Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Homofilie en pedofilie
Hoewel het een omstreden onderwerp is dat veel discussie 1 losmaakt, ook op wereldniveau, ontkom je er niet aan om homofilie een genetische afwijking 2 te noemen. En met "afwijking" wordt bedoeld liggende buiten de mediaan met een te bepalen standaard deviatie. Net als rood haar. Dat maakt homofielen niet minder mens, maar wel een minderheidsgroep. En minderheden hebben in een "democratie" nu eenmaal een probleem. In de praktijk zijn hun belangen (althans zonder toepassing van "positieve" discriminatie) ondergeschikt aan die van de egoïstische meerderheid.

Doordat er veel sprake is van verborgen en/of onderdrukte homofilie lopen de schattingen van het aantal homofielen wat uiteen en op tot 10% van de bevolking. Volgens paus Franciscus 3 is ongeveer 2 procent van alle geestelijken binnen de Rooms-Katholieke Kerk pedofiel. Of pedofilie een somatische (lichamelijke) of een psychische (gedrag) ondergrond heeft is nog niet duidelijk. Wel kan de diagnose met een functionele (dat is iets anders als anatomische) scan worden geschat 4.

Hoewel het een onprettig en bedreigend onderwerp is ontkom je er niet aan het probleem te benoemen. Een definitie blijft moeilijk. Behalve culturele verschillen zijn minderjarigheid (onder de 18) en leeftijdsverschil (meer dan 5 jaar) gehanteerde criteria. Een opa/oma (80) die een kleinkind (5) knuffelt is geen pedo. Een 20 jaar oudere top-ambtenaar, rechter of burgemeester met een puberaal vriendje is dat wel. Ook zelfbeschikking en onafhankelijkheid zijn criteria. Een kleuter op zwemles 5, in een crèche, of bij de padvinders daar blijf je van af.

Natuurlijk mag je de pre-selectie van (voornamelijk mannelijke) geestelijken niet extrapoleren naar de totale bevolking. Maar zelfs als het niet om de helft van 2% (procent) maar om 1‰ (promile) gaat dan nog hebben we er alleen al in Nederland tussen de 17.000 en 170.000 mannelijke pedo's rondlopen. En onderschat niet (zoals er ook veel lesbiennes zijn of vrouwelijke mishandelaars binnen huiselijk geweld bestaan) het aantal vrouwelijke pedo's. Dat deze vrouwen geen penis hebben maakt ze nog niet minder misdadig.


Maatschappelijk probleem
Dankzij de relatief grote penetratie van homofielen in de media heeft het zich een publicitaire plaats en macht weten te verovereren waarmee het de publieke opinie kan beïnvloeden. Fenomenen als roze-maandag en gay-parade doen het goed op de buis vanwege de kleurtjes. Leuk om gedachteloos naar te kijken. Vermaak. Maar dat dit heel wat minder onschuldig is dan op het eerste gezicht lijkt is wel gebleken uit de BBC-presentator Jimmy Savile affaire 6 waarvan het aantal slachtoffers in de hondertallen loopt en er (al wetende) nimmer is ingegrepen.

Met alle macht wordt de zaak in de doofpot gestopt. Neem de opname van Paul de Leeuw, waarbij een jongen verschrikt kijkt terwijl hij wordt afgelebberd op TV en geen kant uit kan vluchten.

U mag dat niet zien en daarom is de opname 7 van Youtube verwijderd wegens "schending van de servicevoorwaarden". Er staan op dit moment 169.000 TV-opnames van Paul de Leeuw op Youtube. Die mogen allemaal blijven staan. Maar de pedo-opname mag u niet zien. Gelukkig zijn er voldoende backups 8 beschikbaar om als bewijs te dienen. Want de uitzending heeft gewoon plaats gehad. Op de staatstelevisie. En er is nog steeds geen onderzoek ingesteld door het OM. Sterker nog, deze vent mocht gewoon kinderen adopteren, en kreeg bovendien van de rechter gelijk dat hij op TV de vegan-streaker aanrande.

Een andere tactiek die wordt gebruikt om kritiek monddood te maken is strooien met het woord "homofoob". Die eer is van de week het Bredase raadslid Jamal Nouhi en eerder ook al president Putin toebedeeld. Van de media mag je homo's niet "abnormaal" noemen terwijl ze dat, vanuit wetenschappelijk oogpunt, weldegelijk zijn. Ze liggen namelijk 'buiten het 68% normaal' gebied op de Gauss-curve. Ab-normaal dus. Overigens niet te verwarren met ab-menselijk. En dan zijn er nog de nodige opmerkingen te maken over het begrip "fobie". Het wordt vaak volkomen misplaatst gebruikt, maar dat is een andere discussie.

Als we de sociale perceptie buiten beschouwing laten en kijken naar het functionele aspect vanuit een Darwinistisch oogpunt dan moeten we constateren dat het om een mislukking gaat en de species al lang had moeten uitsterven. Immers qua voortplanting (in stand houden van de soort) is homofilie nog minder effectief dan masturbatie, welke laatste nog voor donorschap kan worden toegepast. Wat de zin van het leven is weet ik niet, maar homofilie is biologisch gezien zeker niet zinvol.

Functioneel gezien kan pedofilie (zonder daarin een correlatie met homofilie te willen aangeven -zie eerdere publicaties) dan ook wellicht beter worden ingedeeld in de categorie verslavingen. Dat is ook op te maken uit de f-MRI onderzoek. Wanneer pedo's plaatjes krijgen aangeboden lichten de genotscentra op, zoals ook de marathonloper zijn endorfines 9 en de chocolade-addict 10 de serotonines koestert.


Maatschappelijke aanpak
Het is lastig om de gedachten van een pedofiel te begrijpen 11. In een recent interview bij één-op-één 12 vertelt Jean op den Kamp (Goes) hoe die met dit probleem is omgegaan. De man woonde in dezelfde wijk waar ik destijds woonde 13 en heeft nimmer enige onrust veroorzaakt. Hij heeft dan ook een goed zelf/ziekte inzicht, hetgeen een voorwaarde is voor het aanpakken/behandelen.

Wanneer we de mens achter en de stigmatisering van de pedofiel buiten beschouwing laten en pedofilie op een klinische wijze als een verslaving opvatten dan wordt de maatschappelijke onrust gewoon vergelijkbaar met die voor andere junkies. In zijn programma noemt Sven Kockelmann een kans op recidief percentage van 20% voor pedofilie en voor de subpopulatie pedofilie voor jongens van 10-13 jaar zelfs 35%.

De advocaat van Frank R., die gisteren onherroepelijk tot 6 jaar cel en daarna TBS werd veroordeeld 14, heeft zo zijn eigen opvattingen. Hij meent dat pedofilie aangeboren is 15 en dat zijn cliënt dat daarom niet is. Wel erkent hij de verslaving, maar niet dat TBS mag worden gegeven. Dat opent de weg voor een nieuwe discussie, zoals die (tegelijkertijd met de aanklacht) in de Tweede Kamer werd gehouden 16. Mag je dwangverpleging opleggen?

Maatschappelijke maatregelen zijn niet eenvoudig 17. Maar dat iets lastig en ingewikkeld is betekent nog niet dat je het dan maar voor je uit moet schuiven. Om, zoals de Britse premier Cameron -geschrokken van de BBC en Parliament schandalen- dan maar over te gaan tot "terrorisme bestrijding" 18 is een erg overdreven reactie. Maar zoals onze Nederlandse overheid omgaat met "slachtofferbeleid" 19 (oops, deze pagina is ook al verdwenen) of "kindermishandeling" 20 lijkt ook nergens op. Beleid kun je het niet noemen. Beslissingen worden niet genomen. Iedereen loopt er met een grote boog omheen. Bang dat ze uitgemaakt worden voor "pedofoob".

Onze kinderloze "premier van alle Nederlanders" Rutte lijkt vooralsnog de belangen van homo's groter te vinden dan die van kinderen (Hollandse, Turkse of Marrokaanse). In de discussies met de Russische premier Putin of de Turkse premier Erdoğan verdedigde hij de belangen van homofielen ten koste van de (internationaal erkende) belangen van de kinderen.

Maar ook de selectieve verontwaardiging van de Nederlanders, zoals in de gevallen van Benno Larue (Leiden) 21 of die van Sytze van der Velde (Amersfoort) 22, levert slechts incidenteel waan-van-de-dag beleid op. Als ouder wil je je kind tegen de gevaren die verslaafden met zich meebrengen beschermen. Je wilt niet dat je kind het risico loopt geprikt te worden, omdat de een of andere junkie zijn spuit niet bij zich kan houden.

Terecht mogen ouders van de overheid meer inspanning verlangen bij de bescherming van hun kinderen. Zeker in die gevallen waarin de veroordeelde misdadigers geen enkel ziekte inzicht hebben 23 en zelfs menen dat hun belangen voorgaan 24 boven die van de bescherming van hun (potentiële) slachtoffers. 35% kans op recidief, dat is nog meer garantie dan de staatsloterij je kan bieden. Maar onze ik-ben-niet-op-de-markt / laat-Rutte-zijn-werk-afmaken is meer geïntereseerd in korte termijn kosten dan in lange termijn investeringen 25. Verslavingen als drugs, nicotine en alcohol worden aangepakt. Maar zolang het OM verdachten als Paul de Leeuw en Joris Demmink weigert te vervolgen zullen de ouders dan ook tevergeefs een beroep op de overheid doen en zijn zij op zichzelf aangewezen. Een kleine stap naar zelfrichting.
author: Ton   |   published: 15.07.2014   |   updated: 15.07.2014   |   comments: allowed

05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014