Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

13.05.1619 - Johan van Oldenbarnevelt

In 1619 legde Claes Jansz. Visscher vast op welke wijze "justitie aan Ian van Oldenbarnevelt" geschiedde. Geen parodie, maar keiharde realiteit. De allochtone stadhouder Maurits van Orange had daartoe bevolen. Het openbaar ministerie heeft nimmer een onderzoek naar deze moord uitgevoerd. Integendeel, het handelde (ook toen al) rechtstreeks in opdracht van de Oranges.


21.01.1793 - Louis Capet (Lodewijk XVI)

Vanaf eind 18e eeuw werden de rollen omgedraaid. Het volk was de bevoorrechting van de elite beu en de Franse Revolutie 1 werd een feit. Ditmaal rolden de koppen van het Koningshuis. Op 14 juli (Quatorze Juillet) wordt dit nog steeds gevierd. Zoals wij jaarlijks onze Koninginnendag vieren. De monarchie werd afgeschaft en de grondwet werd op 03.09.1791 ingevoerd.


21.08.2014 - Jozias van Aartsen
Nu, weer 2 eeuwen verder, is er nog steeds alle reden om de klassenjustitie aan de kaak te stellen. De regenten willen het blijkbaar maar niet leren. Of ze zijn gewoon traag en "mentally challenged". Het volk is een stuk minder radicaal geworden. Niet de guillotine maar de pen en het vrije woord worden als wapen gebruikt. In de hoop dat er 'leringh' uit wordt getrokken in plaats van 'vermaeck'.

Als tegenhanger van de opruiende Telegraaf heeft de TMG ook een aantal provocateurs onder pseudoniem te werk gesteld bij de website Geenstijl. Kennelijk lezen ook zij het HHC 2 en hebben het advies om een zero-tolerance voorbeeld te stellen opgevat als een oproep tot een nieuwe Quatorze Juillet. Eigenrichting is niet wat door het HHC gesteld werd. Verantwoordelijkheid afdwingen wel. Maar dan via de daarvoor bestaande afspraken binnen de wet.

Het door TMG-weblog GS geplaatste commentaar van de week is overduidelijk een parodie. Het wordt ook met evenzoveel woorden uitgelegd. 3 4 5 6. Daar valt niets aan toe te voegen. GS is prima in staat zelf van zich af te bijten en heeft daarbij geen steun nodig.

Maar wat wel commentaar behoeft is de opstelling van de overheid. Ondanks dat het om een typische uiting van een mening over een publieke functionaris gaat (namelijk het disfunctioneren 7 van Van Aartsen) meent het OM "onmiddelijk een strafrechtelijk onderzoek" te moeten starten. Daaraan vallen enkele zaken op:
  1. Onmiddelijk: Er zijn geen artikel 12 Sv procedures nodig om het OM aan het werk te zetten. Er is geen latentietijd wegens "andere prioriteiten". De discretionaire bevoegdheid wordt aangewend door het Haagse OM (vallende onder de verantwoordelijkheid van de Haagse Korpsbegheerder) om de baas te beschermen. En dat terwijl de aangifte wegens menschenroof 8 al bijna anderhalf jaar op behandeling wacht.

  2. Strafrechtelijk: Het kan dan gaan om "het aanzetten tot haat". In dat geval lijkt mij dat Van Aartsen zelf de verdachte is en de aversie tegen hem over zichzelf afroept. Ook kan het gaan om "smaad". Dat is een zogenaamd klachtdelict. In dat geval heeft Van Aartsen zelf aangifte moeten doen. Hoewel we (volslagen onbegrijpelijk en misplaats) ook bij Joris Demmink al hebben gezien dat daarvoor ministeriële ambtenaren worden ingezet 9 (zie ad.2).

  3. Onderzoek: Het OM gaat "onderzoeken" of een cartoon strafbaar is. Daar valt niets aan te onderzoeken. Het gaat om een statische twee-dimensionele afbeelding (geen derde of vierde dimensie). WYSIWYG. What you see is what you get. Daar zit niets meer achter verborgen. Dat is net zoiets als "een vonnis bestuderen" of "overwegen aangifte te doen". Of je beheerst je vak en neemt een beslissing. En als je eerst nog moet bijscholen alvorens een positie in te nemen dan ben je (a) of ongeschikt voor je vak en/of (b) onderhands onderling afgestemd gedrag aan het voorbereiden.

Onze het was niets, het is niets en het wordt niets minister stond dan ook al weer met zijn premature, ongepaste en niet opportune mening klaar 10. En deze was wel zo opvallend dat het HHC u daarvan een transcript wil aanbieden:

Dat, ja dat vind ik walgelijk. Laat ik dat duidelijk zeggen. En het Openbaar Ministerie, dat weet u, is een onderzoek gestart. [knip] Nou, omdat het OM dat vindt. Die hebben daar zelfstandig [met bevestigende NLP-knik] toe besloten. Ja, ik [er werken 1500 man op MinVenJ] heb daar geen contacten over gehad. En dat [wie?] steun ik. Ja, en ik [dus niet de rechter?] wacht af waar ze mee komen.

Het OM vindt kennelijk [nu nog heftiger NLP-knikkend] dat er aanleiding is om daar goed [deze keer niet halfslachtig] naar te kijken. Nou, en daar ga ik [oops, verspreking], dat wacht ik af uiteraard. Zo zit de rechtsstaat in elkaar. [Oh, dus toch?] Maar ik vind het zelf wel een walgelijke prent.


Met dat laatste is het HHC het eens. Walging is iets wat het getoonde hoofd bij wel meer mensen oproept. Maar bovenal is het een belediging aan journalist James Foley. Hoe kun je een arrogante vakantievierder verwisselen met een martelaar?

author: Ton   |   published: 23.08.2014   |   updated: 23.08.2014   |   comments: allowed

31.08.2014
vervaldatum WOB
Advocaatkosten
Ministerie VenJ
 
8 t/m 14 sept 2014
Week van de Rechtspraak
Diverse locaties
 
18.09.2014 10:30u
Afscheid Demmink
Kantongerecht
Den Haag
 
22.09.2014
vervaldatum WOB
Ali Hassan
Arrondissement Leeuwarden
 
09.10.2014 15:00u
Hirsch Ballin
Eva Meillo lezing
Rode Hoed Amsterdam
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014