Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Levenslang in de gevangenis
In Nederland zitten op dit moment 36 mannen levenslang vast 1 (tweede blok openklappen). Eentje daarvan is een bijzondere man. Hij is een politieke gevangene. Slachtoffer van een misdadig spel tussen twee overheden die elkaar chanteren.

Gevangene 1623371 (beter bekend als Hüseyin Baybaşin) is een uitzonderlijk geval. Hij is de enige buitenlander die, voor (vermeende) daden in het buitenland gepleegd, in Nederland vastzit. Zeg maar een soort Amerikaanse Bush of Cheney. Maar met één verschil: Bij Baybaşin staat het niet vast, bij Bush wèl! Bush heeft opdracht gegeven tot moord in Irak, Libië en Afganistan.

Het zou dan consequent zijn dat Bush vervolgens naar Nederland wordt gelokt om hem daar op te sluiten. Alleen is dat laatste niet gebeurd, hoewel Bush c.s. wel offcieel veroordeeld en schuldig bevonden is 2. En daar hoefde niet eens bewijsmateriaal als telefoontaps voor vervalst te worden. Ze waren zo trots op hun misdaden dat ze die zelf per CNN aan de wereld mededeelden.Leven in de gevangenis
jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 
Wanneer je gevangen bent duurt het leven lang. Zodra je vrijheid ontnomen is, zeker als dat onterecht en opzettelijk is gedaan, dan tel je de dagen in seconden. Maar liefst 86.400 seconden per dag.

Dit weekend wordt er een nieuwe mijlpaal bereikt. ZEVENDUIZEND dagen (7.000) ten onrechte gevangen. Je leven opzettelijk vernield. Door het egoïsme van enkele hotemetoten. Blind voor menselijkheid. En dan nog denken dat ze stoer zijn ook. Althans voor hun sekteclubje 3 en andere onderontwikkelde onderbuiktypes. Vanachter hun bureau. "Crime-fighten" op papier. Met achterhaalde en kortzichtige denkbeelden zullen zij wel eens eventjes...

In sommige andere landen zijn ze al een stukje verder. Michael Moore, die we kennen van de film Sicko, heeft een fragment gefilmd wat niet is opgenomen in zijn documentaire. Hij ging naar Noorwegen om daar een 'gevangenis van de toekomst' te bekijken 4.
"A much more civilized conceptualization of what we think of as a 'prison'. Given what we know about human behavior and criminology, prisons in the US and many other countries are a scientific and humanitarian embarrassment."

Met behulp van IKEA hebben ze daar maatschappelijke afzonderingsruimtes gecreëerd die de bewoners weer voorbereiden op re-integratie in de maatschappij. De Noren geloven dat een repressief gevangeniswezen niet werkt en dat een humane behandeling van de opgeslotenen hun kansen verhoogt om weer volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen 5.

Niet dat het Fred Teeven wat kan schelen. Zelfs uitspraken van het Europese Hof over het inhumane aspect van levenslang legt hij gewoon naast zich neer. Alleen burgers moeten zich houden aan de wet. Fred, Joris en de zijne hoeven dat niet. En anders passen ze gewoon de wet aan.Bijsnabbelen
De ons-kent-ons borrels moeten betaald worden. Net als de Melkert-banen voor mislukte politici. Die kosten klauwen met geld en dat moet toch ergens vandaan komen. Al ons Nationale tafelzilver is al verkocht. Pensioenverzekeraar Reaal aan China 6, de KLM aan Frankrijk, en de banenmotor (de middenstand) zoals V&D 7 HEMA en BLOKKER vertonen hun laatste stuiptrekkingen. Via successierechten (de lijkenpikkersbelasting) is alle adel bijna failliet gemaakt. Nou ja, alle... Er is natuurlijk één familie die vindt dat ze boven de wet staan en zich alle bezittingen van het volk mogen toeëigenen 8. Maar de rest van de pyramide-kettingbrief-derivaten-bubbel is zijn geld kwijt 9.

Tja, van wie kun je dan nog plukken? Juist ja, de andere (opgesloten) gevangenen. Niet gevangen in het systeem maar in huizen van "bewaring". De Noren willen onze kamers in Veenhuizen 10 graag huren 11. Het is weliswaar geen luxe hotel, maar iets beters heeft Nederland niet te bieden. Noorwegen is bereid om aan Fred te betalen voor 242 kamers 12. Waar de huidige bewoners dan moeten blijven? Tja, dat is even niet belangrijk. Net als in Groningen gaat geld voor maatschappij 13. Nodig voor de Melkertbanen en borrels, weet u nog...

In de PI Norgerhaven bevindt zich afdeling K. Dit is een in ons land unieke afdeling voor levenslanggestraften en zeer langgestraften met een humaner en huiselijker karakter dan andere gevangenisafdelingen. Niet helemaal de standaard die Noorwegen voor ogen staat, maar het beste wat we aan Noorwegen kunnen bieden. En Fred heeft het laatst restje levensgeluk (voor zover daar nog sprake van is) verkwanseld voor geld. Immoreel en onethisch. Een prostitué verdient zelf tenminste nog respect. Die verhuurt iets van zichzelf. Misdadigers als Saban en andere pooiers verhuren anderen voor hun persoonlijke gewin.

Maar toch wil Fred Teeven centen zien. Is deze man een souteneur of een humanist? Wil hij ook nog het laatste beetje menselijkheid van de politieke gevangene Baybaşin afnemen? Hij zit namelijk op deze afdeling K. Samen met nog 17 andere mensen hebben zij een Kort Geding aangespannen tegen de Staat. Mensenrechten advocate Judith Serrarens van de Universiteit Maastricht staat hen bij. Zij eisen dat afdelling K voor hen beschikbaar blijft. Of dat ze anders iets aangeboden krijgen van minstens gelijkwaardig niveau. Morgen vindt deze zitting plaats bij de rechtbank in Den Haag. Het is openbaar toegankelijk. Baybaşin zelf zal daarbij overigens niet aanwezig zijn.

   Baybaşin vs. Staat

   Vrijdag 20-02-2015.
   Tijd: 11:00u.
   Toegang: openbaar.
   Rechtbank Den Haag
   Prins Clauslaan 60


author: Ton   |   published: 19.02.2015   |   updated: 19.02.2015   |   comments: allowed

20.02.2015 11:00u
Baybaşin vs. Staat
Den Haag
 
23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014