Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Niet mobben, lekker wobben
Niet mokken, lekker wokken
Twee decennia geleden zat ik nog in mijn Indonesia periode, met een vrouw dari Java. Er was toen een IGLO™ reclame, dari Belanda.
Yakin kita selalu bilang: "Niet mokken, lekker wokken"

Ik heb die gevleugelde uitspraak geleend voor de titel van deze blog-posting. Enkel de letter "k" heb ik vervangen door de "b", zodat ik geen royalties hoef te betalen aan IGLO™ voor wie ik nu gratis reclame maak.
Niet mobben
lekker wobben
De Mob
De term mob zou afkomstig zijn van mobile vulgus, het bewegende plebs. Een vrolijke uiting daarvan is de zogenaamde flashmob, een groep mensen die onverwachts samenkomt op een openbare plek, iets ongebruikelijks en ogenschijnlijk zinloos doet, en daarna weer weg gaat. De ultieme vorm van demonstratie. Een prachtig voorbeeld is die op het CS van Antwerpen. Dat zoiets minder spontaan gaat dan het lijkt blijkt uit de voorbereiding.

Volgens de law of Scotland is mobbing disorganized crime. Dus ook een opstootje, zoals bij de flashmob, kan worden beschouwd als een samenscholing indien het opzettelijk een illegaal doel heeft, bijvoorbeeld uitdaging. De wapenspreuk is dan ook toepasselijk:

Nemo me impune lacessit, Niemand tergt mij ongestraft.

De vraag blijft daarbij wie nou wie uitdaagt. De burger de overheid, of de overheid de burger? En hoe kan het dat de overheid "by their forces of number" zich bedreigd voelt? Of is het slechts een enkeling binnen de overheid? Dat kan ik me namelijk wel voorstellen.

Verder kennen we The Mob uit films als The Godfather. Deze gaan over het fenomeen organized crime. Die georganiseerde misdaad zien we niet alleen bij de Amerikanen. Turkije heeft zijn Grijze Wolven. En sinds kort is deze ook in Nederland te vinden. Nou ja, sinds kort. De criminele organisaties in Nederland (incl. de grijze wolven, uit het Joris en de Draak verhaal) bestaan natuurlijk al veel langer. Alleen doen ze het hier veel stiekemer. Of laffer is een beter woord. Ze durven geen verantwoording te dragen voor hun daden. Ze hopen zelfs dat u het niet eens te weten komt.

De WOB
Mobben kan dus georganiseerd en ongeorganiseerd zijn. Verder is het schijnbaar zinloos en weinig effectief. Een demonstratie van een paar honderd of paar duizend man maakt weinig indruk op de overheid. Ook een oproep van Geert Wilders tot een massaprotest op 21 september a.s. zal niet veel uitrichten. Dat hebben we onlangs nog gezien bij de protesten tegen de Turkse premier. Machtshebbers geven hun positie niet graag op. In democratische samenlevingen krijg je ze enkel via de stembus weg.

En om dat te bewerkstelligen moet je het volk bewust maken van de fouten en illegale activiteiten van de zittende overheid. Zoals Edward Snowden doet. En zoals u ook zelf kunt doen. Als u denkt of vindt dat er misstanden zijn dan moet u dat aankaarten en onderdeel maken van het maatschappelijk debat. De reguliere MSM-media willen daar niet aan meehelpen, omdat die onderdeel zijn van de ANP-propaganda. Maar er zijn alternatieven en daar kom ik straks op terug.

Artikel 8 WOB
 1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.

 2. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.

Niet meppen, lekker zappen
De overheid doet er alles aan om u onwetend te houden. Daar hebben ze allerlei methoden voor:
 1. Gebruik making van de ANP-distributiekanalen, door eenzijdige berichtgeving te verspreiden, het nieuws te vervalsen en op ieder tegengeluid censuur te plegen.
 2. Onafhankelijke informatiebronnen te manipuleren en te vervalsen.
 3. Informatie te vernietigen (zoals met telefoontaps) of deze gewoon te zappen. En met zappen wordt niet het 'kanaalzwemmen' bedoeld, maar het database commando: remove all records.
 4. Aan zoekmachines als Google en Bing vragen censuur te plegen, aldus de Engelse premier Cameron.
  "Sommige zoekacties zijn afgrijselijk en laten meteen weten wat de zieke en kwaadaardige bedoelingen zijn van de zoekende persoon. Dan zouden er helemaal geen zoekresultaten mogen verschijnen."
 5. En daar waar dat niet lukt zet je er een vogelverschrikker voor: betreden op eigen risico. Het zogenaamde 'splash screen'. Zoals bijvoorbeeld bij de of de webpagina van over Demmink. PAS OP, GEVAARLIJK! Complete onzin, om u te intimideren en tegen te houden!

 6. En als het zappen dan niet is gelukt, gewoon wild om je heen meppen.

 7. Trachten om alle "ongeoorloofde" meningsuitingen tegen te houden door deze te criminaliseren en klokkenluiders te intimideren en te isoleren.
 8. En ten slotte maatregelen nemen om gewoon door te gaan met je illegale activiteiten. Dikke vinger naar de democratie!
De blokkade van de WOB
Volgens minister Donner: "Wetten zijn als worstjes; je kunt maar beter niet zien hoe ze gemaakt worden."
Snowden zegt hierover: "Andere diensten vragen ons niet waar we de informatie vandaan hebben en wij vragen het ook niet aan hen. Zo kunnen ze toppolitici beschermen als zou blijken op welke grote schaal de privacy van mensen wereldwijd wordt geschonden".
Er zou een probleem worden ervaren doordat er mensen zijn die misbruik maken van de WOB om zo aan de dwangsom te verdienen. Alsof er een Balkenende-norm wordt uitbetaald... Maar de beste reden is dat de Ombudsman kiest voor het Noorse model, zoals dat in de documentaire van Eenvandaag te zien is. Gewoon alles online. Complete transparantie en raadpleegbaarheid. Dan verdwijnen alle wantrouwende flauwekul vragen vanzelf. En daarmee wordt ook de last van het behandelen van de WOB verzoeken verlaagd. De ambtenaar (met bijbehorende kosten) wordt er tussen uit gehaald.

En dat laatste willen ze nou net niet. Althans niet de mensen die in strijd met de democratie handelen. Een declaratietje hier, een onrechtmatig vergunninkje daar. Met de billen bloot is beangstigend. Er zal eens een blogger zijn die vervolgens met de beschikbaar gekomen informatie gaat uitrekenen wat de gemiddelde productiviteit en opgeleverd rendement van al die overheidsballast is. Of nog erger: ontdekken dat Donner gewoon keihard heeft staan liegen tegen de Tweedekamer.

Laat je niet beduvelen
Naast de kopij-copy-pasters van de ANP dagbladen/webpaginas zijn er ook nog echte onderzoeksjournalisten. Natuurlijk kunnen zij vanwege hun financiële afhankelijkheid niet zo ver de diepte in gaan als de blogger, maar ze doen hun best. Adjunt hoofdredacteur Pieter Klein van RTL nieuws is zo iemand. Hij heeft een uitstekend artikel geschreven waarin hij ingaat op het belang van toegang tot informatie en de tegenstand van de overheid daarbij.

Hij is een medestander van ons, niet te beroerd om onze overheid te beschuldigen van leugens en zelfs bereid om u te helpen de waarheid boven tafel te krijgen. Zo heeft hij deze week een Wobverzoek ingediend rond het aftapschandaal. Daar hebben we u op deze site al van alles over verteld. Van telefoontapvervalsingen tot cyberwar.

Leest u zijn artikel en richt uw verzoeken tot hem. Zijn ervaring, connecties, middelen en doortastendheid kunnen de radeloze, door de overheid in de steek gelaten, burger wellicht weer moed en hoop geven. Zoals ook Stichting De Roestige Spijker schoorvoetend succesen boekt, kan in eendracht wellicht nog veel meer worden bereikt. Ik kan wel een paar goede informatievragen benoemen. Maar de kunst is natuurlijk om deze simultaan in alle media te laten verschijnen. Zorgen dat niemand het bericht mist en de overheid er niet langer omheen kan.

Hieronder kunt u in het blok "gerelateerde informatie" (even openklappen) lezen hoe u zelf een WOB verzoek indient. En lukt het u niet zelf dan kan Pieter u er wellicht bij helpen. Voor meer inlichtingen kijkt u op de RTL site onder aanbod:

RTL Nieuws zal na de vakantie voor/namens jou een aantal Wob-procedures voeren.
Laten we eens kijken of we het recht op openbaarheid hoger op de agenda krijgen:
Voor een goede en democratische bestuursvoering.
Gerelateerde informatie:
author: Ton   |   published: 22.07.2013   |   updated: 22.07.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources