Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het Haagse Complot
Deze website is pas een jaar actief en heeft in relatief korte tijd een groot aantal vaste lezers aan zich weten te binden. De naamgeving van de site is bewust gekozen. Door het woord "complot" te gebruiken loop je het risico om door hokjesgeestmensen bij voorbaat gediskwalficeerd te worden als "gek". Van mij mogen ze. Ik ben een BIG-geregistreerd 1 arts en dus denk ik wat genuanceerder over het begrip gek, paranoïde 2 of waanbeelden 3 . En ik ben voldoende zelfverzekerd om voor mijn zelfbeeld niet afhankelijk te zijn van de mening van anderen over mij.

Ook wordt je met zo'n naam automatisch geassocieerd met andere "complot-denkers", waaronder ook mensen die klokkenluider zijn. Neem bijv. het NSA-schandaal. Onze overheid? Ja, inderdaad, onze overheid! En zo raak je vanzelf betrokken in het "alternatieve media" circuit. En ja, ik heb contact met deze mensen. Soms in persoon, meestal per e-mail of per telefoon, allemaal keurig geregistreerd bij de AIVD en NSA. Dat ik met ze van gedachte wissel, betekent nog niet dat ik al hun gedachten onderschrijf. Dat is het leuke aan Nederland: iedereen mag hier denken (en soms ook zeggen) wat ie wil.

En zo ben ik een jaar geleden ook geïnteresseerd geraakt in de zaak Marianne Vaatstra 4 . Er klopt een heleboel niet in deze zaak. Zeker niet in de pre-Jasper tijd. Ook daarna kloppen die zelfde zaken nog steeds niet, maar de relevantie is voor mij verdwenen nu alle direct betrokkenen vrede hebben met de gekozen oplossing. Er is een veroordeling, die door de nabestaanden van het slachtoffer, het openbaar ministerie, de veroordeelde dader en zijn advocaat allemaal wordt geaccepteerd als afdoende. Dat zowel Peter R. de V. als het OM behoorlijk wat steken hebben laten vallen en zelfs misleid hebben hoeft niet, als een soort natrappen, tot in de treuren herhaald te worden. De zaak is gesloten.


Wim Dankbaar
Wim Dankbaar is een bevlogen man. Als hij zich vastbijt in iets dan doet hij dat als een pittbul. Vanuit een negatieve perceptie kun je dat obsessief noemen, vanuit een positieve opvatting als vasthoudend, principieel, doorzettend, niet-opportunistisch, en meer van dit soort goede karaktereigenschappen. Ook Wim is geen "gek". Hij wordt wel alszodanig weggezet, maar daarmee wordt hem geen recht gedaan. Zo je wilt dan is vanuit mijn optiek degene die Wim gek noemt zelf gek.

Wim maakt zich zorgen over de blunders van het OM. Die visie deel ik met hem. Het is ronduit een schande dat ons OM zo slordig werkt. En niet alleen op die vrije dag in 1999, waarbij ze snel naar huis wilden zonder behoorlijk (sporen)onderzoek te doen, maar anno 2013 nog steeds, zoals we in de zaak Anass Aouragh zagen ( NFI-rapport 5 en het Proces-Verbaal 6)

"Begrijpend lezen" is een taalkundige vaardigheid die veel Twitteraars en Headline-consumenten niet meer beheersen. Wim wel. Hij ziet dat er veel zaken die ons voorgespiegeld zijn als "feiten" een nadere uitleg vragen. Noem het maar de "motivatie-plicht" zoals de rechters die hebben. U zegt wel dat iets zo is, maar hoe kan dan... Naar mijn idee zijn de vragen die Wim stelt terecht, begrijpelijk, met voldoende argumenten onderbouwd, om vanuit het algemeen belang en vertrouwen in de rechtsstaat een behoorlijk antwoord te mogen verlangen.

Maar dat antwoord wordt niet gegeven. En ook niet gezocht door de advocaat van Jasper. Los van het gegeven of Jasper of de nabestaanden van Marianne daar baat bij hebben, het vertrouwen in het OM zou met die antwoorden (mits toereikend) wel gediend zijn. Het is jammer dat het OM zich er zo gemakkelijk vanaf gemaakt heeft. Dat is een keuze geweest van het OM. Het is dan ook verwonderlijk dat het het OM zelf is geweest die de zaak indirect weer heeft 'heropend'.


Het Openbaar Ministerie
Zoals gezegd gebeurd er vaak meer op de achtergrond dan dat in de media verschijnt. Wij zijn dus maar half ingelicht. En dat gaat ook twee kanten op. Wat er verder in de zaak Vaatstra of Anass is gebeurd, ontdekt, besproken valt voor een deel buiten ons gezichtsveld. En als het OM te vertrouwen is dan mag je daar genoegen meenemen. Als (met de nadruk op als) ze hun werk goed gedaan hebben dan hoeft de nieuwsconsument niet van alle details op de hoogte te worden gebracht.

Maar dat geldt omgekeerd ook. Ook bij de "tegengeluiden" van de complotters komt niet alles direct naar buiten. Zo is er in de huidige zaak Dankbaar het een en ander aan vooraf gegaan wat niemand verder weet. In de zomer belde Wim mij op om te vragen wat mijn mening was over dit hele gebeuren.

In overleg met hem heb ik toen zelfs een publicatie 7 voorbereid, maar uiteindelijk besloot Wim dat het beter was deze niet online te zetten. Dat hebben we toen, inmiddels drie maanden geleden, niet gedaan. Maar onder de gewijzigde nieuwe omstandigheden lijkt mij deze wel weer actueel, dus per heden is het alsnog online geplaatst, inclusief de brief 7 van het OM.

Maar (om Peter R. de V. maar te citeren) er is meer...

Zeker, Wim wilde graag antwoord krijgen op zijn vragen, maar hij had daarvoor helemaal geen behoefte aan een rechtszaak. Dat zou pas het ultimum refugium zijn, waarvan niet eens zeker was dat hij daarmee zijn antwoorden wel zou kunnen krijgen.

Op 6 augustus heeft het HHC zich opgeworpen om als mediator op te treden. Wat nu namelijk gebeurd is, was toen al te voorzien, reden waarom het OM door HHC is geadviseerd de zaak te laten rusten. Het gaat immers om een aangifte uit 2011! Er was geen enkele geldige reden of noodzaak om dit nu op te rakelen.

Op deze mediation poging is een leesbevestiging ontvangen van mevr. Fahner. Ik kan dan ook niet anders concluderen dat ze willens en wetens gekozen heeft om haar strategie voort te zetten. En de voorspelbare gevolgen zijn uitgekomen.

Het Openbaar Ministerie heeft dus eigenlijk bij Wim Dankbaar uitgelokt om in de verdediging te gaan. Hij kon niet anders. Als je verdachte bent in een strafproces (niet eens meer het vooronderzoek) dan grijp je die middelen aan die jou ter verdediging geschikt lijken. En een wezenlijk onderdeel daarvan is lid 3 van artikel 261 Sr. 8:

Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

De rest heeft u in de media en op de site van Wim Dankbaar 9 kunnen lezen. En even voor de goede orde: Wim heeft het Dagboek niet verspreid. Dat zijn anderen geweest.

Maar wat gisteren bij de Wereld Draait Door 10 gebeurde is compleet doorgedraaid. In een ordinaire roddelrubriek ging Mathijs met Peter over Wim zitten praten op een lasterende wijze, zonder Wim de kans te geven op een weerwoord. Het is überhaupt raadselachtig waarom uitgerekend Peter R. de V. dit moest doen. Peter is immers zelf één van de oorzaken van alle opgeworpen twijfels, onduidelijkheden en onjuistheden. (Denk maar aan zijn uitzending over de aansteker!) En om Peter maar weer te citeren: "Of toch niet? Maar er is meer..." Mathijs had Wim zelf kunnen uitnodigen. Wim was graag gekomen.

Dit was niets anders dan goedkoop kijkcijfers scoren over wat ze Wim verwijten. Hoogst verwerpelijk!author: Ton   |   published: 07.11.2013   |   updated: 07.11.2013   |   comments: allowed

13.11.2013
De Roestige Spijker
Uitspraak rechtsverklaring
Rechtbank Utrecht
 
21.11.2013 10:00u
KlokkenluiderOnline
Micha-claim vs. NL
Rechtbank Amsterdam
 
22.11.2013
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
03.12.2013
AD & De Roestige Spijker
Voeging Demmink-AD
Rechtbank Den Haag
 
16.12.2013
slachtoffers Turkije
art.12 procedure Joris D.
Rechtbank Arnhem
 


Nog te verwachten:
30.09.2013
Omtzigt en Oskam (CDA)
Antwoord Kamervragen
2013 Z 18432-n1
Uitstel gevraagd (28/10)