Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Free Baybaşin
jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 


Dubbele verjaardag
Baybaşin belde me gisteren. Hij wilde mij gelukkige feestdagen wensen. Op mijn beurt terug "feliciteerde" ik hem. Met zijn 58e verjaardag. Maar toch ook vooral en in eerste instantie wenste ik hem "proficiat" (dat het hem moge baten) met zijn "19e verjaardag". Daar werd hij toch even stil van. Vandaag is het namelijk exact 19 jaar geleden dat bij de grens van Hazeldonk te Breda Cold-case Kerstavond 1995 1 plaats vond.

Onze misdadige overheid, met hoofdrollen voor o.a. de ex-SG Joris Demmink, ex-ministers als Winnie Sorgdrager en Ernst Hirsch Ballin en de ex-OVJ Hugo Hillenaar, besloot toen tot een volstrekt illegale en volkomen corrupte actie. Baybaşin werd naar Nederland gelokt, ontvoerd en in isolatie gesmeten. En dat alles met het doel hem zo snel mogelijk uit te leveren aan Turkije. Het vliegtuig om hem op te pikken zou al onderweg zijn 2.

Maar het liep allemaal anders. Het folterverdrag stond niet toe dat Baybaşin uitgeleverd zou worden. De Hoge Raad kon, ondanks grote druk vanuit het Ministerie, niet anders doen dan de uitlevering tegenhouden 3.

De oud president van der Hoge Raad Geert Corstens, een van de ondertekenaars van het vonnis, zou daarover later zeggen "dat politici zich beter niet kunnen bemoeien met de rechtspraak 5, daarmee doelende op de voortdurende bemoeienis van ministers in de kwestie Demmink.

Lekker is dat. Het stiekeme plannetje was mislukt. Niemand mocht er iets van weten. De kranten niet. En ook de Franse Senaat niet 4. Ondertussen was de diplomatieke druk op Demmink hoog. Egoïsme vierde hoogtij. U weet wel "in het belang van volk en staat". Luistert u ook naar de toelichting op radio Talk2Myra 5.

Er werd opnieuw hard geknutseld aan nieuw bewijs. In Nederland was niets te vinden. Het bewijs werd dan ook geïmporteerd. Vanuit Turkije. En dat was juridisch lastig, want onze wet vereist dat een strafbaar feit op Nederlands grondgebied moet zijn gepleegd. En het (vermeende) feit had plaats gevonden in Turkije.

EUREKA! Omdat het www (world-wide-web) nog in de aanloopfase was zeggen we gewoon dat hij vanuit Nederland heeft gebeld. Met de telefoon. En zo kon hij alsnog toch op Nederlands grondgebied een (vermeende) misdaad begaan. Door zogenaamd te bellen vanuit Nederland. Levenslang dankzij illegale afluisterpraktijken en tapmanipulaties. En dat dit alles onder "gerede twijfel" stond moet ook Ficq, raadsheer te Den Bosch, hebben geweten. De man hield erover zelfs een dagboek op na 6.Vragen
• 1 - Een van de juridische vragen die hierover door lezers aan Baybaşin zijn gesteld is: "Waarom wordt het bewijs van zijn illegale arrestatie niet meegenomen in het herzieningsverzoek?".

Antwoord: Hoewel onlosmakelijk verbonden, blijven het twee aparte zaken. Wat betreft de arrestatie van 1995 daarvoor is hij weer vrijgelaten. (Nog) zonder vervolging van de bijbehorende misdadigers. Dit zal zeker nog gaan gebeuren. En ik neem aan dat de AIVD, de Rijksrecherche (u weet wel, met aan het hoofd onze weggepromoveerde Hillenaar), en het gerechtshof Arnhem dit in hun strafrechtelijk onderzoek zullen meenemen. Zoniet, dan zal zijn advocaat daar wel voor zorgen.

Maar de zaak die nu in de herziening 7 speelt is de arrestatie van 1998. Dit wordt als een separate zaak bestempeld. Dat alles onder het adagium "Divide et Impera" (Verdeel en Heers). Uiteraard moeten deze zaken in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld. Dat wordt omgekeerd immers ook gedaan bij de tll (ten laste legging). Dan heeft dat ook te gelden voor de verdediging en de strafvervolging van de overheidsmisdadigers.

Maar onze rechters vinden dat niet fijn. Als de zaak te complex wordt haken ze af. Het dossier wordt dan te dik. Te ingewikkeld. Te onoverzichtelijk. Laat maar wegvallen als dat ongunstig is voor de overheid. En zie daar de vooringenomenheid. De Rechtspraak als buikspreekpop voor Justitie.

• 2 - "De behandeling van de herziening is alweer uitgesteld. Wanneer gaat het nu eindelijk eens gebeuren?"

Antwoord: Het HHC heeft contact opgenomen met de behandelende Advocaat-Generaal Diederik Aben. Het is nu al de derde keer dat ze bewijs in elkaar proberen te knutselen 8. Daarvoor hebben ze meer tijd nodig. Het "advies" van AG Aben wordt nu op 3 februari a.s. verwacht. Daarna moeten de rechters van de Hoge Raad dit nog doorlezen. En natuurlijk ook alle bemoeienissen van de ministers aanhoren. U weet wel over "staatsbelang" (lees: de fietsen van corrupte hotemetoten 'uit de wind houden') 9. Het zal al gauw zomer 2015 worden. Dat wordt dan 20 jaar onschuldig vastzitten, terwijl een echte moordenaar (en staatsvijand) als Volkert van der G. al na 12 jaar (zo niet eerder) op straat stond en verdachten als JD nog niet eens in voorarrest zitten.

• 3 - "Mogen we Baybaşin een verjaardagskaart of cadeautje sturen?"

Antwoord: Een kaartje sturen kan altijd. Het adres is:


PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven
t.a.v. H. Baybasin, nr. 1623371
Postbus 39
9330 AA NORGEen (verjaardags)cadeautje sturen kan soms ook. Geen voedsel. Geen "gevaarlijke" dingen. Zijn hobbies zijn o.a. schilderen, koken, tuinieren. Veel meer andere zaken mag hij niet in zijn verwoeste en opgesloten leven. Wilt u vooraf zekerheid of uw geschenk toegestaan is? Neem dan even contact op met de inrichting 9.

Dan rest mij nog u allen prettige feestdagen te wensen. Nou ja, allen? De corrupte hufters wens ik nog zeer vele (minimaal ) slapeloze nachten toe en ik hoop dat ze zich minimaal keer verslikken terwijl ze zich gewetensloos en wroegingloos volvreten aan de kalkoen. Dat ze gewaterboard mogen worden in de champagne. Vrede op aarde.
author: Ton   |   published: 24.12.2014   |   updated: 24.12.2014   |   comments: allowed

18.12.2014
Aangifte tegen Opstelten
Gevangenisdirecteuren
Tweede Kamer
 
03.02.2015
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014