Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wilhelm-us
Wapenspreuken 1. zeggen iets over de doelstelling van een regering. Neem de Fransen, na de revolutie: Liberté, égalité, fraternité (Vrijheid, gelijkheid, broederschap). De Duitsers: Einigkeit und Recht und Freiheit (Eenheid en gerechtigheid en vrijheid). Dat klinkt democratisch. Volks.

Maar dan die van Het Heilige Roomse Rijk 2: Austriae est imperare Orbi Universo (afgekort: AEIOU) betekent "Het is aan Het Heilige Roomse Rijk te heersen over de ganse wereld." Uit dit pre-EU deel stamt het Graafschap Nassau 3. Met zo'n dictatoriale grondhouding is het dan ook logisch dat de spreuk van onze "democratie" luidt: Je Maintiendrai (Ik zal handhaven). Let op het woordje IK (Latijn: nominatief -us), niet WIJ. En anders geldt dit WIJ alleen als het schizofrene pluralis majestatis. En dus weer IKKE en de rest kan stikke.

Daar is ons koningshuis trots op 4. En buikspreekpop Rutte wil daarom (nadat de verkiezingen en het formeren een jaartje of twee heeft geduurd) TA-TA (koninklijke loftrompet) het zingen van het Wilhelmus verplicht maken! 5

Want waar gaat het Nederlandse "volks"lied over? Dat IK van Duits bloed ben. IK heet dan ook eigenlijk Willem von Amsberg. En MIJN moeder heet Von Lippe Bisterfeld. WIJ zijn helemaal geen Nederlanders 6. En MIJN vrouw Máxima ook niet, want die stamt af van de militaire Junta in Argentinië 7. MIJN kinderen met 1,8 miljoen euro (belasting)zakgeld hebben dus een driedubbele nationaliteit. MIJN broertje woont in Engeland. Ik heb overal op de wereld vakantiehuizen. En verder heb ik de koning van Spanje altijd geëerd. En nu ook de sultan van Turkije.

Fluimpie Mark R., en zijn voorgangers -ook die op justitie- zijn daarmee feitelijke landverraders. Volksverraders. Probleemloos en zonder scrupules of enig ethisch besef (zoals het een "volksvertegenwoordiger" betaamd) offeren ze burgers als Julio Poch 8 9, Baybaşin of de familie van uw HHC-verslaggever op aan dictatoriale regimes met een nòg niet-onafhankelijkere rechtspraak dan Nederland.

Waar een leeuwin als Merkel in vol daglicht vecht voor haar burgers, glibberen de (grijze) wolven van Nederland laf door het duister. Mensenrechten tellen niet of alleen selectief in Nederland, met zijn ICC.


De PRAVDA persberichten
Het voorgaande is belangrijk. Niet het recht zal zegevieren, maar IK zal handhaven. De status quo handhaven. En MIJN eigen macht opleggen. Alles tot staatsgeheim verklaren totdat de schuldigen niet langer vervolgd kunnen worden. Zoals landverrader Prins B. met zijn stadhoudersbrieven. Nu is het fenomeen van het uitschakelen van politieke tegenstanders al eeuwen aanwezig in hun geschiedenis 10. Zo deed 400 jaar geleden dit koningshuis "justitie aan Ian van Oldenbarnevelt" (lees: vermoord) 11. Net als Pontius Pilatus, zijn ook deze (koninklijke) misdadigers nimmer vervolgd.

Op 18 augustus even voor 14:00u verscheen het eerste persbericht. Die van het HHC 12. Kort daarna werden ook de anderen vrijgegeven. Die van Dè Rechtspraak 13 en die van Het OM 14.

Vervolgens mocht de MSM het door het OM opgestelde ANP-bericht verspreiden. Allemaal identieke robot-journalisten zonder gedegen feitenonderzoek, kritische vraagstellingen of wederhoor:
"Nog geen spoortje van enig vermoeden, laat staan schuld."


Uw HHC-verslaggever, als ernstig mishandeld slachtoffer van dit Turks-Nederlandse politieke gekonkel, heeft een bijzondere interesse in hoe onze "onafhankelijke" rechtspraak omgaat met (inter)nationale mensenrechtenschendingen. Er is dan ook expliciet gevraagd om op de hoogte te worden gebracht en gehouden.

Maar u raadt het al: NEEN!

En ook voor de speciale persconferentie is het HHC niet uitgenodigd.

Collega Wim van der Pol, van Crimesite.nl 15, auteur van ondermeer "Onder de tap" en de bestseller 16 "Onterecht Levenslang" beschrijft het als volgt:

Opmerkelijk genoeg heeft het Openbaar Ministerie voor vrijdagmiddag een geselecteerde groep journalisten uitgenodigd voor een bijeenkomst waar uitleg over de zaak gegeven zal worden. Crimesite heeft hiervoor geen uitnodiging ontvangen.

Van alle journalisten in Nederland zijn Crimesite en HHC toch het meest ingelezen, belezen en gelezen over dit onderwerp. Waarschijnlijk zijn zij ook de enige journalisten die deze zaak beter kennen dan het OM. En daarmee in staat om relevante en kritische vragen te stellen. En dus... zijn wij NIET uitgenodigd!

Eis rectificatie
Wie wèl mochten komen waren de papegaaien van De Pravda Volkskrant 17, die andere kranten als NRC dan weer dankbaar gebruiken als "bron" voor de-auditu (van horen zeggen). De roddellende complotters van de MSM, Main Stream Media. Dat zien we ook steeds vaker op TV. Journalisten die elkaar opvoeren als bron/deskundige.

Daarin worden respectabele burgers die voor recht strijden, zoals advocate Van der Plas, de door Demmink verkrachtte jongetjes uit Turkije, de voormalig eigenaren van Chipshol familie Poot, de Koerdische zakenman Baybaşin van wie 21 jaar van zijn leven en al zijn vermogen is gestolen door de Staat, alsmede uw HHC-verslaggever, die op één hoop wordt gegooid met mallote kat-vanger meer-kwaad-dan-goed Micha.

Wie pleegt hier karaktermoord? Is dat niet het OM, samen met de MSM? Advocate van der Plas heeft dan ook een eis tot rectificatie ingediend 18. En een goede tip aan De Volkskrant: verschuilen achter het OM zal niet lukken. Adèle heeft al vaker gewonnen. Recentelijk nog in de relevante zaken: "strafblad-afgekochtte" Wladimiroff 19, de "bonnetjes-deals" Teeven 20, de rovende en vernielende DJI 21, en de NOS-propagandisten 22.


De voorgeschiedenis
1993
Het HIK-team (Handel in Kinderen) wordt opgericht. Joris is verdachte.
Er wordt een Joris veroordeeld, iemand anders zijnde dan Joris Demmink
1995
De eerste Anne-Frank-plantsoen aangiftes. Joris D. zou verdachte zijn.
Er wordt niets mee gedaan.
EK-rapor (2006): Joris D. zou verdachte zijn tijdens een sex-party in Bodrum.
Er wordt niets mee gedaan.

1996
De aangevers Osman en Mustafa zouden misbruikt zijn in istanbul, op het moment dat Erdoğan daar burgemeester was. 23
1998
De Rolodex-affaire. Joris D. is verdachte en er wordt een taktisch onderzoek gestart.
En gesaboteerd door justitie.
Er wordt niets meer mee gedaan.

2003
De Anne-Frank-plantsoen affaire laait opnieuw op. Joris D. zou verdachte zijn.
Er wordt niets mee gedaan.
2006
Op 10-12-2006 verschijnt het EK-raport van de Turkse geheime dienst, waaruit blijkt dat Demmink tussen 1995 en 2003 meerdere malen in Turkije is geweest 24
Er wordt niets mee gedaan.

2007
Op 12-12-2007 verschijnt de verklaring van Burhan Kazmali, waaruit blijkt dat Demmink omstreeks 1995 Turkse kinderen heeft misbruikt 25
Er wordt niets mee gedaan.

2008
Op 28-02-2008 wordt het archief (periode 1995-2000) van MinJus vernietigd 26
Op 29-05-2008 verschijnt het rapport Langendoen 27
Op 15-09-2008 doet Van der Plas aangifte namens Turkse slachtoffers.
Er wordt niets mee gedaan.

2009
Op 13-02-2009 heeft Annemarie Stordiau een geheime ontmoeting met Mehmet Emin Arslan 28
Er wordt afgesproken de wederzijdse doofpot dicht te houden.
Van der Plas laat de verklaringen van de getuigen en slachtoffers juridisch op video vastleggen.

Verklaring M. Korkmaz
??.12.2009

Verklaring Osman B.
12.12.2009

Verklaring Mustafa Y.
13.12.2009
Er wordt niets mee gedaan.

2012
Demmink is zijn agenda kwijt. En op het ministerie zijn die vernietigd.
Op 02-02-2012 besluit de Rijks Recherche het onderzoek te stoppen. 29
Op 24-10-2012 doet Van der Plas beklag ex. art. 12 Sv.
Op 24-10-2012 wordt Demmink (mede op voordracht van rechter Joost van Dijk 30)
 aangesteld als lid van de Helsinki Commissie 31
Op 21-12-2012 wordt Turkije door de Amerikaanse Senaat aangesproken 32.
 Turkije stelt de speciale aanklager super-PG Murat Gök aan.
Verder wordt er door NL niets mee gedaan.

2013
Er wordt nu ook aangifte in Turkije gedaan. Op 22-04-2013 stelt Turkije vast dat Joris D. op 20-07-1996 Turkije is ingereisd. Er wordt niets mee gedaan. Correctie: Er wordt deze keer wèl wat mee gedaan:
24-01-2013   !  Getuige/journalist Burhan Kazmali wordt in coma geslagen. 33
24-01-2013   !  Getuige/slachtoffer Mustafa wordt gemarteld en bedreigd. 34
02-02-2013    Korpschef Istanbul Necdet Menzir overlijdt. 35
Op 22-04-2013 constateert de Turkse OvJ (met nummer 30477) dat Demmink Turkije is ingereisd.
12-05-2013    Super PG Murat Gök (die Joris D. moest onderzoeken) "overlijdt". 36
Op 14-12-2013 vindt Demmink zijn agenda terug 37

2014
Op 20-01-2014 doet GHSHE uitspraak in beklagzaak ex. art. 12 Sv.
Klacht afgewezen, onderzoek toegewezen. 38 39
De NL-rechter bepaalt dat politieagent Mehmet Korkmaz moet worden verhoord.
Op 07-03-2014 is er vordering onderzoekshandelingen ex artikel 181 Sv ingesteld.
07-03-2014    Nog dezelfde dag "overlijdt" kroongetuige/agent Mehmet Korkmaz. 40
Vanaf dat moment wordt actief op Google informatie over Demmink verwijderd. 41
Op 04-03-2014 beginnen de Roestige Spijker verhoren in Utrecht.
Op 08-03-2014 duikt de agenda van PG René Ficq op 42.
Op 22-03-2014 verklaart HOvJ Hans Vrakking in het NRC 43.
Op 23-03-2014 verklaart oud-SG Harry Borghouts dat justitie in elkaar valt 44. 45.
Op 27-03-2014 is er een doorzoeking en inbeslagname in Riouwstraat 13 geweest.
Op 29-03-2014 verklaart Tjeerd Postma in het AD 46
Op 22-04-2014 is er een rechtshulpverzoek aan Turkije tot het horen van 7 getuigen.
Op 24-10-2014 reist RC Wijnnobel naar het Parket te Istanbul.
Er wordt niets mee gedaan.

2015
Op 20-05-2015 reist RC Wijnnobel naar Ministerie van justitie te Ankara.
Op 20-10-2015 reist RC Wijnnobel naar het Parket te Istanbul.
Op 12-11-2015 is er opnieuw een herzien rechtshulpverzoek aan Turkije gedaan.
Op 17-11-2015 worden vertrouwelijke stukken uit de cel van baybaşin gestolen. 47
Op 18-11-2015 reist Van der Steur naar Ankara voor overleg inzake onderzoek Demmink.
Er wordt afgesproken de wederzijdse doofpot dicht te houden.

2016
Op 18-04-2016 beginnen de Bart van Well verhoren in Amsterdam.
Op 22-04-2016 is verdachte Joris Demmink pas voor het eerst door de RC verhoord.
Op 23-04-2016 weigert Fred Teeven vragen onder ede te beantwoorden. 48
Op 14-06-2016 pleegt Joris Demmink meineed 49
Er wordt niets mee gedaan.

2017
24 jaar later en 9 jaar na de aangifte
  11-03-2017    Voorziter Hof Arnhem Rob van den Heuvel overlijdt. 50
 • 30-06-2017 | GHSHE uitspraak wederrechtelijke ontneming uit 1998.
  Deels afgewezen.
 • 30-06-2017 | GHARL zitting bewilligingsverzoek.
 • 04-07-2017 | AG-HR Aben geeft advies over Baybaşin.
  Afgewezen.
 • 18-08-2017 | GHARL doet uitspraak in Bewilliging ex art. 243, lid 5 Sv.
  Verder onderzoek afgewezen. 51 52
 • 22-08-2017 | GHAMS stelt uitspraak over getuigenis Teeven uit.
 • 17-10-2017 | GHAMS doet uitspraak over verschoningsrecht Teeven.


De uitspraak
Valt het u ook op? 24 jaar lang niets, maar dan ook niets.

Om dan... Tijdens de zomerstop, het reces (6 juli - 4 september), de vakantie, als er niemand aanwezig is, of geïnteresseerd is, komt in rap tempo een hele reeks samenhangende, maar "onafhankelijke" beslissingen. Geen kamervragen. Geen wakkere journalisten. Bovendien kunnen we straks weer met de "formatie" en de "miljardennota" aan de slag. Poppetje gezien, kastje dicht, doofpotje gesloten.

Hoe het wèl hoort, daarvan zijn voorbeelden te over. Van de week nog: verdachte ontucht blijft vast zitten.

Maar al die 24 jaren heeft Joris Demmink nog niet één dag vast gezeten. Integendeel, hij schuimt nog steeds alle overheidsfeestjes af en overlegt met doofpot-medeplichten als Dettmeijer en Donner.Analyse van het vonnis

Beklaagde/verdachte/crimineel Joris D. werd bijgestaan door Wladimiroff en zijn hulpje Leliveld.

Deze Wladimiroff is van hetzelfde criminele laken en pak als Joris D. Wladimiroff en zou een strafblad behoren te hebben, maar hij heeft een Teeven-dealtje gesloten zodat hij dat met zwart geld kon afkopen. Verder heeft de (tucht)rechter hem in 2015 nog veroordeeld wegens (in casu) belangenverstrengeling en onbetamelijk gedrag 53.

Dat zet de toon, nog voordat het door de rechter bevolen strafrechtelijk onderzoek in 2014 werd gestart. Let u even op: de hele bedoeling dat een artikel 12 procedure achter gesloten deuren plaats vindt is dat de verdachte crimineel (Joris Demmink dus) niet mocht weten dat er wel eens een strafrechtelijk onderzoek naar hem zou kunnen worden gedaan. Zoals bijv. een huiszoeking of een telefoontap. Deze rechters kregen het voor elkaar om Demmink vooraf daarop te wijzen. Een formele aankondiging per vonnis: Joris D. gij zult onderzocht worden, dus u krijgt nu enkele maanden de tijd om eerst uw sporen uit te wissen.1) Op 20-01-2014 beslist het Hof Arnhem: "Het strafrechtelijk onderzoek dient in elk geval te bestaan uit het horen van de Turkse politieagent [betrokkene 1]."

Een paar weken later, op 07-03-2014, komt deze Mehmet Korkmaz, waarvan zijn verklaring op video is vastgelegd, om het leven. Hoe? Er is voor zover het HHC bekend geen onderzoek naar gedaan, maar afgedaan als een "ongeluk". En voor de zekerheid is met de camera vast gelegd dat dit ongeluk echt heeft plaats gevonden.2) Op 20-01-2014 beslist het Hof Arnhem: "Voorts dient nader onderzoek te worden verricht naar de inhoud van het document van 25 december 2002. (...)"

Uit der aard heeft het HHC dit onderzoek ook verricht. 54, 55. Demmink was immers de "vice-minister" van justitie en als directeur verantwoordelijk voor internationale zaken. Hij zat in zo'n beetje iedere internationale commissie.

Waaronder:
- ??.?? .1995 | Overleg Ciller en van Mierlo over Koerdisch Parlement
- 10.10.1996 | de 7e SCOE Antalya
- 23.10.1996 | de 65e Interpol Antalya
- ??.?? .1997 | Overleg Ciller en Winnie Sorgdrager over Baybaşin 55
- 09.03.1998 | de K4-Troika te Istanbul 56.
- 18.11.1999 | de OSCE te Istanbul 57
En al die keren had Demmink een snipperdag...3) Op 20-01-2014 beslist het Hof Arnhem: "Ook de inhoud van de Turkse sepotbeslissing van 22 april 2013 en de daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden moeten nader onderzocht worden."

Op 19-06-2013 is door Opstelten op kamervragen 58 7 bevestigd dat het om een authentiek document gaat, bevestigd door de Turkse autoriteiten. Het staat daarmee formeel vast dat Joris Demmink in ieder geval op 20-07-1996 Turkije is ingereisd.
En dat komt overeen met het document van 25-12-2002 en de bevestiging van het incident van de sex-party op 23-07-1996, waarbij er een wapen afging, en waarvan een politie rapport is opgemaakt.Het onderzoek:

1) Het getuigenverhoor:


Tijdens de Roestige Spijker verhoren stonden er 14 getuigen onder ede 60 en bij de Bart van Well verhoren zijn er 10 getuigen opgeroepen. 61 (NB: Bij beide links het eerste blokje openklappen voor de overige verslagen).

In dit door de rechter bevolen onderzoek zijn er slechts 4 getuigen verhoord. [Getuige 1] is Klaas Langendoen. De overige drie zijn niet bekend. Van de (veel) meer dan 24 getuigen zijn er dus slechts 4 gehoord. En bijvoorbeeld geen Harry Borghouts of Fred Teeven.

Is dat laatste terecht? Misschien wel! Want dit onderzoek gaat enkel over wat er in Turkije is gebeurd. Harry en Fred waren daar niet bij. Waarschijnlijk ook niet terecht. Want deze personen hebben bijzondere belastende kennis over Demmink. Datzelfde geldt voor de diverse taxi-chauffeurs die misbruik door Demmink kunnen bevestigen. Maar is oud-minister Winnie Sorgdrager (die in die periode wèl naar Turkije is geweest) dan wèl verhoord?

Wie (opvallend) ook niet zijn gehoord zijn de aangevers/slachtoffers. Het Hof heeft daartoe geen opdracht gegeven. Op eerste gezicht is dat vreemd. Later blijkt waarom. Het Hof is vooringenomen en zet de slachtoffers in hun vonnis weg als leugenaars. Alleen dit enkele gegeven al maakt dit hele spektakel slechts een poppenkast en witwas-operatie. Als je de slachtoffers al niet wilt horen...2) Het bewijsmateriaal:

Het belangrijkste (enige) bewijs dat het Hof heeft aangenomen is "de tijdlijn", die gereconstrueerd is aan de hand van Demmink's eigen (teruggevonden) agenda. Deze was hij in 2012 (ten tijde van het onderzoek door de Rijks Recherche) kwijt geraakt. Maar gelukkig had hij deze in december 2013 weer teruggevonden. Nog ruim voor de "huiszoeking".

In 2008 (2 maanden na de verklaring van Kazmali en het jaar waarin de aangifte door Van der Plas werd gedaan) werd er "toevallig" opdracht gegeven om tientallen meters archief van het ministerie van justitie te laten vernietigen 62. Die vernieting besloeg de periode 1995-2000. En laat dat nu eens net de periode zijn waarin Demmink in opspraak was. Het is een raadsel wat het Hof Arnhem dan als onafhankelijk bewijs heeft gezien.

En het is een nog groter raadsel waarom de opdrachtgever (zou dat hoofd MinJus Demmink zijn?) en de mensen die bewijsmateriaal hebben laten vernietigen daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd worden. In 2008 waren er voldoende mogelijkheden om alles geautomatiseerd te digitaliseren. Enkel een onverantwoordelijke overheid, of iemand die wat te verbergen heeft, kan zulke besluiten genomen hebben. Maar over verduistering en manipulatie van bewijs hoor je deze rechters niet.

En dan blijft de vraag nog staan wat er gedeclareerd is. Van Demmink zijn er heel wat declaraties bekend. Inclusief dubbele (fraude) en gayporno-pay-per-view. Maar daarnaast wordt ook kwistig gebruik gemaakt van de 'zaken'-creditcard. Daarmee worden betalingen direct en oncontroleerbaar afgeschreven. Mark Rutte legt uit waarom: 63
"Ik wil geen verantwoording afleggen of gecontroleerd kunnen worden over wat ik met jullie belastinggeld doe tijdens al mijn staatsvakanties en uitjes.". Het is hier toch geen democratie? Tot zover "de onderste steen" van het Hof.

Het HHC zag dit al lang van te voren aankomen. En dus heeft het HHC gesolliciteerd. Bij de commissie Oosting, die ook al geen bonnetjes van de Teevendeals kon vinden, bij De Rechtspraak, bij de AIVD. Want het HHC is zelfingenomen genoeg om, met een rechterlijke volmacht zonder enige beperkingen, de ministeries door te kunnen spitten en de hele doofpot op democratisch verantwoorde wijze in te brengen bij het tribunaal. Bovendien kan het HHC met zijn specifieke Turkije ervaringen en connecties ook daar meer duidelijkheid verkrijgen. Maar ja, u raadt het al: geen pottenkijkers a.u.b.! En dus nemen de luie (of is het gecompromiteerde) rechters genoegen met wat verdachte Joris D. zelf aanreikt. Of van volstrekt incompetente OvJ's, die nog niet eens een adres in Istanbul kunnen vinden 64.

Zo schrijft EuroControl aan HHC: "We are in a position to provide such data to Dutch government authorities and/or to courts of the EUROCONTROL Member States on written request."

En er is een hele lijst 65 aan Internationale en Europese instituten die relevante informatie over Demmink's participatie (en aanwezigheid) kunnen aanleveren. Dat alles is niet onderzocht. Draai geen stenen om, waarvan je niet weet wat er onder ligt. En zo blijft de onderste steen onderop liggen.3) De geloofwaardigheid van het (inter)nationaal recht / rechters:

De conclusie van het Hof bevat een aantal feitelijke onjuistheden. Het onderzoek is niet gedegen, verre van uitgebreid, veel te laat en zeer selectief uitgevoerd. Vele stenen zijn blijven liggen.

"Er is geen begin van aannemelijkheid...". Het officiële en bevestigde bericht van 22-04-2013 zegt toch genoeg?

Advocate van der Plas heeft enkele grieven ingebracht. Deze aangifte dateert van 15-09-2008. Dat is NEGEN JAAR geleden. Had Demmink al die tijd in voorarrest gezeten 66, (en net als Julio Poch) dan had het HHC daarmee kunnen leven. Maar dat is niet gebeurd. En ook het "onderzoek" kwam pas mondjesmaat op gang in 2014, ZES JAAR na de aangifte. En pas nadat er een rechterlijk bevel lag. Een absurde en verwijtbare vertraging.

Het onthouden van een eerlijk proces (met inbegrip van een beperkte tijdspanne van maximaal 3 jaar, aldus het Europese Hof) is strijdig met de mensenrechten. Zowel het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, als De Rechtspraak, zijn hierin onzorgvuldig nalatig geweest, En dus aansprakelijk voor alle schade. Van der Plas zal dit in civilibus afdwingen.

Dan is er het vermeende "ne-bis-in-idem" argument wat Turkije opvoert als reden om niet mee te willen werken. Je reinste flauwekul. Turkije heeft zich zelf meerdere malen schuldig gemaakt aan bis-in-idem vervolgingen. Het HHC heeft daar stapels formeel bewijs van liggen.

Verder is dat een drogreden, omdat -zoals van der Plas terecht heeft ingebracht- er in casu nimmer enige rechterlijke uitspraak heeft plaats gevonden. Het niet-twee-keer-voor-hetzelfde principe is daarmee helemaal niet van toepassing.

En los van enig strafrechterlijk onderzoek kan de persoon zelf (Demmink) danwel de overheid gewoon een uitdraai van de in/uitreis gegevens krijgen. Zo'n lijst ziet er alsvolgt uit:


Een tabel met alle datum/tijdstippen van aankomst/vertrek, inclusief de toegangspoort op het vliegveld (en exclusief de Bodrum route). Daarnaast zou Demmink ook vanuit Duitsland onder de naam Joseph Stein gereisd hebben. En mogelijk met meerdere aliassen. Die gegevens kan Turkije zondermeer aanleveren, los van enig gerechtelijk onderzoek. Mijn Turkse advocaat heeft ze opgevraagd, maar kreeg van de autoriteiten te horen dat dit alleen kan door de persoon in kwestie zelf, of door de overheid. Demmink zelf heeft nimmer een dergelijk document overhandigd.

En het meest frappante is nog wel dat deze rechters (mr. H. Abbink, voorzitter, mr. H.M.E. Tebbenhoff Rijnenberg en mr. M.L.H.E. Roessingh-Bakels) zichzelf niet serieus nemen. Hun rechterlijk bevel kun je gewoon negeren.

Wat ze ook niet doen is het officiële (dubbel bevestigde) document van de Turkse Overheid van 22-04-2013 serieus nemen. Het zou gaan om een vals document. Sterker nog, ze zeggen met zoveel woorden dat de Turkse overheid en ex-minister Opstelten klaarblijkelijk valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Want het ligt toch echt in formele Kamerstukken (en het HHC-archief) vast. Gaat Nederland nu Turkije voor valsheid in geschrifte vervolgen? Of Turkije Nederland wegens smaadschrift?

Verder nemen deze rechters (en onze overheid) de internationale verdragen (waaronder die van rechtshulp) niet serieus. Ze hoeven niet te worden nageleefd. En dat geldt niet alleen nu, in de zaak Demmink, maar in nog veel meer zaken in relatie tot Turkije. Neem de zaak van Saban Baran, of de vele zaken van uw HHC-verslaggever. Turkije doet wat het wil, en Nederland accepteert dat en maakt nòg meer geld aan ze over. Geen enkele repercussie. Recht kan gewoon selectief worden toegepast.

Een dergelijke schoffering van Nederlandse rechters, onze minister en rechter-commissaris, ons nationaal- en het internationaal recht, wordt door deze rechters, de Gekke Henkies, goedgekeurd en zelfs beschreven als "uitgebreid en gedegen onderzoek". Van deze rechters is hun houdbaarheidsdatum verstreken. U kunt ze in de toekomst met een gerust hart wraken. En wat mij betreft mogen ze per direct hun salaris en pensioen inleveren en medeplichtig worden gesteld aan frustratie van de rechtsgang en valsheid in geschrifte.


De nasleep
Een andere Gekke Henkie is Peter R. de V. Hij heeft geen enkel onderzoek gedaan naar Demmink, of verwaarloosbaar weinig. Geen getuigen gehoord. Niet voor deze zaak naar Turkije gereisd. Nog geen fractie van de documenten uit het HHC-archief gezien. En zo te zien heeft hij zelfs het vonnis nog niet gelezen. Zijn twitter-bericht 67 komt niet veel verder dan een citaat van een NRC-headline.

Die nota bene weer gaat over een de-auditu van De Volkskrant. Lekker verschuilen achter elkaar. Je vraagt je werkelijk af hoe zo'n nitwit elke keer weer (betaald) allerlei smaad mag rondstrooien op TV, zonder enige kennis van zaken of feitelijke onderbouwingen.

Neem dan Jan Born van Eenvandaag. Die is wèl naar Turkije afgereisd. Die heeft wèl onderzocht en enkele goede reportages gemaakt. Hij weet hoe de vork aan de steel zit en stelt zich dan ook terecht verwonderend op 68. Diepgravend onderzoek?!

Van Jan en zijn team kunnen we nog wel wat meer nieuws verwachten. Misschien zelfs een topic over uw HHC-verslaggever, zijn gegijzelde dochtertje, en de Rechtspraak in Turkije?

Wat in ieder geval gebeurd is / zal gaan gebeuren:

1) De Volkskrant is gesommeerd te rectificeren.
2) De Staat der Nederlanden is aansprakelijk gesteld voor nalatigheid en wanbeheer:
   - door Advocate van der Plas, namens de slachtoffers.
   - door Advocate van der Plas, namens zichzelf.
   - wellicht door Chipshol.
   - wellicht door Baybaşin.
   - zekers door uw HHC-verslaggever.
3) Dit verhaal is voorlopig nog niet afgelopen...
author: Ton   |   published: 23.08.2017   |   updated: 27.08.2017   |   comments: allowed