Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Verslag dag 4
De pers was deze dag ruimschoots aanwezig. Kennelijk zijn de andere getuigen niet goed genoeg om tijd aan te besteden, maar als Teeven iets zegt dan moet dat pagina groot 1 onder de aandacht worden gebracht. En indien u zelf niet bij de zitting was kunt u het niet controleren, want JD-tv werd al door de politie het gerechtsgebouw uitgezet direct na zijn eerste vraag (overigens wel reeds met de camera binnen het gebouw aan) "Mag ik u filmen?" En ook de aanwezige NOS-radio en NOS-TV mochten geen registraties maken. Zo werkt dat met checks-and-balances. Wie controleert de controleur? Welnu daar heeft u het HHC voor.

Het was drukker dan normaal en met spanning werd gewacht op de komst van de man-die-alles-weet-en-u-niet, maar vindt dat hij niets mag/wil zeggen. U weet wel die van de Van Rey taps (ook afgelopen maandag behandeld in de rechtszaal) en de bonnetjesdeal 2. Want over die missing-link was op dag 3 getuigd: Cees Helman -aka: de man van 6 miljoen- was vaste klant op de witte dubbeldekker woonboot aan de Schellingwouderbrug 3 van Anne (tiet) Verhoek, alwaar de kinderpornobanden werden verhandeld. Maar dat leest u nog wel in het verslag van dag 3 dat binnenkort komt.


mr. Fred Teeven (57)
maandag 09:30-11:00K. van Woudenberg11:00-16:00R. Beth
dinsdag 09:30-12:00A. de Jong 13:00-16:00K. Maasdam
woensdag 09:30-12:00J. Bruggenwirth 13:00-16:00Chr. de Graauw
donderdag09:30-12:00F. Teeven 14:00-16:00J.L.M. Neijndorff
vrijdag 09:30-? E. Broersma13:00-16:00J. Demmink

Fredrik Teeven (57), de ongelovige belofte afleggende getuige, zonder beroep of vaste woonplaats (Tweedekamerlid is geen beroep, zijn eigen woorden, en domicili kiezende in Den Haag) was een imposante verschijning. De Telegraaf-tekenaar deed zijn best om deze getuige op papier vast te leggen, want er mochten geen foto's worden gemaakt waarop hij kon worden geïdentificeerd. Verder wilde hij expliciet geen opnames en niemand van de pers te woord staan.

Nou ja, behalve dan de staatspropagandisten van het NRC 2 die het (eenzijdig ingekleurde) nieuws in de regel eerder krijgen toegespeeld dan de betrokken advocaten of partijen zelf. Zowel tijdens de pauzes als na de voorstelling waren er geen kosten gemaakt (en dus ook geen bonnetje).

Uiteindelijk werd ook We Are Change even te woord gestaan 3.

Fred noemde vrije nieuwsgaring "stalken", u weet wel wat de overheid óók doet, maar dan bij gewone burgers in plaats van bij verdachte misdadigers. Professor van Roon lag namelijk onder surveillance en kon tóch het bewijs wegwerken. Maar dat komt verderop.

Op de vraag hoe hij zich had voorbereid melde Fred dat hij geen stukken had gelezen, maar wel het politieregister en de wetgeving en CID-regeling 1995-2000 uit die tijd. Dat antwoord was dan ook inderdaad goed voorbereid, net zoals Houtzagers zijn antwoorden reeds voor het gevraagd werd op schrift had staan:


Inzake verklaringen over de heer Joris Demmink beroep ik mij op:
artikel 13 Wet politieregister 4 jo. artikel 12 CID-regeling 5


Inzake verklaringen over jongensprostitutie beroep ik mij op:
artikel 144 jo. 142 jo. 13 Wet Rechterlijke Organisatie 6.


Oftewel: Geheim Houding, tenzij... de noodzaak tot mededeling voortvloeit uit het ambt. Bijvoorbeeld omdat het OM ambtelijk belast is met de opsporing van misdadigers en alles (incl. kennis) naar beste kunnen moet inzetten om deze criminelen voor de rechter te brengen. Je kan dan niet voor de neus van de rechter gaan zitten en schaamteloos intimiderend zeggen dat het haar geen donder aan gaat.En deze rechter-commissaris liet zich dan ook niet wegbluffen door de haka 7 van 120 kg Rugby-geweld. Zij zal zelf beslissen of de diverse getuigen die zich beroepen op hun geheimhoudingsplicht daarmee weg kunnen komen. Want laten we wel wezen, er zijn alleen maar voordelen en geen nadelen verbonden aan het verbreken van de geheimhouding. De verdachten kunnen na 20 jaar echt niet meer gewaarschuwd worden dat ze onder observatie liggen. Bewijs dat moest worden verdonkerenmaand is allang verdwenen. En zoals Teeven zei "Zo zou het best wel eens kunnen zijn gegaan." is (gratis) research-ondersteuning van de criminelen-hunters gewenst, omdat -zo zal blijken uit de werkwijze van de AIVD- het overheids-veiligheids-onderzoek wel erg amateuristisch is.

Toch, om de een of andere reden mag ik Fred wel, terwijl ik hem tegelijkertijd een onbeholpen en onbeschofte hufter vind die onschuldige burgers met hulpvragen bedreigt, schoffeert en negeert. Zie het filmpje van WACR. Want telkens dringt, een beetje traag, na verloop van tijd langzaam het besef door dat de hulpvragende burgers hem niet voor niets aanspreken. En ook in deze hoorzitting heeft Fred, voor de geoefende en ingelezen luisteraar, veel halve woorden prijsgegeven aan de goed-verstaander. Alleen jammer dat de RC niet tot die groep behoorde. Het HHC had graag enkele aanvullende diepte-vragen gesteld.

De Rolodex
(7 Mb)
Fred was dè man die destijds het Rolodex-onderzoek 8 leidde. Hij was OvJ (officier van justitie) van 1993-2001 en in die zaak was Fred de CID eind-officier in de gehele periode van 1997-1998. (Daarnaast was er nog een operationeel/tactische OvJ.) Voor 1993 deed hij niets wat met deze zaak te maken had. (Fred meent kennelijk dat de IRT-affaire 9 hier los van staat, red.)

De meest belangrijke vraag: Hoe bent u betrokken geraakt?

Zo algemeen kan ik de vraag niet beantwoorden... Er was CID-informatie binnengekomen over misbruik door hooggeplaatste personen, waaronder een aantal ambtenaren. Ik heb (samen met HOvJ Vrakking) 10 besloten op wie we wel en niet een tactisch onderzoek zouden starten. Dit tactische onderzoek is nu bekend onder de naam "Rolodex".

Deze (resterende, toevoeging red.) NN-verdachten konden telefoontaps, observaties en huiszoekingen ondergaan. Ik zelf (FT) heb de beslissing genomen wie er getapt werd. (Toelichting HHC-redactie: NN staat voor Nomen Nescio, ik weet de naam niet. Maar gelukkig wisten ze wèl het telefoonnummer en het adres.) Ook ben ik zelf bij één huiszoeking aanwezig geweest, namelijk op de Insulindeweg bij Maasdam, ergens in 1998. Ik was niet aanwezig bij de huiszoeking van prof. Van Roon.


Het onderzoek was gericht tegen NN-verdachten
en is niet direct op naam gesteld.

Er kunnen er meer zijn
dan in beeld zijn gekomen bij het Rolodex-onderzoek.


Fred geeft nog meer hints: "Er is geen bewijs in het tactisch onderzoek gevonden." En omdat daarop van de advocaat niet de vervolgvraag kwam: "Maar daarvoor dan?" herhaalde Fred hetzelfde nogmaals: "In het Rolodex onderzoek zijn geen bewijzen gevonden ten aanzien van ambtenaren." En omdat het toen nog niet begrepen werd: "Er is onderzoek gedaan naar de ronselaars Maasdam en Schmitz" en niet naar de afnemers van diensten (toevoeging red.)

Wanneer heeft u voor het eerst een gesprek gehad met Joris Demmink?
Dat was op 15.10.2010 toen ik staatssecretaris werd en we elkaar niet konden ontlopen. We hebben het toen wel even "over het verleden" gehad en over de Rolodex. Dat was voor het eerst dat ik hem in persoon sprak sinds 1998. "Eerder ben ik zijn naam wel eens tegengekomen." In de pers en op andere plaatsen. Was Demmink, voor zover bekend, ook geen verdachte in een ander onderzoek? "Ik beroep me op mijn geheimhoudingsplicht."

Waarom is het nooit helemaal uitgezocht?
Ik was niet de politiek verantwoordelijke, dat waren de achtereenvolgende ministers. (En die -o.a. Opstelten en van der Steur- kenden Demmink natuurlijk wel al eerder via zijn Minerva-tijd, toevoeging red.) Ik heb het niet beïnvloed. Ik was teleurgesteld over de uitkomst. Ik was, samen met Vrakking zeer ontstemd. Er zijn meer mensen buiten het team geïnformeerd dan had gemoeten 11.


Het zou wel eens gegaan kunnen zijn
zoals bleek uit de getuigenverhoren in Utrecht.
Kent u de namen Jetty Bruggenwirth en Bart van Well?Ik beroep me op mijn geheimhoudingsplicht.
Kunt u bevestigen dat mr. Holthuis een verdachte was? Ik beroep me op mijn geheimhoudingsplicht.
Liepen er andere zaken over jongensprostitutie? Ik beroep me op mijn geheimhoudingsplicht.

Bij welke verdachten is er huiszoeking gedaan?
Alleen bij Maasdam, Schmitz en Van Roon. Er is géén huiszoeking gedaan bij deze NN-verdachten. Tegen twee NN-verdachten is wel een rapport opgemaakt om zaken uit te sluiten. Dat waren collega officieren. Bij zo'n rapport kan je ook tot de conclusie komen dat er geen verdachte is. In één geval is dat ook zo gebeurd: er was geen bevestiging, althans bewijs.

Hoe ging die huiszoeking in zijn werk?
Opmerkelijk: Er wordt tactische informatie vrijgegeven waarbij deze keer geen geheimhoudingsplicht wordt ingeroepen. Teeven heeft zelf opdracht gegeven tot de huiszoekingen. In dit geval stonden er twee huiszoekingen vroeg in de ochtend gepland (die van Maasdam en Schmitz) en de andere (van Roon) later op de ochtend. Teeven was zelf aanwezig bij Maasdam aan de Insulindeweg. "Wat ècht werd gezocht, de Rolodex, werd niet aangetroffen. Ik heb de agenda zelf niet gezien."

Service van het HHC: hier links staat het op de foto inclusief de link tussen v. R(h)oon en mr. Holthaus. Teeven was daarbij ook "een beetje dom" want de getuige Jetty (zie dag 3) heeft immers verklaard dat deze gegevens van de escort-chauffeur Nico Langeveld afkwamen, waarbij géén huiszoeking is gedaan. Dan moet je niet bij Maasdam gaan zoeken. Bovendien was Nico de chauffeur die de jongens rondbracht en dus ook de adressen wist, zoals hij aan Jetty heeft laten zien om zijn macht te demonstreren. Die macht heeft hem overigens niet geholpen want hij heeft levenslang TBS. Het is ook opmerkelijk dat geen enkele journalist hem ooit heeft opgezocht of dat hij is gedagvaard. Als iemand veel weet moet hij het wel zijn.

De huiszoeking in de flat bij prof. Van Roon aan de Van Ostadestraat in Amsterdam-Noord heeft niets opgeleverd. Fred was daar zelf niet bij. Waarom eigenlijk niet? Want hij was degene die opdracht had gegeven deze zoeking later te doen. Met een goede reden: "Dan steek je het onderzoek een beetje aan." Het werd expres gedaan omdat Fred hoopte dat er dan gebeld zou worden. Want het pand stond toch onder observatie en werd getapt. "Maar er werd niet gebeld door Maasdam naar Van Roon." Hij had gehoopt dat iemand zou bellen, maar dat gebeurde niet en daar was hij ontstemd over. Wie had dan moeten bellen? GEHEIM.

Toch was er mogelijk belastend materiaal verdwenen. De rechercheurs die het onderzoek deden verklaarden aan de stofresten en de losse kabels te kunnen zien dat er zeer recentelijk videoapparatuur en banden hadden gestaan. Maar die werden niet aangetroffen. Waar dat was gebleven, terwijl het onder observatie lag, blijft onduidelijk, hoewel het vermoeden bestaat dat deze in de beneden staande auto is geladen.

Wat gebeurde na het onderzoek toen niets meer te vinden was?
Er is alleen strafvervolging geweest tegen Maasdam, Schmitz (en Langeveld, toevoeging red.) En tegen twee NN-collega's is een rapport opgemaakt.


mr. Josephina Neijndorff (56)
maandag 09:30-11:00K. van Woudenberg11:00-16:00R. Beth
dinsdag 09:30-12:00A. de Jong 13:00-16:00K. Maasdam
woensdag 09:30-12:00J. Bruggenwirth 13:00-16:00Chr. de Graauw
donderdag09:30-12:00F. Teeven 14:00-16:00J.L.M. Neijndorff
vrijdag 09:30-? E. Broersma13:00-16:00J. Demmink

Deze zin aan de Tweedekamer moet u echt zelf lezen en kijken of u het begrijpt. Het lijkt heel wat, maar de destijds betrokken ambtenaar legt onder ede uit hoe dat in zijn werk is gegaan. Josje, thans MID, was in de periode 1999-begin 2007 weerkzaam bij de AIVD. Zij was de juriste die de veiligheidsonderzoeken beoordeelde die door haar medewerkers waren uitgevoerd.
Jaarverslag 2002
AIVD

Let op: de nu volgende door mevr. Neijndorff onder ede onhulde informatie over het veiligheidsonderzoek, hetgeen u overigens ook gewoon in het jaarverslag van de AIVD kunt lezen, is staatsgeheim en vertrouwelijk. Zo'n 12 tot 15.000 van dit onderzoeken worden er per jaar gedaan.

• pagina 15: De meeste veiligheidsonderzoeken zijn beperkt van opzet en bestaan uit een administratief onderzoek naar justitiële antecedenten van de betrokkenen en een naslag in AIVD bestanden. Slechts aan een beperkt aantal vertrouwensfuncties (de A-functies) is een uitgebreid veldonderzoek verbonden waarbij gesprekken plaatsvinden met de kandidaat en mensen uit zijn of haar omgeving. Bij de uitvoering van veiligheidsonderzoeken mogen wettelijk geen bijzondere inlichtingenmiddelen, zoals afluisteren of volgen en observeren, worden ingezet.

• pagina 85: Integriteitsonderzoeken: Een beetje integer kan niet!

• pagina 87: Veiligheidsonderzoeken: Er bestaan verschillende categorieën vertrouwensfuncties, de A, B en C-functies. In de A-functie kan de nationale veiligheid zeer grote schade berokkenen. De diepgang van het veiligheidsonderzoek is gerelateerd aan de zwaarte van de vertrouwensfunctie.

Het gaat alsvolgt: De betrokkene vult een Staat Van Inlichtingen in. U weet wel, zoals u ook bij de dokter krijgt. Bent u recentelijk nog in Turkije geweest? NEE. Heeft u geslachtsziektes? NEE. Bent u homofiel? N.V.T. Bent u pedofiel? N.V.T. Zoiets dergelijks. Vervolgens moeten ze toestemming geven om zich te laten onderzoeken. Een RT (rectaal toucher) hoort daar niet bij. Wat wel gebeurt is dit: men kijkt in een aantal registers. Het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie), de justitiële- en politieregisters (strafblad enzo) en het BKR (Bureau Krediet Registratie) in Tiel. Soms volgt er nog een gesprek. U ziet het, iedereen met een type-diploma kan spion worden.

In 2002 bedroeg de gemiddelde behandeltermijn van de A-onderzoeken 13 weken. Van de 1.679 A-onderzoeken hebben die in vier gevallen geleid tot een weigering dan wel intrekking van een verklaring van geen bezwaar. En dan komt het. Hoe werkt zo'n beoordeling en afgifte van een VGB (Verklaring Geen Bezwaar)?

Deze juriste beoordeelt of de gegevens corresponderen met de conclusie. Ja, volgens het GBA woont Demmink inderdaad op de Riouwstraat nummer 13.

En dat was het zo'n beetje. Bij twijfel vindt er overleg plaats binnen de organisatie tussen de juridische afdeling die de beoordeling doet en de operationele afdeling die het onderzoek doet. Komen zij niet tot een consensus dan gaat het naar de directie van de afdeling veiligheidsonderzoeken. Deze is door de minister gemandateerd om het besluit te nemen. Bij twijfel kan de directie besluiten om toch een VGB af te geven.

Op de vraag of zij zich één situatie kon herinneren waarbij er sprake van twijfel was en er van hoger hand besloten is toch een VGB af te geven antwoorde ze NEE. Natuurlijk is ook Demmink onderzocht, gezien zijn positie, maar op de vraag of er sprake van twijfel was is geen antwoord gegeven: GEHEIM. Een beetje complotter ziet daarin een bevestiging, hoewel dat formeel niet het geval is. Het was immers makkelijker om te ontkennen. Maar ja, liegen onder ede mag niet.

Tot slot legde ze nog iets heel belangrijks uit: Alleen de betrokkene (lees: Demmink) krijgt het besluit te lezen. De werkgever (lees: de Minister) niet. De werkgever krijgt alleen te horen of er een VGB is afgegeven, en niet wat daaraan ten grondslag ligt.


Vervolg

Het verhoor leverde de nodige speculaties op. Wat dat betreft zijn de MSM net zulke grote roddelaars als de alternatieve media. Een bijzondere opmerking was wel die van Jeroen Pauw om 05m:35s: de psychologische Fehlleistung Joris Demping. Hoezo de put dempen? Open die beerput graag! Verder stelde Jereon gepoogd te hebben contact op te nemen te hebben met, wat Barra "plotters" noemt. Welnu, het HHC heeft geen enkel verzoek ontvangen terwijl de contactgegevens bekend zijn.

Maar weest gerust, het is nog niet over. Op vrijdag 3 juni om 09:30u gaan de verhoren verder. Voor die dag staan ingepland: Joris Demmink himself en Emile Broersma die twee jaar geleden ook al onder ede verklaarde dat Demmink wèl verdachte was 14.

Verder zal de Rechter-Commissaris een beslissing nemen over de weigerachtige getuigen. Er ligt inmiddels een vragenlijst klaar die het HHC (nog) niet zal publiceren om de standaard vraag van de rechter "Hoe heeft u zich voorbereid?" niet te frustreren. Dus het is nog lang niet over, zoals sommige media suggereren/hopen. Het begint pas!
author: Ton   |   published: 23.04.2016   |   updated: 23.04.2016   |   comments: allowed

03.06.2016 09:30u
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
25.04.2016
The Prison Show
Live radio
 
??.04.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM