Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Raad voor Strafrechtstoepassing
Nederland is op papier een democratie met machtenscheiding. De burger wordt beschermd tegen een opdringerige of wederrechtelijk handelende overheid dankzij een onafhankelijke rechtspraak. Alweer op papier. Want onze toetsingsinstanties zijn verre van onafhankelijk. Dat is zo al (opzettelijk) gecreëerd tijdens het oprichten van de grondwet: Er mag niet getoetst worden aan mensenrechten.

Daardoor kan een AG Aben van de Hoge Raad er rustig op los liegen. En ook het Piet-Hein Donner instituut Raad van State stelt alles in het werk om misdadige ambtenaren een vrijgeleide te geven. Een bestuurloze BV-Nederland, dat voortdurend luiert (vakantiereces, formatie besprekingen, werkbezoek), al het vermogen aan het buitenland verkwanseld heeft en feitelijk failiet is.

Dat "mooie" Nederland-gidsland heeft (alweer op papier) negen beginselen opgesteld waaraan justitie medewerkers binnen het gevangeniswezen zich behoren te houden. En een filmpje om het uit te leggen 1. Veel woorden, weinig daden. Die RSJ heeft gisteren een oordeel gepubliceerd 2. Het had niet gemogen. Dus betalen 17 miljoen belastingslaven met zijn allen in totaal 70 euro. Voor 2 weken van 24 uur = 1.209.600 seconden. Omgerekend € 0,20 (2 duppies) per uur. Nog geen halve cent per minuut. En onzichtbaar per seconde van opzettelijk toegebracht leed.


De vrijheid van meningsuiting

Het gebeurde op zaterdag 23 juli. Het was braaf vooraf aangekondigd door de voormalig gevangenisdirecteur van PI-Heerhugowaard Zuyderbos 3. Dezelfde dag is er ook nog een persbericht uitgegeven. Door de advocaat van de heer Baybaşin. En door het Comité Free Baybaşin 4. Daarmee was het volstrekt duidelijk wie de initiatiefnemers waren, wat hun doelstelling was en de volkomen onverdachte/onschuldige aard van deze legale, ludieke actie.

Zaak gesloten zou je denken. Maar niet voor de misdadigers bij Justitie. Enkele staatshufters 5 vonden het nodig om hun macht te misbruiken. En dat op de meest grove en disproportionele manier: Door iemand die hier totaal geen invloed op heeft gehad of kon hebben te martelen.

Vier, stuk-voor-stuk, lafbekken die zich met hun minderwaardigheidscomplex heel wat voelen, omdat ze denken dat ze er mee weg kunnen komen. Van het type kop-schopper dus. Die alleen een grote mond durven te hebben als het slachtoffer weerloos op de grond ligt, niet in staat zich te verdedigen. En dan ook nog alleen met hun bek, te schijterig om zèlf hun handen uit de mouwen te steken, zoals ze ook voorverpakte onherkenbaar gemarineerde kipblokjes kopen omdat ze niet willen zien hoe een levende kip aan zijn einde komt. Dat is te eng voor deze onvolwassen kleuters.

Van deze staatshufters is het signalement vrij gegeven. Het blijken rücksichtloze carrière dieren te zijn die geen moeite hebben met het verduisteren van Teeven-bonnetjes, valsheid in geschrifte te plegen, de Kamer opzettelijk verkeerd voor te lichten en bij gebleken falen, nog steeds grote sommen belastinggeld te innen wegens ongerechtvaardigde verrijking, zonder enige zinvolle tegenprestatie te leveren. Integendeel, door de Staat schade te berokkenen. Oplichters dus.


Isolatie
Baybaşin werd 2,5 week in isolatie geplaatst. Door een grof-optredend BOT-team per helicopter overgebracht naar de EBI in Vught. Met een dwangbuis iedere adem wegpersend, gelijk waterboarden. Om zonder menselijk contact te worden opgesloten. 23 uur per dag in een gesloten hok, en 1 uur per dag in een hok zonder dak. Dat heet "luchten". Op die manier laten de mensen hun hond nog niet eens uit. En ondertussen zaten de staatshufters aan de door de Staat betaalde lunch. Overbetaalde uren te schrijven zonder enige verantwoordelijkheid te nemen.

En Baybaşin was niet de enige die door deze kampbeulen werd aangepakt. Andere gedetineerden gingen in hongerstaking 6 om aandacht te vragen voor hun slechte behandeling. Maar ja, Nederland hè. Daar verdwijnt alles in de doofpot, zodat onze regering geen verantwoording hoeft af te leggen en 50% van de tijd weigert te werken en de andere 50% het Parlement bedondert en voorliegt. Ondertussen recepties en dinners langslopend om zich via onbelaste loon-in-natura te laten vollopen.

Oost-indisch doof en blind voor de mishandelingen die met hun steun (en dus medeplichtigheid) worden uitgevoerd. Volgens het VN-verdrag is marteling iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionaris.

Journalist Wim van der Pol (bekend van het boek Onder de tap) publiceerde recentelijk in Panorama hoe Baybaşin werd gemarteld. Opgehangen aan vleeshaken waardoor zijn oksels uitscheurden. Hij vergat daarbij te vertellen dat niet alleen zijn ribben werden gebroken maar dat hij ook onder stroom werd gezet. Dat is allemaal niet terug te lezen in zijn officiële Nederlandse medische dossier. De artsen van tegenwoordig hebben niet geleerd om onzichtbare symptomen van marteling te onderzoeken. Desondanks zijn er wel psychiatrische rapporten die herhaald de PTSS beschrijven. Oorlogstrauma van een vrijheidsactivist.

Amnesty Nederland "maakt zich druk" om asielzoekers. Ze schrijven er fraaie rapporten over 7. Mens onwaardig, zeker in een west-Europees land als Nederland. Van de week kreeg het HHC ven de blogger van 25 miljoen weer een geautomatiseerd, standaard briefje terug: zoek het lekker zelf uit 8.

Eén van die asielzoekers is Baybaşin. Sinds 25 december 1995 is hij asielzoeker. Hij is zwaar gemarteld. Ook in Nederland. Toch heeft Joris Demmink zich er persoonlijk mee bemoeid om de IND zijn asiel te laten afwijzen. Omdat Joris, de egoïstische narcist, op vakantie wilde en Turkije een plezier wilde moest doen.


Strafvervolging
Het ANP gaf vrijdag een nieuwsbericht uit. Het werd braaf overgenomen. NU 9, AD 10, NOS 11, Telegraaf 12. Allemaal nemen ze klakkeloos de propaganda over dat het om een zware drugscrimineel gaat, waarvan leugenaar Aben zegt dat zijn detentie niet gemanipuleerd is.

En zo houden ANP en Justitie elkaar voor de gek. En de argeloze lezer onwetend en ongeïnteresseerd. Ach, het is maar een criminele asielzoeker? Geen straf is hoog genoeg, zolang het mij zelf maar niet overkomt.

In Canada en Gitmo gebeurde iets vergelijkbaars. Een corrupte overheid die het met de wet- en regelgeving niet zo nauw neemt had, net als Nederland met Baybaşin, een halve buitenlander meer dan 10 jaar opgesloten. Maar andere landen hebben wel het fatsoen om formeel excuses aan te bieden en een schadevergoeding te betalen.

Op een persconferentie zei de minister van Justitie Jody Wilson-Rabybould dat "er grote kosten zijn wanneer de overheid de rechten van haar burgers schendt" 13. In die aanname zitten twee grote fouten:

(1) Tijd en vrijheidsberoving zijn niet compenseerbaar. Geen enkel bedrag kan zoiets goed maken. Kent u iemand die zegt: Als je mij 10 miljoen euro geeft mag je me dood maken? Wat moet je met geld als je leven je ontnomen is?

(2) Het is niet "de overheid" maar het zijn individuen. Geen technische fout, maar menselijk falen. Een staatshufter die een beslissing neemt waarvan hij weet dat hij dat niet had mogen doen. En waarvan de gevolgen "niet meer ongedaan zijn te maken".

In het algemeen wordt de kans dat iemand een folteraar wordt, sterk vergroot door straffeloosheid 14. Dit soort staatshufters denken overal mee weg te komen en nog gepromoveerd te worden met een bonus ook!

Dus heeft de commissie in al haar wijsheid besloten dat niet deze staatshufters, maar wij, de belasting-afgepersten, voor de fouten van anderen mogen opdraaien. ZEVENTIG EURO voor 2 weken EBI vinden ze wel redelijk. Zeg maar de prijs van één fles wijn, die Demmink er dagelijks op staatskosten doorheen jaagt. Naast de overige tonnen die hij heeft gekost en nog steeds kost 15. (En dan hebben we het nog niet over wachtgeldregelingen voor leugenaars Teeven en Steur).

Uitspraak
10-08-2017


onterechte
isolatie
Het HHC zal eens een nieuwe berekening maken. In alle redelijkheid met de "normen" die de overheid ook voor zichzelf rekent. Wanneer een overheidsmisdadiger als Demmink, Stordiau, Storm, etc. in een juridisch conflict raakt betalen ze aan Pinokkio-BV en gelijksoortige oplichters en afpersers als Bas Martens, zonder blikken of blozen 350 euro per uur (excl. BTW en kantoorkosten). Niks geen toevoegingsadvocaat die in totaal voor minder dan duizend euro mag werken.

Gewoon ongematigd en onbegrensd zonder scrupules of ethiek graaien uit de belastingpot. Dat vindt Ivo Opstelten getuigen van "goed werkgeverschap". Kennelijk worden ambtenaren alleen gelijk gesteld aan burgers wanneer het om hun loonsverhogingen gaat. Ieder ander krijgt geen advocaat en wordt zelfs door Piet-Hein Donner bedreigd met grote financiële sancties.

Baybaşin is 3 dagen (in Heerhugowaard) + 14 dagen (in Vught) onterecht gemarteld door isolatie. Dat zijn (3+14) x 24 uur = 408 uur. Dat vermenigvuldigt met 350 euro per uur komt uit op € 142.800,=. En omdat het illegaal was volgt er een boete van 100%. Dat is gebruikelijk bij de overheid en belastingdienst. Dus nu ook. Bovendien zijn het draaideurcriminelen. Het was immers niet de eerste keer dat ze deze ongein flikten 16.
Totaal te voldoen: € 285.600,=. Exclusief btw en andere belastingen.
(En de rest van die 21 jaar komt nog.)

En wie moet dat betalen? Niet de belastingslaaf! Maar de misdadigers die dit smerige plan gesmeed en uitgevoerd hebben. De vier types van het signalement hierboven. Iedereen stuk voor stuk zelf persoonlijk en hoofdelijk aanspakelijk. Met onmiddelijke ingang. Zoals dat ook geldt voor directeuren van private ondernemingen. Pas dan zullen andere ambtenaren het voortaan wel uit hun hoofd laten om misbruik van macht en overheid te maken en kan het vertrouwen in rechtstaat Nederland terug keren.

Oh ja, bij deze ook nog een formele schriftelijke strafaangifte wegens wederrechtelijk vrijheidsberoving tegen deze bovengenoemde staatshufters. Wil het OM ons op de hoogte houden van de voortgang van het vervolgen van deze misdadigers en ons de kans bieden ons te voegen in het strafproces?
author: Ton   |   published: 13.08.2017   |   updated: 13.08.2017   |   comments: allowed