Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Edward Snowden en
klokkenluider wetgeving
Wat er aan vooraf ging:
28.01.2013 weblogRop Gonggrijp en XS4ALL
19.05.2013 weblogWeb stalking
31.05.2013 weblogN€T-TeuT-T€N

De Grote Openbaring:
06.06.2013 GuardianNSA collecting phone records of millions daily

De Grote Paniek: Hallelujah - het gewone volk ziet eindelijk het licht in de glasvezelkabel!
11.06.2013 NU.nlPublieke rechtszaak tegen Obama wegens PRISM
12.06.2013 NU.nl'Nederlandse inlichtingendiensten tappen internetknooppunt af'
13.06.2013 Telegraaf'AIVD gebruikt info uit marteling'
29.06.2013 Telegraaf'Amerikanen bespioneren EU-diplomaten'
29.06.2013 Telegraaf'Afluisteren EU-diplomaten enorm schandaal'
29.06.2013 NU.nl'Obama niet verzwakt door lekken Snowden'
30.06.2013 TelegraafKamer schrikt van spionage Amerikanen
30.06.2013 TelegraafNederland steunt roep om opheldering spionage
30.06.2013 NU.nl'Onderhandelingen VS afbreken vanwege afluisteren'

Oops! Foutje, bedankt!
Een grote mond tegen een bully opzetten is alleen leuk op afstand. Boter bij de vis is iets anders.
02.07.2013 TelegraafNederland heeft verzoek Snowden ontvangen
02.07.2013 TelegraafReacties op asielverzoek Snowden lopen uiteen
02.07.2013 TelegraafTeeven: Snowden maakt geen enkele kans
02.07.2013 NU.nl'Asielaanvraag Snowden in Nederland kansloos'

Als u het op een rijtje ziet staan ziet u wat er aan de hand is. Iets wat al jaren (illegaal) gebeurd en al jaren bekend is, wordt openbaar. Paniekvoetbal! Crisiscommunicatie. En zelfs oud criminelen politici als van Agt en de Hoop-Scheffer gaan zich er mee bemoeien. De knuppel is in het hoenderhok gegooid en de kippen kakelen zonder kop. Ze fladderen druk op en neer, weten dat de wolf er is, maar zien hem niet. Zou hij in schaapskleren zijn?

In mijn beleving en moraal vertrouw je je vrienden. Als je elkaar bespioneerd en zaken achter elkaars rug om doet ben je elkaars vijand. Dan verkeer je dus feitelijk in een staat van "koude" oorlog

En gaat het over vijanden van de staat dan zijn dat staatsvijanden. Landverraders die vroeger de doodstraf kregen.

Jaap de Hoop-Scheffer
Jaap, door sommigen ook wel genoemd als "van de Grote Hoop-Schepper", omdat hij als minister overtuigd was van de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak en Nederland daarom de IRAK oorlog heeft ingeloodsd. Het heeft hem een baan opgeleverd als secretaris-generaal van de NAVO. Een soort van bloedgeld ten koste van de levens van onze militairen. Amerika moet Jaap de Hoop Schepper (samen met Bush) dan ook direct ter verantwoording uitleveren aan Nederland c.q. het Internationale Gerechtshof. (Ohnee, onze uitleveringsverdragen zijn uni-directioneel.)

Volgens wikipedia was hij aanwezig bij de Bilderbergconferenties van 2003, 2005, 2007 en 2009. En uitgerekend deze agressief ogende man (zie foto) zei dinsdag op Radio 1:

"Nederland heeft een uitleveringsverdrag met de VS. Op grond daarvan zou hij als hij in Nederland komt direct aan de Amerikanen uitgeleverd worden." Snowden komt volgens De Hoop-Scheffer bovendien niet in aanmerking voor politiek asiel: "Hij is iemand die de Amerikaanse wet heeft overtreden, geen asielzoeker."

U leest het goed: in Nederland mag je geen Amerikaanse wetten overtreden. (Zou Jaap een dubbel-triple paspoort hebben?) En asiel mag je alleen zoeken als je door "andere" overheden vervolgd en gemarteld dreigt te worden. Je komt dan overigens van de regen in de drup. Ook als je hier "op visite" komt wordt je gewoon onschuldig aangerand, verkracht en in de isoleercel gegooid (dat heet dan ook "visiteren") door onze "normen-en-waarden" overheid (zie de aflevering van 19.06.2013 van de vijfde dag).

Informatie aan de burger
De boodschap is duidelijk. U mag het allemaal niet weten. Stiekem en  CENSUUR  En wie het waagt te vertellen of vragen te stellen wordt geexcommunic*execut*zelfmoorder*eerd. Zo zijn onze wetten namelijk: een dode letter op een stuk papier.

5.1.8 Wob-verzoeken
(Handboek voor aantredende bewindspersonen - april 2013)
5.4.2 Perscontacten ministers en staatssecretarissen
(Handboek voor aantredende bewindspersonen - april 2013)
5.8.9 Crisiscommunicatie
(Handboek voor aantredende bewindspersonen - april 2013)
Wet openbaarheid van bestuur
(Wet van 31 oktober 1991)

Ad Hoc wetgeving
Volgens de berichtgeving in de MSM zou staatssecretaris Fred Teeven (Immigratie) hebben gesteld dat: "Snowden maakt geen enkele kans maakt om in Nederland asiel te krijgen, omdat er geen sprake is van een acute noodsituatie. Iemand kan alleen asiel aan kan vragen als diegene in Nederland is."

;
Volgens Vluchtelingenwerk Nederland is dat een te beperkte benadering van de wetten. Marijke Bots wijst erop dat homoseksualiteit in Iran een overtreding van de wet is en dat het promoten van een politieke partij in sommige landen illegaal is. "Mensen uit die landen verlenen we ook politiek asiel. Het is dus een politieke keuze."

Dat blijkt ook wel uit de wijze waarop ad hoc wetten worden aangepast wanneer onze regering iets anders wil. Zo is er een discussie geweest over de legitimiteit van de erfopvolging maar ook over die van de wetgever zelf. En dat hebben ze met hun eigen wetjes (art.120 GW) lekker dichtgetimmerd door geen Constitutioneel Hof toe te laten. Zoals een bezoeker eind juni (maanden na de troonswisseling) opmerkte in de rechtbank Den Bosch bij het aanschouwen van het portret in wiens naam recht wordt gesproken: "Ze (zie linksboven op foto, red.) is nog steeds de baas!"

Het maken van wat wetsaanpassingen naar behoefte is dan ook een fluitje van een cent. Zoals Vluchtelingenwerk Nederland volkomen terecht opmerkt: "Het is een kwestie van politieke wil". En ook al zou die wil er wel zijn dan is het ook nog "Een kwestie van politieke lef". (En bereid te zijn om de hieruit voortvloeiende internationale politieke baantjes kwijt te raken.) Een paar voorbeelden:

Wet i.v.m. het overgaan van de Kroon op een Koningin

Ja, da's honderd jaar geleden zegt u dan. Dat doen we nu niet meer. Ohnee? Wat dacht u dat er vorig jaar met de kroonswisseling was gebeurd dan? En een wet hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn (als je tenminste alle aanhef-ballast weglaat). Een wet kan uit één enkele zin bestaan. Let op dit vind ik een van de fraaiste voorbeelden (gegeven tijdens de wintersportvakantie in Lech), en die schrijf je dus in tien minuutjes (en daar hoef je niets eens staatsrecht voor te studeren):

Wet Stichting Instuuut Clingendael

Dus als onze Koning (eventueel vanaf het strand op Ibiza) een ad hoc-wetje voor Snowden wil maken krijgt hij, de Raad van Klokkenluiders gehoord hebbende, hierbij gratis de wet aangeboden. En die mag wat mij betreft zo, zonder enige coyprights verschuldigd te zijn, gepubliceerd worden in de Staascourant.

Ik beperk me tot artikel 1 en neem voor de rest mutatis mutandis de wet Clingendael over, en waar nodig wordt Koningin vervangen door Koning.

Artikel 1
Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd de klokkenluider Edward Snowden asiel te verlenen op basis van humanitaire gronden.


Helemaal wettig en rechtsgeldig. Klaar is Kees. Of Willem in dit geval.

De hele discussie kost meer moeite en geld. Het is slechts een kwestie van politieke wil. En natuurlijk moet je het lef hebben om niet toe te geven aan een bully-grootmacht en niet bang te zijn voor het risico een wedgie op te lopen. De vraag rest dan: Wie dient onze regering? Het eigen volk? Of een mensenrechten schendende staat?
Gerelateerde informatie:
02.02.2013 weblogWillem Alexander en Maxima
17.02.2013 weblogCensuur in de media
25.05.2013 weblogJournalistiekem
02.06.2013 weblogOverheidsexecuties
07.06.2013 weblogDemonstreren voor vrijheid
22.06.2013 weblogMos & Co. witz
26.06.2013 weblogCyber War

16.04.2013 overheidHandboek voor aantredende bewindspersonen
13.06.2013 RavotROpen brief aan Lubbers en van Agt
wikipediaJaap de Hoop Scheffer
19.06.2013 EODe vijfde dag: Mensenrechtenschendingen bij asielzoekers
13.08.2012 youtubeAd van Rooij en Rob Brockhus over de Grondwet
wikpediaToetsingsrecht
author: Ton   |   published: 03.07.2013   |   updated: 03.07.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources