Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Handel in gevangenen
De HIG, handel in gevangenen, is Big-Business.
De HIK, handel in kinderen, is Big-Business.

En voor sommigen is de handel in kinderen naar gevangenissen nog lucratiever. Zoals de corrupte Amerikaanse rechter Mark Ciavarella die 3000 (DRIE DUIZEND!) kinderen naar een op winst uit zijnde gevangenis stuurde om daarvoor zelf $ 2,2 miljoen aan smeergelden te krijgen 1.

Kindermisbruik, de meest verachtelijke daad en laagste in de pikorde in de gevangenis, komt ook in Nederland voor. Denk maar aan de zaak Manuel Schadwald 2. Daarmee kwam in 1993 de top-ambtenaar, verantwoordelijk voor internationale rechtshulpvragen, Joris Demmink in beeld bij het Rotterdamse HIK-team. De nieuwszender Eenvandaag deed verslag over de (vorig jaar overleden getuige) Lothar Glandorf, die óók onder verdenking stond bij de AFM 3. De Boys-business verhuisde daarna naar Amsterdam, waarna het Rolodex 4 onderzoek startte. (En na 2 decennia nog steeds niet is afgerond 5)

Onze VVD-volgelingen van Amerika-Guru-Orakel-Lichtendpad zien die particuliere mega-gevangenissen wel zitten 6, 7. Gezellig als ze er straks zelf mogen plaatsnemen en met de X-box Prison-break spelen. (Als zij dat tenminste wèl mogen van het NRC.) Er worden nu dan ook al volop leuke activiteiten voor ze georganiseerd. Diverse big-brother-entertainment bedrijven hebben zich reeds aangemeld om aandelen te verkrijgen. Een beursgang wordt voorbereid. Zie en beleef het zelf. Huiver en Horror:

• 05.06.2015: dagje-uit 8
• 11.06.2015: gevangenisje-kijken 9
• 20.06.2015: pret-park "Bajesdag" 10.


Masterplan gevangeniswezen
De bittere werkelijkheid is heel wat minder leuk. Als gevolg van de megalomane fusieplannen (garantie voor falen zoals bij ziekenhuizen en banken) moeten er allerlei lokale gevangenissen sluiten. Net als met de postkantoren en de pin automaten kun je straks alleen nog maar in de grote stad terecht, goed gemonitort door camera's op alle invalswegen.

De gevangenen moeten maar gedogen dat er met hen wordt gesold en dat ze van hot-naar-haar worden geslingerd en in betonnen kooien worden geplaatst. Gevangenen zijn immers geen humane schepsels maar plof-kippen op inmate-nummer, zonder miilieu beschermers die voor hun dierenrechten 11 opkomen.

Ik dacht dat de onschuldige politieke gevangene Baybaşin inmiddels zijn 19e hok mag betrekken. Gemiddeld 1 verhuizing per jaar.

In dat Masterplan 12 moet Kinderboerderij Veenhuizen gesloten worden. In 2018 wordt het namelijk gerenoveerd. En daarom wordt het nu (anno 2015) óók al gerenoveerd. Want de Noren zitten in hun maag met allerlei buitenlandse gedetineerden. Zeg maar van hetzelfde soort wat in Veenhuizen zat. Die hebben toch geen familie in Noorwegen, dus dan maakt het ook niet uit als je ze ergens ver weg op een buitenlandse locatie plaatst. Een soort van Guantánamo Bay in Nederland. Hoe het met jurisdictie en mensenrechten zit komt dan niet zo nauw. De interimmer Stef Blok heeft dat geregeld, en alleen PVV en GrBvK waren tegen 13.

Welnu, in Norgerhaven zaten een aantal levenslang 14 gestraften. De VVD (waaronder Fred T. 15 en Foort van Oosten 16, al meer dan 3 jaar "werkzaam" en pas 19 vragen gesteld 17, gemiddeld 1 per 2 maanden) vinden dat de maatschappij bescherming verdient tegen "misdadigers die niet het minste ontzag voor een ander hebben".

Toch zitten VVD-misdadigers als Joris D. en mega-dief (stelend als de raven, 10% van ons vermogen 18 ) Gerrit Z. nog steeds niet in voorarrest. Foort meent dat een arrest van het Europese Hof (dat stelt dat levenslang inhumaan is) gewoon genegeerd mag worden: door de schredder van Anoushka (VVD), of in de stroomstoring van Fred (VVD). Wetten gelden kennelijk niet voor VVD-ers. Foort heeft al die jaren dan ook slechts één amendementje weten op te stellen: controle op wet tegen huwelijksdwang 19. Maar "het dossier levenslang volgt hij nauwlettend". De komende 40 jaar. Bijna net zo lang als de "staatsgeheimen" waarmee overheidsmisdadigers buiten strafvervolging worden gehouden.


Hoger Beroep
Tijdens de 'jaarlijkse lunch van "ons" departement' 20 hebben de ex-ministers (behalve dan Winnie de Opsluiter) goede wijnen en gesprekken gehad. (Is Roy Donders hun stylist?) Bij agendapunt "wat verder ter tafel" komt zullen de schendingen van mensenrechten vast niet op de menukaart 21 gestaan hebben.

Toch is van die onwettige schendingen weldegelijk sprake. Zie de artikelen over Veenhuizen: Mensenrechten verkwanseld 22 en Norgerhaven: Het vonnis 23.

En omdat die mensenrechtenschendingen maar door blijven gaan diende gisteren het hoger beroep te Den Haag. De belangstelling was groot. Althans van het Ministerie, want gesponsorde schoolreisjes doorbreken de sleur. Zo was er Dikkie Schonewille 24 (dir. Norgerhaven) en Leo Bloemhard (ex-dir. Westlinge 25, gepromoveerd tot plv.dir. Zuyderbos). Vanaf de publieke tribune zaten ze de verdedigers per smartphone te soufleren. Dit tot grote ergernis van de rechter die telkens werd geïnterumpeerd met telefoon-pings. Maar ook advocaat Wim Anker was aanwezig. Sinds hij in 1984 zijn eerste levenslanggestrafte cliënt kreeg volgt hij deze inhumane ontwikkelingen nauwgezet 26.

Van overheidswege waren weer aanwezig advocaat van de duivel Cecile Bitter, mr.drs. A.M.J. van Wijck, coördinerend jurist (ook wel Hoofddirecteur genoemd 27) van DJI, Dienst Justitiële Inrichtingen en C. van der Veen, accountmanager gevangeniswezen. En i.p.v. staatspropagandist Marcel Haenen had het NRC deze keer Bram Endedijk gezonden.

De krantenkop is alleszeggend 28. Het had De Telegrof kunnen zijn. Niet ingelezen en niets van de kwestie begrepen om vervolgens doodleuk smaadschrift te plegen: "De Koerdische activist Hüseyin B. (levenslang wegens onder andere moord)". Baybaşin is nooit veroordeeld geweest voor moord. Zijn handen zijn schoner dan die van menig Minister der Nederlanden.

Wat dan wel weer netjes wordt gecompenseerd door hem "Koerdisch activist" te noemen. Daarmee is dat deel van het verhaal wel goed overgekomen: Geen moordenaar maar een politieke gevangene.

Van het oorspronkelijke collectief van 18 man waren er nog maar 7 over, waarvan er 5 in de zaal zaten. De rest was afgehaakt omdat ze geen geld meer hadden voor hun rechtsbescherming. De bedreiging 29 door Teeven, inmiddels zèlf verdachte, om een schuld van duizenden euro's aan rechtskosten te krijgen vonden ze onverantwoord. Daarmee hebben deze mannen meer verantwoordelijkheidsgevoel dan de fair-trial schendende staat. De zware criminelen heten immers niet allemaal Joris D. 30. Het was zelfs zo triest dat de advocaten zelf, uit eigen zak, de griffierechten plichten moesten betalen. Dat is niet meer "Pro Deo", maar eerder in-naam-der-koningin "Pro Bea". Schandalig dat de echte criminelen geld verdienen aan het lijden van anderen.

Er waren meer agenten en "goed vermomde" BBE-ers 31 dan journalisten. De (levens)lang gestraften werden weer vertegenwoordigd door de penitentiair recht specialisten Judith Serrarens en Hetty Cremers. Judith richtte zich op de feitelijke actuele situatie, terwijl Hetty het materiële wetstechnische deel op zich nam. Ze kregen 50 minuten om hun verhaal te doen. De NSA was weer zo bereidwillig om hun video-opnamen 32 en lijst met zoektermen 33 ter beschikking te stellen. De journaliste van Talk 2 Myra deed live verslag via Twitter 34.

Zonder enige Parlementaire toetsing en toestemming drukt de volkomen ontspoorde overheid haar onwil door.
Er wordt een beeld geschetst van de feitelijke situatie. Zonder enige Parlementaire toetsing en toestemming drukt de volkomen ontspoorde overheid haar onwil door. Sinds de VVD aan de macht is draait veel "beleid" alleen nog maar om geld. De lucratieve principes worden boven principiële wetstoepassing geplaatst: Handel in gevangenen om de exploderende staatsschuld af te remmen, nu het belastinggraaien de bodem van de put heeft bereikt.

Tijdens de eerste aanleg was de rechter weer eens flink voorgelogen door de Staat. Van alle gemaakte loze beloftes was niets nagekomen. Na maanden van voorbereiding was er helemaal niets gebeurd. Toen het veevervoer vanuit noord-oost nederland in noord-west nederland aankwam was er geen voer, laat staan een staatsbanket, geregeld. De lokale bewoners waren echter wèl zo gastvrij en solidair om hun voedsel te delen (Marcus 8:1-21 35).

Voor wie wel lunches, diners, propagandafilms en brochures waren geregeld zijn de "buitenlandse genodigden". Deze prospects werden in de watten gelegd (lees: een soort van corrupte FIFA-omkoping) teneinde nog meer expat-huurders te krijgen. Na België (Tilburg) en Noorwegen (Veenhuizen) hebben ze de smaak te pakken.

Waar de overheid werkelijk ieder NUTS en staatsbedrijf (PTT, KLM, NS, Energie, Telefoon, Hoogovens, etc.) heeft geprivatiseerd (lees: wel de lusten, niet de lasten) gaat nu de gevangenisbusiness de megalomane bubbel in. Kosten nog moeite worden gespaard om "De eerste duurzame groene gevangenis" 36 en de toekomst van Werken aan Veenhuizen 37 te promoten. (Re)socialisatie plannen genoeg 38. Duidelijk is dat het goed is voor de werkgelegenheid. Niet voor de werkgelegenheid van Veenhuizen, slechts voor die van de brochure schrijvende Melkertbaan-ambtenaren te Den Haag

R.o. 4.5: "Van de Staat had mogen worden verwacht dat hij op enigerlei wijze met eisers had gecommuniceerd."
Maar met de gevangenen, of de hospita van hun nieuwe onderkomen (o.a. Leo B., Frans Douw, Henk Dillerop en Marije Nijhof) was nauwelijks voldoende overleg gepleegd. "Nu dit is nagelaten wekt dit de indruk dat de Staatssecretaris zich weinig gelegen laat liggen aan de belangen van de (levens)langgestraften, voor wie hij nu juist speciaal beleid heeft gecreëerd", aldus advocate Cremers.

De nieuwe bewoners zijn geplaatst op afdeling E0. Begane grond. Uitzicht tot aan de muur. De (eveneens lang) gestraften van E1 (1e etage) hadden het een stuk beter. De kennis en mogelijkheden waren er dus wel. Zij mochten wèl vrijelijk bewegen. Zij hadden wèl een recreatieruimte en sportfaciliteiten. De 14 mannen van E0 kregen dat niet. Er was slechts één gezamenlijke ruimte: de keuken. Sporten gaat niet. Nou ja 2x per week 45 minuten. Geen fatsoenlijk aanbod van TV-zenders of andere "dat houdt ze van de straat" entertainment activiteiten. Het absolute wettelijke minimum van één uurtje luchten op de binnenplaats.


En dan begint de huichelachtigheid. Er werd een beeld geschetst waaruit bleek dat noch Fred T., noch zijn baantjesbehouder Leo B. enige moeite hadden gedaan om hun loze beloften en "goede intenties" na te komen. Eigenbelang vóór algemeen belang. Geld vóór humaniteit. De gluiperigheid straalt er van af. De staat verklaarde dat er "meer groen" was dan in Veenhuizen.

Dat klopt, aldus de gevangenen, maar niet binnen de "zichtlijnen" (makelaarsverkoopjargon) van het complex. In Veenhuizen kijken de diren door het kooigaas. In Heerhugowaard staan er overal betonnen muren op het terrein. Geen windbriesje die daar de bladeren van de bomen (welke bomen?) streelt. Wat "fraai groen" in de brochure lijkt, is in werkelijkheid kil grijs. De auto's van het personeel hebben meer ruimte dan de gevangenen.

Pas na enkele dagen werden de huisdieren (4 kippen) overgebracht. Ook voor die dieren is er geen voeding. Hoewel zelfredzaamheid was toegezegd mogen ze niet naar buiten om de dieren te verzorgen. Alleen als er tenminste drie PIW-ers vrijelijk beschikbaar zijn (vrijwel nooit) kan dat geregeld worden.

Het moestuintje van Baybasin moet opnieuw worden aangelegd. Tenminste, als ze daar zo ver zijn om dit te realiseren. Er moeten eerst nog buitencamera's worden aangeschaft en geïnstalleerd. Op dit moment zijn namelijk alle beschikbare overheidscamera's op de autowegen gericht. En niet eentje binnen het (openbaar?) ministerie, alwaar voortdurend documenten en telefoongesprekken verdwijnen.

Ook het contact met zijn kinderen werd (actief?) bemoeilijkt. Skypen ging niet. Nou ja, de dag voor de zitting (goede sier willen maken bij de rechter) mocht hij even op een iPad. U weet wel, die dingen die gratis aan Kamerleden worden gegeven 39. En ook opsparen van BZT tijd (bezoek zonder toezicht) mocht niet, waardoor het practisch onuitvoerbaar is om zijn kinderen uit Engeland te laten overkomen. De nachtmerries van isolatie (zoals in de EBI-Vught), omdat hij zogenaamd het "verboden Koerdisch" zou hebben gesproken, kwamen weer boven.

Er moet toetsing (mogelijk) zijn!

Levenslang is uitgestelde doodstraf!
Kern van het standpunt van de appelanten is dat zij het de overheid aanrekenen dat zij geen enkele verantwoording aflegd. Uit r.o. 4.8 40 van de rechter in eerste aanleg blijkt dat er goedkeuring moest zijn van het Parlement 41. Tot indiening van het beroepschrift was die er nog steeds niet.

Het Europese Hof heeft vastgesteld dat Nederland de mensenrechten schendt. Iedereen, ook levenslang gestraften, behoren uitzicht te hebben op terugkeer in de maatschappij. Het VVD-standpunt: "We laten ze wegrotten en alleen tussen 6 planken mogen ze de gevangenis verlaten." is inhumaan.

Vandaar dat ook politieke moordenaars als Volkert van der G. al vroeg op onbegeleid verlof gingen. Ondanks alle pogingen van Fred T. (en een ton geld van de belastingbetaler) om dat tegen te houden.

Maar Baybaşin en zijn mede appellanten krijgen geen "TR-activiteiten" (terugkeer reïntegratie) aangeboden. Het zogenaamde aanbod van zelfredzaamheid en vrije beweegbaarheid (wat de E1-pilot bewoners wel krijgen) gaat niet gebeuren. Als het althans aan de baantjesbehouder Leo B. ligt. Nou ja, de intentie is er wel...

Toppunt van misdadige hufterigheid was wel hetgene wat een van de appellanten was overkomen. Het leek op wat JD-tv overkwam tijdens de zaak Baybaşin versus Wladimiroff 42. "Gaan we vragen stellen? Wordt dit een incidentje?" De man vroeg namelijk bij binnenkomst: "Waarom worden de gemaakte afspraken niet nagekomen?" Antwoord: Meekomen jij, en direct in isolatie. Yep, hier in Nederland, onder verantwoordelijkheid van Leo B. Maar dat was nog niet alles. Een PIW-er die later vertelde dat "Er helemaal geen speciaal regime zal komen" werd direct van zijn functie gehaald. Geen enkele Kamervraag. Wel een leuk uitje voor Anoushka de Schredder.

De rechter (mijn respect voor haar alertheid, dossierkennis, en rechtvaardigheidsgevoeld) trapte niet in al die mooie verhaaltjes van zowel Cécile B. als Leo B. en liet hen niet met hun loze algemeenheden wegkomen. Zij wilde concrete toezeggingen horen:
 1. Worden levenslanggestraften nou wel of niet gemixt met kort gestraften?
  A: Nee, dat is niet de bedoeling.
 2. Zal PI Zuyderbos nou wel of niet gesloten worden in 2017?
  A: Nee, dat gaat niet gebeuren.
 3. Waarom kan E1 wel en E0 niet een speciale behandeling krijgen?
  A: E1 is een pilot.
 4. Hoe lang duurt die pilot dan nou al?
  A: Ongeveer een jaar.
 5. Op welke wijze gaat de zelfredzaamheid ingevuld worden?
 6. Wat zal er worden gedaan aan het levensklimaat?
 7. Gaan er resocialisatie programma's worden aangeboden?
 8. Waarom zijn deze activiteiten niet al eerder ingezet?
  A: Om de gedetineerden mee te kunnen laten beslissen.
 9. Hoe lang gaat die overgansperiode duren?
  A: Weet ik niet. De inrichting is nog niet aangepast en dat gaat ook niet gebeuren. Wel zullen er extra camera's worden geplaatst. Die hangen er nu al.
Tot slot mochten de appellanten nog even zelf het woord voeren. Met venijnige argusogen werden ze door de plv.dir. Leo B. in de gaten gehouden. (Jammer dat deze keer de camera's van RTL nieuws er niet op gericht stonden.) Effe kijke of ze over de schreef durven te gaan en er wat ruimte ontstaat voor repressailes (lees: martelingen van het Guantánamo Bay: onzichtbaar voor de buitenwereld, maar daarom niet minder verschrikkelijk). De verklaring van Hüseyin Baybaşin kunt u hier integraal en ongecensureerd lezen:


Uitspraak: over 4 weken op 28 juli 2015.
author: Ton   |   published: 27.06.2015   |   updated: 27.06.2015   |   comments: allowed

28.07.2015
Baybaşin vs. Nederland
Uitspraak HB Veenhuizen
Gerechtshof Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014