Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De voorgeschiedenis
De trouwe lezers/lezeressen van het HHC kennen de kwestie Demmink/Baybaşin. En anders moet u het archief 1 maar eens raadplegen. Baybaşin is een politieke gevangene van het statuur Nelson Mandela. Hij zit al meer dan 19 jaar opgesloten in Nederland. De Rechtspraak zit er behoorlijk mee in hun maag. Door de verantwoordelijkheid op een externe "deskundoloog" 2 af te schuiven proberen ze de zachte heelmeester uit te hangen.

Op het verzoek tot een (wettelijk verplichte) motivatie wordt door de AG niet gereageerd. Net zoals Fred Teeven nooit reageert. Vanuit een misvatting menen deze verantwoordelijken dat ze door niet te reageren geen onrechtmatige daad kunnen verrichten. Fout. Net als rechtsweigering 3 is een hulpbehoevende in de steek laten, terwijl er een anterieure verplichting bestaat, verwijtbaar 4.

En al die tijd zit Baybaşin al dagen opgesloten. En beslist niet in een "luxe cel", zoals de opruiende Telegraaf u wilt doen geloven. Integendeel. Deze onschuldige politieke gevangene is meerdere jaren in isolatie gemarteld. Niet in Gitmo, maar gewoon in Nederland. (Zie ook de verklaring van de psychiater R.J.P. Rijnders.)

Op 09.08.2012 heeft een comité van de Raad van Europa, de CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Degrading Treatement of Punishment), een vernietigend rapport 5 opgemaakt over de detentiesituatie in Nederland. Een "derde wereld land situatie", waar de Noorse regering beslist geen genoegen mee neemt. De Nederlandse regering heeft op 21.08.2013 beloofd haar leven te zullen beteren 6 en op 29.10.203 een "concept productbeschrijving (levens)lang gestraften" opgesteld.

U leest het goed: een productfolder, over een soort van FEMA-kamp (Federal Emergency Management Agency), alwaar de "boefjes kunnen worden opgesloten in kampementen" 7. Mensenlevens verkwanseld als wegwerpartikelen in een consumptie maatschappij.

Aan de Noren (Norge) is voorgespiegeld dat een fraaie safe-haven is te vinden in Norgerhaven. Er zullen aanpassingen worden gemaakt voor het dagprogramma, luchten, bezoekregelingen, persoonsgerichte zorg en meer eigen verantwoordelijkheid. Eigenlijk is Norgerhaven, de enige Nederlandse gevangenis die aan de vereiste standaarden voldoet. Meer heeft Fred niet in het assortiment en dus verkoopt onze dealmaker dan maar graag zijn enige en laatste product. Onder veel propaganda vanwege de "belangstelling uit andere landen" 8.
OP = OP
kampement
alleen vandaag


Het vonnis
In een kort geding hebben de gedetineerden zich op het standpunt gesteld dat Afdeling K door de Staatssecretaris is aangewezen voor de detentie van (levens)langgestraften en dat dit de enige gevangenisafdeling in Nederland is die, dankzij de inspanningen van de gedetineerden en het personeel, voldoet aan daaraan te stellen eisen. Hierbij hebben eisers onder meer gewezen op de eigen verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid die zij hebben op Afdeling K en daarnaast op het mooie uitzicht, de keuken en de tuin. Volgens eisers wordt hiermee voldaan aan de verplichting van de Staat om de rehabilitatie van gedetineerden mogelijk te maken. Gedwongen overplaatsing is onrechtmatig en inhumaan, omdat er geen alternatieve locaties met dezelfde faciliteiten en regimekenmerken als Afdeling K, aldus eisers. Volgens eisers houdt de Staatssecretaris onvoldoende rekening met hun belangen, hetgeen ook blijkt uit zijn weigering om tot aan dit kort geding met eisers te communiceren.

In het vonnis 9 inzake het kort geding tussen 18 (levens)langgestraften die verblijven in Afdeling K van locatie Norgerhaven van de PI Veenhuizen en de Staat oordeelt de kortgedingrechter dat de voorgenomen terbeschikkingstelling van Norgerhaven aan de Noorse autoriteiten niet onrechtmatig is.

Hierbij heeft de rechter overwogen dat de terbeschikkingstelling van Norgerhaven het beleid van de Staatssecretaris voor de detentie van (levens)langgestraften doorkruist. Toch worden eisers volgens de rechter door de gedwongen overplaatsing niet onevenredig in hun belangen getroffen, omdat er alternatieven zijn die passend kunnen worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechter kan voorts in het door de Staatssecretaris gestelde belang - het behoud van werkgelegenheid - een gerechtvaardigd belang worden gevonden voor de terbeschikkingstelling van Norgerhaven aan de Noorse autoriteiten.

Verder is de rechter van oordeel dat van de Staatssecretaris verwacht had mogen worden dat hij in een eerder stadium met eisers had gecommuniceerd 10. Het HHC zal het vonnis voor u vertalen in een meer begrijpelijke taal: Fred Teeven is een onbeschofte hufter en een leugenaar.

Fred staat bekend om het niet nakomen van zijn beloften, het laten verdwijnen van bewijsmateriaal, zijn eigengereide optreden en het zich niet houden aan de wet. In feite oordeelt de rechter dat Fred (en allerlei andere overheidhufters) gewoon beschaafd dient/dienen te reageren op verzoeken van burgers. Maar nee, hij negeert botweg en denkt er mee weg te kunnen komen. De rechter keurt dat af, maar legt Fred verder geen sanctie op. Daar is het KG ook niet voor bedoeld.

Dan is er de drogreden van "behoud van werkgelegenheid". Het vervangen van de poppetjes in de celletjes (Nederlanders door Noren) levert natuurlijk geen nieuwe werkgelegenheid op. Er verander niets aan de werknemers, behalve dan dat ze nu op aanvullende cursussen Noorse taal en cultuur moeten en onder het gezag van de Noorse autoriteiten komen te staan. Tijdens de hoorzitting deelde de rechter mede dat het KG geen plaats is om aanvullend onderzoek te doen. In het vonnis gaat hij er vanuit dat Teeven zijn leven zal beteren en alsnog een nieuwe gelegenheid zal construeren die wèl aan de internationale vereisten zal gaan voldoen.

Uiteindelijk moet het Nederlandse Parlement nog beslissen of de deal met Noorwegen, waarbij jurisdictie binnen Nederland wordt afgestaan aan het buitenland, mag doorgaan. Als dat zo is staat de weg open voor Sharia-wetgeving binnen moskees en Amerikaanse wetgeving binnen aan het buitenland verhuurde kantoorpanden. De mogelijkheden zijn eindeloos. Leuk om een miljarden class-action lawsuit tegen Fred te beginnen!


De consequenties
In een interview van RTV Drenthe 11 met mr. Hettie Cremers laat zij weten tevreden te zijn. De rechter is duidelijk geweest. Teeven heeft huiswerk gekregen.

;


Ook Fred Teeven laat op zijn beurt in een reactie weten dat hij tevreden is met de uitspraak van de rechter. "Justitie bepaalt waar iemand komt te zitten en niet gedetineerden. In Nederland zijn meerdere gevangenissen waar langgestraften prima kunnen verblijven. Wij gaan dan ook op zoek naar een alternatief zoals de rechter van ons verlangt." 12.

Altijd mooi als iedereen blij is. Hettie, Fred en rechter van Ham. Gezamelijk vol vertrouwen in een goede afloop. Mede dankzij de gedane toezeggingen door de landsadvocaat (r.o. 4.5 en vastgelegd op video). Het HHC is wat minder naïef. Ik vertrouw de onbeschofte leugenaar Teeven geen seconde meer. En daar heeft hij het zelf naar gemaakt met zijn track-record. Maar goed, dat is een persoonlijke (onderbouwde) opinie.

Waarvan óók zeker sprake is, is de typerende kortzichtigheid en mismanagement. Het is goed dat de rechter Teeven hier niet mee laat weg komen. Teeven krijgt de kans om zijn leven te beteren en alsnog acceptabele voorzieningen te creëren in (waarschijnlijk) Zuyder Bos te Heerhugowaard 12. De naam "bos" klinkt goed. Alleen is dat niet te aanschouwen binnen de betonnen muren. Verder valt op dat de capaciteit precies 242 bedden is. Ideaal dus voor de Noren. Maar die hebben die locatie niet geaccepteerd. We meten dus met twee standaarden: Buitenlanders krijgen meer rechten dan Nederlanders.

Zuyder Bos is gebouwd in 1994, 7 jaar na het opgeleverde drankpaviljoen Westlinge 18. Het is een relatief moderne standaardgevangenis met tien afdelingen. Teeven gaat kijken of hij een deal kan sluiten met Albert Heijn voor wat moestuintjes. Maar dit had natuurlijk allemaal al vóóraf moeten gebeuren. Het is er nu niet, en het blijft raar dat een rechter een luchtspiegeling van Teeven accepteert. Een burger hoeft bij de rechter niet aan te komen met: "Ik zal mijn leven beteren. Echt waar!"


Overschot aan cellen
Maar het meest stuitende zijn de leugens over het "overschot aan cellen" en de "werkgelegenheid". Wat bijzonder is, is dat Teeven nog meer megalomane plannen heeft. Nederland gevangenen importland. Onze Rijksgebouwendienst heeft aan een nieuw bouwconsortium Pi2 (Ballast Nedam en Royal Imtech) opdracht gegeven om een MEGA-gevangenis te gaan bouwen bij Zaandam.

Maar liefst 1000 bedden in meerpersoonscellen moet daar in 2016 gerealiseerd worden 19. Het project heeft vanaf de beschikbaarstelling een looptijd van 25 jaar. De order (ter grootte van 300 miljoen euro) omvat ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering en het facilitaire beheer van de nieuwe gevangenis.

Leest u dat laatste nog eens een keer. Het facilitaire beheer. Met andere woorden: een particuliere organisatie gaat de gevangenis exploiteren. Handel in gevangenen, met winstoogmerk. Zoiets als onze Zoreguietaverzekeraars doen met patiënten. De beste Science-Fiction schrijvers hadden dit soort waanzin niet kunnen bedenken.

Maar het wordt nog erger. Zoals gebruikelijk bij onze frauderende overheid doet zij bij voorkeur zaken met gelijkgestemden. Die hebben namelijk geen ethische normen en waarden en kun je gemakkelijk een "geheimhoudingsverklaring" opleggen. Want Imtech wordt reeds verdacht van omkoping en het bedriegen van 13 bedrijven. Om hoeveel overheden het gaat is (nog) niet bekend. Maar Teeven vindt Imtech wel een geschikte kandidaat. Of Imtech Teeven? (Dit bonnetje is zeker óók al kwijt?) En dat terwijl hij behoort te weten dat de Duitse justitie Imtech wèl op de korrel heeft 20.

Fredje toch, je zakt steeds dieper weg. En het bijzondere is dat je je eigen graf aan het graven bent. Want naar welke gevangenis zul jij, na een veroordeling, moeten worden geplaatst? Misschien kun je vast een verdrag sluiten met Argentinië. Ohnee, dat gaat nog niet, want Julio Poch hebben jullie daar al een loer gedraaid 21.
author: Ton   |   published: 07.03.2015   |   updated: 07.03.2015   |   comments: allowed

23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014