Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

ZIVD-operator 001
ZIVD-operator commander Hofstede van S.H.I.E.L.D. 1 (Supreme Headquarters, International Espionage, Law-Enforcement Division) badge number 001, heeft toegang tot de volledige NFI-databases. Zoals gisteren onthuld 2 zijn die niet aangeleverd door een ontevreden NFI-medewerker, maar gewoon eerlijk zelf gehacked 3.

Hoewel het HHC geen inzichten heeft in de ZIVD operaties vermoeden wij dat een en ander is gedaan met een klein beetje hulp van Demmink-criticus/ex-vriend Henk Krol. Die heeft namelijk ervaring met het inbreken in diagnostische laboratoria 4. Voor het luttele bedrag van € 750,= beschikt het HHC nu over alle medische gegevens, variërend van die van Volkert van der G., Hüseyin B., Micha K. tot en met die van Bas van den H.

De vingerafdrukken en het DNA van Micha K. hebben we gisteren al besproken. Hoe Hüseyin Baybaşin door bewakers in een Nederlandse gevangenis is gemarteld waardoor zijn knie ernstig beschadigd is geraakt hebben we ook al besproken. De wratjes op het hoofd van Volkert zijn niet zo interessant.

Maar wat wèl interessant is, is dat Volkert eerder heeft vastgezeten. Volkert heeft bovendien o.a. op dezelfde afdeling gezeten waar de seriemoordenaar Koos Hertogs verbleef die een relatie had met de haagse rechter Cornelis Stolk 5. Hertogs kende veel hooggeplaatste rechters en officieren, waaronder Holthuis, die liefhebbers van kinderen waren. En Volkert kent die nu dus ook.


prof.dr. Ton Derksen - Hans van de Ven | Tap-vervalsing
De medische gegevens van Bas van den H. zal het HHC u niet geven. Deze vallen immers onder het medisch beroepsgeheim van psychiaters. Het HHC gaat daar zorgvuldig mee om. Hoewel dit aan de publieke buitenkant, net als de wratjes van Volkert, gewoon voor een ieder zichtbaar is.

Het HHC richt zich liever op het functioneren van bepaalde personen, zeker als hun optreden schadelijk is voor eerzame burgers. En het kennelijk omkoopbare handelen van Bas is schadelijk 6. Voor destijds de slachtoffers van de vuurwerkramp. En nu voor Baybaşin.

Bas van den Heuvel is een deskundoloog die de klant graag tevreden stelt. Als die maar betaald. Hoe hij verder aan zijn rapport komt is niet van belang. Wat daarin staat ook niet. Dat vindt Bas. Maar wat vinden anderen daarvan?

Een aantal èchte deskundigen hebben zich hiermee bezig gehouden:
• De oud-MIVD-er Hans van de de Ven 7. Geen twijfel mogelijk: het heeft niets met strafrecht te maken maar met het uit de wind houden van politiek falen.
• Prof. Ton Derksen, die maar liefst drie boeken 8 heeft geschreven over het falen in deze zaak: De rechters worden voorgelogen.


Onderzoeksraad voor de Veiligheid | Schipholbrand
Onderzoeksraad

Rapport
4 DEC 2008
Niet genoeg zegt u? Niet onafhankelijk genoeg zegt u? Okay, dan een paar andere erkende onderzoekers die helemaal niets met de zaak Baybaşin te maken hebben.

Neem prof. Pieter van Vollenhoven. Geen MIVD/ZIVD maar wel Lid van het Koninklijk Hof. En van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 9. Door een veiligheidslek heeft het HHC het onderzoek te pakken gekregen.

In tegenstelling tot Diederik Aben heeft de onderzoeksraad èchte experts ingehuurd om eens te kijken naar de flauwekul die Bas gebruikt om zijn inkomen van de Staat te krijgen. WarringtonFire/Universiteit Gent 10 en Efectis-Nederland 11. Dat is even andere koek dan dat word-document-websitetje van Mid Summer Night Parties, waar Diederik mee partied.

Op bladzijde 7 van het rapport wordt uitgelegd welke rookgordijnen Bas van den Heuvel probeert te scheppen. De deskundigen maken daarmee korte metten:
• (a) In het scenario van de heer Van den Heuvel zou die brandmelding dan afkomstig moeten zijn van een van de aanwezige rookmelder in de schilruimte. Het is uitgesloten dat de brand zich in zo'n korte tijd vanuit de schil naar beneden, naar de cel verplaatst.
• (b) Over de camerabeelden die volgens de heer Van den Heuvel hierover andere informatie zouden verschaffen kunnen we stellen dat ook in de bewerkte versie deze geen enkele zekerheid bieden vanwege het ontbreken van dieptezicht.
• (c) Het Onderzoeksmemo van bureau MSNP vermeldt nog dat de brand in de cel gering moet zijn geweest omdat de bewoner nog adequaat reageerde en leidt uit die beperkte omvang van de brand af dat de brand in de cel niet primair was. Dit is een onjuiste gevolgtrekking. De omvang van die brandhaard zegt niets over het primair of secundair zijn. Daarenboven was het slachtoffer in cel 11 weliswaar nog volledig bij bewustzijn maar had ernstige verwondingen opgelopen door blootstelling aan warmtestraling en inhalering van rookgassen. Er was dus in elk geval een substantiële brandhaard in zijn celruimte aanwezig.

De conclusie van de experts is duidelijk, alleen formuleren ze die wat minder duidelijk met hun politiek correcte teksten. Dus zal het HHC, dat geen blad voor de mond neemt, dit dan maar doen:

Waar bemoeit die Bas zich eigenlijk mee. Zijn ongevraagde mening daar zit niemand op te wachten en kost alleen maar extra tijd en geld. Het lijkt erop dat Bas gewoon weer een miljoen wilde cashen/afpersen.


NFI - TNO | Vuurwerkramp
NFI - TNO

Rapport
25 FEB 2003
En dan het NFI | TNO rapport. Opnieuw een paar èchte experts: ir. B. Hoogenboom en dr. J. Bijhold (beiden NFI, afdeling Digitale Technologie), dr. J. Weerheijm (TNO|PML) en ir. P.C.A.M. de Bruyn (NFI, afdeling chemie).

Versus drs. Bas van den H., bureau MSN Party.

Of Bas het denkt beter te weten of er alleen maar een slaatje uit wilde slaan? Oordeel zelf 12.

"Echter uit het rapport blijkt dat MSNP niet beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van onderzoek (...) die noodzakelijk zijn om een dergelijke complexe situatie te beoordelen. (...) Daarbij wordt vaak uitgegaan van ongeoorloofde of onjuiste aannames of benaderingen."


Zo zal dat ook gegaan zijn toen hij met MLCP (Mid Life Crisis Party) begon en besloot eindelijk eens zijn rijbewijs te halen. 'Wetenschap op zijn best.' Right Said Fred 12: We gaan hier rechts af. Dat kan niet. Oh, dan gaan we toch gewoon linksaf? Dat kan ook niet. Schuin naar voren? Doodlopende weg. Draai ik toch gewoon om en rijden we terug. Zo zal hij ook door zijn examens gekomen zijn. Gokken bij multiple choice. Zo kan Bas jaren doorgaan met gokken "onderzoek", zolang de overheid hem iedere keer een miljoen geeft, totdat hij zelf sterft.


Diederik Aben | Hoge Raad
Kijk, Bas van den H. is gewoon een opdringerigere oplichter. Niemand vraagt om zijn mening en toch schuift hij die naar voren. Een mening waarvan telkens weer blijkt dat hij er falikant naast zit. Van toeteren noch blazen. De ingehuurde experts van de Staat der Nederlanden keuren keer op keer al zijn rapporten af. Dat hij het daarmee desondanks toch telkens weer voor elkaar krijgt om veel geld van de Staat te krijgen zegt meer over de Staat dan over Bas.

Maar hoe kan iemand als Dienderik daar toch intrappen? Maar één deskundoloog, en dan ook nog eens de slechtste en domste van Nederland? Voor de bedragen die Diederik betaalt kan hij toch vast wel een meer geloofwaardige expert omkopen? Trouwens, Diederik heeft dat toch niet zelf betaald?

Herstel. Nòg niet. Want natuurlijk zal hij er uiteindelijk wel zelf voor opdraaien. De pluk-ze wet is immers juist bedoeld voor dit soort criminelen. De aangiften liggen al klaar.
author: Ton   |   published: 18.06.2017   |   updated: 18.06.2017   |   comments: allowed