Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het organogram van het Openbaar Ministerie
In het, uit de verhoren in de zaak De Roestige Spijker naar voren gekomen, relevante deel van het organogram van het Ministerie van Justitie 1 valt met name het aandeel van het Openbaar Ministerie op. In het jaar 1998 waren (behalve Demmink dan) maar liefst vijf (5!) Hoofd Officieren van Justitie in opspraak. Dat is teveel toevalligheid voor zo'n klein landje. En dit alles speelt zich af de IRT-affaire waarin het OM al door de Kamer was teruggefloten, maar zich daar blijkbaar niets van had aangetrokken. Een staat binnen de rechtsstaat.

Ten tijde van het Rolodex-onderzoek, een naam waarnaar Ivo Opstelten graag refereert, waren de namen Joris Demmink en Hans Holthuis al uit de agenda/adressenboek verdwenen. JD's agenda verdwijnt namelijk wel vaker. Erg zorgvuldig is dat natuurlijk niet. De overheid dient immers ten alle tijde verantwoording te kunnen afleggen voor haar beleid. Het vernietigen van bewijsmateriaal is niet alleen een strafbaar feit, maar ook een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur. Voor de zekerheid heeft het Ministerie dit afgelopen week opnieuw aan het HHC bevestigd 2:

Naar aanleiding van de opmerking in uw brief van 24 februari 2014, dat de "de agenda's" teruggevonden zouden zijn, merk ik op dat ik niet beschik over werkagenda's, in papieren of electronissche vorm, van de heer Demmink. Enkele jaren geleden zijn deze werkagenda's conform de van toepassing zijnde selectielijsten vernietigd.


Als de Directeur Generaal Rechtshandhaving dat schrijft, dan zal het wel zo zijn. Maar als vervolgvraag kunnen ze dan wel verwachten of ik dan die selectielijsten kan zien en het bijbehorende beleid, op grond waarvan die "selecties" gemaakt worden. Inmiddels is ook al in rechte komen vast te staan dat, voordat deze twee namen uit het "Rolodex"-onderzoek verdwenen, ze wel stonden geregistreerd in het '?????'-onderzoek (What's in a name?). Het "toeval" dat deze twee namen in de tussentijd zijn verloren gegaan roept dan ook vraagtekens op.

Er is dus het een en ander verdwenen. En zo ook in 1998 met poppetjes binnen het OM. De oplossing van Ivo's verwarring moet dan ook worden gezocht in de periode voordat René Ficq het stokje van zijn voorganger overnam en een geheim dagboek 3 bijhield buiten het zicht van de AIVD. Ficq nam de functie over van de interimmer viceadmiraal Nico Buis die het gat opvulde toen Docters van Leeuwen gedwongen werd om op te stappen, en die óók graag zijn sexuele fantasieën publiceerde, weliswaar onder pseudoniem, in Het Reservaat.


Dato Steenhuis
Begin 1998, net voor de Rolodex-affaire tot een climax kwam, speelde één van de affaires Dato Steenhuis 4. Dato werd in 1983 Advocaat-Generaal bij het gerechtshof Leeuwarden en in 1992 zelfs Procureur-Generaal. Als lid van het College van PG was hij verantwoordelijk voor de arrondissementsparketten van Groningen, Leeuwarden, Assen, Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

Hij nam het niet zo nauw met onze wetten. Behalve dan als CJIB-baas bij het onderdrukken van het volk. Zijn (niet verdiende) pensioen moet toch ergens van betaald worden, nietwaar? Dat hij in opspraak kwam gebeurde al in 1995. "Rijden met alcohol op is geen probleem. Mensen met een paar pilsjes op zitten juist minder gespannen achter het stuur.", zei Steenhuis in 1995 5. En hij kan het weten want in 1972 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op een proefschrift getiteld "Effecten van straffen bij rijden onder invloed."

Een jaar later, in april 1996, hadden we de affaire René Lancee, wat het gezin van die politiechef van Schiermonnikoog verwoest heeft en de belastingbetaler tenminste 1,2 miljoen gulden schadevergoeding heeft gekost. Daarna leek het hek van de dam en dacht hij overal mee weg te kunnen komen. Zo hadden we in 1998 eerst de Oosterpark rellen, maar vervolgens het bureau Bakkenist schandaal, van deze bijbeunende belangenverstrengelaar. En Doctors van Leeuwen wilde natuurlijk zijn (mogelijk) chantabele poppetjes op zijn strategische plaatsen houden. Gelijk een onvervalst lid van een criminele organisatie steunde hij Dato, hetgeen Arthur uiteindelijk zelf op opstappen kwam te staan.

Je zou denken dat zij, of anders toch de Overheid of de Rechtspraak, inmiddels hun lesje geleerd zouden hebben en maatregelen zouden nemen om de maatschappij te behoeden tegen het imago-schade van dit soort rotte appels. Maar nee, het kon nog veel erger.

Oud politieman Martin Dijks had aangifte gedaan tegen "roekeloos" rijgedrag van chauffeur Willem D. 6 die in opdracht van zijn baas (hoofd CJIB) alle verkeersregels aan zijn laars lapte uit puur egoïsme. De chauffeur werd veroordeeld en de HOvJ werd vrijgesproken. De oud politieagent, die de aangifte had gedaan, spreekt dan ook van klassenjustitie 7.

Uiteraard is deze uitspraak van 14.07.2006, net als de agenda's van Demmink of het telefoongesprek van Fred Teeven met Van Rey, óók al verdwenen. Er is niets van terug te vinden in de archieven, en daarmee is het beleid, of de rechterlijke overwegingen, dus ook niet te controleren.

En dat laatste vind ik wel jammer. Want ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat 'de-vrouw-van' een overheidsdienstauto met chauffeur kan gebruiken om met zwaailicht over de vluchtstrook naar Den Haag te rijden om te gaan shoppen. Ik wil wel eens weten wie die rechters zijn die dit soort uitspraken durven te doen en wat hun motivering is. Zonder legitieme reden (die ik vooralsnog niet zie) horen deze namelijk op een openbare wrakingslijst te worden geplaatst.


Jan Wolter Wabeke
Jan Wolter Wabeke, 8 die in 1994 lid van de Raad van Toezicht van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis 9, u weet wel waarvan een kinderarts tot de verdachten in het Anne-Frank plantsoen behoorde, was een "erkende" verdachte in de Rolodex. En sinds de introductie van de euro is hij ook bekend als de Ombudsman Financiële Dienstverlening, waarvan Docters de Autoriteit AFM was. Ik begrijp nog steeds niet hoe iemand met 'gelukkig-heb-ik-meer-verstand-van-verzekeren' zich met economie kan gaan bezig houden. Dat is al net zo onlogisch als een Wouter Bos als directeur van het VU-ziekenhuis. Is er echt niets beters te vinden, of zoeken ze naar gemakkelijke dumpplaatsen die door overheidsgeld betaald worden?


Henk Wooldrik
Tot slot hebben we nog Henk Wooldrik. Zijn curriculum vitae laat zich lastig in een tijdslijn uitzetten. De aanvang en einde van zijn loopbaan zijn het HHC niet bekend, doch slechts momentopnamen. Zo is hij eind 1995 verhoord door de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (Van Traa) 10. Tijdens de IRT-affaire was hij OvJ te Haarlem (onder PG Dato Steenhuis), maar tijdens het commissieverhoor was hij de DG Politie op het Ministerie van Justitie 11. Ondanks dat hij omstreden was 12 is hij toch aangesteld als HOvJ Zutphen. De vraag is waarom dat dan alsnog gedaan is. Zeker met de wetenschap van nu dat zijn naam twee jaar later zou terugkeren als verdachte in de Rolodex-affaire.


Een bronstige worm in Het Reservaat
Curriculum Vitae van Docters van Leeuwen


En eindverantwoordelijke voor al deze, naar het lijkt corrupte en chantabele Hoofd Officieren van Justitie, was dan de AIVD-manipulator Arthur Docters van Leeuwen. Als u hierboven het CV van deze "King" Arthur (AKA: Hein Wybrand) 13 hebt bekeken (openklappen) dan valt op dat hij van infiltreren en tegen elkaar uitspelen houdt.

En BVD staat niet voor Buitenlandse Veiligheids Dienst, maar voor Binnenlandse. Binnenlandse organisaties infiltreren en mensen recruiteren (lees: chanteren). Zo Arthur niet de instigator was, dan nog moet hij vanuit zijn positie hiervan geweten hebben. En het hebben getolereerd, zo niet geëntameerd.


De derde dimensie
Wanneer we deze zes personen terwille van de mogelijke onderlinge relaties willen beoordelen is het handig om in een tijdlijn het een en ander overzichtelijker te maken. Incidenten in de tijd moeten namelijk getriggered worden door omstandigheden, mogelijkheden en gelegenheid. Wat in de media vaak wordt benoemd als een Joris Demmink die chantabele mensen om zich heen zou verzamelen, lijkt het niet ondenkbaar dat JD zelf slechts een verzamelde was.

jaarincidentArthur Docters van LeeuwenJoris DemminkHans HolthuisJan Wolter
Wabeke
Dato SteenhuisHenk Wooldrik
1980 plv. DG politieDefensieHOvJ Den Haagstudie rechten  
1981 
1982Affaire Claus
Decembermoorden
plv. DG Openbare Orde en Veiligheidplv. DG Politie plv. OvJ Den Haag
1983 DG PolitieAG Leeuwarden


    ???

    ↑

OvJ Haarlem
1984 
1985 Internationaal Drugsbeleid
1986 
1987 
1988 SSR Zutphen
1989 Hoofd BVDDG Rechtspleging
1990 
1991 HOvJZutphen
1992IRT-affaire
Kismetin-affaire
PG Leeuwarden
1993HIK-teamDG Internationale AangelegenhedenDG Politie
1994 HOvJ Breda
1995Baybaşin
Val van Srebrenica
fotorolletje verdwijnt
1996 voorzitter College PGHOvJ Landelijk Parket

HOvJ Zutphen

    ↓

    ???
1997 
1998René Lancee
Rolodex affaire
Bestuursvoorzitter AFM
1999Marianne Vaatstra 
2000 
2001 Griffier Joegoslavië tribunaalOmbudsman Financiële markten
2002Introductie EuroSG Ministerie
2003Anne Frank
plantsoen

Met name de periode 1992-1998 mag als een zwarte tijd binnen Justitie worden beschouwd. De positie van DG-politie, HOvJ en financiëen werden bezet gehouden. Corruptie vierde hoogtij, en de verantwoordelijken zijn nimmer ter verantwoording geroepen doch hooguit weggepromoveerd. Weliswaar raakt na de Rolodex affaire in 1998 Hans Holthuis zijn baan kwijt en verdwijnt hij in Nederland van het toneel. Net als de fotorolletjes van Srebrenica 14, 15. Maar een paar jaar later gaat hij gewoon weer aan de slag als griffier voor het Joegoslavië tribunaal. Ik ben benieuwd welke kwalificaties in de functieomschrijving van de vacature stond. "Moet chantabel zijn en in staat geacht worden om agenda's, rolodexen en Srebrenica fotorolletjes kwijt te maken?"
author: Ton   |   published: 21.04.2014   |   updated: 21.04.2014   |   comments: allowed

02.05.2014
Demonstratie Volkert
Rotterdam
 
09.05.2014
Boek Wim Dankbaar
Het verboden dagboek
presentatie: Bussum
 
12.05.2014
Boek Ton Derksen
Verknipt bewijs
 
??.05.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014