Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Grote beurt
In April 2014 lag Willem Alexander stil. Hij kreeg een beurt. Het HHC heeft zelfs videomateriaal 1 weten op te duiken waarop te zien is dat tien dagen aan één stuk flink werd gesjord. Een nieuw record. Er werd gekeken of alle systemen nog werkten en hij werd weer netjes in de anti-fouten gezet om te voorkomen dat hij nog meer aangroei kreeg.

De King of Bling-Bling 2 haalde het nieuws 3. Maar alle enthousiasme en aanmoediging werd meteen afgestraft 4.


#Fuckhetvolk
Op woensdag 6 mei (de dag na bevrijdingsdag en een week na koningsdag) meldde de Officier van Justitie (OvJ) A.J.M. Vreekamp van het Openbaar Ministerie (OM) dat zij een dagvaarding had gestuurd naar de activist Abulkasim Al-Jaberi. Daar had Vreekamp goed over nagedacht.

De timing ná de festiviteiten was perfect. Erwin Lensink zat (alweer) in politieke detentie 5. Geen politicus of ander haantje die daar naar kraaide. Dat moest er stilletjes door te drukken zijn.

En in navolging van Hugo Hillenaar besloot Vree-kamp dat zij wellicht het kamp van de anti-vrede koos (of slaat "vree" soms op vrijen?) en daarmee carrière kon maken. Misschien kan zij, net als Hugo, in de toekomst ook wel hoogste baas van het OM worden. Vet! Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de corrupte macht in stand houden en supporten. Bijvoorbeeld door te vrijen met de baas of de vrijheid en vrede te onderdrukken. Het maakt niet uit. Als oud secretarieel-medewerkster Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) 6, was zij de aangewezen persoon om "de strafrechtelijke handhaving inzake discriminatie, dat wil zeggen beleidsvorming, opsporing, vervolging en rapportage, te optimaliseren".

Met zoveel ambitie trapte ze in de val. Eigenbelang voor Volksbelang: iemand die een Volksfucker bij naam durfde te noemen moet vervolgd worden! Het kenmerk van een complot is immers dat het niet openlijk gebeurt. Afspraken worden mondeling gemaakt. Rutte wil geen bonnetjes of andere bewijsstukken laten rondslingeren 7. Alles moet (staats)geheim blijven buiten de priemende controlerende ogen van de burger, de parlementariër en de rechter. Laat die schapen met hun vlaggetje maar zwaaien naar de bling-bling.
Beati Pauperes Spiritu.


Trending
In 1966 maakte Wernard Holtrop een spotprent waarop Juliana als hoer werd afgebeeld, in 1975 aangedikt door Aat Velthoen 8. Duidelijk zijn Claus (op damesschoenen en met hakenkruis), Luns, Juliana, burg. Ivo Samkalden en premier den Uyl herkenbaar.

Maar er volgde geen aanklacht. Bang voor wat sinds 2003 "het Streisandeffect" heet 8. Als je iets wil verbergen moet je het niet verbieden. Anders gaan mensen juist kijken.

Dus wat gebeurt er 40 jaar later? Exact. Het wordt verboden. Zo'n beetje het meest besproken onderwerp op Twitter 9, bij de koffiemachine, tijdens de lunch, in de sportschool, op blogs. Maar volgens Marloes van der Laan was het niet trending op Twitter 10. Simpelweg via automatische censuur.


De consequenties
In Nieuwsuur 11 vertelt Willem Nijkerk van het OM dat het gaat om "belediging van de koning en zijn echtgenote" en dat zou strafbaar zijn. prof. Wim Voermans (hoogleraar strafrecht) vraagt zich af of dit gaat om een poging "de waardigheid van het ambt in een slecht daglicht te stellen". Burg. Eberhart van der Laan (die wèl vooraan stond toen er wat te vieren viel 12) zegt hierover "Dit artikel houdt het geen decennia meer."

Willem Jebbink, de advocaat van de criticus stelt dat het niet gaat om een belediging van een individu maar over een mening over de monarchie. Het moet Nederlanders binnen een "democratie" vrij staan hun regering te kunnen kiezen, hetgeen niet het geval is. En daarbij hoort het recht om te mogen vragen om het vertrek van de zittende machtshebbers. Ook buiten de stembus om.

Over de gehanteerde formulering kun je twisten, maar over de inhoud niet. Zo er al sprake is van belediging dan gaat het om een klachtdelict. Dat houdt in dat de "gedupeerde" zelf aangifte moet doen. Advocaat Jebbink heeft daartoe aan het OM te kennen gegeven dat hij zijn naamgenoot Willem onder ede wil verhoren. Ziet u het voor u? "Zweert gij Willem IV trouw aan de Koning van Enzovoort Enzovoort en niets dan de waarheid te zullen zeggen?"

Willem Jebbink wil dat wel, maat daar heeft noch Willem (voor vrienden Alex), noch Willem Nijkerk zin in.

Maar voor de primi inter pares zijn er andere regels. Iedereen wordt gelijk behandeld. Tenzij je lid bent van de inteelt club. Dan zijn er plotseling aparte spelregels 13. Bobo's als Willem, Ivo O., Joris D. et al. worden beschermd. Zonodig ten koste van burgerslachtoffers.

Maar uiteindelijk heeft het OM door dat ze zich zelf diep in de vingers heeft gesneden. Vreekamp heeft te horen gekregen dat dit juist een slechte carrièremove was, en heeft bakzeil gehaald 14.

Artikel 10 van het EVRM is daar duidelijk over en het ECHR heeft dit in 2011 nogmaals bevestigd 15. In dat geval ging het om de Spaanse Koning. "How is it possible for them to have their picture taken today in Bilbao with the King of Spain, when the King is the Commander-in-Chief of the Spanish army, in other words the person who is in charge of the torturers, who defends torture and imposes his monarchical regime on our people through torture and violence?"

Het Europese Hof oordeelde unaniem:
• Dat de mensenrechten waren geschonden.
• Dat de overheid EUR 23.000 moest betalen.
• + belastingen + rente.

Ik kan alleen maar hopen dat de zaak wordt voortgezet, Willem A de IVe wordt gedagvaard en dat de verantwoordelijke opdrachtgever (de Koning, het OM, of wie dan ook) de schade uit eigen zak gaat betalen en niet bij de belastingbetaler neerlegt. Het moet maar eens afgelopen zijn met die totaal uit de hand gelopen overheid, die meer bezig is met zichzelf dan waar ze voor betaald wordt.
author: Ton   |   published: 08.05.2015   |   updated: 08.05.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.06.2015
Open Mind Conference
Amsterdam
Zie: OMC-NL-2015
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014