Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

J. Demmink bij old-boys inteelt club
Op 8 januari j.l. werd door @TruthHitsEvery1 vastgelegd 1 hoe, de inmiddels vijf jaar op non-actief staande gepensioneerde top-ambtenaar, Joris Demmink nog steeds uitgenodigd wordt voor de inteelt-feestjes van de Haagse kliek. Net als zijn (wel getrouwde) ambtelijke afdekker Gerard Roes. (Meer lezen? 2, 3, 4, 5).

Opmerkelijk dat het lidmaatschap van deze club kennelijk geldt tot aan den dood. Zoals ze bij de maffia zeggen: Niemand stapt voortijdig uit. De omerta geldt voor het hele leven.

Voor de duidelijkheid en volledigheid: Demmink is nimmer vervolgd of veroordeeld. Hij was (en is nog steeds) wel een verdachte. Maar kort nadat de rechter die het OM opdracht had gegeven om Demmink te vervolgen op bizarre wijze kwam te overlijden 6, 7 besloot het Hof Arnhem de vervolging te staken. De reden? Gebrek aan bewijs. De reden voor het gebrek aan bewijs? De overheid weigert zich optimaal in te spannen om dit te vergaren. En ter zekerheidsstelling van afdekking zijn alle invloedrijke posities binnenskamers weggegeven 8.


Bewijs in Turkije
Er is vastgesteld 9, en formeel in de Kamer bevestigd door minister Opstelten, dat Demmink in de verdachte periode in Turkije is geweest. Er zijn meerdere ooggetuigen van. Zowel in Nederland als in Turkije. Verklaringen zijn op video vastgelegd en in Turkse kranten verschenen. Maar dat vinden de rechters niet voldoende. Zij willen een politiek spelletje spelen met de Turkse overheid.

Door beide overheden, die van Turkije en Nederland, wordt de opsporing opzettelijk gefrustreerd. En de Nederlandse rechters accepteren daarbij dat ze openlijk geschoffeerd worden. Rechtshulpverzoeken worden, in strijd met de verdragen, geweigerd. Eénzijdig. Want wat Turkije aan Nederland vraagt gebeurt wèl. En Mark Rutte met zijn marionetten-regering vindt dat best. Ze staan deze openlijke vernedering van onze rechters toe.


Bewijs in Nederland
In ieder geval sinds 1985 is er sprake van afdekking van pedofilie in het haagse circuit. Een voorvechtster ter bescherming van deze misbruikte kinderen is de schrijfster Yvonne Keuls 10. Zij is een getuige die het bericht uit het AD bevestigt dat Demmink contact had met kinderpooier Dick Willard, die er nota bene van wordt verdacht zijn eigen dochtertje te hebben verkocht in Spanje. Bij NPO gaf zij een interview dat als backup in de archieven van HHC ligt opgeslagen.
;Bewijskracht
Ex-rechter Wicher Wedzinga laat er zijn analyse op los 11 Hij heeft het over twee personen. Een getuige die Demmink al heel lang kent, ook vanuit eerdere contacten (lees: SM-paradise.nl) en een afdekker, de man in de schaduw, "een zeer hoge functionaris bij het openbaar ministerie".

Later in het gesprek komt naar voren wie hij bedoelt: "psychotherapeute" transgender Leonne Zeegers en leugenaar opperhoofd-OM Hugo Hillenaar 12, die zijn carrière te danken heeft aan zijn dubieuze rol als officier van justitie in de zaak Baybaşin, toen hij de wèl integere Jan Koers moest vervangen. In analogie met de Ombudsman, zeg maar de "plooibare" Reinier van Zutphen, die Alex Brenninkmeijer verving 13.

Nee, Yvonne Keuls is niet opgeroepen als getuige. Dat Hugo Hillenaar is opgeroepen door het OM is zeer onwaarschijnlijk. En als dat wel zo zou zijn geweest, zal hij -net als Fred Teeven- er alles aan hebben gedaan om eronderuit te komen. Zes februari a.s. weten we meer.

Maar de eerste getuige die Wicher Wedzinga benoemt is de uitbater van een berucht sexuele-perversies huis te Breda. Er is van alles over gedocumenteerd, zowel in kranten als door Wicher Wedzinga zelf. En uiteraard beschikt het HHC ook over bijzondere documenten, zoals de dagvaarding hiernaast.

Terecht merkt Wicher Wedzinga op dat het slechts om indirect (circumstantial) bewijs gaat. In het beste geval kun je hiermee aantonen dat Demmink meineed heeft gepleegd, nog steeds een zeer ernstig vergrijp binnen dit kader.Getuige Leonne Zeegers
Getuige Leonne Zeegers dook voor het eerst op binnen het overheids-pedo-schandaal in de email van Wedzinga uit 2008. Maar de activiteiten gingen al terug tot zelfs voordat Demmink als SG werd benoemd. Toen nog niemand van Demmink gehoord had. Het jaar 2001.

Zeegers runde/runt in Breda, destijds de stad van burgemeester Ed Nijpels en OvJ Hugo Hillenaar, een "SM-opvoedingscentrum". Aanvankelijk onder de naam www.amea.nl en FetishLoungeClub.com 14 later onder de naam www.sm-paradise.nl 15. Onder "deskundige psychotherapeutische" begeleiding kan je daar als volwassene leren netjes in je luier te plassen in plaats van in de mond van Patricia. Of leren hoe je als hond naar je baasje moet luisteren.

Sinds 2001 klaagt Zeegers over corruptie bij de overheid en justitie en noemt twee namen in het bijzonder: Demmink en Hillenaar. En ook hierover is het nodige gedocumenteerd, waaronder de processen-verbaal van de politie uit 2001 en 2002 16. Deze gaan over prostitutie. Maar ze zijn er ook over hennep kweken.

Dan beschikt het HHC over een ondertekende verklaring waarin gesteld wordt dat Wedzinga en Zeegers een relatie zouden hebben gehad. Deze verklaring is van vóór de openbaring door Wicher Wedzinga zelf dat hij -net als Demmink- Seroxat zou slikken. Bijzonder, dus je zou denken dat Wicher Wedzinga dan meer moet weten. Een nieuwe getuige dus.

TOELICHTING:

In het kader van wederhoor heeft de heer Wedzinga de navolgende opmerking gemaakt:

Ik maak ernstig bezwaar tegen uw nogal suggestieve opmerking dat ik een "relatie" heb gehad met Zeegers. Een kortstondige zakelijke relatie, dat wel. Maar er is uiteraard nimmer sprake geweest van een seksuele relatie. Daarvoor zijn Zeegers en ik te verschillend georiënteerd. Mogelijk gaat het hierbij om een taalkundige slordigheid. Niettemin maan ik u aan deze kwalificatie in de door mij geopperde zin te wijzigen en behoud ik mij op dit punt alle rechten voor.

Het HHC wil benadrukken dat dit geenszins de bedoeling is en het ook niet door het HHC alszodanig wordt gesteld. Ter toelichting wordt erop gewezen dat het tekstfragment hierboven een screenprint is uit een ondertekende verklaring van Leonne Zeegers, die gedeponeerd is bij de Rijks-Recherche. Het is dus een letterlijk citaat van Zeegers. Een wijziging daarvan door HHC is dan ook niet op zijn plaats en zou juridisch onzorgvuldig zijn. Met de aanvullende toelichting van de heer Wedzinga wordt een en ander wel verduidelijkt.

Maar het meest bijzondere aan de verklaringen van Zeegers is wel de Turkije-connectie. In diezelfde verklaring vertelt Zeegers dat hij/zij in 1996 beschikte over een boot waarmee hij "avontuurlijke reizen" maakte voor de zuidkust van Turkije. Er wordt op internet gesuggereerd dat het om een pedo-boot zou gaan.

Het HHC beschikt over een foto waarop Zeegers te zien is op een boot die de Turkse vlag voert. Hij is aan het BBQ-en. Welk soort vlees aan de stokjes geregen is, is onduidelijk. Maar uit niets daarvan blijkt dat ook Demmink daarbij aanwezig was en zijn ontbijt nuttigde met baby-billetjes, zoals kwaadsprekende bloggers schrijven.

Wel verklaart Zeegers dat hij/zij Demmink in 1997 in Belek (TR) met een 16 jarige jongen gezien heeft. We hebben dus een Nederlandse getuige. Hij zou Demmink twee keer aan de Zuid/Westkust hebben gezien, nadat een Turkse politiefunctionaris Demmink zou hebben aangewezen.

Maar hieruit is dan wel weer op te maken dat Demmink niet op de boot van Zeegers was. Anders had hij/zij ongetwijfeld geweten wie die Nederlander, die op zijn boot een avontuurlijk reisje had geboekt, dan zou zijn. En wat het ook lastig te interpreteren maakt is dat uit het dossier blijkt dat er een component van pseudologica fantastica aanwezig is.

Een ander verwarring scheppend punt is het conflict van Zeegers met Hillenaar. Waar uit de diverse stukken blijkt dat Zeegers niet of nauwelijks vervolgd wordt door de Nederlandse justitie, en je dus zou denken dat Hillenaar (die volgens Zeegers zijn carrière te danken heeft aan het beschermen van Demmink) op zijn beurt Zeegers weer beschermt, blijkt Zeegers de frontale aanval te hebben ingezet op Hillenaar.

Die halve waarheden en half controleerbare zaken geven geen uitsluitsel. Zeegers zou, net als Vervloesem, over belastend materiaal beschikken. Maar geen van beiden komen er mee op de proppen. Opvallend is dat beide "getuigen" uit het perverse sex-circuit komen. En dat beiden al van vóór de Baybaşin-connectie beschuldigingen uiten. De theorie van Demmink/Knijff/Aben dat het om een complot van Baybaşin gaat is daarmee zeer onaannemelijk. Het zegt meer over het kokerdenken van het OM. Maar bewijs van sexueel misbruik van minderjarigen door Joris is, ondanks de vele suggesties en toevalligheden, nog steeds niet geleverd.

Wel zou het "personeel" van Zeegers dan eens aan de tand gevoeld mogen worden. Er wordt gesproken over 15 madammen. En een levensonderhoud vanuit de huuropbrengsten. 350 euro per dag per kamer incl. "verzorging". Maar voor zover het HHC bekend is het onderzoek opgehouden bij de eerste gelegenheid er tussen uit te knijpen. Met zoveel potentiële getuigen en documenten moet er toch wat meer te maken zijn van het onderzoek naar Demmink? Hierbij nogmaals de open sollicitatie van het HHC om -met bijzondere bevoegdheden zoals die van een Parlementair Enquêteur- dit dossier eindelijk eens op te schonen.
author: Ton   |   published: 13.01.2018   |   updated: 13.01.2018   |   comments: allowed