Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Kruithuis Den Bosch 1618
Tijdens de 80-jarige oorlog (400 jaar geleden) werd in het Bosch van den Hertog het "Amunitiehuis bij de Orthenpoort" aangelegd 1. Niet midden in de stad, maar buiten de citadel en de stadswallen. Ze waren toen niet achterlijk. Onze voorouders hadden geen zin in (vuurwerk)rampen.

Ze maakten een zeshoekig gebouw met buitenmuren van een meter dik en een binnenplaats met dunne binnenmuren en een zwak dak. Bij een eventuele ontploffing kon dan de kracht zich centripetaal naar boven in plaats van centrifugaal naar de stad toegericht voortstuwen. Daar hoef je geen (10 jaar gestudeerde) geschiedenisleraar als Mark Rutte voor te zijn. Het is lagere school kennis.

En mocht je de geschiedenistentamens lui met multiple-choice en spieken hebben gehaald dan is er altijd nog de vuurwerkramp in Culemborg van 14.02.1991 om je kennis weer op te frissen.

Ook toen had er zich een ramp voltrokken. "Een krater van dertien bij zeven meter diep. Dat was alles wat er over was gebleven van het bedrijf MS Vuurwerk.", aldus het verslag in het blad "Brand en Brandweer" 2. Er vond toen geen tweede detonatie plaats omdat er geen explosieven lagen opgeslagen.

Allerlei overheidsorganisatie waren betrokken bij het onderzoek 3. TNO Rijswijk, het Gerechtelijk Laboratorium, politie, brandweer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport was bij de overheid bekend. Niet dat de verzakende overheid er iets mee deed. Nog geen tien jaar later vond er een nieuwe ramp plaats. Dit keer in Enschede. En daar waren niet eens betonnen bunkers maar gewoon openstaande containers. Niet veilig buiten de stad maar gewoon midden in een woonwijk aan de Tollenstraat.


Nalatigheid en aansprakelijkheid

In het artikel Nalaten als onrechtmatige daad 4 wordt uitgelegd wat de strekking van de publicatie in het Nederlands Juristen Blad 2007/40 5 inhoudt: Iemand kan aansprakelijk zijn wanneer die niets gedaan heeft. Het uitgangspunt daarbij is "de gerechtvaardigde verwachting op basis van een anterieure verplichting". Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen doen, dus actief maar onzorgvuldig handelen, en nalaten, bijvoorbeeld door risico-aansprakelijkheid of het niet invullen van een zorgplicht.

En daarover schiet de overheid in de stress. Er vielen in mei 2000 namelijk 23 doden (waaronder vier brandweermannen). Ongeveer 950 gewonden. En 200 woningen werden geheel vernield. Alleen al de materiële schade wordt geschat op een miljard gulden 6. Een schadepost (!) in plaats van een menselijk drama. En daar is de overheid volledig voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Hadden ze daar maar op geanticipeerd, want nu zagen ze de bui wèl hangen. Damage Control Required!

Alle doofpotten moeten dicht. En dan worden er "onderzoekscommissies" opgetuigd met heuse "onafhankelijke experts". Met maar één doel/opdracht: Een rapport dat stelt dat de overheid NIET AANSPRAKELIJK is. Alle (door de overheid zèlf opgestelde) "regels en voorschriften" zijn dood-vergaderd, multi-gestempeld, gearchiveerd en nageleefd... Echt waar!

Als je dan kunt/moet/wilt kiezen tussen een miljoentje omkoopgeld voor een crimineel of een miljardenvergoeding voor burgerslachtoffers dan is dat voor niet-integere, onethische ministers, die niet zomaar door democratische verkiezigen op die "ere"-zetel terecht zijn gekomen, een makkelijke keuze.

De belangen van de burgers zijn ondergeschikt aan het belang van de macht- en geld-graaiers. Net zoals dat het geval is bij de "Groene Draeck". Rutte zegt daarover tegen Pechtold: Externe experts (daar heb je die wie-betaalt-bepaalt lui weer) "vinden het een mooi schip". Echter als de lasten daarvan voor de belastingbetaler worden besproken zegt Mark: "Ik geloof niet dat dat een gedachte is die aan de andere kant veel enthousiasme oproept." 7.

Blijkbaar ligt bij de regering de prioriteit van de winst voor "de andere kant" hoger dan dat rechtvaardigheid en steun wordt gegeven aan de meer dan duizend burgerslachtoffers.


Vuurwerkramp Enschede
En wie kun je dan beter inhuren dan de Commissie Oosting? "De kracht van de explosies, hoe verbijsterend ook, is volledig te verklaren uit de aard van het materiaal, zoals het er lag volgens onze reconstructie.", aldus de oud-Ombudsman. Let u op de slagen om de arm. "De aard van het materiaal", zonder enige specificaties. Vuurwerk? Mijnen? Raketten? Atoombommen? "Zoals het er lag volgens onze reconstructie." Dus: volgens onze vermoedens/aannames en niet zoals feitelijk bekend.

Een grote groep mensen heeft twijfels over de officiële lezing. Tien jaar later (2010) vertelt auteur Simon Vuyk over de onbekende hoeveelheid ijsfonteintjes bij de vuurwerkramp. Deze ijsfonteintjes bevatten buskruit en leveren in combinatie met zwaar vuurwerk een detonatie gevaar op. "Vast staat dat bedrijven in Israël die gebouwen opblazen dit buskruit-in-ijsfonteintjes bestelden via Denemarken - Enschede - Schiphol- Jeruzalem.", aldus Vuyk bij Pauw & Witteman 6.

Ook rechercheur Jan Paalman en brandweerman Herman Zendman menen dat er informatie wordt achter gehouden. Dertien jaar na de ramp waren er nog steeds veel zaken onopgehelderd gebleven. Ze hebben in 2013 een nieuwe website en documentaire gemaakt. In de documentaire "De vuurwerkramp, een politieke doofpot" - trailer 7 - full documentary | playlist 8 is een reconstructie te zien. De brondocumenten en bewijsstukken zijn te downloaden op de website 9. Een opvallende quote:


Dat betekent dat Joris Demmink al die jaren

de Vuurwerkramp in zijn portefeuille heeft gehad.
Citaten
Ik heb het uit mijn geheugen geschrapt. We pakken die directeuren voor het zwaarste.
Voormalig Korpschef Politie Twente Piet Deelman Officier van Justitie Herman Stam
De Bruyn van het N.F.I. wist van het gevaar. We mochten geen foto's maken.
Ex-rechercheur Jan Paalman Ex-rechercheur Jan Paalman
Alles is niet verteld door de brandweer. Die brandweerlieden zijn vermoord.
Ex-rechercheur Jan Paalman Ex-brandweerlid Enschede Herman Zendman
Die banden waren gewist. Als je het aansteekt gaat het er wel aan!
Ex-brandweerlid Enschede Herman Zendman Ex-brandweerlid Enschede Herman Zendman
Dit is nu staatsgeheim! Ik betaal je 100% uit als je nu maar weg gaat!
Officier van Justitie Henk van der Meijden Ex-korpschef Jelle Kuiper
Hij had zwijgplicht, hij mocht niets zeggen. Het interesseerde ze geen bal.
Ex-brandweerlid Enschede Herman Zendman Ex-brandweerlid Enschede Herman Zendman
De houten bodem van containers werd gewoon verzwegen.De deuren zijn open gezet door de brandweer.
Ex-rechercheur Jan Paalman Ex-rechercheur Jan Paalman
Dan weet je ook wie daar op zaterdag is geweest. Ineens stond alles in lichterlaaie.
Ex-rechercheur Jan Paalman Ex-rechercheur Jan Paalman
Het alibi van de werknemers zat niet dicht. Ineens kwam de Vries in beeld.
Ex-rechercheur Jan Paalman Ex-rechercheur Jan Paalman
De Vries is de dader, begrepen?! Je moet je bek houden want je komt er niet weer.
Leiding Tolteam, Politie Twente Oud-brandweercommandant Enschede Johan Huve
Wij hadden al gezien, die brand ontstaat niet zomaar. 
Bureau Interne Zaken van de Politie Gelderland-Midden Jan de Bruinbron: Video opnames website DeVuurwerkRamp.nl


Dr. mr. Marten Oosting
Mr. Marten Oosting was van 1970 tot 1978 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Technische Hogeschool (later Universiteit) Twente te Enschede 10. Van 1 oktober 1987 tot 1 oktober 1999 functioneerde hij als Nationale ombudsman. Dat is goed werk voor de burger en leverde hem in 1996 een eredoctoraat in de bestuurswetenschappen op. Jawel, "onafhankelijk" van zijn oude school Twente 11. De universiteit roemt de door Oosting ontwikkelde "zorgvuldigheidsjurisprudentie".

Vanaf dat moment mag hij zich ook doctor noemen. Bij zijn aanvaarding oreerde Oosting zelf "Wel werd ook mijn band met Enschede herbevestigd door mijn voorzitterschap van de Commissie onderzoek vuurwerkramp". En om het helemaal compleet te maken werd hij in 1999 ook nog Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de een-na-hoogste onderscheiding 12. Een kleine investering door onze regering van een paar gulden voor wat gekleurd blik aan een veiligheidsspeld teneinde eeuwige trouw te verkrijgen. Nous nous maintiendrons. En toen had hij het rapport over Enschede nog niet eens geschreven!

Van mei 2000 tot 1 maart 2001 was Oosting de voorzitter onderzoekscommissie vuurwerkramp Enschede. Maar Marten heeft meer gedaan voor Justitie. Het is een man waar Justitie op kan vertrouwen:
(1) In 2007 was hij onderzoeker naar de rol van het ministerie van Justitie i.v.m. mogelijke misstanden 12 bij adoptie in de periode 1995-2002;
(2) In 2014 voorzitter commissie onderzoek euthanasieregels;
(3) Sinds april 2015 "voorzitter schikkingsovereenkomst met Cees H.".

Ad 1) De misstanden bij adoptie (lees: Kinderhandel)
Het is een waar rapportencircus 13 geweest: Dr. Oosting, Stichting Meiling, Inspectie Jeugdzorg 14. Nog geen drie maanden later werd het toezicht verscherpt 15 om een paar dagen later aan de Kamer te berichten "De juridische implicaties indien mocht blijken dat sprake is geweest van misstanden bij adopties uit India laat ik momenteel onderzoeken." 16. Dat moest dan gebeuren door prof.mr. P. Vlaardingerbroek, die de internationaal privaatrechtelijke implicaties (lees: aansprakelijkheid) moest onderzoeken.

Ook in het rapport "Beleidsdoorlichting Interlandelijke Adoptie 17 wordt de overheid beschermd. Er wordt nog wat geneuzeld over "Technische Knelpunten" 18 om uiteindelijk in 2009 nog steeds veel problemen en weinig antwoorden te hebben 19. Er komt geen uitnodiging meer van Annemarie Stordiau voor omkoop persborrels met bittere ballen. En uiteraard schuift de overheid alweer iedere verantwoording van zich af en ontstaat er een Zwarte-Pieten spel. Stichting Meiling zou maar een clubje "amateurs" zijn, terwijl de Ombudsman beweert dat hij ze zo niet noemde maar had gesproken over (- hoe noemde de UT dat ook al weer? Zorgvuldigheidsjurisprudentie? -) "vrijwilligers". 20.

Ad 3) En dan die "Schikkingsovereenkomst met Cees H.".
Dat is ook weer zo'n aantoonbaar doofpot verhaal 21. Alleen de titel al. Daar ging de motie helemaal niet over! De motie ging over de onjuiste en onvolledige voorlichting aan de kamer 22. Over de vele schimmige Teevendeals met criminelen 23. Over de oncontroleerbare kosten zonder de Kamer in te lichten 24. En wat maakt de Overheid/Oosting er dan van? Eén bonnetje affaire? Er liggen tientallen "bonnen" op en "bommen" onder justitie 25.

Nu zag de onderzoeksredactie van het HHC dit al aankomen. De tekenen in de sterren waren duidelijk aanwezig: Een maansverduistering, een bloedmaan èn supermaan 26 omstreeks 05:00u in de aankomende maandagochtend.

Alle redenen voor uw HHC-verslaggever om te anticiperen op dit naderende onheil. Ziet u overheid? Anticiperen kan dus wel! Op 11.03.2015 18:38u werd een Open Sollicitatie gezonden naar de Commissie Oosting, het Ministerie en de Kamer. Herhaald op 12.05.2015 07:51u en met diverse verzoeken aan (incl. een persoonlijk gesprek op 18.07.2015 met) de huidige Ombudsman Reinier van Zutphen. In carbon copy aan de fractievoorzitters.

Een parlementariër vroeg mij onlangs nog hoe mijn solliciatatie was afgelopen? Zoals bedoeld: met een sisser voor de overheid. Ik heb er helemaal niets van gehoord. Nog geen bedankbriefje en "veel succes met uw overige sollicitaties". NIETS!

En zoveel sollicitatiebrieven zal Oosting echt niet ontvangen hebben. U ziet het. Als ze willen kunnen ze wel anticiperen. Ze willen daar geen HHC-pottenkijker die de boel wèl boven tafel krijgt. Het blijkt één grote misleiding en zoethouderij.


Ir. Bas van den Heuvel
Maar de vuurwerkramp werd niet alleen door Oosting onderzocht. Er was nòg een deskundoloog. Dezelfde als die nu de zaak Baybaşin mag onderzoeken. Hij was de woordvoerder van BSVE, Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede. Namens de slachtoffers zou hij wel eens uitzoeken wat er was gebeurd. "Schandalig dat de overheid zo traag was" en zo met de slachtoffers aan het sollen was. Bassie zou wel eens... Toen nog wel. Nu met Baybaşin niet meer.

Althans, in 2000 deed zijn collega-student Dave Boers het werk. Net zoals het zijn collega-student Ivo van Ling was die de kabel-TV aanlegde, waar Bassie zijn lintje voor claimt. Bij het BSVE onderzoek heeft Dave de losse frames uit een video gedeblurred 27 en ze daarna weer met een batch-opdracht achter elkaar gezet. Om daar vervolgens een rapport over te schrijven.

Op 14.09.2000 heeft Bas een bespreking met Oosting. Er was verschil van inzicht. Op 01.11.2000 is er een overleg met de BSVE. Maar dan komt het... Op 16.11.2000 heeft Bas opnieuw een bespreking met Oosting waarbij het concept rapport wordt gepresenteerd. En plotseling was er geen verschil van inzicht meer. De rapporten werden "gematched en gefixed". Bas schrijft daar zelf over: "Op 16.11.2000 is ons onderzoek verder gegaan. Deze aanvullende inzichten zijn verwerkt in een nieuwe versie van ons rapport."Wat er op die dag 28.02.2001 allemaal gebeurde daar komen we straks op terug. BREAKING NEWS! Maar eerst vijf jaar verder in de tijd. Februari 2006. Er wordt een nieuw symposium opgetuigd om het ongeloof en wantrouwen bij de burger weg te nemen. Alleen...

Dat symposium was niet bestemd voor de slachtoffers. Pamela Hemelrijk schreef daarover: "Een belangenvereniging die haar eigen leden weert; hoe vindt u die?" De conclusies van hun "unieke onderzoek" bleken dan ook (mede dankzij enige ruggespraak!) vrijwel perfect overeen te komen met de bevindingen van de commissie Oosting 28.


Kost wat, maar dan krijg je ook wat!
Omdat het Ministerie van Justitie voortdurend dwars ligt (strijdig met de wet) bij het beantwoorden van WOB-verzoeken hebben de atleten van het HHC tijdens de jaarlijkse JUBIKO 29 overleg gehad met hun spionnen bij DKH (Dienst Koninklijk Huis) 30. Zij hebben hun collega's bij de Secret Service ingeschakeld en die wisten via de NSA en GCHQ 31 de belastingaangiften van de partyganger MSNP Financial Holding BV van de afgelopen jaren te achterhalen. Het Netto Resultaat over 2012 t/m 2014 bedraagt 0,00 (zegge: NUL) euro.

En dat verbaast het HHC niets. Flop-studenten die op pesto-pizza en shoarma leven kunnen jaarlijks geen grote bedragen binnenhalen zonder een fatsoenlijke tegenprestatie te leveren. Maar het vreemde is dat Diederik Aben, de AG van de Hoge Raad die de zaak Baybaşin traineert, wel bereid is om inmiddels meer dan een miljoen euro aan declaraties te betalen. Voor dat geld mag je toch iets terugverwachten, nietwaar?

Het is niet de eerste keer dat Bassie casht. Bastiaan Hubertus van den Heuvel (Delft 1967) wist na de vuurwerkramp ook al bruto een miljoen binnen te halen. Meer zelfs, want hij moest (diezelfde dag) ook zijn partner Ivo nog uitkopen. Dat bedrag was destijds in guldens. U raadt vast wel in welk jaar dat was. En zelfs op welke dag. Anders kijkt u hierboven nog maar even op welke dag de definitieve versie van zijn Vuurwerkramp rapport uitkwam: 27.02.2001.

En dan vraagt het HHC zich toch af waarom onze overheid geen bonnetje vraagt dat dan weer door een nieuwe commissie Oosting kan worden onderzocht. Het antwoord wordt door Bassie zelf gegeven op zijn MSNP website: 32

"Een commercieel adviesbureau. Want als de klant er voor moet betalen moet zij met de resultaten ook wat kunnen.

Hoe wij tot de resultaten en aan ons geld komen is dan iets minder van belang."** RECTIFICATIE **

Van onze redactie,
Den Bosch, 29.09.2015

Doordat het HHC zich voor dit artikel uitsluitend heeft gefocussed op de "omkoop-documenten" en niet op de "inhoudelijke aspecten" van de ramp heeft het een vergissing gemaakt. Het HHC was in de veronderstelling dat Bas en Dave de kwaliteit van de video-opname hadden verbeterd door individuele frames te verbeteren. Dat blijkt helemaal niet het geval te zijn.

Natuurkunde student Dave Boers legt uit 33 dat het enige wat ze gedaan hebben is de originele camera-tape te gebruiken in plaats van de VHS-copie die ze aanvankelijk hadden gekregen. Het verschil was 50 fps (frames per second) in plaats van 25 fps. Wat het onderzoeksbureau op studentenkamer 3-401 wèl heeft gedaan is de analoge videoband omgezet naar digitaal. U weet wel met zo'n ALDI-adapter van een tientje 34.

Wilt u meer video's over de ramp zien?
Er zijn er duizenden te vinden op Youtube™ 35
author: Ton   |   published: 27.09.2015   |   updated: 29.09.2015   |   comments: allowed

29.10.2015
Bart van Well vs. Nederland
Getuigenverhoor
Gerechtshof Amsterdam
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014