Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De pest
Het afgelopen kwartaal lag de piek aan bezoekers op 15 juni 2016. Die dag waren er bijna veertienduizend unieke bezoekers (13.858) bij het HHC. Zij waren geïnteresseerd in wat Joris Demmink onder ede bij de rechter te verklaren had 1. Want dat soort informatie lees je namelijk nergens anders. Het HHC archief (deels gepubliceerd) bevat feiten die genadeloos het falen van de Nederlandse overheid bloot leggen. Het is een dankbare bron, ook voor de MSM en parlementsleden.

Doch niemand durft deze website als bron te vermelden. Het woord complot (bewust gekozen door het HHC) wordt vermeden alsof het de pest verspreidt. De cynisch humoristische toon wordt als te direct confronterend ervaren met het eigen falen. Misschien was dat anders geweest als deze website "Democratisch Nieuwsblad" of iets dergelijks neutraals geheten had.

Het is niet de heelmeester, maar de parasiet van de parasiet 2, die de pest verspreidt. Zolang die besmettingshaard niet wordt uitgeroeid zijn de burgers in gevaar. Er zijn moeder Teresa's 3 en Florence Nightingale's 4 nodig die hun nek durven uit te steken om deze wereld beter te maken. Bent u zo iemand? Of moet "de ander" het maar voor u oplossen. Mag uw gezapige, decadente, materialistische wereldje niet verstoord raken?


Martelaar - symbool voor verval Nederlandse rechtstaat
Helaas, bij sommige mensen raakt hun leven wel verstoord. Opzettelijk. Ter kwader trouw. Slachtoffer van politiek gekonkel. Het zal je maar overkomen. Zonder hulp van de buitenwereld (jouw hulp?) om de overheid te corrigeren ben je dan machteloos.

De meest schrijnende zaak is wel die van de Koerdische POLITIEKE GEVANGENE in Nederland. Voor de leek is het ondenkbaar dat Nederland zo iets doet. Amnesty International 5 is willens en wetens ziende blind en horende doof. Parlementsleden schuiven de hete aardappel door. Rechters verschuilen zich achter elkaar. Iedereen weet dat het niet klopt maar niemand durft er wat van te zeggen.

Weinigen willen zich in deze complexe zaak verdiepen. Terwijl ook op de respectabele, refereerbare site van de Bakker Schut Stichting 6 toch duidelijke uitleg en bewijsstukken staan. 101 NOVA! Niet één klein rechterlijk dwalinkje. Nee, MEER DAN HONDERD aantoonbare blunders van lakse, luie, gemakzuchtige, laffe, collaborerende rechters.

Moeten we dat met zijn allen accepteren? Willen we dat? Staan wij toe dat onze democratie verkracht wordt door een paar corrupte ambtenaren? Zoals ook u dat vaak in het klein overkomt met de onbeschoftheid van het "normen-en-waarden" kabinet. Okay, in het klein gaat het maar om een vergunninkje of een boetetje. De rest van jouw leven gaat door. Maar je hele leven en al je vrijheid en bezittingen zullen je maar ontnomen zijn. Zoals Baybasin is overkomen. En anderen, waaronder uw verslaggever. Accepteert u het risico dat u de volgende kan zijn? Of is het na u de zondvloed?


Vrijheid van meningsuiting in Nederland

Van die 14.000 HHC-bezoekers heeft nog geen 3% de petitie getekend. Hetzelfde geldt voor mijn familie, vrienden en kennissen. Terwijl de meesten het met mij eens zijn. Ook als ze buiten mijn gezichtsveld zijn en niet meer hoeven mee te praten. En met de politici is het nog erger gesteld. Waar zij altijd klaar staan met hun mening hullen zij zich nu in stilzwijgen. Niet ééntje durft boven het maaiveld uit te steken. Terwijl het toch hun beroep is (ook al zegt Teeven van niet) om de regering te controleren en te corrigeren. Zeker op fout lopende procedures!

Wat hier met Baybasin (en anderen, zoals Kat, Lensink, etc) gebeurt kan en mag niet. En toch gebeurt het. En toch durft bijna niemand zijn/haar nek uit te steken. Nog niet eens een handtekening te plaatsen. Oja, ze zouden wel willen, hoor. Sympathie, empathie, ethiek, menselijkheid, iets in hen zegt dat ze het moeten en willen doen. Het is maar een handtekening. Een eenvoudig bewijs van een mening.

Maar ze zijn bang. Het is immers wel bewijs, nietwaar? Wat gebeurt er met die handtekeningen? Heeft het gevolgen voor mij? Mag ik straks niet meer op vakantie in Turkije? Word ik straks opgepakt en uitgeleverd en gemarteld? Verlies ik mijn baan als ambtenaar? Wordt ik niet meer aangenomen bij mijn sollicitaties?

VRIJHEID VAN MENINGSUITING is in Nederland een illusie. U mag zeggen welk merk Cola u lekkerder vindt. "Fuck de Koning" 7 is onnacceptabel, en alleen dankzij massale verontwaardiging en chocoladeletters in de Telegraaf is de dader zijn straf ontlopen. Of je moet het als een parodie neerzetten: Fara-O 8. Dan hoef je het namelijk niet serieus te nemen. Dan is het goed. Maar wat als het wèl serieus is? Het HHC neemt haar berichtgeving zéér serieus.

En ondanks het zeer serieuze onderwerp (waar levens van afhangen) doe ik nu tòch géén oproep. Als u niet wilt ondertekenen is dat uw goed recht. U hoeft dat niet te motiveren. Even goede vrienden.

Wat ik mij wel afvraag is of u, net als de AG van de Hoge Raad Aben of de andere borrelaars van afscheidsrecepties (daar is dan weer wel tijd voor) u zichzelf nog wel in de spiegel kunt aankijken. Misdadig onrecht accepteren. Zolang het maar ver van uw bed is.

Met zo'n hypotheek ben je vast wel bereid om de Kamer een paar keer verkeerd voor te lichten, voor te liegen zelfs, en jouw personeel, zoals Angeline 9, opdracht te geven om nog meer mensenrechten te schenden. En wat doet u?


Petitie

PETITION

Dhr. Baybasin zit al sinds maart 1998 ONSCHULDIG in de gevangenis. Hij is veroordeeld tot levenslang op grond van vervalste telefoontaps. Op 18 april 2011 is er bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek ingediend, de zaak wordt echter tot op heden door de Hoge Raad uitgesteld. Het duurt veel te lang, laat Dhr. Baybasin vrij!

Ever since March 1998 the Kurdish businessman mr. Hüseyin Baybasin has been innocently incarcerated in Holland on the request of Turkey. He has been sentenced to life long imprisonment based on falsified recordings of telephone conversations and is considered to be a POLITICAL PRISONER. Revocation of this verdict has been requested over five years ago. However the Dutch Supreme Court keeps on postponing serving justice, in violation of the right to a fair trial according the European Convention of Human Rights. It all takes (deliberately) too long. Justice must be served now. Please sign the petition for this request.

Huseyin Baybasin Mart 1998'den bu yana, suçsuz yere cezaevindedir. Manipüle edilmis telefon konusmalarini delil olarak kullanarak, müebbet hapis cezasi almistir. 18 Nisan 2011 tarihinde, Hollanda Yargitayina davanin revizyonu için basvurulmustur ancak su ana kadar dava ertelenmistir. Imzalar bakanlar kuruluna sunulacaktir. Artik fazla uzun sürdü, Baybasin'a özgürlük!author: Ton   |   published: 19.08.2016   |   updated: 19.08.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM