Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Artikel 26 Rv
Artikel 26 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering stelt:

De rechter mag niet weigeren te beslissen.Als je Hoge Raadslid bent, en zelfs als je geen rechten hebt gestudeerd, valt deze zin prima te begrijpen. Een rechter moet beslissen! Ook als hij/zij (m/v) er geen zin in heeft, het niet durft of wordt bedreigd door de verdachte, het OM, buitenlandse mogendheden of power-power-power Ministers 2.

Dus wat doe je dan om de wet te omzeilen (lees: corrupt zijn)? Je wilt wel beslissen maar je "wacht op advies". Zoals minister Opstelten zijn (eind)verantwoordelijkheid afschuift op "de voorzitter van het College" 3 wacht je in het geval van de (eindverantwoordelijke) Hoge Raad op advies van de Advocaat Generaal. Shit rolt altijd naar beneden. In deze casus is dat Diederik Aben.

Nou is Diederik zelf ook niet gek. Immers "alleen de knapste koppen" kunnen AG worden bij de hoge raad 4. Dus hij denkt, als de minister dat kan en de raadsheren dat kunnen, dan kan ik dat ook. En hij "wacht weer op advies" van niemand minder dan deskundoloog Bas van den Heuvel 5. Bas (ook niet helemaal gek) ziet op zijn beurt de bui weer hangen en declareert daarom ondertussen maar vast even een half miljoen euro. Net als advocaten die de bui al zien hangen: Vooruitbetaling zonder resultaatverplichting. De rekenkamer controleert dat toch niet.

En omdat je als multipele persoonlijkheid nooit alleen bent heeft zijn (wel gekke, althans incompetente) alter-ego bedacht dat hij de zaak ook maar moet doorschuiven. Maar zij weten niet alleen niet hoe ze een deugdelijk rapport moeten opstellen, zij weten ook niet aan wie ze de verantwoording weer kunnen doorschuiven, want de oud MID-er van der Ven (ook niet gek) trapt daar immers niet in. En naar zichzelf doorschuiven? Zo gek zijn de Bassies ook weer niet. Maar omdat Bassie (plur.) wel geïncasseerd hebben vragen zij (plur.) daarom maar vast persoonsbeveiliging aan (die ook door de belastingslaaf moet worden betaald).


De procedures
19951e illegale en vervalste arrestatie
Lees: poging tot uitlevering aan Turkije
24
dec
De politiek actieve mede-oprichter van het Koerdisch Parlement in Ballingschap Hüseyin Baybaşin wordt naar Nederland gelokt en illegaal gearresteerd 6.

19982e illegale en vervalste arrestatie
Lees: poging tot definitieve opruiming voor Turkije
27
mar
Terwijl Baybaşin onder huisarrest staat wordt hard geknutseld aan het maken van "telefoontaps" 7. Prof. Ton Derksen toont aan dat dit bewijs vervalst is 8. Baybaşin wordt opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot levenslang.

2008Procedure 1: De wederrechtelijke (geld)ontneming
Lees: diefstal door de overheid
18
sep
Al het familievermogen is ontnomen (onder aansturing van Demmink 9) opdat hij geen eerlijke rechtsgang kan krijgen. Misdadig dus. Toch is Demmink daarvoor nog steeds niet vervolgd, terwijl de Hoge Raad wel besloot dat er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad 10. De zaak loopt nog steeds.

2011Procedure 2: De wederrechtelijke (vrijheid)ontneming
Lees: kidnapping door de overheid
18
apr
Bijna vier jaar geleden, op 18 april 2011, diende Adèle van der Plas een herzieningsverzoek in 11. Ook deze zaak loopt nog steeds. Toeval? Synchroniciteit? Of onderling afgestemd gedrag? Ik ga voor het laatste, en daarmee gebrek aan onafhankelijkheid.


Procedure 1: De wederrechtelijke (geld)ontneming
1998Procedure 1: De wederrechtelijke (geld)ontneming
Lees: diefstal door de overheid
25
mar
Joris Demmink reist naar London om in een gecoördineerde actie met Engeland en Duitsland al het familievermogen van de familie Baybaşin te ontnemen.
27
mar
Baybaşin wordt tijdens zijn huisarrest in Lieshout opnieuw gearresteerd.
2008(her)start procedure terugvordering door nieuwe advocaat.
18
sep
De Hoge Raad besluit dat er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad 12. Het Bossche Gerechtshof start een "onderzoek" naar zichzelf.

2014De (vervolg)zittingen.
27
mei
Eerste zitting na al het "vooronderzoek" door het OM. 13

5
aug
Er zullen een aantal nieuwe getuigen worden gehoord 14. Dat zal allemaal wel even gaan duren. De zaak wordt uitgesteld voor onbepaalde tijd.PS: Deze zaak gaat om vele miljoenen. Uiteraard dienen die door de misdadigers die dit op hun geweten hebben te worden voldaan. Via de pluk-ze-wetgeving dient onmiddelijk beslag te worden gelegd op de vermogens van o.a. Demmink, Donner en diverse OvJ's en rechters.


Procedure 2: De wederrechtelijke (vrijheid)ontneming
1998Procedure 2: De wederrechtelijke (vrijheid)ontneming
Lees: kidnapping door de overheid
27
mar
Baybaşin, die sinds 1996 onder huisarrest staat wordt opnieuw opgepakt.
2011(her)start procedure herziening door nieuwe advocaat.
18
apr
Bijna vier jaar geleden, op 18 april 2011, diende Adèle van der Plas een herzieningsverzoek in.
2013De (vervolg)zittingen.
17
sep

1e uitstel 15 tot 20.11.2013

20
nov

2e uitstel 16 tot 17.06.2014

2014 
17
jun

3e uitstel 17 tot 16.12.2014

16
dec

4e uitstel 18, 19 tot 03.02.2015

2015 
3
feb

5e uitstel 20 voor onbepaalde tijd.bron: De Rechtspraak 21
Stiekem met hele kleine letterjes, helemaal onderaan.

jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 

PS: Ook deze zaak gaat om vele miljoenen. Uiteraard dient ook dit door de misdadigers die dit op hun geweten hebben te worden voldaan. Via de pluk-ze-wetgeving dient onmiddelijk beslag te worden gelegd op de vermogens van o.a. Demmink, Hillenaar, Donner, Hirsch-Balin, Opstelten en diverse OvJ's en rechters.

Artikel 15 Grondwet (bron: BWBR0001840 22)
  1. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

  2. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.


author: Ton   |   published: 03.02.2015   |   updated: 03.02.2015   |   comments: allowed

03.02.2015
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag

 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014