Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Trajectcontrole

Wie denkt dat de overheid met haar vele ambtenarren en administrateurs de administratie goed op orde heeft, heeft het mis. Inderdaad, mogelijk hangen er meer camera's dan dat er inwoners zijn. Maar die camera's hangen juist niet daar waar de meeste fraude te verwachten is: bij de overheid. In de wandelgangen, op ministeries, tijdens "dienst"reisjes. Locaties en tijdstippen genoeg waarop controle noodzakelijk is. Maar dat gebeurt niet of mondjesmaat.

Daarentegen wordt de argeloze burger die, soms uit onduidelijkheid en/of gemakzucht, met een paar snelheidskilometer de wet wat oprekt, genadeloos vastgelegd, achtervolgd en uiteindelijk in de gevangenis gegooid 1. Voor 57 euro kunt u een week worden opgesloten. En na die week blijft de boete (van zeg maar een kwartiertje koffiedrinken voor een advocaat of consultant) nòg steeds openstaan en kunt u opnieuw gegijzeld worden. Hoezo "ne bis in idem"?

Pure fraude komt bij de overheid vrij veel voor. Geen "oeps, ik had niet in de gaten dat het snelheidsbord veranderd was". Er wordt gewoon grof te hard gereden in de zin van "ik ben van justitie, wie maakt me wat?" Denk daarbij aan het niet vervolgen van criminele OM-topmannen als Dato Steenhuis 2. Zelfs De Rechtspraak werkt mee aan het verduisteren van de "openbare" verslagen, zoals in de afbeelding rechts te zien is.

En wat te denken van de ex-SG Joris Demmink die zich boven de wet verheven voelt en nog steeds vrij rondloopt. In tegenstelling tot de voetgangers, die niet vrij kunnen lopen in een wandelgebied, en voor deze wegpiraat moeten wegduiken 3. Of zijn vele andere onschuldige slachtoffers die door deze notoire fraudeur en mensenrechtenschender hun vrijheid zijn kwijt geraakt en beschermd wordt door zijn partners-in-crime 4 op het ministerie.

• De rechters willen van dit overheidsmisbruik van recht af 3.
• De burgers willen van dit overheidsmisbruik van recht af 4.

Twee van de drie uit de Trias Politica dus. Maarja, een democratie met machtenscheiding kennen we niet in Nederland. De burger en de rechters zijn er voor de overheid (wie dat ook moge zijn). En zeker niet andersom. Onze overheid is compleet doorgeslagen. Krankzinnig op hol. Psychiaters zouden de werkdruk niet aankunnen als we al die machtswellustelingen zouden aanmelden voor het genezingsproces.


Kosten Joris Demmink
Informatie over wangedrag vrijgeven is er niet bij. Ook al verplicht de wet de overheid daartoe. "Uit eigen beweging" dient de overheid verantwoording af te leggen. Maar zelfs na expliciet vragen en helpen herinneren gebeurt het nog niet.

Ons Ministerie van VenJ, die nota bene de wetten zelf schrijft (en manipuleert), houdt zich zelf niet aan de wet of zet onbeperkt belastingmiddelen in om ieder onderzoek daar naar te frustreren.

Zo blijkt uit een bericht van de oud justiemedewerker en Kamerlid Bontes 5 dat ook de nieuwe minister Van der Steur al volop in het Haagse Complot lijkt te zijn opgenomen. Het "onderzoek naar de medewerking van Turkije" wordt fors gefrustreerd. En het HHC heeft daarover nog meer vertrouwelijke informatie via het Minsiterie van BuZa, waaruit de paniek bij onze overheid blijkt en er met vol gewicht op de deksels van de doofpotten wordt gezeten.

Kijkt u eens naar deze uitspraak 6 op een WOB-verzoek van Stichting De Roestige Spijker 7. Niet alleen wordt het afgewezen, maar óók nog eens twee maanden achtergehouden ten tijde van het ontslag van Opstelten en Teeven. U weet wel, de man van de verdwenen bonnetjes en telefoongesprekken.

Zo mogen de kosten van het "afscheid van Demmink" niet bekend worden gemaakt. Het gaat namelijk om een "nota" niet zijnde een "faktuur". De bestuursrechter (u weet wel, die ondemocratische organisatie van Piet Hein Donner) meent dat "Ter beroordeling ligt immers uitsluitend voor of bepaalde stukken zich onder verweerder bevinden. De subsidiaire stelling van eiseres, die neerkomt op een vermeend onrechtmatig handelen van verweerder, valt daarmee buiten de reikwijdte van deze procedure."

Donner's overheidsdefensie-clubje (een soort tuchtrechter voor bescherming van de inteeltsoort) stelt, "anders dan eiseres, dat artikel 69 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (dit artikel geeft de minister de bevoegdheid om advocaatkosten van ambtenaren te vergoeden) niet verplicht tot het nemen van schriftelijke besluiten, zodat hieruit niet kan volgen dat er een schriftelijk besluit moet zijn."

Kijk, dat heb je nou met doofpotters: ze proberen de wet selectief (en altijd in het voordeel van de overheid) te interpreteren. Artikel 1 WOB 8 stelt toch duidelijk: "schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat". Daartoe behoren agenda's, memo's, gespreksverslagen, audio-opnamen, emails, et cetera.

Maar nee, ook die verdwijnen allemaal in de doofpot. Verantwoording afleggen doet onze overheid niet.


Kosten Pieter Cloo
Zo hebben we nog meer fraudeurs op het Ministerie van Justitie zitten. Bijvoorbeeld de inmiddels weer ontslagen (lees: weggepromoveerde) opvolger van Demmink, Pieter Cloo. Volgens het persbureau NOVUM heeft deze man gefraudeerd met zijn Melkert-uitkering 9. Naast de 1,6 miljoen euro die zijn bedrijf heeft geïncasseerd heeft hij óók nog eens een uitkering (salarisschaal 18 ambtenaren 10) ontvangen die hij niet heeft opgegeven aan de uitkeringsinstantie MinVenJ. "Na overleg zou Cloo één maandsalaris hebben terugbetaald."

Kijk, dan beginnen de vragen bij het HHC op te borrelen. Was hij die ene maand nou wel of niet in dienst? Zijn er pensioenafdrachten gedaan? Was hij tekenbevoegd, terwijl hij zijn salaris heeft terugbetaald? Waarom is eigenlijk die 60.000 euro per maand niet terugbetaald (uiteraard met 100% boete), maar slechts een fractie daarvan? Waarom is er geen aangifte van fraude gedaan? En waarom heeft de FIOD geen onderzoek ingesteld?

U ziet het, het is nog steeds van het grootste belang dat het HHC plaats neemt in de "onafhankelijke" commissie die het Ministerie van VenJ eens zal doorlichten. Nou ja, even... In die beerput moet voor manjaren aan werk zitten.


Kosten "deskundoloog" Bas van den Heuvel
En daarmee houdt het niet op. Zo heeft de Hoge Raad een "deskundoloog" 11 ingehuurd die inmiddels al bijna een miljoen euro heeft gekost. En dat is niet alleen voor de auto-met-chauffeur-kosten voor de het-busje-komt-zo post traumatische student stoornis (PTSS), maar ook voor de boeken van anderen die deze plagiaat schrijver heeft gelezen.


Kosten Mark Rutte
Onze minister van Algemene Zaken, degene die de exorbitante verbouwingskosten van Farao Willy de IVe verdedigt, vindt het niet nodig dat de burger weet wat hij met onze tiende negentigste belastingpenningen doet 12. Hij zegt daarover zoiets van:

"Ik wil niet dat iedereen, net als bij de drinkavonden van Joris Demmink, weet met wie ik de tafel en het glas heb gedeeld." Weer een typische uitspraak van een uitkeringsfraudeur wiens tandenborstel nodig op DNA moet worden onderzocht.


Kosten (onder)ministers
En dan hebben we nog ik-weet-van-geen-bonnetje Fred T. Deze man heeft zoveel deals gesloten (en hoe vreemd, altijd ten nadele van de Staat) dat de Rekenkamer haast zelf wel een frauderende instantie moet zijn willen ze dit soort malversaties niet hebben opgespoord.

En dan hebben we het alleen nog maar over de drug-deals met Bruinsma, Mink K. en Cees H. 13. Uiteraard zijn er nog veel meer (in)directe kosten, waaronder het verdwijnen van telefoongesprekken, beïnvloeding van de rechtsgang, en ander oneigenlijke inzet van overheidspersoneel voor eigen gewin.


Kosten andere deals met criminelen
En de verdwenen bonnetjes en deals houden daarmee niet op. Zo is er de schikking van NLG f. 65.000,00 die de oud-advocaat stort-eerst-maar-een-miljoen Michail Wladimiroff 14 heeft betaald aan justitie om berechting te voorkomen. Mr. Michail Wladimiroff is niet vervolgd en kocht zijn straf af via deze schikking met Justitie om de daarmee gepaard gaande publicitaire schade te voorkomen 15. En daarmee is de overheid medeplichtig aan het valselijk voorlichten van de burger, en de vele gevallen slachtoffers (waaronder Baybaşin).
author: Ton   |   published: 08.04.2015   |   updated: 08.04.2015   |   comments: allowed

??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.06.2015
Open Mind Conference
Amsterdam
Zie: OMC-NL-2015
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014