Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Disclaimer: The views and opinions expressed and/or assumptions made within the analysis in this article are those of the sources provided and based only on very limited and dated open source information. They do not necessarily reflect the official policy or position of the author and/or website owner.

c C c - Bozkurtlar | Grijze Wolven
In het artikel van 16.09.2013 staat herhaald wat in Wikipedia™ wordt gezegd over de grijze wolven. Men zou daaruit kunnen opmaken dat de rechts-nationalistische politieke partij MHP een soort van militair-extremistische tak heeft. Een vergelijking, zoals in Nederland, met de afsplitsing van de PVV van de meer gematigde VVD, gaat uiteraard niet helemaal op maar geeft wel aan dat er gradaties bestaan buiten het politieke centrum.

Wie zijn dat? Kim bunlar? De Grijze Wolven! Deze spontane GSM-opname werd later herhaald op Bengütürk TV. Ook door de gematigde Turken werd deze verstoring van de ceremonie als beangstigend ervaren.

Net als de PVV tegen de toetreding tot de EU is, vindt de Türk Kardeşliği (Turkish Brotherhood) dat ook. Deze Euro-scepsis zie je ook bij de meer gematigden. Morgen is er een seminar over bij NIHA, waar ik normaliter naar toe zou zijn gegaan, maar ik nu helaas verstek moet laten gaan omdat ik op dit moment Turkije niet binnen mag. (Dat is een ander ingewikkeld verhaal.)

Wat betreft de Grijze Wolven zou je misschien zelfs een vergelijking mogen maken met de IRA, de Irisch Republican Army, die zich eveneens gewapenderhand inzet voor één Ierland, gelijk de Spanjaarden strijden voor het terugkrijgen van "hun" Gibraltar en de Argentijnen van "hun" Falklands. De essentie van deze nationalistische sentimenten is dat er maar één het bezit kan/mag claimen: de natie zelf. Separisten (zoals de Baskishe afscheidingsbeweging ETA) worden niet getolereerd.


De Koerden en de PKK
En zoals de Spanjaarden hun Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft, zo hebben de Turken hun Koerdische afscheidingsbeweging. En zou in Nederland het gas niet in Groningen hebben gezeten maar in Friesland, dan zou ook een Friese afscheidingsbeweging tot de mogelijkheden hebben behoord.

In voorgaande publicaties is aangegeven hoe het Ottomaanse Rijk, wat heel veel volkeren omvatte, kunstmatig is opgedeeld en waarbij grenzen zijn getrokken die hele volken splitsen.

Dat zagen we met de Berlijnse muur, binnen het Israëlisch-Palestijnse conflict en ook in Oost-Turkije. Dwars door het (niet geheel erkende) Koerdistan loopt de landsgrens van Turkije. Ik denk dat daarmee de schuld van heel veel (gewapende) conflicten te wijten is aan de zogenaamde Verenigde Naties (voorheen: de geallieerde strijdkrachten) waarbij sukkeltjes hun administratieve incompetentie hebben getracht op te leggen aan het volk. Het volk pikt die bobo-onzin niet en verzet zich daar tegen. En als je het niet eens bent met de bobo's dan ben je een terrorist.

En zoals de Turken hun extremistische nationalisten hebben, hebben de Koerden dat ook. In 1978 werd een gewapende tak van de afscheidingsbeweging opgericht, waarvan Abullah Öcalan de leider is. In 1984 werd deze PKK verboden en sinds 2007 is deze ook door onze AIVD op de terreur lijst gezet als een terroristische organisatie en zijn hun tegoeden "bevroren" (lees: gestolen door de overheid).


De strijd
Onze AIVD begrijpt er werkelijk helemaal niets van. Maar daar kunnen zij niets aan doen omdat zij zich eenzijdig laten voorlichten door Turkse tolken en spionnen. Dat is natuurlijk lekker "onafhankelijk" en objectief, nietwaar?

Een volk wil niet onderdrukt worden. Een volk wil het recht hebben om haar eigen taal te mogen spreken en hun eigen liederen te mogen zingen. In de basis willen ze niet meer dan wat tot uitdrukking komt in het motto van de grootste Moslim staat ter wereld "Bhinneka Tunggal Ika" of van Europa "In varietate concordia". Eenheid in verscheidenheid is prima, mits de verscheidenheid maar mag blijven behouden.

En kijken we naar enkele recente nieuwsberichten dan zien we dat de Koerden simpelweg vrede willen. Ze hebben gehoor gegeven aan de oproep van hun leider Öcalan van 21.03.2013 tot een staakt het vuren en de PKK strijders trekken zich terug.

En dat is niet de eerste keer. Ook in 2009 was er al een overgave van PKK-strijders, onder voorwaarde dat zij amnestie zouden krijgen van de Turkse regering.

Maar er zijn nog meer organisaties die belang hebben bij het verstoren van eenheids/vredeprocessen. Daarmee komen we echter op het terrein van de complottheorie omdat activiteiten die zich aan de openbaarheid onttrekken, of via een schijnpresentatie met dubbele agenda, mogelijkerwijs andere uitingsvormen hebben dan bij een oppervlakkige beschouwing het geval lijkt te zijn. De Hollywood-filmindustrie praat dan al gauw over CIA spionnen die destabilisatie willen bewerkstelligen. Maar dat is natuurlijk niet alleen aan de Amerikanen voorbehouden. Ook de Mossad, het Vaticaan, NWO en andere organisatie worden in dit soort complottheorieën betrokken. En één van die kandidaten is de Hizmet-beweging.

De Turks-Islamitische prediker Fethullah Gülen verblijft in de USA vanwege een zelfopgelegde ballingschap. Hij stelt dat er drie obstakels zijn voor wereldvrede: onwetendheid, armoede en tweedracht. In opdracht van het ministerie is een rapport opgesteld dat concludeert dat deze beweging niet gevaarlijk is. Op de wikipedia™ pagina wordt echter gesuggereerd dat de hizmet (beweging ) een dubbele agenda heeft. Zo wordt er gezegd dat Gülen vanuit zijn religieuze overtuiging zich verzet tegen het huidige secularisme in Turkije en dat hij liever een neo-Ottomaansstelsel/Khalifaat zou willen instellen maar tevens dat het niet doet aan identificering met welke groepering dan ook.

In het European Journal of Economic and Political Studies wordt een analyse gemaakt van de wijze van smaad jegens Gülen afhankelijk van het lezerspubliek. Ik vind het begrip smaad in deze nogal suggestief en het wijst voor mij op een onvoldoende overdracht van de boodschap van de beweging. Wanneer je voelt dat je in de verdediging gaat dan meen je kennelijk dat daar noodzaak toe is. En door die verdediging is de kiem van het complot gelegd. Zou er iets van waar kunnen zijn?

Ik wil me graag verre van politiek houden, mede ook omdat ik daar onvoldoende inzicht in heb en ook geen behoefte heb om me daar uitgebreid in te gaan verdiepen. Maar ik wil wel een mening van een ander hierover met u delen. Laten we deze spreker de heer B. noemen. In een interview dat ik met hem had stelt de heer B. dat zowel Gülen als de Grijze Wolven een vergelijkbare politieke agenda hebben en mogelijkerwijs samenwerken in de aanpak en uitingen van hun visie. En op welke wijze dat tot stand zou komen in de Westerse wereld (en daarbij komen we in het raakvlak van de Nederlandse binnenlandse politiek) dat komt in een volgende publicatie.
author: Ton   |   published: 18.09.2013   |   updated: 18.09.2013   |   comments: allowed