Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De verloren Rijkspas
Tijdens het verhoor onder ede werd door de parlementariër/journalist Henk Krol 1 verklaard dat de naam van de hoge top-ambtenaar, die tot dan toe enkel als "Joris" bekend was, kon worden vastgesteld dankzij een in het Anne Frank plantsoen gevonden Rijkspas. Deze pas zou door de vinder bij de politie van Eindhoven zijn ingeleverd, aldus de verklaring aan Krol van de recentelijk overleden Fred de Brouwer. Helaas is de naam van de vinder met het overlijden van de Brouwer verloren gegaan.

Maar als deze verklaring 2 klopt dan moeten er meer bronnen en bewijsstukken te vinden zijn. Tenministe vier/vijf personen zijn op de hoogte: De vinder, De Brouwer, De politie, Krol en Demmink. En wellicht ook nog wel een secretaresse van Demmink of een baliemedewerker van de politie. Alle reden dus om deze verklaring te verifiëren.


De melding
Het HHC heeft op 25.04.2014, nadat de bewijsvideo beschikbaar kwam, een schriftelijk verzoek ingediend bij de politie. En gewend zijnde aan afpoeiering heb ik daar een dichotome vraag aangekoppeld. Van tweeën één. (1) Of de Rijkspas is gevonden en bestaan er registraties en/of documenten van. (2) Of Henk Krol heeft onder ede gelogen en dient daar een onderzoek naar plaats te vinden.

Wat het ook zij, er moet iets gebeuren. Geen reactie gaat niet, althans zal ik voor de rechter aanvechten. Dat is nou het voordeel van de WOB 3. Hoe hard de overheid ook haar best doet om WOBstructie 4 te plegen, uiteindelijk heeft de rechter het laatste woord. Niet dat daar veel rechtvaardigheid van verwacht mag worden. Onze Raad van State wordt immers bevolkt door mensen als Donner en Máxima. Erg onafhankelijk zijn die niet. De belangen van de burger zullen altijd ondergeschikt zijn aan die van de ambtenaar of regering.


De zoektocht
Maar de zoektocht is in gang gezet. Gezien de reeds herhaaldelijk, in opdracht van diezelfde "onafhankelijke" Donner, "oriënterende" onderzoeken zou men verwachten dat de zoekresultaten reeds in de cache zouden zijn opgeslagen. Maar met de huidige ICT-debacles 5 (5 miljard = € 1.250 per gezin) was dat wat al te optimistisch gedacht.

Er wordt naar gezocht, maar het lijkt alsof de Rijkspas alweer verloren is geraakt. Of althans de documenten ervan. Er is een heuse jurist ingeschakeld om in de archieven te duiken. Dat kan wat tijd kosten 6. Ook dat is het HHC gewend. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een WOB verzoek tijdig kon worden afgehandeld. Vaak moet er twee maanden worden nagedacht over hoe ze moeten opschrijven "Uw verzoek wordt afgewezen". Niet dat dat ze zal helpen overigens...
author: Ton   |   published: 16.05.2014   |   updated: 16.05.2014   |   comments: allowed

27.05.2014 15:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 


-----------------------
 VERVOLG
 Dinsdag 27 Mei
 Tijdstip: 15:00u
-----------------------
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014