zo bekrompen denkt en dan nog meent dat hij gelijk heeft.

In de wetenschap staat "één" ding vast :-) en dat wordt prima verwoordt door Stephen Hawking. In bovengenoemde zaak zijn natuurlijk meerdere conclusies mogelijk, waaronder die van een corrupte ambtenarij die de burger enkel als melkkoe ziet en die tot het uiterste gaat om dat gegeven in de doofpot te stoppen.

Het onvermogen van Mark en hoe het wèl hoort: Data opslag en retrieval
De vraag zou zo eenvoudig te beantwoorden moeten zijn als het indienen van een query in StatLine van CBS. Geef mij een overzicht van de ervaringen van burgers met politie per gemeente.

En dat dit mogelijk is (natuurlijk niet in Nederland met zijn belabberde DigiD) blijkt wel uit de manier waarop Zweden dit aanpakt. In hun PAISA (Public Access to Information and Secrecy Act) wordt The Principle of Public Access uitgelegd:

The principle of public access means that the general public and the mass media newspapers, radio and television are to be guaranteed an unimpeded view of activities pursued by the government and local authorities.

Oftewel, als iemand (welke burger ook) meent dat er iets mis is met onze overheid, dan mag die haar ter verantwoording roepen. Leg maar eens uit. Het niveau waar Mark zich toe verlaagd is die van de incompetente ouder die geen antwoord weet op de vraag van het kind "Waarom?". Een beetje kribbig snauwen: omdat ik het zeg, en nou naar bed!, het uitspelen van de autoriteitskaart, werkt alleen als je daadwerkelijk een autoriteit bent. Daarvan is mij niets gebleken.

Ik heb het al vaker geschreven. Onze overheid stopt meer tijd in het niets doen, en de smoezen te verzinnen waarom het niets wil doen, dan het probleem voortvarend aan te pakken.

Dat is naar mijn mening ook de kern van de huidige crisis. Het zit allemaal maar achter een bureau te "managen" zonder enige effectieve productiviteit te leveren. Sterker nog: er wordt veel negatieve productiviteit geleverd, oftewel inhibitie. Opzettelijk zand in de raderen strooien zodat ze niet moe hoeven te worden in de tredmolen van het leven. En alles in het werk stellen (inclusief leugenachtige propaganda) om te voorkomen dat de burger dat door heeft en de ambtenaar wijst op haar dienstbaarheid aan het volk.

Zoals ik met al mijn artikelen doe breng ik de betrokkenen op de hoogte van mijn opinie op deze weblog. Ook aan de hier besproken m.slinkman@rijnwaarden.nl en het onderliggende probleem. In het kader van hoor en wederhoor is de "hoor" reeds door de betrokkene zelf gepubliceerd. De repliek van (een deel van) de burgers als wederhoor is door mij in dit artikel verwoordt. Mocht Mark behoefte hebben aan dupliek dan staat de commentaar sectie hieronder daartoe ongecensureerd ter beschikking. Vervolgens laat ik aan de lezers van deze blog over om hun eigen conclusies en eindoordeel op te stellen. Dat is pas democratie!author: Ton   |   published: 17.08.2013   |   updated: 17.08.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources