Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Willem O. - De géén protocol fascist
r was eens...
We hebben een Koningsdag, een Fara-O-dag en een Willem's O.-dag. Op die dag deelt Willem Orders, Ordes en lintjes uit. Willem's Orde de Willems-orde is een bijzondere. Een toelichting.

30-04-2015 was het Prinsessendag. Prinses Rojin werd 10 jaar. De net-geen-prins Pieter van Vollenhoven 1 werd 71 jaar, en wijlen prinses Juliana zou 106 jaar zijn geworden. Nu wordt je niet zo maar prinses of koning, ook al denkt Fara-O 2 dat het makkelijk is. Je moet er wel wat voor doen:

• 1 • Zo moet er bepaald worden dat er verplichte uitgaven 3 verbonden zijn aan "onze vrijwillige keuze" voor een constitutionele monarchie. Dat klinkt mooi. En u stemt daar ieder jaar zelf voor. Dus het zal zo wel goed zijn. Een opgericht Koningshuis zonder constitutionele rechtbank. Alle twijfel of discussie is daarmee uitgesloten.

• 2 • Verder moet je een verplichte vrije dag instellen. Een soort "gratis traktatie" die de consument/producent zelf mag betalen. Net als Tweede Paashazendag, Tweede Palmpasen-Pinksterdag, Tweede Sinterklaas-Kerstdag zijn dat verworvenheden die de burger niet meer kwijt wil. We zijn dan ook trots op de continuïteit van dit feest 4. Maar liefst 60% (NU.nl) tot 95% (TELEGRAAF.nl) wil deze vrije feestdag behouden. Alleen in Bonaire kiezen ze voor de 30e 5 wat de Koning óók prima vindt, want nu heeft hij twee (gratis) feestjes met dubbel zo veel cadeautjes.

• 3 • En tot slot moet je mensen nog aan je verplichten/verbinden. Ze moeten blij zijn dat ze jouw slaaf mogen zijn, hun leven voor jou in de waagschaal mogen leggen, en "belangrijke rollen mogen vervullen" voor het Koninkijk huis. En daar krijgen ze dan een speldje 6 voor.

Een speldje, géén sticker. Als je namelijk een sticker plakt in de buurt van de Ridderzaal dan moet je de gevangenis in 7. Of als je net als de Russische Pussy Riot zingt "Regeringslijder go home!"

Erwin Lensink (van het waxinelichtje) kan daar over mee praten. Onze crimineel Frans T. 8 sprak dan ook schande over wat er met Pussy Riot in Rusland gebeurde. Over de Nederlandse staatsburgers in Nederland hoor je hem niet. En de vraag van het HHC beantwoorden is er ook niet bij 9.


De lintjes
Artikel 1 van de "constitutionele" Grondwet stelt 10: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Het komt er op neer dat je dus geen onderscheid mag maken.

Behalve wanneer je Fara-O of Willem-O bent. Dan zijn onderscheidingen juist héél belangrijk. En er is zelfs weer onderscheid in dat onderscheid. Zo heb je Ridderorden en huisorden. Maar ook daarbinnen heb je weer onderscheid. Zo zijn er weer verschillende ridderorden en daarbinnen weer een onderverdeling in graden. Maar liefst vier stuks. Kunt u het nog volgen? Laten we het in een overzichtelijkere boom-structuur plaatsen:


1.    Onderscheidingen
1.1.    Ridderorden
1.1. 1.   Civiele ridderorden
1.1. 1. 1.  Orde van de Nederlandse Leeuw (oudste en hoogste)
1.1. 1. 1. 1. Ridder Grootkruis
1.1. 1. 1. 2. Ridder Commandeur
1.1. 1. 1. 3. Ridder
1.1. 1. 2.  Orde van Oranje Nassau
1.1. 1. 2. 1. Ridder Grootkruis
1.1. 1. 2. 2. Ridder Grootofficier
1.1. 1. 2. 3. Ridder Commandeur
1.1. 1. 2. 4. Ridder Officier
1.1. 1. 2. 5. Ridder
1.1. 1. 2. 6. Lid
1.1. 2.   Militaire ridderorden
1.1. 2. 1.  Willemsorde
1.1. 2. 1. 1. Ridder Grootkruis
1.1. 2. 1. 2. Ridder Commandeur
1.1. 2. 1. 3. Ridder 3e klasse
1.1. 2. 1. 4. Ridder 4e klasse
1.2.    Huisorden
1.2. 1.   . . .
1.3.    Ere penningen
1.4.    Ere medailles
1.5.    Predicaten
1.6.    Ministers van Staat 11


Het Groot Kruis
De Willemsorde is niet vernoemd naar Willem I, maar naar Willem Met De Korte Neus 12. Net als Willem IV was ook deze Willem geen echte Oranje-Nassau-enzovoort-enzovoort. Het lijkt daarmee dus een soort troostprijs.

Maar die krijg je (althans het plebs) ook al niet zomaar. Het is een op 30.04.1815 door Willem I ingestelde dapperheidsonderscheiding voor "het zich in den strijd voor het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden". Alleen de allerdappersten komen er voor in aanmerking.

Nodeloos te zeggen dat Willem II de eerste was die hem kreeg. In 1948 kreeg Wilhelmina van Juliana het Grootkruis uitgereikt 13, nadat zij op 30.04.1940 (die 30 April blijft maar terugkomen) in Den Haag de Wet 14 had aangepast en op 30-06-1941 in London (kan dat?) een reglement 15 had opgesteld:

"Ik zweer (beloof) mij als een getrouw en wakker ridder te zullen gedragen, mijn leven altoos te zullen veil hebben voor Koning en Vaderland en door al mijn vermogen mij steeds trachten waardig te maken de onderscheiding, mij door den Koning toegestaan. Zoo waarlijk helpe mij God almachtig. (Dat beloof ik.)"

Het GROOT KRUIS: Voor het moedig in 1940 het land verlaten en het volk onbeschermd achterlaten zonder regering en voor het in 1945 opnieuw opeisen wat ze 5 vijf jaar daarvoor dapper in de steek had gelaten.

"Mijn leven altoos te zullen veil hebben (bereid zijn op te offeren, red.) voor Koning en Vaderland". Het is maar wat je met Vaderland bedoeld en wie dat land toebehoort.

Daardoor ontstaan er wat misverstanden over de vier graden. Britse marine-officieren in de 19e eeuw waren namelijk verbaasd over het feit dat zij, die vanwege hun rang in de marine op Commandeurskruisen en Grootkruisen in vreemde orden mochten rekenen, slechts het ridderkruis in de Militaire Willems-Orde ontvingen.

Welnu, Koning Willem I heeft in 1815 gekozen voor een orde naar het voorbeeld van de Orde van Maria-Theresia. Daarin is het Grootkruis voor veldmaarschalken, admiraals en staatshoofden gereserveerd. Het Commandeurskruis is voor zegevierende bevelhebbers van legers en vloten gedacht. Het officierskruis en het ridderkruis kunnen aan succesvolle bevelhebbers van schepen en legereenheden worden toegekend. In feite is dus alleen de IVe Klasse een onderscheiding voor persoonlijke dapperheid.

Wie nogmaals zo moedig is dat hij of zij de Willems-Orde verdient krijgt geen MLV-2-tje of 3-tje, maar kan tot Officier in de Orde worden bevorderd. Om te voorkomen dat een officier beneden de rang van vlagofficieren voor een derde dappere actie het Commandeurskruis zou moeten omhangen is de eresabel 16 ingesteld.

Uiteraard bezit Willem IV een sabel. Compleet met wapenvergunning. Je weet immers nooit wanneer zo'n ding van pas komt.


De echte helden
Ook de oud Duitser NSDAP 17 Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld heeft een MWO èn een graspol (ik was bij zijn uitreiking), voor het "moedig zelf auto rijden, met commando's als bodyguard".


De echte helden zijn natuurlijk niet de protocolfascisten 17 die op 30.04.2013 hun Orde van de Nederlandse Leeuw omruilen voor een MWO, omdat ze liever een "defilé afnemen" dan dat ze zelf een nieuw lintje verdienen met de wandelvierdaagse over de vrijmarkt.

De echte helden zijn mannen als Marco Kroon 17 en Gijs Tuinman. Kerels die zich inzetten voor Volk Koning en Vaderland Amerika.

Vergist u zich niet in mijn cynische toon. Deze mannen krijgen mijn volste respect, ook al zijn zij misleid door onjuiste informatie en discutabel beleid en strategie. Zij handelen en hebben gehandeld in dapperheid, "het leven altoos veil hebbende".

Daar kan Ard van der Steur nog heel veel van leren. "Een man een man, een woord een woord" lijkt Ard niet te kennen. Hij zweert liever trouw aan de Koning dan aan het Democratische Volk.

En vervolgens vergeet hij al snel om zijn belofte, de absurde bedragen die aan Joris Demmink zijn uitgekeerd, terug te vorderen 18. Alsof het Volk al niet genoeg tiende penningen aan de drager van het Grootkruis moet afdragen, gaan al die belastinggeld verslindende bobo's gewoon door als graaiende bankiers.
author: Ton   |   published: 04.05.2015   |   updated: 04.05.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.06.2015
Open Mind Conference
Amsterdam
Zie: OMC-NL-2015
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014