Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Demonstreren voor vrijheid
Veertig jaar geleden, op 17 april 1973, heb ik voor het eerst en voor het laatst deelgenomen aan een demonstratie tegen de overheid. Ik was 15 jaar en had (n.a.v. de oproep van Lex Harding) speciaal een draagbare radio gekocht. Reserve batterijen mee. De overheid was te ver gegaan. En dat pikten we niet.

Dankzij mij (en 500.000 anderen, en vele rechtszaken) kunt u vandaag de dag naar commerciële TV kijken. De overheid heeft het niet kunnen tegenhouden en uiteindelijk verloren.


Veronica Er was heel wat aan vooraf gegaan. Van onze overheid mocht u alleen naar de Staatsomroep kijken en luisteren. De overheid bepaalde wel wat goed voor u was. Nu, veertig jaar later, proberen ze dat nog steeds. Geschiedenisleraar Mark Rutte was toen zes jaar. Blijkbaar wist weet hij nog van niks. En tijdens zijn studie heeft hij dit klaarblijkelijk ook niet mee gekregen. De overheid maakt (dan ook alweer) dezelfde fouten. L'histoire se répète. De belastingbetaler betaald wel. Daarom een kleine (gratis) opfriscursus voor onze politici.

Onze "democratische" regering maakt wetten. In hun "wijsheid" hadden ze besloten dat niemand anders in Nederland zijn mening mag uiten via de media. De juristen waren slim en dachten: dan gaan we toch buiten de territoriale wateren zitten. Daar heeft de regering niets te zeggen. Ze kochten een boot, zetten daar een zender op, en stuurden alsnog hun uitzendingen de ether in. (Veel later, in het satelliettijdperk, zouden ze met hun zenders naar het buitenland gaan: RTL4-5-7-8 Radio-Televisie Luxemburg.)

Er waren twee zendschepen (radio Veronica en radio Noordzee). De DJ's gebruikten voor zelfbescherming pseudoniemen. Op 15 mei 1971 (21:50) was er een bomaanslag op de MEBO II. En op 2 april 1973 sloeg de Norderney van zijn ankers (al dan niet geholpen?) en spoelde aan bij Scheveningen. Op 18 april 1973 waren de hoorzittingen over de zeezenders in de Tweede Kamer in Den Haag. Nodeloos te zeggen dat ook toen het Parlement niet naar het volk luisterde. De politici hebben het kunnen vertragen, maar niet kunnen tegenhouden. Net lang genoeg om hun eigen positie (en inkomsten) veilig te stellen. Maar daarmee hebben ze wel veel goodwill bij het volk verspeeld. En het vertrouwen in de overheid heeft daardoor een forse knauw opgelopen. Erg dom en egoïstisch dus! In ieder geval werd wordt er geen rekening gehouden met de behoeften en belangen van het (gehele) volk.

Lente in het Midden-Oosten Niet alleen in 1973, maar ook sinds 2010 zien we in de lente dat het volk wakker wordt uit hun winterslaap. Ze willen niet langer (binnen) opgesloten zitten. De mensen willen naar buiten. Ze willen hun vrijheid opzoeken.

Een overheid die het volk zijn vrijheden afneemt
is niet democratisch.


Democratie heeft overigens niets met een "meerderheid" te maken, zoals thans in Turkije wordt uitgesproken. 51% van de stemmen gekregen betekent nog altijd dat 49% van de bevolking ook/andere behoeften heeft. Een regering moet daarnaar luisteren. Zelfs als maar 1% of 1‰ van de bevolking klachten heeft horen deze "minderheden" te worden aangehoord.

Democratie bestaat 2000 jaar en is afkomstig uit Athene (Midden-Oosten). Het woord is afgeleid uit het Grieks: δημος (dèmos = volk) en κρατεω (kratéo=heersen). Het is duidelijk dat de huidige staatkundige modellen onvoldoende recht doen aan dit principe. In het artikel over de wetgever is dat nader toegelicht.

Daarnaast is de stroperigheid en traagheid van het huidige beslissingsproces niet langer acceptabel. Jaaaaaarenlang hebben ze nodig voor een simpele ja of nee. Het is alsof je naar een 50 jaar oude Agatha Christie film zit te kijken. Er gebeurt maar niets. 30 jaar geleden had de filmindustrie dit al door en werden er in series als Miami Vice stukken tussen uit geknipt wanneer de Ferrari's weer eens de weg opgingen. Resulterende in een schokkerig beeld, versterkt met geluidseffecten. Het gaat er immers om of de boeven gepakt worden. Of ze daarvoor eerst 10 km achter elkaar aan moeten racen hoeven we niet te zien. Pas op het moment van kogelinslag wordt het beeld vertraagd.

En als blijkt dat "de boeven" helemaal niet gepakt worden, of pas als ze 80 jaar zijn en nog maar een jaartje te leven hebben (en in die tussentijd hun corrupte zakken zijn blijven vullen) dan pikt het volk het niet meer en komen ze in opstand. En daarbij heeft de zittende macht de Pavlov-reactie om dit met geweld neer te slaan. En niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook gewoon in Nederland.

De intolerante overheid
Tweeduizend jaar geleden werden mensen die in opstand kwamen tegen de overheid gekruisigt. In het vorige millenium werden ketters door de overheid op de brandstapel gegooid. En nog geen honderd jaar geleden werden mensen voor het vuurpeloton gebracht als ze leden aan PTSS. Tweeduizend jaar lang is er niets veranderd. Niet aan de wetgeving en niet aan de overheidsbeulen en hun bekrompen inzichten.

Verzet tegen de overheid wordt nog steeds niet geduld. Sommige mensen komen desondanks toch in opstand. Zelden uit vrije wil. Maar gedwongen door de nalatige en corrupte overheid. Zo hebben we in 2010 de zelfverbranding van Mohammed Bouazizi die het begin was van de opstand in Tunesië. Natuurlijk deed Mohammed dit niet omdat hij "terroristje" wilde spelen. Of omdat hij een "radicaal element" was. Of een "psychisch gestoorde eenling". Niemand wil zichzelf vrijwillig doden. Tenzij je toch al ten dode bent opgeschreven. Of je ziel reeds vermoord is. Dan maakt het allemaal niets meer uit.

De werkelijke dader is dan ook de nalatige overheid. Zij zijn de Moordenaars van Staat van burgers als Jeroen Denis, èn van Ruben (9), èn van Julian (7). En verder hebben ze tienduizenden mensen psychisch voor het leven verminkt. Gruweldaden die door onze overheid nog steeds worden ontkend.

De zaken van Klokkenluider Online Journalist Micha Kat is zo'n slachtoffer. Hij lijdt aan PTTS. Tegen de muur gezet. Het vuurpeloton staat klaar. Dit keer (hoeveelste al?) gaat het (alweer) om de beschuldiging van "smaad". De publicitaire machthebber De Telegraaf accepteert niet dat hun naam door het slijk wordt gehaald. En daar houden ze Micha verantwoordelijk voor.

Ik heb vele jaren een abonnement gehad op de Telegraaf. En ook op Quote. En mijn vrouw op Privé. En nu heb ik een (RSS)abonnement op KLOL. Allemaal leuke roddelbladen. Die je soms wel serieus kan nemen. Vaak ook niet. Ze bedienen een bepaald publiek, waar ik ook toe behoor, met infotainment. Vermaak dus, met een beetje nieuws en een snufje educatie.

Op 20 juni a.s. moet Micha zich verantwoorden voor de rechter. Hij wordt beschuldig van iets wat (in ieder geval op papier) niet klopt. En ook mondeling heeft Micha aan mij bevestigd dat hij niet de eigenaar is van het gewraakte domein. Overigens gaat de zaak niet eens over een domeinnaam, maar over een DNS-registratie en IPS-hosting. Zaken waar onze rechters helemaal niets van begrijpen, maar toch over gaan oordelen.

Dat gebeurde overigens ook in een zaak van mij, waartegen momenteel beroep is ingezet. De rechter wist echt niet waar we het over hadden. Hij kwam niet verder dan Google intikken en vond het desondanks verantwoord een uitspraak te doen. Als een dermatoloog zou denken dat hij een hartklepvervanging zou kunnen doen werd hij aangeklaagd voor malpractice. Rechters hebben daarentegen onvoldoende zelf beschouwend vermogen en zijn zonder enige toezicht of correctieorgaan van buitenaf. Ze doen waar ze zin in hebben en komen er meestal makkelijk mee weg. Kijk maar naar de beruchte zaken Stolk of Westenberg.

Enfin, terug naar de zaak van Micha. Hij roept de hulp van het volk in. Ik heb lang getwijfeld. Sinds 1973 heb ik niet meer gedemonstreerd. En ook verwijt ik Micha dat hij provocerend is geweest, waardoor hij dit onheil over zichzelf heeft afgeroepen. Hij had het immers kunnen vermijden. Bovendien denk ik dat er ook een persoonlijk element van wraak in meespeelt, omdat Micha immers door deze krant zijn baan is kwijt geraakt. Dat maakte de afweging voor mij moeilijk. Aanvankelijk vond ik dan ook dat hij daarvoor niet op mijn steun hoefde te rekenen.

Maar deze zaak gaat eigenlijk helemaal niet over één krant en een (al dan niet terechte) provocatie. Naar mijn mening gaat het over het gegeven dat de MSM het volk haar wil en censuur wil opleggen. Ik verwijs naar mijn artikel Journalistiekem over mijn ervaringen hierin. En voor dàt onderdeel heeft Micha volkomen gelijk dat hij het aan de kaak en zich teweer stelt. En op dàt onderdeel kan hij wèl op mijn steun rekenen.

Ik zal 20 Juni dan ook bij de rechtszaak aanwezig zijn. Komt u hem ook steunen?Gerelateerde informatie:
17.04.1973Radio Veronica demonstratie Den Haag
veronicastory.nlZendschip Norderney raakt los van zijn ankers
veronicastory.nlBomaanslag op zendschip MEBO II
wikipediaRevoluties in de Arabische wereld
wikipediaInquisitie
wikipediaKruisiging
questLaatste shell-shocker geëxecuteerd
28.04.2013 weblogDemonstratie preventie
05.06.2013 weblogDe Wetgever
25.05.2013 weblogJournalistiekem
17.02.2013 weblogCensuur in de media
06.06.2013 De TelegraafVader knapte na versobering omgangsregeling
author: Ton   |   published: 07.06.2013   |   updated: 07.06.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources