Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De aangifte
Op 17 december was er een besloten hoorzitting naar aanleiding van een verzoek tot strafvervolging van Joris Demmink, oud secretaris-generaal op het Ministerie van Justitie. Het karakter was niet openbaar maar desondanks vond het OM het nodig om voortijdig uit de school te klappen met propaganda.

In uitspraak 2004/50 van de RVDJ 1 staat dat de Minister van Justitie Piet-Hein Donner "alle hem ter beschikking staande juridische middelen zou gebruiken wanneer in de uitzending namen of functies vermeld zouden worden." Nogmaals: het gaat om Joris Demmink, oud secretaris-generaal op het Ministerie van Justitie.

Maar omdat de Minister, ondanks zijn belofte, niet is opgetreden tegen het OM, die gehandeld heeft in strijd met de wens van de minister (over insubordinatie gesproken), heeft het HHC er daarom maar een WOB-verzoek aan besteed en zelfs aangifte 2 van gedaan.

Na wat gesteggel 3 kwam van de week dan toch de bevestiging 4 van de strafrechter. De aangifte is in behandeling genomen en het kan nog wel een half jaar duren voordat er een uitspraak komt. Opvallend daarbij is dat degene die het onderzoek moet uitvoeren tevens de verdachte is. Daarmee lijkt mij de onafhankelijkheid al ter discussie te staan voordat het onderzoek begint. Maar ach, dat zijn we van onze doofpot-overheid 5 wel gewend.


Misleidende informatie
Er zijn vele ingangen om klachten over propaganda, hersenspoeling, subliminale beïnvloeding of pure reclame ter beoordeling voor te leggen. Vanzelfsprekend kunt u bij de zelfregulering van de RCC (Reclame Code Commissie) terecht. Dat is een soort van damage-control organisatie gelijk de RVDJ 6 voor journalisten of de tuchtrechters bij het Hof van Discipline voor disfunctionerende advocaten en Dekens van de Orde van advocaten 7. "Zelfregulering" teneinde de strafrechtelijke dans te ontspringen.

De Reclame Code Commissie en het College van Beroep beslissen of een bepaalde uiting als een reclame-uiting in de zin van de Nederlandse Reclame Code moet worden aangemerkt. Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van ... diensten en/of denkbeelden ... geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden.". 8

De basis daarvoor is terug te vinden in de Wet op de misleidende reclame in afdeling 4 van het 6e Burgerlijk Wetboek. Artikel 6:194 9 stelt: "Hij die omtrent ... diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep ... worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, handelt onrechtmatig jegens een ander ..., indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is...".

Nu stamt deze wet uit 1980 en is voornamelijk gericht op goederen, maar ook diensten, geleverd via de moderne media, vallen daaronder. Zelfs commentaren geplaatst bij web-logs 10 kunnen daartoe gerekend worden. U bent dus gewaarschuwd :-)


Het/De patroon
Een patroon is een omhulsel dat een explosieve lading bevat. Een geringe tik tegen het slaghoedje kan er al voor zorgen dat er een desastreus gevolg op kan treden. Een hollow-point (zeg maar een leeg-hoofd), bijvoorbeeld afkomstig van een ongeleid projectiel, kan zelfs buitensporige (dat is naast het spoor, dus in het wilde weg) schade toebrengen.

Een patroon is ook een hoger geplaatste in een sociaal ongelijke relatie. Bij patronage verleent de hogergeplaatste of patroon gunsten aan een lagergeplaatste of cliënt in ruil voor eerbetoon, trouw of diensten. Er hoeft dus geen gezagsverhouding te bestaan. Het is te vertalen als hielenlikkerij of zelfs corruptie 11.

Een patroon kan ook bestaan uit een regelmatig terugkerende/herhalende eenvoudigere eenheid of regel. Dat kan visueel en auditief als motief, maar wanneer het binnen gedrag geen incidenten meer zijn lijkt daar ook een motief aan ten grondslag te liggen. En dat laatste is waar ik moeite mee heb als er bewust wordt afgeweken van regels. De patroon verstoort dan het patroon. De uitzondering die de regel bevestigd.

Kunt u het nog een beetje volgen? Ik niet. Voor mij is het onzin. Regels zijn er om na geleefd te worden. En wanneer het toezichts- en handhavingsorgaan zelf de regels aan de laars lapt roep ik ze ter verantwoording. Anarchie binnen de overheid riekt naar een staatsgreep. Het ondermijnt de democratie. Dat half jaar wat ze nodig hebben om dit uit te zoeken (hoe moeilijk kan het zijn) zal het HHC gebruiken om aanvullend bewijs op te vragen. Maar dat leest u in een komende publicatie.
author: Ton   |   published: 23.02.2014   |   updated: 23.02.2014   |   comments: allowed

03.03.2014 10:00u
Micha Kat
Verhoor Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
03.03.2014
Wim Dankbaar
Uitspraak laster
Rechtbank Groningen
 
04.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
05.03.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

-----------------------------

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 18.02.2014